Tần Trần

Táng Địa | | 50567

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Tần Trần, nhân vật chính trong truyện huyền huyễn 《 Võ Thần Chúa Tể 》 của tác giả Ám Ma Sư. Kiếp trước chính là đại lục đỉnh cấp võ giả, sau chuyển sinh trở thành Đại Tề quốc vương phủ con riêng, một lần nữa đạp lên con đường tu luyện, thành tựu nhất đại truyền kỳ, lại Sáng Thần Hoang.

 

qq

 

TẦN TRẦN | 秦尘

— Tên khác: Trần thiếu, Trần thiếu gia, Trần Thanh, Thiết Ngưu, Đan Sinh, Vô Đạo, Ma Trần, Long Trần

— Tính: Nam

— Sinh nhật: Võ Thần lịch năm 2501

— Tuổi: Gần 30

— Huyết mạch: Lôi đình huyết mạch

— Xưng hào: Phá Trần Võ Hoàng ( kiếp trước )

— Tu vi: Sơ kỳ đỉnh phong chí tôn

— Phân thân tu vi: Nửa bước chí tôn đỉnh phong

 

Hình tượng nhân vật Tần Trần

— Thân phận: Đại Tề quốc định vũ vương chi tôn, trần đế các các chủ, vạn bảo lâu thẻ đen người dùng, bắc thiên vực đan đạo thành thánh tử, thiên đạo tổ chức thành viên, hắc tu hội hội trường, thiên lôi thành thành chủ, luyện dược sư, huyết mạch sư, luyện khí sư, trận pháp sư, tinh thần sư, phù văn sư, cấm chế sư, tuần thú sư, giám bảo sư, tuần trùng sư, cơ quan sư, luyện thể vũ giả, thiên vũ đại lục vị diện chi tử, vạn cổ lâu khách khanh trường lão, thiên công tác phó điện chủ kiêm đại lý điện chủ, vạn tộc tông tông chủ, loạn thần ma hải ma tương.

— Tính cách

⇒ Thông minh tuyệt đỉnh, khí lượng phi phàm, tập các nhà tinh hoa vào một thân, học tập năng lực phân tích kỳ cao, cái thế vô song.

⇒ Đối với người nhà, dị không quay lại nhìn không cho người khác tổn thương ô nhục, chí tình đối đãi, là mình sau khi trùng sinh vảy ngược, chạm vào tất nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới.

⇒ Đối với người yêu, đối với bằng hữu, dù cho có sinh mệnh nguy hiểm cũng sẽ liều lĩnh, có tình có nghĩa không cầu hết thảy hồi báo, cũng muốn khiến cái này người hạnh phúc bình an.

⇒ Đối với địch nhân, hắn vô cùng tàn bạo, hèn hạ vô sỉ, thậm chí là không từ thủ đoạn, dùng hết tất cả cao thượng hoặc thủ đoạn hèn hạ, để cho địch nhân đả kích đến vạn kiếp bất phục tình trạng.

 

Quan hệ nhân mạch của Tần Trần

— Người nhà: Phá Thiên ( cha ), Tần Nguyệt Trì ( mẹ ), Tần Dĩnh ( nhị biểu tỷ ), Tần Bá Thiên ( ngoại công ), Tần Viễn Chí ( nhị cậu )

— Thê tử: U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Trần Tư Tư, Triệu Linh San, Triệu Tử Huân

— Hồng nhan tri kỷ: Thượng Quan Uyển Nhi, Tình Tuyết Tư Vân, Tình Tuyết Tư Lam, Tần Đình Đình, Ngao Thanh Lăng, Lệ Vãn Tuyết, Lưu Linh Vân, Âu Dương Na Na, Gia Di Nghi, Mộ Dung Băng Vân, Úy Tư Thanh, Hắc Thạch Ma Quân, Mị Dao Thiến, Thần Hoàng Tiên Tử, Ti Không An Vân

— Bằng hữu: Vương khải minh , lâm thiên ( đồng đảng ), trương anh ( đồng đảng ), lãnh vô song , đế thiên nhất , vũ văn phong , diệp vô danh, diệp vô đạo, nghiêm xích đạo , diệp mạc , đại hắc miêu , lão nguyên , cơ vô tuyết ( nhân vật duy nhất được Tần Trần thừa nhận huynh đệ ), phó càn khôn , chu vũ thánh, từ duyệt, khúc cao phong, quyền mộ liễu, thiệu kế khang, thụy mộng tiên nhân

— Đệ tử: Mặc Uyên Bạch ( kiếp trước ), Tình Tuyết Tư Lam

— Tiền bối: Vĩnh hằng kiếm chủ, cửu vĩ tiên hồ quỳnh tiên, thiên hỏa tôn giả, vạn linh ma tôn, hồng hoang tổ long

— Thuộc hạ

⇒ Thiên lôi thành: Hắc nô, đại bi lão nhân , thiên đế sơn chủ , hạ vô nhu , hạ vô thương , trịnh nhược hàm , thiên tuần hội, mộc hàn

⇒ Bắc thiên vực: Trác thanh phong , nam cung ly, da luật hồng đào, hiên dật dược vương, dược vương viên chủ, huyết thủ vương

⇒ Lạc huyết sơn mạch: Thanh ô yêu đế

⇒ Cơ gia: Cơ hồng trần , cơ đức uy, hủ dị ma quân

⇒ hHên viên đế quốc: Cổ tôn nhân , vô thương vũ đế , kim thân vũ đế

⇒ Thiên đạo tổ chức: Ma tạp lạp , vĩnh dạ ma quân , cổ thương vũ hoàng

⇒ Thiên giới: Thương cổ không, cổ dược, ngao liệt , tử linh vực thế lực, xích mi, diệu vô danh, hạnh thư oái, đồ ma vũ, linh uyên, kim ô thái tử, tiểu yêu vương, tô quyền, đông vũ ấm, hành thiên nhai, hỏa lão, đao vương mộ chi phong, hạ hầu tôn, hỗn độn độc tôn, uyên ma chi chủ, huyết hà thánh tổ

— Hợp tác: Đại Uy vương triêu , âu dương chính kỳ , khang ti đồng , ti đồ chân , nguyệt siêu lôn , cực kính đan đế , lâu tử mặc, khâu bộc thuần , đằng gia, tử ma giáo, thiên quỷ tông, âu dương hồng quang , ti đồ hưng châu , cổ hoa mậu , thọ nguyên thành , vạn cổ lâu, quảng hàn cung chủ, thiệu thiên hành, la thanh y, tình tuyết thế gia, thiên công tác, chân long tộc.

 

Năng lực của Tần Trần

— Nắm giữ thế lực: Trần Đế Các, Đại Uy vương triều, Đại Tề quốc Tần gia, Cơ gia, Thiên Đạo Tổ Chức, Thiên Lôi Thành, Tử Linh Vực, Nghiễm Hàn Phủ, Quảng Nguyệt Thiên, Phiêu Miểu Cung, Hiên Viên đế quốc, Chấp Pháp Điện, Dị Ma tộc, Diệu Diệt Phủ, Uyên Ma tộc.

— Thể chất huyết mạch: Lôi Đình Huyết Mạch, không gian chi thể, thiên sinh đạo thể, vô lậu chi thể, không lôi kiếm thể, hoang cổ chi thể, nguyệt thần thể, lục đạo luân hồi kiếm cốt, hắc ám vương huyết.

— Võ học: Thái Tổ trường quyền, phục ma quyền, cuồng chiến vũ kỹ, thanh phong kiếm pháp, bạt kiếp thuật, ngự kiếm thuật, kiếm thế, ...

— Thuật pháp: Phong cấm chi thủ, không gian thao khống thuật, huyết phù chuyển thân quyết, huyết cấm chi thuật, huyết mạch bí thuật, phong mạch cửu thức, hóa yêu quyết, hỏa linh dung thể thuật

— Công pháp: Cửu tinh thần đế quyết, hỗn nguyên sinh tử ma công, bất diệt thánh thể, luyện thể bí pháp

— Tinh thần bí kỹ: Phá thần chỉ, thần ngôn khống thú quyết, vạn thần quyết

— Linh hồn bí kỹ: Thiên diễn thần quyết, diệt hồn ấn, luyện hồn chi thuật, nhiếp hồn chi thuật, linh hồn tịch diệt, thiên hồn cấm thuật, diệt hồn kiếm, huyết hồn dưỡng thần thuật, sinh tử hồn phù, trắc hồn đại pháp, luyện hồn đại pháp, ngự cốt chi pháp

— Ý cảnh quy tắc chi lực: Võ Vương cảnh giới cần đối ý cảnh áo nghĩa cảm ngộ, đem thăng hoa đạt được thiên địa ý chí thừa nhận, từ đó nhập đạo, bình thường dùng võ thuật nhập đạo chiếm đa số. Võ Hoàng cảnh giới cần tu luyện Không Gian Ý Cảnh, cô đọng không gian đạo tắc chi lực, thậm chí có thể thi triển kết giới lĩnh vực. Võ Đế Cảnh giới cần cảm ngộ quy tắc chi lực, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tự sáng tạo đại đạo tại thân.

— Vũ khí, pháp bảo: Thần bí tú kiếm, thần bí cổ thư, nại hà kiều, thiên diệt chung, âm dương bảo luân, càn khôn tạo hóa ngọc điệp, vạn đạo luyện thần điện ...

— Thần thú: Phệ khí nghĩ, hỏa luyện trùng, tầm linh trùng, u minh cự kiềm hồng long, thâm hải linh thú, liệt dương thần quy

— Tọa kỵ: Thiết vũ ưng, long điêu

— ....

============

Viết xuống "Tần Trần" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Jiralto

chân mệnh Jiralto

thông tin sai tè le rùi , mà chưa update lại luôn

10 tháng trước

Long Đế

phàm nhân Long Đế

Tần Trần lấy cả Triệu Tử Huân cùng Triệu Linh San à sao ta ko thấy các web khác nói nhỉ mà ta cũng thích Triệu Linh San mong thành sự thực

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok