T-3: Ta Có Một Trương Võ Học Mặt Ngoài

TheFool | | 877

Review Huyền huyễn Hệ thống Tống võ Luyện công

T-3: Ta Có Một Trương Võ Học Mặt Ngoài
Tên gốc: 我有一张武学面板
Tác giả: 冲锋火焰猪 - Trùng Phong Hỏa Diễm Trư
Số chương: 367
Đã đọc: 367
Trạng thái: Done 
Thể Loại:
•    Bảng số liệu
     o    Hấp thu năng lượng
     o    Cường hóa võ học
•    Huyền huyễn
Tình cảm: Không
Số sao: 2 sao (5 sao tối đa)
Cảnh giới:
•    Phàm Cảnh (Võ giả)
     o    Luyện Lực Cảnh
     o    Cân Cốt Cảnh
     o    Nội Doanh Cảnh
     o    Khí Cảm Cảnh
     o    Khí Động Cảnh
     o    Nội Khí Cảnh
     o    Tâm Niệm Cảnh
     o    Ý Động Cảnh
     o    Linh Cảm Cảnh
•    Hư Cảnh (Võ sư)
     o    Chú Thân Cảnh
     o    Chân Khí Cảnh
     o    Chúc Nguyên Cảnh
     o    Chất Biến Cảnh
     o    Hóa Chất Cảnh
     o    Chúc Hình Cảnh
     o    Thông Ấn Cảnh
     o    Chân Ý Cảnh
     o    Chân Vực Cảnh
     o    Bán Bộ Đạo Cảnh
•    Đạo Cảnh (Tông sư)
     o    Dung Thân Cảnh
     o    Cương Khí Cảnh
     o    Quy Nguyên Cảnh
     o    Ngưng Đan Cảnh
     o    Tẩy Đan Cảnh
     o    Đan Biến Cảnh
     o    Sơ Nguyên Cảnh
     o    Thông Nguyên Cảnh
     o    Nguyên Chân Cảnh
•    Nguyên Cảnh (Đại tông sư)
     o    Song giới
     o    Vạn Giới
Võ học
•    Phàm cấp
     o    Chưa nhập môn
     o    Nhập môn
     o    Tiểu thành
     o    Đại thành
     o    Viên mãn
•    Hư cấp (Một tầng --> Chín tầng)
•    Đạo cấp
Nội dung:
Tông phái mọc lên như rừng, châu phủ phân tranh, yêu thú chiếm cứ.
Loạn thế phía dưới, võ đạo hưng thịnh.
Hứa Ninh mang theo võ học mặt ngoài xuyên qua đến đây, trở thành một cái bình thường hộ nông dân thiếu niên.
——
Phải chăng tiêu hao 3 đơn vị năng lượng, đề thăng Liệt Phong đao pháp?
Là / không
——
“Là!”

Nhận xét riêng: (Chỉ là ý kiến cá nhân)

  • Truyện thông thường của thể loại bảng số liệu, không hay cũng không dở.
  • Kết cục cũng coi như viên mãn.
  • Bút lực của tác không đủ, tuy nhiên cũng không gây khó chịu cho người đọc.

Tác giả: TheFool

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok