Sư Huynh A Sư Huynh | Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng: Lý Trường Thọ

Táng Địa | | 16267

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp Hệ thống Cẩu lưu

    Lý Trường Thọ, nhân vật chính trong tiểu thuyết Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng, cùng với hoạt hình Sư Huynh A Sư Huynh. Quyển sách này được sáng tác bởi tác giả Ngôn Quy Chính Truyện.

 

Sư Huynh A Sư Huynh | Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng: Lý Trường Thọ

 

LÝ TRƯỜNG THỌ | 李长寿

- Biệt danh: Lý Trường Canh, Tiểu Thọ Thọ ( tửu cửu ), Thủy Thần, Thái Bạch Kim Tinh, Cửu Thành Bát ( đạo tổ ), Giáo Chủ ca ca ( ngao ất )

- Tính: Nam

- Đăng tràng tiểu thuyết: Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng

- Đăng tràng hoạt hình: Sư Huynh A Sư Huynh

- Sinh nhật: 29 tháng 12

- Tuổi: 1000+

- Chiều cao: 185cm

- Cân nặng: 79kg

 

NĂNG LỰC CỦA LÝ TRƯỜNG THỌ

- Cảnh giới : Tính đến đại chiến kịch bản lúc: Chuẩn Thánh → Kim Tiên → Đại La

- Nguyên Thần thứ hai: Hư Bồ Đề

- Đạo hiệu: Trường Canh đạo nhân

- Xưng hào: Nhân giáo thánh nhân nhị đệ tử, nhân giáo tiểu pháp sư, đạo môn trí tinh, long tộc, vu tộc chửng cứu giả, yêu tộc xao chung nhân, đại đức hậu thổ thủ hộ giả, vân tiêu tiên tử chuẩn đạo lữ, thánh mẫu cung đích tọa thượng tân, ổn giáo giáo chủ, thí thánh giả, tích nhật đạo tổ cửu thành bát, tân hỏa đại đạo truyện thừa giả, độn khứ chi nhất

- Thần vị: Thái Bạch Kim Tinh ( Nhị giai chính thần ), đại đạo chi đình thủ hộ giả

- Đại đạo: Quân Hành đại đạo ( Bản thể ), giải không đại đạo ( Nguyên Thần thứ hai )

- Công pháp: Thái Thanh Đạo Hàm, Bát Cửu Huyền Công

- Thần thông: Tả kinh thành pháp, tiễn chỉ thành nhân, tát đậu thành binh, thiên cương tam thập lục thần thông ( bộ phân ), độn pháp tam thập tam thiên, nhất khí hóa tam thanh, bàn cổ thần minh tưởng pháp, đại đạo · vạn vật quân hành ....

- Sở thuộc thế lực: Thiên Đình, Nhân giáo

- Quản hạt thế lực: Hải Thần Giáo, Lâm Thiên Điện, Tiên Minh

 

PHÁP BẢO CỦA LÝ TRƯỜNG THỌ

Tiên Thiên Linh Bảo

Hoàn Chỉnh: Đả Thần Tiên ( tạm thì trì hữu ), tương tư bảo thụ, ngũ hành linh châu

Tàn Khuyết: Lục Thần Thương

 

Hậu Thiên Linh Bảo

Hoàn Chỉnh: Xuyên tâm tỏa, đại vũ trị thủy đồ, trảm tiên phi đao

Tàn Khuyết: Lạc bảo đồng tiền ( nhất mai, một cái khác trong tay Vân Tiêu ), diệt nhân kiếm

 

Thần Quyền Bảo Khí

Chân Vũ Tạo Giác Kỳ ( huyền thượng vô khuyết tứ hải đại thần → thủy thần → thái bạch kim tinh )

 

Đặc Thù

Phương Chu ( côn bằng hào )

 

LÝ TRƯỜNG THỌ QUAN HỆ NHÂN MẠCH

- Sư phó: Thái thanh thánh nhân, tề nguyên ( dĩ cố, chuyển thế thành vi khương tử nha )

- Sư huynh: Huyền đô đại pháp sư

- Sư muội: Lam linh nga

- Đệ tử: Long cát, đại bằng điểu, tôn ngộ không ( bồ đề hình chỉ đạo nhân đại thụ ), lý trí dũng (《 thiên đình tối hậu nhất vị đại lão 》 thư trung giác sắc )

- Đạo lữ: Vân tiêu , lam linh nga

- Hảo hữu: Ngao ất, triệu công minh , bạch trạch, thái ất chân nhân, ngọc đỉnh chân nhân, khổng tuyên

- Đồng liêu: Đông mộc công, nguyệt lão, dương tiển, hằng nga đẳng, trường thọ dã thị thiên đế tâm phúc, thiên đình nhị bả thủ

- Nữ nhi: Lý linh nhi ( dữ lam linh nga sở sinh )

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok