Sơ lược Vạn Cổ Thần Đế

Táng Địa | | 120346

Review Huyền huyễn

  

    Vạn Cổ Thần Đế là tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ tại Chuangshi được sáng tác bởi tác giả Phi Thiên Ngư. Tiểu thuyết chủ yếu giảng thuật Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần bị vị hôn thê Trì Dao giết chết, 800 năm sau trùng sinh báo thù, cùng trời tranh mệnh.
    Năm 2019, lần thứ tư Chanh Qua mạng lưới văn học thưởng hàng năm Top 100 tác phẩm.

Sơ lược vạn cổ thần đế

Sơ lược Vạn Cổ Thần Đế

 

Thông tin cơ bản
— Tên truyện: Vạn Cổ Thần Đế - 万古神帝
— Tác giả: Phi Thiên Ngư - 飞天鱼
— Tình trạng: Vẫn đang ra
— Thể loại: Huyền huyễn
— Tổng số chữ: 870 vạn
— Tổng đề cử: 74 vạn
— Đăng lần đầu ở: Chuangshi

 

Giới thiệu vắn tắt Vạn Cổ Thần Đế

    800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống.
    800 năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện đã từng giết chết hắn vị hôn thê, đã thống nhất Côn Luân Giới, mở ra đệ nhất trung ương Đế quốc, được xưng "Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng" .
    Trì Dao Nữ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt.
    Trương Nhược Trần đứng ở chư Hoàng từ đường ở ngoài, nhìn Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, "Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi Nữ Hoàng xuống Hoàng Tuyền" .

 

Nhân vật tương quan Vạn Cổ Thần Đế

Trương Nhược Trần: Nhân vật nam chính, là con trai độc nhất của Minh Đế nhưng lại bị vị hôn thê Trì Dao giết chết. Ngủ say 800 năm sau, trọng sinh sống lại ở thân thể Cửu vương tử Vân Vũ Quận Quốc. Tu vi Đại Thánh, thể chất Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Thể.
— Mộc Linh Hi: Đạo lữ của Trương Nhược Trần, thánh nữ Bái Nguyệt Giáo, đồ đệ Nguyệt Thần. Tu vi Thánh Vương, thể chất Băng Hoàng Thánh Thể, Thiên Hoàng Đạo Thể.
— Hoàng Yên Trần: Vợ trước của Trương Nhược Trần, công chúa Thiên Thủy Quận Quốc, một trong Côn Lôn Cửu Đại Giới Tử, về sau chuyển thế thành Bàn Nhược. Tu vi Đại Thánh.
Trì Dao: Hôn thê trước đồng thời cũng là cừu nhân của Trương Nhược Trần, con gái Thanh Đế, Đệ Nhất Trung Ương đế quốc Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng. Tu vi Chân Thần.
— La Sa: Hôn thê của Trương Nhược Trần, công chúa Thiên La Thần Quốc ở Địa Ngục Giới, tu vi Đại Thánh.
— Lạc Cơ: Một trong Cửu Tiên mỹ nhân, Thiên Sơ tiên tử, đến từ Thiên Sơ văn minh.
— ...

 

Hệ thống tu luyện Vạn Cổ Thần Đế

— Võ đạo tứ cảnh/ Tinh thần lực 1~39 giai
—— Hoàng Cực cảnh ( khí trì ): Sơ kỳ → trung kỳ → hậu kỳ → tiểu cực vị → trung cực vị → đại cực vị → đại viên mãn → vô thượng cực cảnh ( tương đương sức lực trăm con trâu )
—— Huyền Cực cảnh ( khí hồ ): sơ kỳ → trung kỳ → hậu kỳ → tiểu cực vị → trung cực vị → đại cực vị → đại viên mãn → vô thượng cực cảnh ( tốc độ 81m/s)
—— Địa Cực cảnh (khí hải ): sơ kỳ → trung kỳ → hậu kỳ → tiểu cực vị → trung cực vị → đại cực vị → đại viên mãn → vô thượng cực cảnh ( tốc độ âm thanh )
—— Thiên Cực cảnh (võ hồn): sơ kỳ → trung kỳ → hậu kỳ → tiểu cực vị → trung cực vị → đại cực vị → đại viên mãn → vô thượng cực cảnh ( quân công giá trị 3000 vạn điểm, 800 năm trước 2000 vạn điểm )
— Ngự long cửu biến/ Tinh thần lực 40~44 giai (Thần lực đại sư, có thể mở ra thiên nhãn)
1. 
Tiên thiên thai tức
2. Luyện bì thành kim
3. Luyện cốt hóa ngọc
4. Âm kiểu thánh mạch
5. Dương kiểu thánh mạch
6. Âm duy thánh mạch
7. Dương duy thánh mạch
8. Trùng linh thánh mạch
9. Lưu ly bảo thể
10. Thần chi mệnh cách, đạt tới 10 biến sẽ được thần hỏa tẩy lễ, đạt được mệnh cách Thần
— Thánh nhân tứ cảnh/ Tinh thần lực 45~69 giai/ nhục thân thánh giả - thánh vương - đại thánh
—— Bán Thánh (Thánh hồn): Nhất giai ~ Cửu giai
—— Chuẩn Thánh (Thánh tướng): Cửu giai Bán Thánh đỉnh phong đến hạ cảnh Thánh giả ở kỳ quá độ, thuộc về cửu giai Bán Thánh một bộ phận nhưng lại siêu việt cửu giai Bán Thánh, tổng cộng có tam kiếp: Tứ Cửu kiếp, Bát Cửu kiếp, Sinh Tử kiếp.
—— Thánh Giả (Thánh tâm): Hạ cảnh - Trung cảnh - Thượng cảnh - Huyền Hoàng cảnh - Triệt Địa cảnh - Thông Thiên cảnh - Chân cảnh ( Chân Thánh ) - Chí cảnh ( Chí Thánh )
—— Thánh Vương: Nhất bộ ~ Cửu bộ. Cửu bộ Thánh Vương lại phân làm tiểu thiên địa, đại thiên địa, đạo vực, tiếp thiên, lâm đạo ( Tùy thời có thể bước vào đại thánh ), Thánh Vương cảnh đại viên mãn ( Thánh đạo quy tắc đạt tới một trăm triệu đạo )
—— Đại Thánh: Bất Hủ cảnh, Bách Gia cảnh, Thiên Vấn cảnh, Vạn Tử Nhất Sinh cảnh, Vô Thượng cảnh

 

Công pháp tương quan Vạn Cổ Thần Đế

— Đẳng cấp công pháp võ kỹ: Nhân cấp, linh cấp, quỷ cấp, vương cấp, thần cấp
— Cảnh giới tu luyện của võ kỹ: Nhập môn, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh
— Phân chia Thánh Thuật: Đê giai - trung giai - cao giai
— Hệ thống tinh thần lực: Huyễn thuật, trận pháp, luyện khí, ngự thú, đan đạo, độc đạo, phù đạo, nho đạo ( cầm kỳ thư họa tứ đạo )
— Tinh thần lực Thánh Sư: Nhân sư, địa sư ( sơn xuyên chi chủ, hải lục chi vương, thế giới chi thủ ), thiên sư

 

Quy tắc tương quan Vạn Cổ Thần Đế

— Giới thiệu về quy tắc: Tu sĩ tại Ngư Long cảnh lĩnh hội dung nhập Thánh đạo quy tắc số lượng càng nhiều, phẩm chất càng tốt sẽ làm thánh hồn càng thêm cường đại đồng thời lúc về sau trưởng thành sẽ có chỗ tốt rất nhiều. Một khi đột phá đến Bán Thánh, tu sĩ thánh hồn liền sẽ triệt để thành hình đồng thời trở nên vững chắc, không cách nào tiếp tục dung nhập quy tắc Thánh đạo, lúc kia lại tìm hiểu ra đến Thánh đạo quy tắc chỉ có thể trở thành tự thân một cái phụ trợ
— Lực lượng đặc thù: Công đức chi lực, vu chi lực, diễn giới chi lực, kim cương chi lực, tinh thần chi lực, huyền hoàng chi lực, minh cổ trớ chú, địa ngục phá diệt diễm...
— Hằng cổ đạo: Thời gian, không gian, chân lý, đạo đức, bản nguyên, quang minh, hắc ám, mệnh vận, hư vô...
— Chí tôn thánh đạo: Kiếm đạo, lưu quang, quyền đạo, chưởng đạo, đao đạo, kích đạo, sinh mệnh, ngũ hành...
— Địa ngục thiên đạo: Diêm la thiên đạo, tà minh thiên đạo, cực ngọc thiên đạo, huyết hải thiên đạo, đại vu thiên đạo...
— Đại đạo: Phi thiên quy tắc...
— Tiểu đạo: Tốc độ quy tắc...

 

Vũ khí bách khoa toàn thư Vạn Cổ Thần Đế

— Thần khíThần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, vô gian thần kiếm, ngọc hoàng đỉnh, đế hoàng thần xích, thiên địa kỳ đài, đạo hồn đài, túc mệnh kính, phệ hồn đăng, thiên bồng chung, hằng tinh thần kiếm, vạn giới thần nhãn, vạn phật thông minh đăng, thiên xu châm, quang minh thiên thư, đại quang minh kiếm
— Chí tôn thánh khíHư không kiếm, thiên địa kiếm ( hợp tại nhất khởi ), cửu phượng đỉnh, huyết hải ma kính, tàng sơn ma kính, sinh tử đồng lô, tích huyết kiếm, thanh thiên phù đồ tháp, diệt thần thập tự thuẫn, vạn thú bảo giám, huyết thần giản, địa pháp hồ lô, luyện thánh lô, thánh linh sách, tử cực bát quái kính, nhật nguyệt thủy tinh quan, bách long minh hoàng giáp, vô gian luyện ngục tháp, kim thuộc ma quan,  tiên cơ la bàn, tứ đại giai không bảo bình, quy chân kính, hủy diệt kim dương, tử kim hồ lô, hư thực tự quyển, thất tinh quỷ liên, thông thiên như ý, ngũ thải thạch kiếm, a tu la kiếm, vạn chú thiên châu, tài quyết chi phủ, thiên mệnh kích, quỷ thần diện cụ
— Quân vương chiến khíNhất nguyên ~ thất nguyên, uẩn hữu vương cấp minh văn
— Vạn văn thánh khíCó thể phóng thích viên mãn hoặc nửa vòng tròn đầy lực lượng
— Thiên văn thánh khíCó thể phóng xuất ra lực phá hoại cực mạnh một ngàn văn hủy diệt kình
— Bách văn thánh khí100 đạo cơ sở Minh Văn trở lên, 10 đạo trung cấp Minh Văn trở lên
— Chân vũ bảo khíNhất giai ~ Thập nhị giai
— Phàm khíNgười bình thường sử dụng binh khí

 

Vật phẩm đạo cụ Vạn Cổ Thần Đế

— Phù chú: 1~9 kiếp trấn thánh phù, trấn huyết phù, thánh tương phù, thiên cương tử hỏa phù
— Trận pháp: 1~9 phẩm trận pháp, thần trận
— Chiến đồ: Vân hải đồ, hỏa mãng đồ, vạn phong đồ
— Đan dược: 1~9 phẩm linh đan, sơ, trung, thượng, địa, thiên, vương, đế phẩm thánh đan, thần đan
— Dược tài: Linh dược, thánh dược, nguyên hội thánh dược, bán thần dược, thần dược

 

Công pháp Vạn Cổ Thần Đế

— Nhân cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
— Linh cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
— Quỷ cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
— Vương cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
— Thần cấp: 33 trọng thiên, thần vẫn kinh, thiên ma thạch khắc, bát cửu huyền công, tiên thiên đạo pháp, càn khôn vũ bí, nữ oa đạo quyết, tam thi luyện đạo, huyết vũ chiến đồ, minh thư bát quyển, tử linh đồ.

 

Võ kỹ Vạn Cổ Thần Đế

— Nhân cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
— Linh cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
— Quỷ cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm
— Vương cấp (Thánh thuật): Đê giai. Trung giai bất đầu từ phổ thông, tinh diệu, thông huyền. Cao giai bắt đầu từ bất hủ cấp, bách gia cấp, thiên vấn cấp, vạn tử nhất sinh cấp, vô thượng cấp

 

Phân chia thế lực Vạn Cổ Thần Đế

— Thiên Đình
—— Thiên Cung: 
Công đức, quang minh, chân lý, thời gian, không gian thần điện, đạo gia nhất mạch ( ngũ hành quan ), trận diệt cung
—— Tứ Đại Chủ Tể thế giới: Tây phương Thiên Đường giới, đông phương Bàn Cổ giới, nam phương Yêu Thần giới, bắc phương Vạn Khư giới
—— Thiên Đình Vạn Giới: Quảng hàn giới, côn lôn giới, thiên nhị giới, tây thiên phật giới...
—— Cổ văn minh phe phái: Thiên tinh, thiên sơ, cự linh, vu thần, diễm dương, bắc đấu, tàng khư...
— Địa Ngục
—— 
Chỉnh thể thực lực mạnh hơn Thiên Đình, chủ yếu gồm Vận Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, Tử Thần Điện cùng Địa Ngục Thập Tộc Thần Điện
—— Địa Ngục Thập Tộc: Chí cao nhất tộc, thượng tam tộc, trung tam tộc, hạ tam tộc, theo thứ tự là Diêm La tộc, Tử tộc, Minh tộc, Thạch tộc, Quỷ tộc, Thi tộc, Cốt tộc, Bất Tử Huyết tộc, La Sát tộc, Tu La tộc.
— Côn Lôn: Minh Văn công hội, Thái Cực Đạo, Vạn Phật Đạo, Nho Đạo, Bái Nguyệt Ma Giáo, Huyết Thần Giáo, Hắc Thị, tiền trang Vũ thị...

====================

    Viết xuống "Sơ lược Vạn Cổ Thần Đế" không dễ, hi vọng mọi người tán dương a!

  

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bạch Nguyệt Cơ

tráng thọ Bạch Nguyệt Cơ

Cảm ơn tác giả nhiều ..........

một năm trước

Linh Vũ

tráng thọ Linh Vũ

Cảm ơn tác giả rất nhiều. Thanks

2 năm trước

Ta Chỉ Là Một Thư Sinh Bán Sách

Ta Chỉ Là Một Thư Sinh Bán Sách

Vạn Sự Tuỳ Duyên, Gặp Là Duyên, Xa Là Duyên.

4 năm trước

Kiếm Tu Sợ Máu

Kiếm Tu Sợ Máu

Nhân sinh tứ thập vị toàn suy,Ngã vị tương tư bạch phát thuỳ

4 năm trước

Thuỷ Vân

Thuỷ Vân

Lỡ một bước thành sầu vạn cổ. ngoảnh đầu lại việc đã trăm năm

4 năm trước

Trương Nhược Trần

Trương Nhược Trần

Hãy gọi ta là Hành Tổ :) :) :) :)

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các vị đại lão bỏ quá, xin đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.

4 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng

4 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Không có gì ở đây ngoại trừ thần văn bên trên đề viết. Mãi lưu truyền hậu thế.

4 năm trước

Nguyệt Khuyết

Nguyệt Khuyết

Không có gì ở đây ngoại trừ thần văn bên trên đề viết. Mãi lưu truyền hậu thế.

4 năm trước

Nguyệt Khuyết

Nguyệt Khuyết

Không có gì ở đây ngoại trừ thần văn bên trên đề viết. Mãi lưu truyền hậu thế.

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.000000000000000000000000

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok