Tất tần tật thông tin về Khương Trường Sinh trong Vừa Thành Tiên Thần Con Cháu Cầu Ta Xuất Sơn

Lâm Bắc Phàm | | 15969

Review Huyền huyễn Hệ thống Cẩu lưu Vô địch

~ Main: Khương Trường Sinh.

~ Hack: Sinh Tồn Hệ Thống. (Cái gọi là sinh tồn hệ thống, chẳng qua là Tiên đạo vì hắn đo ni đóng giày truyền thừa thôi, dù sao kiếp trước hắn là nghiên cứu phát minh trò chơi.

Tại Hồng Quân trong tay, Tiên đạo là một khối ngọc, tại Bá Tổ trong tay, Tiên đạo là một kiện thần binh, mà tại Khương Trường Sinh trong mắt, thì là sinh tồn hệ thống, cũng là vì nhường người thừa kế tốt hơn tiếp nhận truyền thừa.)

#Công Chức năng:

+ Tuổi thọ vô hạn.

+ Luân Hồi Bảng.

+ Hương hoả: Hương hoả giá trị.

1.【 Mở ra hương hỏa công năng, hương hỏa khí vận có thể yếu bớt uy lực của thiên kiếp, càng nhiều tác dụng cùng với như thế nào thu được hương hỏa 】

2.【 Hương hỏa diễn toán: Nhưng tiêu hao hương hỏa giá trị, thôi diễn sự vật bản chất cùng nhân quả, cần thiết tiêu hao hương hỏa giá trị căn cứ vào diễn toán trình độ mà định ra 】

3.【 Hương hỏa chúc phúc: Có thể tiêu hao nhất định hương hỏa giá trị cho chuyển thế người, nếu đối phương không giáng sinh có thể tăng cường lúc nào tới thế tư chất, nếu đối phương đã giáng sinh có thể mang đến hảo vận, tăng cường trình độ cùng hảo vận trình độ, quyết định bởi tại tiêu hao hương khói trị số 】

4.【 Hương hỏa thỉnh nguyện: Ngươi có thể cảm giác vì ngươi cung cấp hương hỏa giá trị tín đồ, cảm giác tâm linh của bọn hắn, có thể nhờ cậy mộng tại bọn hắn 】

5.【 Hương hỏa thỉnh thần: Đối với ngươi tín ngưỡng đạt đến cực hạn hương hỏa tín đồ có thể mời ngươi trên lực lượng thân, giúp đỡ bài trừ khốn cảnh 】

6.【 Hương hỏa phú thần: Khi ngươi hương hỏa giá trị đạt đến khác biệt giai đoạn sẽ mở ra khác biệt phẩm giai tiên thần mệnh cách truyền thừa, chỉ có đối với ngươi tín ngưỡng đạt đến cực hạn hương hỏa tín đồ mới có thể tiếp nhận mệnh cách truyền thừa, thành tựu hương hỏa thần sứ, lại vĩnh viễn không cách nào phản bội ngươi, sinh tử từ ngươi chưởng khống, mỗi lần mệnh cách truyền thừa sẽ tiêu hao khác biệt hương hỏa giá trị 】

7.【 Hương hỏa thiên địa: Vì ngươi hương hỏa tín đồ mở ra trong mộng thiên địa, ngươi hương hỏa tín đồ đều có thể trong mộng tiến vào hương hỏa thiên địa, hương hỏa thiên địa chỉ có một mảnh, tất cả tín đồ đều có thể tiến vào, trong mộng, hương hỏa tín đồ không cách nào tổn thương lẫn nhau, chỉ có thể làm giao lưu, hương hỏa thiên địa từ ngươi tới tưởng tượng, quy tắc từ ngươi định 】

“Thiên địa không mở ta trước tiên ở, đại đạo ba ngàn ta độc lĩnh.”

(Thiên Địa Vị Khai Ngô Tiên Tại, Đại Đạo Tam Thiên Ngô Độc Lĩnh)

“Kê cao gối mà ngủ Huyền Môn cửu trọng thiên, điểm hóa chúng sinh lập thành tiên.”

(Cao Ngoạ Huyền Môn Cửu Trọng Thiên, Điểm Hoá Chúng Sinh Lập Thành Tiên)

Thần Du Đại Thiên Địa 

8.【 Hương hỏa truyền tống: Ngươi có thể trực tiếp truyền tống đến tùy ý một vị hương hỏa tín đồ bên cạnh, cần thiết tiêu hao hương hỏa giá trị quyết định bởi tại nên hương hỏa tín đồ thực lực 】

 

 

+ Khí vận giá trị:【 Giá trị khí vận có thể trợ giúp tu tiên giả độ kiếp, tăng tiến phúc duyên, trước mắt giá trị khí vận vì 1, series công năng sẽ tại sau này phát động 】

1.【 Khí vận thần binh: Nhưng tiêu hao nhất định giá trị khí vận, triệu hoán số lượng là mười ngàn thần binh đại quân, thần binh thực lực quyết định bởi tại tiêu hao khí vận, chờ giá trị khí vận ẩn chứa pháp lực tiêu hao hầu như không còn, thần binh liền sẽ tự động tiêu thất, không cách nào thu về, triệu hoán số lần không có hạn mức cao nhất 】

 

+ Đạo thống nhân quả giá trị: 【 Đạo thống công năng: Đạo thống nhân quả quyết định bởi tại tu hành ngươi chi đạo sinh linh số lượng cùng cảnh giới, cụ thể công năng, sau này sẽ phát động 】

1.【 Đạo thống phản thần: Nhưng tiêu hao đạo thống nhân quả giá trị, trở lại ngày xưa tu tiên thời đại mỗi giảng đạo đạo trường, lĩnh hội Cổ Kỷ Nguyên đại năng đạo pháp, tiêu hao đạo thống nhân quả giá trị càng nhiều, chỗ đi tới đạo trường nội tình càng sâu 】

++ Côn Luân Giáo Chủ (Độ kiếp lên Thái Ất Chi Cảnh mộng hồi quá khứ) (Nhân Quả)

++ Huyền Đề Tổ Sư (ĐTPT) (Nhân Quả)

++ Tiêu Hoà Nương Nương (ĐTPT) (Nhân Quả)

++ Địa Tàng Đại Tôn (ĐTPT) (Luân Hồi)

++ (Độ kiếp lên Thái Ất Kim Tiên mộng đến tương lai) (Nhân Quả, Luân Hồi)

++ Vị Lai Phật Tổ (ĐTPT) (Khí Vận)

++ Thái Thượng Thiên (ĐTPT) (Sáng Tạo)

++ (Độ kiếp lên Chuẩn Đại La mộng đến tương lai sống lại một đời hiểu ra ý chí hiển hoá) (Đại Đạo Nhân Quả)

++ Vạn Phật Thủy Tổ (ĐTPT) (Đại La)

++ Chân Long Thánh Vương (ĐTPT) (Tam Hoa Tụ Đỉnh)

++ (Độ kiếp lên Đại La Thần Tướng mộng về Viễn Cổ Tiên Đạo Mạt Lộ)

++ Thiết Thiên Lão Tổ (ĐTPT) (Thiết Thủ Nhân Quả)

++ (Độ kiếp lên Đại La Kim Tiên mộng đến tương lai) (Đại Thiết Nhân Quả)

++ Bá Tổ (ĐTPT) (Đại Quy Nhất Chi Thuật)

 

 

+【 Sáng tạo giới công năng: Tiêu hao giá trị khí vận, đạo thống nhân quả giá trị sáng lập thiên địa, nên thiên địa có thể tiến hành tiên đạo tu hành, thiên địa lớn nhỏ quyết định bởi tại tiêu hao trị số 】

1. Đệ Nhất Thiên Giới (Thiên Đình)

2. Đệ Nhị Thiên Giới (Thái Oa)

3. Đệ Tam Thiên Giới (Mộ Linh Lạc)

4. Đệ Tứ Thiên Huế (Viễn Cổ Tiên Đạo)

5. Đại La Tiên Vực 

6. Linh Giới 

7. Địa Tiên Giới 

8. Hồng Mông Giới 

9. Tạo Hoá Giới Nguyên (đặc biệt)

 

+ Đạo Tổ truyền thừa: Có thể tự do lựa chọn dĩ vãng Đạo Tổ tu hành trải qua, không cần tiêu hao hương hỏa giá trị, khí vận giá trị, đạo thống nhân quả giá trị, này công năng đối tinh thần sức thừa nhận có rất lớn khảo nghiệm, cẩn thận sử dụng. (Sáng Lập, Hồng Quân, Lý Nhĩ, Thái Thủy, Vãng Sinh đạo tổ, Phù Đồ Cầu Đạo, Đạo Thiên, La Thương

Hết thảy có tám mươi tôn Đạo Tổ, đây là từ xưa đến nay Đạo Tổ số lượng, không tính Khương Trường Sinh ở bên trong, Huyền Diệu đạo tổ cùng Bá Tổ cũng ở trong đó).

 

#Pháp:

~ Thiên Đạo đạo pháp: Đại Công Đức Thần Pháp.

+ Đạo Chi Thủy Tổ: Chí Đạo Thần Pháp (Thái Thượng Thiên tặng cho)

~ Công pháp chủ tu: Đạo Pháp Tự Nhiên Công.

+ Tầng 1: 1 tuổi.

+ Tầng 2: 12 tuổi. Chân Khí. sánh ngang Chân Nguyên Cảnh.

+ Tầng 3: 12 tuổi. Giác quan tăng lên. sánh ngang Linh Thức Cảnh.

+ Tầng 4: 16 tuổi. Linh Lực. sánh ngang Thông Thiên Cảnh.

+ Tầng 5: 21 tuổi. Độ Tiểu Thiên Kiếp (bắt đầu phải độ kiếp), xuất hiện đạo văn ấn ký. Sánh ngang Thần Nhân Cảnh.

+ Tầng 6: 39 tuổi. Độ Tam Cửu Tiểu Thiên Kiếp, linh hồn xuất khiếu. Sánh ngang Càn Khôn Cảnh.

+ Tầng 7: 69 tuổi. Độ Cương Vũ Thiên Kiếp, kèm theo Thần Thông (Đại Đạo Chi Nhãn, Đạo Giới). Sánh ngang Tam Động Thiên Cảnh.

+ Tầng 8: 123 tuổi. Độ Chân Vũ Tam Chuyển Thiên Kiếp, ngưng tụ Đạo Quả. Sánh ngang Võ Đạo Thánh Vương Cảnh.

+ Tầng 9: 212 tuổi. Linh Lực thuế biến thành Pháp Lực, Đạo Quả thuế biến, luyện hồn. Sánh ngang Thiên Địa Đế Cảnh Tứ Trọng Thiên.

+ Tầng 10: 328 tuổi. Độ Thiên Địa Vũ Thần Thiên Kiếp, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên, Đạo Pháp Tự Nhiên, Hồn Thân hợp nhất, Thiên Địa Quy Tắc. Sánh ngang Thiên Nguyên Cực Vũ Cảnh Trung Kỳ.

+ Tầng 11: 588 tuổi. Độ Thanh Hư Tĩnh Tâm Thiên Kiếp Sánh ngang Nguyên Đạo Võ Tôn Cảnh Viên Mãn.

+ Tầng 12: 1323 tuổi. Độ Thiên Đạo Phản Thần Thiên Kiếp, Thái Ất Đạo Quả, Thái Ất Pháp Lực. Sánh ngang Khai Quang Thánh Võ Tam Cực Cảnh.

+ Tầng 13: 3564 tuổi. Độ Thiên Đạo Phản Thần Đại Thiên Kiếp, Thái Ất Đạo Quả. Sánh ngang Thượng Phúc Thiên Cảnh.

+ Tầng 14: 13584 tuổi. Độ Phá Hư Đại Thiên Kiếp, Thái Ất Đạo Quả thuế biến giai đoạn, Đại Đạo Nhân Quả, kèm theo thần thông Đại Đạo Đầu Ánh. Sánh ngang Tự Tại Thiên Cảnh.

+ Tầng 15: 28364 tuổi. Thành công vượt qua từ Thái Ất đến Đại La thuế biến quá trình.

+ Tầng 16: 1643879 tuổi. Độ Dung Thần Đại Đạo Kiếp. Sánh ngang Đạo Hư Tôn Chủ.

+ Tầng 17: 4783208 tuổi. Độ Đại Đạo Sinh Tử Kiếp. Sánh ngang Vĩnh Hằng Thần Tôn.

+ Tầng 18: 25047902 tuổi. Độ Đại Đạo Siêu Thoát Kiếp. Sánh ngang Đạo Niệm Chi Chủ.

+ Tầng 19 (Sáng Tạo): 75747890 tuổi. Độ Đại Đạo Chung Kết Kiếp. Vượt qua hết thảy cảnh giới Đại Thiên Thế Giới.

+ Tầng 20: Vô Hạn.

 

#Hào:

~ Danh xưng thân phận: Long Lạc Phàm Gian, Tiểu Đạo Trưởng, Trường Sinh Đạo Trưởng, Trường Sinh Đạo Sĩ, Trường Sinh Ca, Tam Đệ Tử/ Nhị Đệ Tử/ Trụ Trì Long Khởi Quan, Tiên Thần Hạ Phàm, Tiên Nhân Chuyển Thế, Lão Khất Cái, Cao Thủ Thần Bí, Võ Lâm Thần Thoại, Yêu Đạo, Tiên Sư, Trường Sinh Tiên Sư, Thái Tử, Võ Thần, Nhân Gian Tiên Thần, Đại Cảnh chi Đạo Tổ (Hoàng Tổ), Thiên Hạ Đệ Nhất, Đạo Tổ, Nhân Gian Chân Tiên, Thần Minh, Nam Đạo Tổ (Nam Đạo Tổ, Bắc Tà Tôn), Kỳ Nhân, Bồ Tát Sống, Đệ Nhất Thiên Hạ Vũ Lực, Gia Gia, Thần Bí Ân Nhân, Lão Tổ, Đại La Thần Tiên, Phục Yêu Phàm Nhân, Thần Thú Huyền Điểu, Thiên Mệnh Vũ Đế, Tại Thế Tiên Nhân, Thiên Tộc Bàn Cổ, Thần Tiên, Đại Đạo Chi Tổ, Nhân Gian Chân Thần, Bàn Cổ Cự Thần, Bàn Cổ Thiên Thần, Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Thiên Thần, Vạn Tiên Chi Tổ, Bệ Hạ, Thiên Cảnh Thánh Thượng, Tiên Nguyên Thiên Tử, Nhân Hoàng, Thiên Địa Dị Số, Dị Giới Chi Linh, Tề Thiên Đại Thánh, Chân Long Thiên Tử, Thiên Đế, Nhân Gian Thánh Thượng, Thiên Đình Thiên Đế, Tam Thiên Pháp Tướng, Thiên Thân Vạn Tướng, Tiên Đạo, Tiêu Diêu Đạo Nhân, Vạn Cổ Thánh Hiền, Khương Càn, Thiên Đạo Thủy Tổ, Đại Đạo Chi Thần, Đại Kiếp Chi Thần, Tổ Tông, Hư Vô Phiếu Miểu Chí Cao Tồn Tại, Chí Cao Chúa Tể, Bất Tử Đạo Quân, Lão Sư, Sáng Thế Thần, Tối Cường Đạo Tổ, Vô Hạn Tiên Đạo.

 

#Thế lực: 

I. Long Khởi Quan:

+ Sư phụ: Thanh Hư Đạo Trưởng.

+ Sư huynh: Lý Trường Thành, Mạnh Thu Hà.

+ Sư tỷ: Mạnh Thu Sương.

+ Sư đệ: Thanh Khổ, Ninh Khổ (không tính Long Khởi Quan đệ tử).

II. Sân nhỏ:

+ Khương Trường Sinh, Bạch Long, Vạn Lý, Minh Nguyệt, Ma Chủ, Hoa Kiếm Tâm, Cây Lê, Bình An, Vong Trần, Khương Tử Ngọc, Từ Thiên Cơ, Hoang Xuyên, Dương Hoàng Hậu (Mẫu thân), Lý Thái Xuân (Lý Công Công), Hình Thủ, Lăng Tiêu, Khương Dự, Tông Thiên Vũ, Bạch Kỳ, Liễu Vô Nhân, Lý Mẫn, Khương Tú, Đạo Thần, Âm Khô, Khương Tiển.

III. Long Khởi Sơn:

+ Kiếm Thần, Hoàng Thiên, Hắc Thiên, Diệp Tầm Địch, Dương Chu, Thanh Nhi, Thập Bát Tinh Tú, Khương Triệt, Cơ Vũ Quân, Tiểu Yến Yêu, Lâm Hạo Thiên + Thiên Thương Lôi Ưng, Mộ Linh Lạc, Bạch Tôn, Khương Thiên Mệnh, Mộ Huyền Cương, Dương Triệt, ...

+ Đệ tử:

1. Bình An.

2. Ngụy Vương/ Khương Tử Ngọc.

3. Hoang Xuyên.

4. Lăng Tiêu.

IV. Thiên Cảnh: Quan Thông U, Đế Xương, Thường Dao Lăng, ...

V. Địa Phủ: Diệt Thế Thụ, Hình Thủ, Khương Triệt, Ngọc Phi, ...

VI. Thiên Đình: Hắc Hầu, Thái Sử Trường Sách, ...

VII. Cửu Trọng Thiên Tử Tiêu Cung: 

VIII. Thái Hoang Võ Giới: Thường Tộc, ...

IX. Côn Luân Giới (Võ Giới dung hợp): Lữ Thần Châu, Diệp Chiến, Thất Minh Vương, Diệp Tộc, Viêm Tộc, Thiên Địa Tiếu, ...

X. Tam Thập Tam Trọng Thiên Tử Tiêu Cung + Đạo Tràng: 

+ Đệ tử: Hồ Uyên/ Vong Trần (Vong Trần chuyển thế).

XI. Tiên Đạo, Thiên Đạo: Bỉ Ngạn Võ Tổ, Ách Vận Chi Thần, Tâm Ma Chi Thần, Thiên Cơ Huyền Lão, ...

+ Đệ tử: Tô Dần

XII. Đại La Tiên Vực:

+ Đệ tử: Đạo Côn Lôn, Vạn Phật Thủy Tổ, Cực Quang Thần Quân, Đế Tuyệt, Thủy Diễn, Hoàng Kinh Tuyệt, Võ Tắc, Hình Thiên, Khổng Khuyết, Thời Tự Tiên Quân.

 

#Nhân:

~ Hảo hữu chí giao: Trần Lễ.

~ Thê tử/ Đạo lữ:

1. Hoa Kiếm Tâm.

2. Mộ Linh Lạc.

3. Tiêu Hoà.

~ Hồng nhan:

1. Bạch Kỳ.

2. Ngọc Nghiên Dật.

3. Cơ Võ Quân.

~ Con:

1. Khương Tử Ngọc (Nam)(Hoa Kiếm Tâm)

2. Khương Quy Ly (Nữ)(Thiên Đạo Thần Linh)(Mộ Linh Lạc)

 

#Võ:

~ Võ học: Thần Ảnh Thối, Cửu Tầm Thiên Long Bộ, Kim Cương Khiếu, Sinh Tử Ấn, Huyền Nội Bá Thể, Thái Thanh Kiếm Thuật, Sát Thần Ma Đao.

+ Võ học nhận được: Khí Chỉ (Trần gia Trần Lễ đem tặng), Đoạt Thiên Chân Long Công (Hiển Thánh Động Thiên), Đại Chu Thiên Thần Công (Hiển Thánh Động Thiên), Đại Kim Cương Thần Thể (Thượng Cổ Võ Đạo), Bất Bại Luân Hồi Kinh (Vũ Đế truyền thừa), Thiên Cơ Thần Lục (Thiên Cơ Huyền Lão)

++ Võ học tối cường: Khí Chỉ (Võ học nhận được từ hảo hữu chí giao Trần Lễ, đã tru sát chung kết không biết bao nhiêu địch nhân cũng là võ học đã chung kết bộ truyện)

 

#Tuyệt:

~ Tuyệt học: Diệu Tông Pháp Tướng.

~ Tu tiên tuyệt học: Hạo Nhật Như Lai, Thiên Tâm Lôi Pháp, Tử Vi Tù Thiên Thần Đạo Chưởng, Đại Nghệ Tru Thế Tiễn Pháp, Hồn Niệm Thần Kiếm, Thái Thượng Đan Đạo, Kim Đan Đại Đạo, Thiên Công Bảo Điển.

~ Tu tiên chú pháp: Khẩn Cô Chú.

~ Đạo gia tuyệt học: Cửu Tự Chân Ngôn (Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành).

~ Thiên Đạo sát phạt tuyệt học: Hỗn Nguyên Bất Diệt Kim Thân.

~ Thiên Đạo tuyệt học: Đại La Trận Pháp Lục, Vô Tướng Vô Hình Hóa Tự Tại Pháp.

 

#Sáng tạo:

~ Công pháp tự sáng tạo: Càn Khôn Thiên Kinh, Thiên Lôi Bất Diệt Thần Thể, Cửu Thần Đấu Chuyển Công.

 

#Trận:

~ Trận pháp: Đại Thành Thiên Địa Bát Phương Kiếm Trận.

~ Sát phạt trận pháp: Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận.

~ Thiên Đạo trận pháp: Cửu Thiên Thập Địa Tuyệt Sát Trận.

~ Thiên Đạo đại trận: Sâm La Vạn Tượng Thiên Trợ Trận.

 

#Bí:

~ Bí thuật: Luân Hồi Ấn Ký.

~ Bí Pháp: Cửu Thiên Huyền Biến.

+ Nhất biến: Yến Tước Chi Biến.

+ Cửu biến: Huyền Điểu Chi Biến.

 

#Thần:

~ Tạp thuật: Xuân Thu Y (Bảo) Điển, Luyện Đan Thuật, Tuế Nguyệt Thư Pháp, Phù Chú Chi Thuật, Thiên Vật Đan Phổ, Luyện Khí Thuật, Trận Pháp Lục.

~ Pháp thuật: Ngự Kiếm Quyết, Hồi Xuân Thuật, Huyễn Thần Đồng, Ngọc Thanh Tuyệt Mạch Châm, Đằng Vân Giá Vũ, Tát Đậu Thành Binh, Phân Thân Chi Thuật, Hoả Vũ, Tiên Thiên Hoá Lâm, Thác Mộng Chi Thuật.

~ Thần thông: Đại Diễn Bàn Sơn Thuật, Đại Đạo Chi Nhãn, Ngũ Hành Độn Thuật, Hô Phong Hoán Vũ, Thiên Địa Vô Cực Nhãn, Pháp Thiên Tượng Địa, Khởi Tử Hồi Sinh, Đạo Tâm Hoá Thần, Đại Tự Tại Thác Hải Thuật, Chưởng Trung Càn Khôn, Cải Thiên Hoán Địa, Đại Băng Phong Thần Thuật, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Đại Đạo Hoá Hình, Huyễn Thuật (Huyễn Thần Đồng + Đại Đạo Chi Nhãn), Đại Tạo Hoá Thần Thuật, Thiên Địa Câu Diệt, Tam Muội Chân Hoả (Thái Thượng Đan Đạo), Đại Thiên Tru Đạo Chỉ, Cửu Trọng Cực Nhạc Ngục, Phá Đạo Tuyệt Phong, Đại Đạo Đầu Ánh, Lục Đạo Luân Hồi.

~ Nhân Quả thần thông: Trục Xuất (Phóng Trục), Đại Thiết Thiên Thuật.

~ Luân Hồi thần thông: Địa Tạng Luân Hồi Chưởng.

~ Phong Ấn thần thông: Đại Quy Nhất Chi Thuật.

~ Đại Đạo thần thông: Vạn Thế Diễn Thiên Đại Pháp Tướng, Ngôn Xuất Pháp Tùy, Sơ Tích Lưỡng Cực Thần Quang, Đại Thiên Tru Diệt Chưởng.

~ Đạo Nguyên thần thuật: Đại Phóng Trục Chi Thuật.

~ Đạo Tổ tối cường thần thông: Vạn Thừa Thiên Đạo Chú.

 

#Bảo:

~ Cấp bậc Pháp bảo:

1. Phàm Phẩm: Pháp Bảo, Linh Bảo, Chí Bảo.

2. Hậu Thiên: Pháp Bảo, Linh Bảo, Chí Bảo.

3. Tiên Thiên: Pháp Bảo, Linh Bảo, Chí Bảo.

4. Thiên Đạo: Pháp Bảo, Linh Bảo, Chí Bảo.

5. Hỗn Nguyên ~ Đại Đạo Thần Binh: Linh Bảo, Chí Bảo.

6. Đạo Nguyên: Cực Bảo.

~ Vũ khí: Thái Hành Kiếm.

~ Pháp khí: Kỳ Lân Phất Trần.

~ Pháp bảo: Kim Lân Ngọc Diệp, Câu Trần Thiên Công Đại Vũ Bào, Cự Linh Giới, Xạ Nhật Thần Cung, Kim Lân Côn, Thúc Thần Lăng (Cực phẩm), Chí Dương Thần Quang, Tử Kim Hồ Lô, Sơn Hải Kinh, Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm Trận, Thiên Linh Ngự Thân Trạc, Cửu Tỳ Nguyên Phượng Quan, Thiên Địa Bảo Giám, Hàng Ma Xử, Lưu Kim Âm Dương Cầu Đạo Bào, Phong Thần Bảng, Tam Thanh Thánh Linh.

+ Sơn Hải Kinh: Loả Ngư, Thái Tuế, Hắc Thiên, Hoàng Thiên, Lạc Đà, Diệt Thế Thụ, Thái Oa, Thái Hi, Thiên Ô, Kim Ô, Thái Hoang Lân Giao, Uyên Ma, ...

+ Tụ Yêu Châu (Già Diệp đưa cho), Thông Thiên Tháp (Vũ Bảo đoạt được).

~ Nhân Quả pháp bảo: Địa Phủ, Tử Tiêu Cung, Hỗn Nguyên Thần Phù.

~ Kỳ duyên pháp bảo: Vạn Giới Môn.

~ Sát phạt chí bảo: Kim Lân Diệu Thụ (Kim Lân Ngọc Diệp + Kim Lân Côn), Trảm Tiên Phi Đao.

~ Tu tiên chí bảo: Đại Đạo Càn Nguyên Thần Toạ.

~ Linh bảo: Linh Sơn, Tề Thiên Vân Hải.

~ Thiên Đạo linh bảo: Địa Tiên Đạo Bị, Thiên Đạo Trật Tự Kiếm, Thất Thập Nhị Phá Thiên Châu, Thái Cực Huyền Đạo Tướng, Thái Thượng Trảm Tình Kiếm, Vong Sinh Tỉnh.

~ Thiên Đạo chí bảo: Thiên Hoả Âm Dương Đại Diệt Kính.

~ Hỗn Nguyên linh bảo: Vạn Vật Tam Thiên Đỉnh, Trượng Thiên Đạo Xích, Nhân Quả Chử Thanh Bào, Đại Đạo Càn Khôn Bút.

~ Hỗn Nguyên chí bảo: Tạo Hoá Quy Nguyên Quan.

~ Đạo Nguyên cực bảo: Thái Thủy Niết Bàn Thương, Tạo Hoá Giới Nguyên.

 

#Linh sủng:

~ Linh sủng: Bạch Long, Vô Tự Hống.

+ Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên.

 

#Linh vật:

~ Linh vật: Địa Linh Thụ, Ngọc Cốt Thanh Trúc Lâm, Vân Thiên Thần Thụ, Hoá Long Trì, Tam Túc Kim Ô Huyết Phách, Bàn Đào Thụ, Cấm Cổ Lâm, Trảm Tội Đài.

~ Đại Đạo linh vật: Hồng Mông Thần Nguyên Khí, Bàn Cổ Thụ, Chư Thiên Đại Đạo Thụ, Tiên Thiên Hồng Mông Thủy.

~ Thiên Đạo linh vật: Bất Chu Sơn, Mẫu Khí Tạo Hoá Thạch.

~ Hỗn Độn linh vật: Thất Thải Lưu Ly Kiều.

~ Đạo Nguyên linh vật: Bản Nguyên Chi Lôi, Bản Nguyê

n Chi Hoả, Bản Nguyên Chi Thủy.

 

#Đạo:

~ Đại Đạo: Nhân Quả, Luân Hồi, Khí Vận, Vận Mệnh, Phong Ấn.

~ Đại Đạo sáng tạo: Hồng Mông, Hỗn Độn, Vô Hạn.

~ Đạo Tràng: Tam Thập Tam Trọng Thiên.

 

#Cảnh giới: 

I. Võ tu: Thái Hoang Võ Giới.

1. Tam Lưu Cảnh:

+ Hương hoả giá trị: 1

2. Nhị Lưu Cảnh:

+ Hương hoả giá trị: 5

3. Nhất Lưu Cảnh:

+ Hương hoả giá trị: 10 - 50

4. Chân Nguyên Cảnh: Ngưng kết Chân khí.

+ Hương hoả giá trị: 50 - 100

5. Linh Thức Cảnh (Cao Thủ Tuyệt Đỉnh): Chân khí ngoại phóng, cảm quan đề thăng.

+ Hương hoả giá trị: 100 - 200

6. Thông Thiên Cảnh (Tuyệt Đỉnh Cao Thủ): Vận dụng Chân khí tự nhiên, không ngừng tích lũy công lực.

+ Hương hoả giá trị: 200 - 500

7. Thần Tâm Cảnh (Cao Thủ Tuyệt Thế/ Tôn Giả/ Tông Sư/ Đại Tông Sư): Ngộ Tâm Thông Thần, đã có thể mở Võ đạo của mình.

+ Hương hoả giá trị: 500 - 1000.

8. Thần Nhân Cảnh (Võ Lâm Chí Tôn): Thoát ly đại địa gò bó, lăng không dậm chân, thuấn thân xê dịch, công lực thuế biến, Võ đạo lần thứ nhất đại thuế biến.

+ Ngụy Thần Nhân: Phục dụng đan dược hoặc hút chân khí người khác tấn cấp (Có đủ tiêu chí của Thần Nhân).

+ Đạp Hư Lăng Không, Chân Khí Ngưng Thần là Thần Nhân tiêu chí.

+ Hương hoả giá trị: 1000 - 5000.

9. Kim Thân Cảnh: Thể Phách Thành Kim, Bì Nhục Như Cương, Kiên Bất Khả Tồi, đan điền viễn siêu Thần Nhân có thể áp súc chân khí như liệt diễm cháy hừng hực, một chiêu một thức đều có thể tồi sơn phá thành uy năng.

+ Đột phá Kim Thân sẽ có Thiên Địa dị tượng.

+ Hương hoả giá trị: 5000 - 10000.

10. Càn Khôn Cảnh (Thiên cảnh giới): Chân khí hoá lồng giam vây khốn.

+ Hương hoả giá trị: 10000 - 100000.

11. Động Thiên Cảnh: Ngưng tụ Động Thiên bắt chước Thiên Địa Quy Tắc.

+ Hương hoả giá trị: (100 ức ~ 10 tỷ; 10 ức ~ 1tỷ; 1 ức ~ 100tr; 1000 vạn ~ 10tr; 100 vạn ~ 1tr; 10 vạn ~ 100n; 1 vạn ~ 10n).

10 vạn (Nhất Động Thiên), 50 vạn (Nhị Động Thiên), 100 vạn (Tam Động Thiên), 200 vạn (Tứ Động Thiên) 300 vạn (Ngũ Động Thiên), 400 vạn (Lục Động Thiên), 500 vạn (Thất Động Thiên), 600 vạn (Bát Động Thiên), 1000 vạn (Cửu Động Thiên).

12. Võ Đạo Thánh Vương Cảnh:

+ Hương hoả giá trị: 1000 vạn - 1 ức.

13. Thiên Địa Đại Tôn Cảnh:

+ Hương hoả giá trị: 1 ức - 10 ức.

14. Thiên Địa Đế Cảnh (Võ Đế):

Hương hoả giá trị: 10 ức (Nhất Trọng Thiên), 20 ức (Nhị Trọng Thiên), 30 ức (Tam Trọng Thiên), 40 ức (Tứ Trọng Thiên), 50 ức (Ngũ Trọng Thiên), 60 ức (Lục Trọng Thiên), 70 ức (Thất Trọng Thiên), 80 ức (Bát Trọng Thiên), 90 ức (Cửu Trọng Thiên), 100 ức (Thập Trọng Thiên).

 

Huyền Hoàng Đại Thiên Địa: (1000 ức ~ 100 tỷ; 1 vạn ức ~ 1000 tỷ; 10 vạn ức ~ 10 ngàn tỷ; 100 vạn ức ~ 100 ngàn tỷ; 1000 vạn ức ~ 1tr tỷ; 1 ức ức ~ 10tr tỷ)

15. Võ Đạo Thông Thần Cảnh (Võ Thần): Lĩnh hội Quy Tắc.

+ Hương hoả giá trị: 100 ức - 1000 ức.

16. Thiên Nguyên Cực Võ Cảnh (Thần Quân): Điều động, mượn dùng Thiên Địa Quy Tắc Chi Lực.

+ Hương hoả giá trị: 1000 ức - 3000 ức (Sơ Kỳ), 4000 - 5000 ức - 6000 ức (Trung Kỳ), 7000 ức - 9000 ức (Hậu Kỳ), 1 vạn ức (Viên Mãn).

17. Chí Hư Triệt Võ Cảnh (Thần Phủ): Chân khí sẽ chuyển hóa làm Võ Nguyên, nhục thân có thể hóa thành Hư Không, lĩnh hội Hư Không Quy Tắc.

+ Hương hoả giá trị: 1 vạn ức - 3 vạn ức (Sơ Kỳ), 4 vạn ức - 6 vạn ức (Trung Kỳ), 7 vạn ức - 9 vạn ức (Hậu Kỳ), 10 vạn ức (Viên Mãn).

18. Nguyên Đạo Võ Tôn Cảnh (Thiên Tôn):

+ Hương hoả giá trị: 10 vạn ức - 30 vạn ức (Sơ Kỳ), 40 vạn ức - 60 vạn ức (Trung Kỳ), 70 vạn ức - 90 vạn ức (Hậu Kỳ), 100 vạn ức (Viên Mãn).

19. Thông Diễn Sáng Tạo Võ Cảnh (Võ Chủ): 

+ Hương hoả giá trị: 100 vạn ức - 1000 vạn ức.

20. Khai Quang Thánh Võ Cảnh (Vạn Cổ Cự Dầu): 

+ Thiên đạo hương hoả giá trị: (1 Thiên đạo hương hoả giá trị ~ 10000000000000000 hương hoả giá trị/ 1^16/ 1 ức ức)

0.1/ 1000 vạn ức (Nhất Cực), 0.5/ 5000 vạn ức (Nhị Cực), 1 (Tam Cực), 2 (Tứ Cực), 5 (Ngũ Cực).

 

21. Võ Đạo Thiên Cảnh (Thiên Chi Cảnh): Quy Tắc Chi Lực.

+ Thiên đạo hương hoả giá trị: 5 - 10 (Cận Thiên); 10 - 100 (Lục Dục Thiên); 100 - 200 (Thượng Phúc Thiên); 200 - 400 (Hoá Cảnh Thiên); 400 - 1000 (Tam Thế Thiên: Nhìn trộm Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai); 1000 - 5000 (Tự Tại Thiên: Chém đứt Quá Khứ, Tương Lai)

22. Siêu Thoát: Siêu Thoát có 2 con đường (Siêu Thoát Đạo Thống, Tự Thân Siêu Thoát)

+ Tự Thân Siêu Thoát: Lấy Lực Chứng Đạo.

+ Đạo Thống Siêu Thoát: Đạo thống phi thăng, chúng sinh siêu thoát.

++ Võ Đạo Thần Thánh ~ Siêu Thoát Đạo Thống Thiên Cảnh:

++ Thiên đạo hương hoả giá trị: 5000 - 1 vạn (Đạo Thống Thiên Cảnh); 1 vạn - 10 vạn (Đạo Thống Quân Cảnh); 10 vạn - 100 vạn (Đạo Thống Thánh Cảnh).

 

Đại Thiên Thế Giới:

23. Bất Diệt Mệnh Chủ:

+ Thiên đạo hương hoả giá trị: 100 vạn - 1000 vạn

24. Đạo Hư Tôn Chủ:

+ Thiên đạo hương hoả giá trị: 3000 vạn - 5000 vạn

25. Vĩnh Hằng Thần Tôn:

+ Thiên đạo hương hoả giá trị: 5000 vạn - 5 ức 

26. Vĩnh Hằng Chí Thượng: 

+ Thiên đạo hương hoả giá trị: 5 ức - 100 ức

27. Đạo Niệm Chi Chủ: Võ Đạo Cực Hạn.

+ Thiên đạo hương hoả giá trị: 100 ức - 1000 ức

28. Tạo Hoá Đạo Chủ (Tiên Đạo):

+ Thiên đạo hương hoả giá trị: hư hư thực thực bắt đầu từ 1

00 vạn ức đến vô hạn, vì khi main đột phá thì đã đạt đến 600 vạn ức.

 

II. Tu tiên: Tiên Đạo

1. Luyện Khí ~ Võ Giả 

2. Trúc Cơ ~ Chân Nguyên 

3. Kim Đan ~ Linh Thức 

4. Nguyên Anh ~ Thông Thiên 

5. Hoá Thần ~ Thần Nhân 

6. Luyện Hư ~ Càn Khôn 

7. Hợp Đạo ~ Động Thiên 

8. Đại Thừa ~ Võ Đạo Thánh Vương , tối cường có thể địch Võ Đế.

9. Tán Tiên ~ Thiên Địa Đế Cảnh 

10. Địa Tiên ~ Thiên Nguyên Cực Võ 

11. Thiên Tiên ~ Nguyên Đạo Võ Tôn 

12. Thái Ất Chi Cảnh: 

+ Thái Ất Địa Tiên ~ Khai Quang Thánh Võ Nhất Cực 

+ Thái Ất Thiên Tiên ~ Khai Quang Thánh Võ Ngũ Cực 

+ Thái Ất Chân Tiên ~ Lục Dục Thiên 

13. Thái Ất Kim Tiên (Tiên Đế): Siêu thoát Sinh Tử Luân Hồi, có thể nhìn trộm đại đạo bản chất, chân chính tiêu dao tự tại ~ Thượng Phúc Thiên.

14. Chuẩn Đại La (Tiên Đế): Giai đoạn Thái Ất Đạo Quả thuế biến đến Đại La Đạo Quả ~ Tự Tại Thiên tối cường có thể chống lại Đạo Thống Quân Cảnh.

15. Đại La Chi Cảnh: Đưa ý chí vào Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai trải nghiệm chân thật nhân sinh, nhảy ra khỏi thời không trật tự thoát khỏi tất cả thời gian tuyến người khác không cách nào tìm thấy quá khứ Đại La lúc nhỏ yếu cũng không thể đi đến tương lai thấy Đại La.

+ Đại La Siêu Thoát: Ngang dọc thời không ~ Đạo Thống Thánh Cảnh tối cường có thể chống Bất Diệt Mệnh Chủ.

+ Đại La Thần Tướng: Áp đảo vận mệnh, không nhận nhân quả cuốn theo, Thần Tướng bất diệt Chân Thân bất diệt Linh Hồn trường tồn ~ Đạo Hư Tôn Chủ.

+ Đại La Kim Tiên: Hồn phách lột xác thành Đạo, bất tử bất diệt ~ Vĩnh Hằng Thần Tôn tối cường có thể chống lại Vĩnh Hằng Chí Thượng.

16. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên (Tiên Thánh): Đạo Quả lột xác thành Đại Đạo ~ Đạo Niệm Chi Chủ 

+ Thiên Đạo Thánh Nhân: Thiên Đạo bất diệt, Thánh Nhân bất tử.

+ Tiên Đạo Tiên Thánh: Khác loại thành Thánh.

+ Thiên Đạo Thần Linh.

17. Sáng Tạo Cảnh:

+ Tạo Hoá Đạo Chủ.

18. Vô Hạn.

 

III. Khương Gia:

1. Đời thứ nhất: Khương Uyên 

+ Lấy võ lập quốc thành lập Đại Cảnh hiệu Khai Nguyên xưng Khai Nguyên Đại Đế.

+ Khai Nguyên 43 năm: thụy hào Võ Tổ, Cảnh Võ Tổ.

2. Đời thứ hai:

- Khương Càn (Thái Tử/ Khương Trường Sinh)

- Khương Minh (Nhị Hoàng Tử)

- Khương Dự (Tứ Hoàng Tử/ Tần Vương) 103tuổi.

- Khương Vũ (Thất Hoàng Tử/ Thái tử đăng cơ)

+ Khương Vũ lên ngôi hiệu Chân Dục Hoàng Đế.

+ Chân Dục 7 năm: thụy hào Văn Đế, Cảnh Văn Đế.

3. Đời thứ ba:

- Khương Tử Hàn (Thái tử)

- Khương Tử Ngọc (Ngụy Vương đăng cơ)

+ Khương Tử Ngọc lên ngôi hiệu Càn Võ Hoàng Đế.

+ Càn Võ 50 năm: thụy hào Thái Tông, Cảnh Thái Tông.

4. Đời thứ tư:

- Khương Tú (Thái Tử)

+ Khương Tú lên ngôi hiệu Nhân Đức Hoàng Đế.

+ Nhân Đức 14 năm: thụy hào Nhân Tông, Cảnh Nhân Tông.

- Khương La (Nhị Hoàng Tử)

- Khương Tiển (Cửu Hoàng Tử)

(Hết thảy 14 Hoàng Tử, 27 Công Chúa)

5. Đời thứ năm:

- Khương Thiên Mẫn (Thái Tử)

- Khương Thiên Kỳ (Nhị Hoàng Tử)

- Khương Thiên Sinh (Thập Nhị Hoàng Tử)

+ Khương Thiên Sinh lên ngôi hiệu Thuận Thiên Hoàng Đế.

+ Thuận Thiên 64 năm: thụy hào Thiên Tông, Cảnh Thiên Tông.

6. Đời thứ sáu:

- Khương Triệt (Thái Tử)

+ Khương Triệt lên ngôi hiệu Thái Hoà Hoàng Đế/ Thái Hoà Thiên Tử.

+ Thái Hoà 66 năm: Sống đến thời Diên Nguyên 12 năm mới vòng, thụy hào Minh Tông, Cảnh Minh Tông.

+ Thái Hoà Hoàng Đế thống nhất Long Mạch Đại Địa thành lập Thiên Cảnh Đại Địa từ đây xưng Thiên Tử, Đại Cảnh Thiên Tử.

- Khương Tuyệt.

- Khương Đoạn.

- Khương Tẫn.

7. Đời thứ bảy:

- Khương Khánh (Thái Tử)

+ Khương Khánh lên ngôi hiệu Xương Nhạc Thiên Tử 

+ Xương Nhạc 12 năm: thụy hào Chiêu Nhạc, Cảnh Chiêu Đế.

- Khương Thiên Mệnh (? Hoàng Tử)

8. Đời thứ tám:

- Khương Lưu (Thái Tử)

+ Khương Lưu lên ngôi hiệu Diên Nguyên Thiên Tử.

+ Diên Nguyên 32 năm: thụy hào An Tông, Cảnh An Tông.

9. Đời thứ chín:

- Khương Hàn (Thái Tử)

+ Khương Hàn lên ngôi hiệu Địa Hoàng Thiên Tử.

+ Địa Hoàng 16 năm: thụy hào Hoằng Tông, Cảnh Hoằng Tông.

- Khương Diệp (Thất Hoàng Tử)

10. Đời thứ mười:

- Khương Từ (Thái Tử)

+ Định Hoà Thiên Tử 

+ Định Hoà 13 năm: thụy hào Tuyên Đế, Cảnh Tuyên Đế.

11. Đời thứ mười một:

- Khương Huyền Niên (Thái Tử)

+ Khương Huyền Niên lên ngôi hiệu Diên Vũ Thiên Tử.

+ Diên Vũ 11 năm: 

- Khương Huyền Chân (Hoàng Tử)

+ Khương Huyền Chân lên ngôi hiệu Khai Thánh Thiên Tử.

+ Khai Thánh 5 năm.

 

12. Thiên Cảnh:

- Khương Trường Sinh, 333 tuổi đăng cơ hiệu Tiên Nguyên.

+ Vị thứ nhất Thiên Cảnh Thiên Tử, Nhân Hoàng.

+ Tiên Nguyên 150 năm.

13. Thiên Cảnh:

- Khương Tử Ngọc (Thái Tử) (Linh hồn bản nguyên của Khương Tử Ngọc chuyển thế)

+ Đăng cơ hiệu Định Thiên Thiên Tử.

+ Định Thiên Nguyên Niên 399 năm nhường ngôi phi thăng Thiên Đình đảm nhiệm Thiên Đế.

14. Thiên Cảnh:

- Khương Thiện.

- Khương Tú (Thái Tử) (Linh hồn bản nguyên của Khương Tú chuyển thế).

+ Đăng cơ hiệu Thừa Thiên Thiên Tử.

+ Thừa Thiên 1000 năm nhường ngôi phi thăng Thiên Đình đảm nhiệm Thiên Đình Tứ Ngự Tử Vi Đại Đế.

(TT 166n 1050t ✓ (1048: chênh 2tuổi)

+ Khương Nghĩa.

15. Thiên Cảnh:

- Khương Thiên Sinh (Linh hồn bản nguyên của Khương Thiên Sinh chuyển thế).

- Khương Lộc (Thái Tử)

+ Đăng cơ hiệu Tuyên Đạo Thiên Tử.

+ Tuyên Đạo 2600 năm nhường ngôi phi thăng Thiên Đình đảm nhiệm Thiên Đình Tam Hoàng một trong Thiên Hoàng.

16. Nguyên Hoà Thiên Tử.

17. Thuận Xương Thiên Tử.

18. Tiên Tuế 9624 tuổi: sau Thuận Xương bắt đầu tính bằng Tiên Tuế.

 

IV. Phân bố:

~ Long Mạch Đại Lục - Thiên Hải - Thần Cổ Đại Lục - Thiên Thần Đại Lục - Tuyệt Vọng Chi Hải - Vẫn Đế Hải - Thần Cổ Bắc Hải - Thiên Thương Hải - Thần Châu - Thái Hoang 

~ Thái Hoang Võ Giới (sau đó đổi thành tiểu Tiên Vực) -> Huyền Hoàng Đại Thiên Địa (sau đó đổi thành Thái Ất Tiên Vực) - Thần Võ Giới - Hư Không Vô Tận - Cực Cảnh - Thông U Chi Hải - Đại Thiên Thế Giới.

~ Đại Cảnh: Phổ Thông Vương Triều -> Khí Vận Vương Triều (Vận Triều - Kim Thân Cảnh) -> Khí Vận Hoàng Triều -> Khí Vận Triều Giai Thánh Triều -> Tiên Triều.

~ Siêu Thoát Đại Đạo Đạo Thống -> Bá Chủ Đạo Thống -> Chúa Tể Đạo Thống.

1. Phù Nguyệt Thế Gia 

2. Kỳ Duyên Thương Hội 

3. Thiên Mệnh.

4. Chân Long Chùa.

5. Vũ Phủ.

6. Huyền Không Đảo.

7. Hoá Long Phủ.

8. Đạo Tổ Giáo.

9. Mộ Gia.

10. Thiên Hải.

11. Đại Tề.

 

Đại Cảnh (Long Mạch Đại Địa) -> Thiên Cảnh Đại Địa

Thái Hoang 

12. Phụng Thiên.

....

 

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

jessta

tịch cung jessta

edfghjkl;lkjhgdfghjl;kjhsdfghjkkjhxdfgh

2 tháng trước

Đạo Chủ

dục thần Đạo Chủ

Mộ linh lạc với hoa kiếm tâm là 1 mà

2 tháng trước

Lâm Bắc Phàm

huyền mệnh Lâm Bắc Phàm

Hoa Kiếm Tâm với Mộ Linh Lạc tuy là cùng 1 linh hồn nhưng là 2 kiếp người nên ghi vậy cũng không sai
Đạo Chủ

dục thần Đạo Chủ

Thì vậy mà đọc full bộ rồi nên biết rõ chứ
Lâm Bắc Phàm

huyền mệnh Lâm Bắc Phàm

Đúng vậy bro, Mộ Linh Lạc là chuyển thế của Hoa Kiếm Tâm.

Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

huyền mệnh


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok