So sánh cấp bậc tu luyện trong Luân Hồi Tam Bộ Khúc - Thần Đông

Lâm Bắc Phàm | | 5129

Review Huyền huyễn Nhiệt huyết

Hệ thống tu luyện/ Tu vi cảnh giới trong Luân Hồi Tam Bộ Khúc - Thần Đông.

 

Già Thiên - Thế Giới Hoàn Mỹ:

1.Luân Hải Bí Cảnh - Bàn Huyết, Động Thiên

2.Đạo Cung Bí Cảnh - Hoá Linh

3.Tứ Cực Bí Cảnh - Minh Văn, Liệt Trận

4.Hóa Long Bí Cảnh - Tôn Giả

 

5.Tiên Đài Bí Cảnh: 

5.1: nửa bước Đại Năng - Thần Hoả

5.2: Đại Năng - Chân Nhất

5.3: Bán Thánh - Thánh Tế

5.4: Thánh Nhân - Thiên Thần

5.5: Thánh Nhân Vương - Hư Đạo

5.6: Đại Thánh - Trảm Ngã

5.7: Chuẩn Đế - Độn Nhất

5.8: Đại Đế - Chí Tôn

5.9: Tiên Hồng Trần - Chân Tiên

 

6.Ngẩng Đầu Ba Thước Có Thần Minh - Tiên Vương

7.Thần Minh Hợp Nhất Với Cơ Thể - Chuẩn Tiên Đế

8.Tiên Đế

 

Thánh Khư

1. Giác Tỉnh Cảnh ( Thức Tỉnh )

+ Nhất Đoạn ---> Cửu Đoạn.

2. Gia Tỏa Cảnh ( Gông Xiềng / Vương Giả - Thú Vương )

+ Vô Tỏa ( Chuẩn Vương ).

+ Nhất Tỏa ---> Thập Nhị Tỏa (Vương Giả).

+ Thập Tam Toả - Ngũ Thập Nhị Tỏa (Cực Hạn) .

3. Tiêu Diêu Cảnh ( Tiêu Dao / Vẩy Mực / Vẽ Tranh )

4. Quan Tưởng Cảnh ( Minh Tưởng Cải Mệnh )

5. Xan Hà Cảnh ( Diễn Dịch Thần Thuật )

6. Tố Hình Cảnh ( Tạo Hình )

7. Kim Thân Cảnh ( Kim Thân La Hán Bồ Tát ).

 

8. Thánh Cảnh (Thánh Khư) Thần Cảnh (Thế Giới Hoàn Mỹ) Tiên Đài (Già Thiên):

8.1: Á Thánh Cảnh ( Bán Thánh ) / Thần Hoả / Bán Bộ Đại Năng.

8.2: Thánh Vực Cảnh ( Chứng Thánh Giả /Thánh Nhân ) / Chân Nhất / Đại Năng.

+ Phổ Thánh.

+ Đại Thánh.

8.3: Ánh Chiếu Cảnh ( Chiếu Rọi Chư Thiên ) / Thánh Tế / Bán Thánh.

9. Thần Cảnh:

9.1: Thần Chích Cảnh ( Thần Ma ) / Thiên Thần / Thánh Nhân.

9.2: Thần Tướng Cảnh / Hư Đạo / Thánh Nhân Vương.

9.3: Thần Vương Cảnh / Trảm Ngã / Đại Thánh.

+ Phổ Thông.

+ Đại Thần Vương.

+ Hằng Vương. 

10: Thiên Tôn Cảnh / Độn Nhất / Chuẩn Đế.

+ Phổ Thông.

+ Đại Thiên Tôn.

+ Hằng Thiên Tôn. 

11: Hỗn Nguyên Cảnh ( Đại Năng ) /Chí Tôn / Đại Đế.

+ Phổ Thông.

+ Đại Hỗn Nguyên.

+ Hằng Hỗn Nguyên.

 

12: Đại Vũ Cảnh / Cứu Cực Cảnh / Chân Tiên Cảnh / Tiên Hồng Trần.

13: Vũ Cứu Cảnh / Tiên Vương Cảnh / Ngẩng Đầu Ba Thước Có Thần Minh.

14: Chung Cực Tiến Hóa Giả ( Đế Giả ) / Chuẩn Tiên Đế ( Đạo Tổ ) / Chư Thiên Vô Thượng / Thần Minh Hợp Nhất Với Cơ Thể.

15: Cuối Đường Tiên Lộ ( Lộ Tẫn Cấp ) - Tiên Đế Cảnh / Chư Thiên Chí Cao.

16: Tế Đạo Cảnh ( Cực Tẫn Thăng Hoa ) / Thủy Tổ.

17: Siêu Thoát Cảnh ( Tế Đạo Chi Thượng ).

 

#giathien #thegioihoanmy #thanhkhu #dieppham #thachhao #sophong #diepthiende #hoangthiende #sothiende

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Vạn sinh

tráng thọ Vạn sinh

Đạm ta vì bài viết. Rất hay ...

một năm trước

Lữ thiên thụ

thánh hoàng Lữ thiên thụ

Tiêu dao Hồng Trần đạo tiêu dao thần đạo tiêu dao tiên đạo thời không Bạch Nhật lưỡng ngã nhất hợp vô thượng đạo vẫn là một cái chữ đạo không hoàn toàn siêu thoát

một năm trước

Vô Trần

dục thần Vô Trần

Tên cảnh giới nghe nó cứ thấy lạ lắm

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok