Sơ lược Xích Tâm Tuần Thiên

Táng Địa | | 29195

Tóm tắt Tiên hiệp

    Xích Tâm Tuần Thiên, một quyển tiên hiệp cổ điển của tác giả Tình Hà Dĩ Thậm, hiện tại vẫn đăng nhiều kỳ tại Qidian, trước mắt 355 vạn chữ.

    Khương Vọng bị hảo hữu hãm hại, ẩn thân tại đạo quán bên trong. Trùng hợp Sở quốc thiên kiêu Tả Quang Liệt bị người bày trận chặn giết. Hắn kế thừa di vật, Khương Vọng báo thù thành công, bắt đầu mình tu đạo từ từ kiếp sống.

Sơ lược Xích Tâm Tuần Thiên

Thông tin cơ bản

— Tên: Xích Tâm Tuần Thiên | 赤心巡天

— Tác giả: Tình Hà Dĩ Thậm

— Tình trạng: Đang ra

— Tổng số từ: 355 vạn

— Đăng lần đầu tại: Qidian

— Xuất bản sách thực thể: Có

 

Giới thiệu vắn tắt Xích Tâm Tuần Thiên

Thượng cổ thời đại, yêu tộc tuyệt tích. Cận cổ thời đại, long tộc biến mất. Thần đạo đang thịnh thời đại đã như khói, phi kiếm tuyệt đỉnh thời đại cuối cùng trầm luân...

Cái thế giới này xảy ra chuyện gì?

Kia mai táng tại thời gian dài trong sông lịch sử chân tướng, ai tới lắng nghe?

Sơn hà ngàn dặm viết phục thi, càn khôn trăm năm miêu hổ đói.

Thiên địa chí công như vô tình,

Ta có lòng son một viên, lấy tuần thiên!

 

Nhân vật tương quan

Khương Vọng: Nhân vật chính, có chút ngây thơ, bị Phương Bằng Cử phản bội. Có được xích tử chi tâm, nhiệt huyết, đang phản bội sau khi bị thương, mãi mãi cũng có thể lần nữa có được người yêu cùng tín nhiệm người năng lực, cho tới bây giờ không thẹn lương tâm. Kế thừa Tả Quang Liệt cho hắn đệ đệ chuẩn bị mở mạch đan, hoàn mỹ mở mạch, đồng thời còn kế thừa Tả Quang Liệt Thái Hư Huyễn Cảnh, Phong Lâm Thành sự kiện về sau, đi xa Tề quốc, cùng Trọng Huyền Thắng là sinh tử hảo hữu, tại diệt dương quốc chi chiến, chém tướng đoạt cờ, phong làm Thanh Dương trấn Nam Tước. Cũng tại Tề quốc quốc đô Lâm Truy lấy Đằng Long cảnh đánh bại quân thần quan môn đệ tử, danh xưng Thông Thiên cảnh đệ nhất thiên hạ Vương Di Ngô, đồng thời tại hai người đồng thời tiến giai nội phủ cảnh về sau, tại một lần đem đánh bại. Tại hải ngoại sinh tử đánh giết chết Điếu Hải Lâu thiên kiêu Quý Thiếu Khanh, cũng ép hải ngoại một đám nội phủ không dám ứng chiến, chính là Tề quốc thiên kiêu, đại biểu Tề quốc tham gia Hoàng Hà chi hội, đồng thời đoạt được nội phủ cảnh khôi thủ, là thiên hạ đệ nhất nội phủ.

— Khương An An: Muội muội cùng cha khác mẹ của Khương Vọng, tu vi Chu Thiên Cảnh.

— Diệp Thanh Vũ: Con gái của Vân Tiêu các Các chủ Diệp Lăng Tiêu, đối nhân vật chính Khương Vọng có hảo cảm.

 

Thiên hạ cách cục

Sơ lược Xích Tâm Tuần Thiên

Bản đồ Xích Tâm Tuần Thiên

 

Thiên hạ lục hùng

Đông vực tề quốc, tây vực tần quốc, nam vực sở quốc, cực bắc vực kinh quốc, đông bắc vực mục quốc, trung vực cảnh quốc, tiền đông vực bá chủ dương quốc ( phân liệt )

 

Địa vực cường quốc

Hạ quốc, ung quốc, trang quốc ( chuẩn ), vân quốc ( chuẩn ), thịnh quốc

 

Độc lập nước yếu

Khúc quốc, trịnh quốc, uyển quốc, mạch quốc, hữu quốc, lạc quốc, dung quốc , thành quốc, húc quốc, chiêu quốc, xương quốc, tượng quốc, quý quốc, ốc quốc, hòa quốc, việt quốc, đan quốc, ngụy quốc

 

Phụ thuộc tiểu quốc

Dương quốc ( vong )

 

Đỉnh cấp tông môn ( Không thua thiên hạ lục hùng )

Đạo gia tam thánh địa: ngọc kinh sơn, đại la sơn, bồng lai đảo

Phật gia lưỡng thánh địa: huyền không tự ( đông ), tu di sơn ( tây )

Pháp gia tam thánh địa: quy thiên cung, củ địa cung, hình nhân cung ( đa nhập thế )

Nho gia thánh địa: thanh nhai thư viện, long môn thư viện, cần khổ thư viện, mộ cổ thư viện

Mặc gia thánh địa: cự thành

 

Nhất lưu tông môn: Thái hư phái, điếu hải lâu, nam đấu điện, đông vương cốc, thâu thiên phủ, nhân tâm quán, tam phân, hương khí lâu

 

Chuẩn nhất lưu: Lăng tiêu các, dương cốc, khô vinh viện ( vong )

 

Nhị lưu tông môn: Bất thục thành

 

Tam lưu tông môn: Lương thượng lâu, linh không điện, nộ kình bang, cửu huyền tông, kim châm môn, tứ hải thương minh, bách bảo các, tụ bảo thương hội ( vong ), thanh vân đình ( vong ), ngũ tiên môn ( vong )

 

Tiềm lực đại tân sinh: Địa ngục vô môn, vô sinh giáo, bình đẳng quốc

 

Diễn viên quần chúng thế lực: Thương lan phái, song giao hội, ngọc thiềm tông, khê vân kiếm tông, thiên hạ lâu ( vong )

 

Dị tộc: Thương hải hải tộc, bắc cảnh chi ma các quốc thủy, phủ sâm hải thánh tộc, phù lục bộ tộc, vực ngoại yêu tộc

 

Liệt quốc danh môn

Tề quốc: trọng huyền thị, thạch môn lý bảo gia, lôi thị, đại trạch điền thị, yến gia ( phú ), tĩnh hải cao tạ gia, nam diêu liêm thị ( chú binh sư thánh địa ), phù phong liễu ( suy ), phượng tiên trương ( vong )

Sở quốc: tả thị, đấu thị, hạng thị, khuất thị

Tần quốc: công dương gia

Dương quốc: thiên hùng kỷ thị ( vong )

 

Hệ thống tu luyện Xích Tâm Tuần Thiên

【 Cửu phẩm Du Mạch cảnh 】

Cửu phẩm tu giả lấy đạo nguyên bố bày trận điểm, thành lập đạo xoáy hoàn thành điện cơ. Đạo mạch chân linh nhảy vọt đạo xoáy bên trong, là Du Mạch cảnh.

【 Bát phẩm Chu Thiên cảnh 】

Bát phẩm tu giả thành lập ba cái đạo xoáy cũng tại Thông Thiên Cung bên trong cấu trúc tiểu chu thiên tuần hoàn, là chu thiên cảnh.

【 Thất phẩm Thông Thiên cảnh 】

Thất phẩm tu giả thành lập Thiên Địa Nhân ba cái tiểu chu thiên tuần hoàn, hoàn thành đại chu thiên tuần hoàn, sau đó quán thông nhục thân, gột rửa Thông Thiên Cung, đạo mạch đại long như vậy thức tỉnh, mới có thể có gặp Thiên Địa môn! Là Thông Thiên cảnh.

【 Lục phẩm Đằng Long cảnh 】

Phong bế Thông Thiên Cung Thiên Địa môn, lại xưng tu hành cửa thứ nhất. Chỉ có đả thông Thiên Địa môn, mới có thể minh tâm kiến tính, đạo mạch Đằng Long.

【 Ngũ phẩm Nội Phủ cảnh 】

Nhân thể có Ngũ phủ, Ngũ phủ đều có bí tàng. Ngũ phủ cảnh lớn nhất tu hành, chính là khai phát Ngũ phủ bí tàng. Theo thăm dò trình độ khác biệt, cá nhân thiên phú khác biệt, mỗi cái tu sĩ kinh lịch khác biệt. Sau cùng thu hoạch cũng có chênh lệch. Nhiều khi, nó liền quyết định phân chia mạnh yếu. Mà tại hết thảy mọi người thân bí tàng bên trong, hiếm thấy nhất liền thần thông hạt giống.

【 Tứ phẩm Ngoại Lâu cảnh 】

Bốn thánh linh bên trong lên cao lầu. Ngoại Lâu cảnh dẫn đạo tinh thần chi lực, thành lập bốn thánh chi lâu. Tiếp dẫn sao trời vĩ lực, đăng lâm ngoại vực, tức là Ngoại Lâu cảnh. Cái này bốn tòa thánh lâu, đồng dạng đều tạo dựng tại tứ linh. Tứ linh tinh vực người, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

【 Tam phẩm Thần Lâm cảnh 】

Này cảnh danh xưng bất hủ bất diệt, ta như thần lâm. Thời đại thượng cổ, cũng bị trực tiếp xưng là bất hủ cảnh. Theo ghi chép thần lâm cường giả cực hạn tuổi thọ ghi chép là năm trăm mười tám tuổi

【 Nhị phẩm Động Chân cảnh 】

Đương thời chân nhân, thọ hạn một ngàn hai trăm chín mươi sáu

【 Nhất phẩm Diễn Đạo cảnh 】

Đứng tại siêu phàm đỉnh phong tồn tại, đến chứng Diễn Đạo cảnh! So với Diễn Đạo cảnh cái danh xưng này, mọi người càng quen thuộc xưng là...... Chân Quân! Nhân chi cực, chính là quân. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Diễn đạo chi tại động thật, Chân Quân chi tại chân nhân, cũng là quyền sinh sát trong tay, đều ở trong lòng bàn tay!

 

Thần thông

Theo thiên phú mạnh yếu, tu giả tại đạt tới nội phủ cảnh giới lúc nhưng từ Ngũ phủ bên trong thu hoạch nhiều nhất năm cái năng lực, năng lực này gọi thần thông, thần thông thuộc loại cùng tu giả phương pháp tu luyện có quan hệ, vừa mới thức tỉnh lúc vì thần thông hạt giống, là chân chính thần thông không trọn vẹn bản, chỉ có không ngừng tôi luyện khai phát, thần thông mới có thể đại thành. Mà nội phủ cảnh giới làm tu hành dọc đường nhận trước khải sau một cảnh giới, cũng là trở thành cường giả cánh cửa, thần thông ở trong đó phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, thần thông năng lực sau khi thức tỉnh cơ bản quán triệt về sau chứng đạo con đường, thần thông có hay không nhiều ít là đánh giá một cái tu giả thân thể thiên phú trọng yếu chỉ tiêu.

Thần thông thu hoạch được cũng không nhất định toàn bộ nhờ tự thân, cũng có thể thông qua ngoại lực gia tăng thu hoạch được tỷ lệ. Nghe đồn Thiên phủ lão nhân Ngũ phủ đều thông, Ngũ phủ đều hái được thần thông! Cho nên hắn nội phủ, được xưng là Thiên phủ, lấy thiên địa đệ nhất phủ chi ý. Hắn từng tại nội phủ cảnh, sáng tạo qua cường sát ba vị ngoại lâu cảnh cao thủ chiến tích. Có thể xưng nội phủ vô địch. Hắn đem thu hoạch được thần thông phương pháp lưu tại ở vào Tề quốc Thiên phủ thành Thiên phủ bí cảnh sau mất tích bí ẩn, mà Thiên phủ bí cảnh cũng đã trở thành hiện thế đỉnh cấp truyền thừa, có thể kinh lịch bí cảnh người khảo nghiệm sẽ đạt được thần thông hạt giống, gõ đánh nội phủ liền có thể hái được.

 

Đạo thuật

Đạo thuật chia làm tứ đẳng thập nhị phẩm, theo thứ tự là Giáp đẳng, Ất đẳng, Bính đẳng, Đinh đẳng. Mỗi chia đều vì bên trên, bên trong, hạ tam phẩm. Trừ bỏ đạo thuật bên ngoài chiến lực hệ thống không tiến vào tứ đẳng thập nhị phẩm hệ thống, tỷ như Tề quốc hoàng thất công pháp chí cao chí tôn Tử Vi Thông Thiên Điển. Cũng có siêu giai đạo thuật phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ đẳng.

 

Thái Hư Huyễn Cảnh

Bắt nguồn từ Thái Hư Phái đề xướng, nhiều nhà thực lực liên hợp tạo dựng, giám sát. Tiến vào phương thức một là là giả chìa, bên ngoài trạng vì ngân sắc trăng khuyết, nó mượn nhờ Thái Âm tinh Lực tướng túc chủ linh thức kéo vào quá hư ảo cảnh. Hai là Thái Hư Vọng Lâu, Tề quốc ủng hai tòa, một tại Khương Ngũ Hành ( Thái Hư Ngũ Hành tu sĩ Khương Vọng ). Ở đây hết thảy mô phỏng cảm ứng, ngoại trừ sẽ không đối túc chủ hiện thực nhục thân tạo thành tổn hại bên ngoài, hết thảy cùng tình huống thật không khác. Diễn đạo đài là thôi diễn công pháp đạo thuật địa phương, khác biệt cấp độ diễn đạo đài thôi diễn tốc độ cùng hiệu quả đều có chênh lệch thật lớn. Thôi diễn cần thiết tiêu hao, liền công. Luận kiếm đài chính là chuyên dụng tại xuyên qua quá hư ảo cảnh, cùng cái khác tu giả luận bàn tranh tài. Công sinh ra, nhiều từ chiến đấu bên trong đến, cùng giai chiến đấu, thắng thì thêm công, bại thì chụp công. Khiêu chiến vượt cấp thì có tương ứng tăng thêm. Trừ cái đó ra cũng có một chút cái khác phương thức. Tỉ như, đem đối ứng động thiên phúc địa liền định kỳ sẽ có công sản xuất. Bảy mươi hai phúc địa bên trong, xếp hạng thấp nhất Đông Hải núi phúc địa, mỗi tháng sinh công một trăm. Mà xuống ba mươi sáu phúc địa mỗi lần thăng một cấp, sinh công thêm mười. Bên trên ba mươi sáu phúc địa mỗi lần thăng một cấp, sinh công thêm một trăm.

 

Mục lục Xích Tâm Tuần Thiên

— Minh Nguyệt Tại Thiên, 143 chương

— Tòng Thử Vô Tâm Ái Lương Dạ, 193 chương

— Chàng Phá Tinh Hà Dĩ Thiên Nhai, 207 chương

— Hào Kiệt Cử, 191 chương

— Hành Lộ Nan, 440 chương

— Phù Dao, 191 chương

— Ngã Như Thần Lâm, hoàn thành

=======================

Viết xuống "Sơ lược Xích Tâm Tuần Thiên" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Thanh Thanh

tịch cung Thanh Thanh

Đọc hết 2272 chương rồi. Bắt đầu ngồi hóng

13 ngày trước

Lê Hoàng Anh

phàm nhân Lê Hoàng Anh

Ủa cho hỏi truyện này chỉ có mấy cảnh giới này vậy thôi á hả 🤔, ko còn cao hơn nữa àh

2 tháng trước

Thanh Thanh

tịch cung Thanh Thanh

146 chương đầu hơi khô khan. Nhưng đó là bối cảnh của mian. Đọc hết 146 chương đầu về sau càng hay

4 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok