Sơ Lược Vô Địch Thiên Đế

Thái Thượng Lão Nhân | | 9681

Tóm tắt Huyền huyễn Luyện công Trọng sinh Sảng văn

   < Vô Địch Thiên Đế > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả Hà Vị Tiên Phàm.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Vô Địch Thiên Đế

- Tác giả: Hà Vị Tiên Phàm

- Thể loại: Huyền Huyễn

- Lưu phái: Sảng Văn, Trọng Sinh, Phế Vật, Luyện Công

- Tình trạng: Hoàn thành     

- Số chữ: 200 vạn chữ

 

Nội dung

   Một trận rối loạn phi thăng, Diệp Phàm trùng sinh trăm năm trước đó. Toàn năng yêu nghiệt, tầng tầng lớp lớp võ kỹ, không gì không biết, biết trước tương lai năng lực.

   Ngô tức trùng sinh, coi như chấp chưởng thiên địa người, nhưng có người không tuân, giết! Nhưng có người không phục, trảm!

   Một lời định loạn thế, một kiếm trảm Cửu Tiêu, ngự Thần thú, đúc Thần binh, phá hư không thành Đế Chủ, lật tay thành mây trở tay thành mưa, lại nhìn Diệp Phàm nghịch thiên mà lên, quân lâm vạn giới.

 

Tu vi

* Thánh Chủ Chi Đạo:

1. Ngưng Thể Cảnh

2. Nhập Cương Cảnh

3. Cương Thể Cảnh

4. Siêu Phàm Cảnh

5. Hợp Thánh Cảnh

6. Hư Cương Cảnh

7. Chí Tôn Cảnh

8. Độ Kiếp Thành Tiên Cảnh

9. Nhân Tiên Cảnh

10. Địa Tiên Cảnh

11. Thiên Tiên Cảnh

12. Đại Ất Tiên Cảnh

13. Đại La Kim Tiên Cảnh

14. Tiên Vương Cảnh

15. Tiên Đế Cảnh

16. Đại Tiên Đế Cảnh

17. Động Hư Cảnh

18. Hư Thần Cảnh

19. Dục Thần Cảnh

20. Tố Phàm Thần Cảnh

21. Thần Đế Cảnh: Nhất cảnh – Lục cảnh

22. Đế Chủ Cảnh

23. Thánh Cảnh

24. Đạo Chủ Cảnh

25. Thái Hư Cảnh

26. Thái Huyền Cảnh

27. Thái Thương Cảnh

28. Chân Thần Cảnh

29. Nguyên Thần Cảnh

30. Thánh Hồng Cảnh

31. Thái Sơ Cảnh

32. Thánh Chủ Cảnh

33. Vô Địch Thánh Chủ Cảnh

 

* Thiên Đế Chi Đạo:

1. Ngưng Thể Cảnh

2. Nhập Cương Cảnh

3. Cương Thể Cảnh

4. Siêu Phàm Cảnh

5. Hợp Thánh Cảnh

6. Hư Cương Cảnh

7. Chí Tôn Cảnh

8. Độ Kiếp Thành Tiên Cảnh

9. Nhân Tiên Cảnh

10. Địa Tiên Cảnh

11. Thiên Tiên Cảnh

12. Đại Ất Tiên Cảnh

13. Đại La Kim Tiên Cảnh

14. Tiên Vương Cảnh

15. Tiên Đế Cảnh

16. Đại Tiên Đế Cảnh

17. Động Hư Cảnh

18. Hư Thần Cảnh

19. Dục Thần Cảnh

20. Tố Phàm Thần Cảnh

21. Thần Đế Cảnh: Nhất cảnh – Lục cảnh

22. Đế Chủ Cảnh

23. Thánh Cảnh

24. Đạo Chủ Cảnh

25. Hư Thiên Đế Cảnh

26. Sơ Thiên Đế Cảnh

27. Thương Thiên Đế Cảnh

28. Nguyên Thiên Đế Cảnh

29. Hỗn Độn Thiên Đế Cảnh

30. Chí Tôn Thiên Đế Cảnh

31. Thánh Thiên Đế Cảnh

32. Đạo Thiên Đế Cảnh

 

Võ kỹ

1. Nhân Giai

2. Địa Giai

3. Thiên Giai

4. Thánh Giai

5. Tiên Giai

6. Thần Giai

7. Vô Thượng Giai

 

Tư chất

1. Phế Phẩm

2. Hoàng Phẩm

3. Huyền Phẩm

4. Địa Phẩm

5. Thiên Phẩm

6. Thần Võ

------------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Vô Tình Chân tiên

tịch cung Vô Tình Chân tiên

đa ta đạo hữu đây là tư liệu có ích đấy

2 năm trước


Thái Thượng Lão Nhân

Thái Thượng Lão Nhân

dục thần

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok