Thánh Vương Vĩnh Cửu

Tiên khí nạp VIP | | 9380

Review Tiên hiệp Nhiệt huyết

Vĩnh hằng thánh vương là một bộ tiểu thuyết tiên hiệp do Tuyết Mãn Cung Đao sáng tác, lấy nhiệt huyết, hiệp nghĩa, lập đạo, bố cục làm nhãn hiệu

I. Giới thiệu về nội dung

Thế gian có tiên không?

Tiên nhân lực, thật có thể hô phong hoán vũ, phần thiên nấu hải?

Ở chỗ này, có vây tộc trấn thủ Bắc Thung, có thần tộc không thể một đời, có Kim Ô đậu nghỉ cô đảo, cũng có Long tộc chiếm giữ sơn cốc...

Trong thời đại hoang dã cổ xưa đó, vạn tộc san sát, tàn khốc hắc ám.

Linh căn thiếu niên nhân tộc không trọn vẹn, được nữ tử thần bí truyền thụ một bộ vô thượng yêu điển, mở ra một mảnh thế giới mênh mông sóng to gió lớn, bước lên con đường tu hành.

Từ đó, một đời yêu nghiệt quật khởi trên trời hoang, làm tiên ma run rẩy, chư thánh cúi đầu.

II. Nhân vật chính

Tô Tử Mặc(苏子墨)

Danh hiệu: Vạn Cổ Vũ Hoàng, Hoang Vũ Đế Quân, Hoang Vũ Đại Đế

Thanh Liên chân thân cảnh giới: Ngự Đạo Cảnh viên mãn

Võ đạo bản tôn cảnh giới: Ngự Đạo Cảnh viên mãn

Nhân vật chính của cuốn sách này, đạo hiệu Hoang Võ. Vốn là một thiếu niên bình thường có linh căn không trọn vẹn, cư trú tại bình dương, được Điệp Nguyệt truyền đạo, bước vào con đường tu chân. Làm người sát phạt quyết đoán, gặp chuyện dũng cảm tiến về phía trước.

Tu hành sơ tâm vì thay đổi vận mệnh bản thân, bảo vệ thân nhân của mình cùng truy đuổi Điệp Nguyệt, sau đó trong quá trình tu hành nhìn thấy vô số phàm nhân bởi vì tu chân giả tranh đấu mà chết, bởi vì phàm nhân không có linh căn thì không thể tu luyện, liền phát ra hồng nguyện vì phàm nhân nghịch thiên cải mệnh. Thanh Liên chân thân ở nơi truyền đạo giả đạo võ đạo, lấy bí điển Đại Hoang Yêu Vương làm cơ sở, dung nạp tiên phật ma công pháp, sáng tạo ra nửa bộ "Võ kinh" – "Võ đạo cửu biến", truyền thừa thiên hạ, làm cho chúng sinh đều có cơ hội tu hành. Sau khi lập đạo được võ đạo chi quả, uẩn sinh linh trí là võ đạo bản tôn.

Trong trận chiến vạn tộc dẫn dắt nhân tộc đánh bại hung tộc, được phong võ hoàng Vạn Cổ. Trong Huyết Ma chi kiếp, Thanh Liên chân thân cùng Long Hoàng chân thân bởi vì tu luyện Luyện Huyết Ma Kinh do Huyết Ma đạo quân chế tạo, sau khi võ đạo bản tôn xuất thế đánh bại Huyết Ma, độ kiếp phi thăng.

Trong quá trình phi thăng, Long Hoàng chân thân bị Vân U Vương hủy diệt, Thanh Liên chân thân (Long Hoàng Nguyên Thần cùng Thanh Liên Nguyên Thần dung hợp) phi thăng thiên giới, Long Hoàng tán loạn thân thể trở về Thiên Hoang bị võ đạo bản tôn luyện hóa. Bản tôn võ đạo nghi ngờ lưu lại truyền thừa võ đạo trên "Địa Cầu".

Thanh Liên chân thân phi thăng Thiên giới tiên vực, thấy hạ giới phi thăng người bị thượng giới bản địa tiên nhân ức hiếp, thiếu tài nguyên tu hành, thậm chí trở thành công cụ lấy nhạc, Tô Tử Mặc chính mình cũng chịu thiệt hại, quyết tâm thay đổi trật tự thượng giới, vì phi thăng giả giành được địa vị bình đẳng, trong thời gian gia nhập Càn Khôn thư viện, cũng ngưng tụ đạo tâm thang thứ mười. Trước sau đoạt được địa bảng, thiên bảng đứng đầu. Cửu Tiêu đại hội sau đó ở Chiến Quốc tìm hiểu Âm Dương Phù Kinh, bước vào Chân Nhất Cảnh. Sau đó bởi vì tông chủ thư viện mưu đồ cướp lấy Tạo Hóa Thanh Liên, bị tông chủ thư viện đuổi giết, thân bị nguyền rủa chạy vào mộ đế ngã xuống, hồn phách tiến vào Âm Tào địa phủ, bởi vì tu hành Táng Thiên Kinh sống lại, được võ đạo bản tôn cứu ra, hồn phách trở về mộ đế, được Thần Mộ tiên đế truyền thừa, đi tới kiếm giới. Sau đó dung nạp "Táng Thiên Kinh", "Đại La kiếm điển" sáng lập ra —— "Táng Kiếm chi đạo", trở thành phong chủ của kiếm giới đệ cửu kiếm phong. Sau khi thoát ly kiếm giới, đem vị trí phong chủ truyền cho Bắc Minh Tuyết, đi tới Huyết Viên giới tìm Hầu Tử, ở Huyết Viên giới vì cứu Hầu Tử giả bị Mã Hầu Vương giả đuổi giết, trong lúc đó hai người xông nhầm vào đấu chiến đại đế đế binh đăng thiên lộ, cùng Hầu Tử ở trong đấu chiến đế binh tiếp nhận truyền thừa đấu chiến đại đế. Mượn truyền thừa đột phá đến Động Thiên Cảnh thành tựu tiên vương, ngưng tụ ra năm tòa động thiên chưa từng có: Tiên đạo động thiên, Ma đạo động thiên, Phật môn động thiên, yêu đạo động thiên, âm dương động thiên. Khi đi tới Long giới tìm long nhiên, bị cuốn vào trận long phượng, dùng sức một mình đánh bại mấy ngàn vương giả, Bộc Nhật Long Đế bị áp thắng nguyền rủa khống chế cường lưu, bị đưa đến Long đảo tiếp nhận phán xét, võ đạo bản tôn kịp thời chạy tới và dùng nước suối rửa sạch tất cả đế quân long giới, sau Tô Tử Mặc ở đây Ngao Bằng Giới bế quan tu luyện đến Động Thiên Cảnh Đại Thành, khi biết được Vân Trúc truyền đến tin tức Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh gặp nạn, quyết định chạy về Thiên giới và thanh lý ân oán, ở Đan Tiêu tiên vực chém giết Đế Tử Thạch Phụng, dẫn dắt người trong Thiên Hoang trước sau chém giết Tấn Vương, Thiên Hình Vương, Viêm Dương tiên vương. Sau đó dẫn dắt hạ giới phi thăng chi nhân đi tới trung thiên thế giới vùng ven, mở ra mặt biên mới — Thiên Hoang giới, cũng trở thành Giới Chủ của Thiên Hoang Giới. Phạt Thiên Hậu bước vào Chuẩn Đế, đối chiến với Dậu Đô. Mượn lực lượng của Địa Ngục Chi Chủ đem năm động thiên hợp thành hỗn độn thế giới, bước vào Đế cảnh, Thọ Nguyên đạt tới năm mươi triệu năm tuổi. Lĩnh ngộ chín đạo cấm thuật, chém giết Dậu Đô cùng Địa Ngục Chi Chủ. Sau đó cùng tông chủ thư viện bước vào đại đế chiến đấu, mượn ý chí cùng tín ngưỡng của chúng sinh bước vào đại đế. Hậu trấn thủ địa phủ sáu vạn năm, dung hợp nghiệp hỏa hồng liên. Phi thăng đại thiên thế giới, gia nhập Hỗn Độn Cung. Bước vào Ngưng Đạo Cảnh đệ tam biến, Nguyên Thần bước vào Đại Thiên Tôn. Sau đó chiếm lĩnh Vạn Thú Lĩnh cùng Huyền Dương Lĩnh, tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Đồ, bước vào Ngộ Đạo Cảnh, Nguyên Thần bước vào Chí Thiên Tôn. Tham gia thiên tôn thịnh hội của Tổ Hỏa Thánh Địa, đoạt được Vô Thượng Thiên Tôn, dung hợp công đức kim liên, bước vào Ngộ Đạo Đại Thành, Nguyên Thần bước vào Đạo Tôn Cảnh, xông vào Tịch Diệt Thánh Địa cấm địa, dung hợp Diệt Thế Hắc Liên, Tứ Châu Liên Hoa hợp lại làm một, thành tựu Hỗn Độn Thánh Thể, đạt tới Ngự Đạo Cảnh viên mãn, Nguyên Thần cảnh giới sánh vai đại thánh.

Võ đạo bản tôn phi thăng thiên giới ma vực, thành lập Thiên Hoang Tông. Ở A Mũi Đại Địa Ngục đúc chân võ đạo thể. Vượt qua thập trọng thiên kiếp chưa từng có, ở trong Ma vực chém giết Vô Thượng Chân Ma, diệt trăm vạn ma quân. Ở Ngọc Tiêu tiên vực giết mấy ngàn chân tiên, hố giết tiên vương. Cửu Tiêu đại hội dùng tu vi Chân Võ Cảnh trấn áp tiên vương bình thường, dựa vào dị số bản thân ngưng tụ Nguyên Vũ động thiên hậu, hoành đẩy tuyệt thế tiên vương. Bởi vì nguyên nhân ma chủ, lạc vào địa ngục giới, tu đến Võ Vực Cảnh, Động Thiên Cảnh vô địch, cũng mượn U Minh Bảo Giám trở thành địa ngục chi chủ. Cảm nhận được tình huống thanh liên chân thân, ở trong địa ngục giới thông qua thông đạo mặt biên đi tới Âm Tào địa phủ giải cứu Thanh Liên chân thân, giúp nó thoát khỏi nguyền rủa. Sau đó mượn sáu đạo luân hồi đi tới Quỷ giới, ở Quỷ giới tu luyện tới Võ vực, Nguyên Vũ động Thiên Đại Thành. Dưới sự trợ giúp của Phạm Thiên Quỷ Mẫu rời khỏi Quỷ giới, trở về Trung Thiên Thế Giới, bị nó truyền tống vào Cửu U Tội Địa Phụng Thiên giới, đánh nát tội đất, thu phục một đám La Tương tộc. Ở phụ cận Phụng Thiên Giới chiến bại thư viện tông chủ đoạt được "Tam Thanh Ngọc Sách", sau đó tu luyện đến Võ Vực, Nguyên Vũ Động Thiên Song viên mãn, hiện tại đi tới Đại Hoang cùng Điệp Nguyệt gặp lại, trợ giúp Điệp Nguyệt đối kháng "Trời xanh". Trong đại chiến đầu tiên chém giết sáu vị yêu đế bình thường và Cửu Âm Yêu Đế của "Thương Thiên", ở đại hoang giới bế quan tám trăm năm, Võ vực cùng Nguyên Vũ Động Thiên tu luyện tới Chuẩn Đế cảnh, cùng "Thương Thiên" lại lần nữa đại chiến, chém giết giác túc yêu đế một trong thất túc yêu đế đế đỉnh phong, cùng Điệp Nguyệt luận đạo mười năm, mỗi người đều có thu hoạch, vì đột phá đến Đế cảnh, mười năm sau đi tới địa ngục giới tu hành Cửu Tuyền Địa Ngục Kinh, sau đó vào Minh Hà tu hành trăm năm, tiến vào đế cảnh, võ đạo luyện ngục hóa thành một phương thế giới - Võ Luyện Càn Khôn, Nguyên Vũ Động Thiên cách Đế Cảnh còn kém nửa bước. Bởi vì cảm ứng được đại hoang nguy cơ sớm xuất quan cứu Điệp Nguyệt, đại bại bao gồm hơn ba mươi vị đế quân đỉnh phong, bao gồm cả thiên đình cùng phụng thiên giới trăm vị đế quân, cũng chém giết Thiếu chủ Viêm Thiên từng nhục mạ Điệp Nguyệt, Viêm Lạc đế quân có được huyết mạch Thánh Thú Chu Tước, khi đuổi giết ba vị Thánh Thú Đế Quân khác thì bị ma chủ ngăn lại. Từ trong miệng ma chủ biết được tin tức của Thiên Đình, biết được sinh linh trung thiên thế giới không cách nào phi thăng là bởi vì Thiên Đình ngăn chặn con đường phi thăng, cùng Điệp Nguyệt quyết định tham dự nghịch thiên phạt đạo, chung tay với Điệp Nguyệt đình chỉ long phượng chi chiến, ngao bằng chi chiến và các siêu cấp đại giới khác chiến tranh, cũng đem phía sau chủ mưu Vu giới, huyết giới, độc giới liên tục nhổ lên, trong quá trình Nguyên Vũ động Thiên Lột biến thành thế giới, đi tới Thiên giới cùng Táng Thiên đại đế nói chuyện, sau khi nói chuyện xong đem mấy vị đế quân bên ngoài Thần Tiêu cung chém giết, trước khi đi cảnh cáo Táng Thiên đại đế không nên trở thành địa ngục chi chủ thứ hai, trở về Đại Hoang giới Khi Thiên Đình vây giết Kiếm Giới và Thiên Hoang giới đi tới kiếm giới, độc chiếm ba trăm vị đế quân, chém giết Viêm Thiên Tuần Thiên Sứ, U Thiên Tuần Thiên Sứ, Hạo Thiên Tuần Thiên Sứ, bởi vì chém giết Bạch Vũ Đế Quân kinh động Hạo Thiên Chi Chủ, khiến nó hàng lâm Trung Thiên Thế Giới, cùng đại chiến với, Hậu Táng Thiên ý đồ chôn vùi tam thiên giới, đi ngăn cản, độc chiến nhị đế, bị trọng thương, chống đỡ đến Điệp Nguyệt đột phá đại đế, cùng Điệp Nguyệt đại chiến nhị đế. Sau đó nắm tay Điệp Nguyệt cùng Ma Chủ, Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu phạt Thiên thắng lợi, bị thiên kiếp đuổi giết, trốn vào U Minh Huyết Hải. Sau đó một mực ở U Minh Huyết Hải tu luyện, không cách nào đi ra ngoài.

Tu luyện các bí điển cấm kỵ như "Bình Nhược Niết Bàn Kinh", "Tam Thanh Ngọc Sách", "Táng Thiên Kinh", "Âm Dương Phù Kinh", "Cửu Tuyền Địa Ngục Kinh", "Đấu Chiến Đồ Lục", "Đại La kiếm điển", "Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển", "Ma chấp Phật Nghiệp Kinh", hai đại chân thân lĩnh ngộ vạn kiếp bất phục, lục đạo luân hồi, chư Phật Long Tượng, Tiểu Thư Phương Hoa, Âm Dương Vô Cực, tứ thủ bát thủ, Tru Tiên Kiếm và nhiều đạo thần thông vô thượng khác.

Bảo vật: Nến Chiếu Thần Thạch, U Huỳnh Thần Thạch, Càn Khôn Tạo Hóa Đồ, A Mũi Kiếm, U Minh Kiếm

Điệp Nguyệt(蝶月)

Danh hiệu: Đại Hoang Huyết Điệp, Huyết Điệp Yêu Đế, Huyết Điệp Đại Đế

Nữ chính của cuốn sách này là người yêu mến Tô Tử Mặc, người rao giảng. Đuổi theo bước chân của nàng, sóng vai cùng nàng mà đi cũng là sơ tâm tô Tử Mặc tu hành.

Bản thể là một con bướm trượng, sinh trưởng một đôi cánh huyết sắc, trên hai cánh in hai vầng trăng sáng. Đến từ Đại Hoang Giới (Yêu giới), một thân tu vi sâu không lường được. Vốn trời sinh suy nhược, chân một kiếp chỉ có năm tầng (từ trước đến nay ít nhất), lại nghịch thiên mà đi, trở thành đế quân mạnh nhất thượng giới. Hồ Điệp nhất tộc trời sinh yếu ớt, Điệp Nguyệt dùng sức một mình cải biến địa vị của Hồ Điệp nhất tộc trong sinh linh vạn tộc, vì chủng tộc của mình giành được không gian sinh tồn, để hồ điệp tộc ở đại hoang giới, thậm chí cả thượng giới đều chiếm cứ một vị trí. Uy chấn tam thiên giới, bị ngoại giới cho rằng là nhân vật có khả năng nhất tu luyện tới Đại Đế, quân lâm tam thiên giới. Dưới trướng có mười hai yêu vương đi theo.

Sau một trận đại chiến với thế lực đến từ Thiên Đình "Trời xanh", gặp phải Bạch Trĩ, bị Tà Đế kéo vào mộng cảnh, sau khi phá vỡ mộng cảnh Tà Đế, mượn Minh Hà tiến vào âm tào địa phủ, trong lúc đó giết chết ngũ phương Quỷ Đế hơn phân nửa, chính mình cũng bị trọng thương trong đại chiến liên tục, trước khi rời khỏi địa phủ hái qua một gốc hoa bỉ ngạn ven đường, nhảy vào trong lục đạo luân hồi nhân đạo, đi vào thiên hoang đại lục, lâm vào hôn mê bị Tô Tử Mặc nhặt về nhà, ba năm ở bình dương trấn là một đoạn kinh nghiệm nàng chưa từng có, cũng là nàng chưa bao giờ có thoải mái tự tại. Không có Huyết Vũ Tanh Phong, không có áp lực sinh tồn, không có đông địch cường địch, cũng không có vô tận chinh chiến cùng sát phạt. Bình Dương trấn tuy rằng không lớn, nhưng đối với nàng mà nói, giống như là một tòa thế ngoại đào nguyên, có thể buông bỏ hết thảy.

Sinh cực kỳ đẹp, không yêu mị, không diễm lệ, không phấn đại, phảng phất như người đi ra trong tranh. Tô Tử Mặc từng cảm thán, lời xưa, nước trong ra phù dung, tự nhiên đi điêu khắc, nói vậy chính là như thế. Cá tính cô cao sát phạt quyết đoán, cả đời không cầu người. Nhưng dưới khí chất phong hoa tuyệt đại, bễ nghễ thiên hạ lại có nữ nhân ôn nhu cùng tâm tế như phát, trợ giúp Tô Tử Mặc lâm vào tuyệt cảnh sau khi bước lên con đường tu hành trở về đại hoang, vì đại hoang sinh linh tiếp tục đối kháng "trời xanh", vì Tô Tử Mặc sáng tạo ra "Đại Hoang thập nhị yêu vương bí điển", cũng lưu lại ba món lễ vật. Tô Tử Mặc ở đáy Táng Long cốc để lại tin nhắn vì hoàn cảnh khó khăn vững chắc đạo tâm, đem tàn hồn tọa kỵ truy phong yêu quý của Tô Tử Mặc dung nhập vào trong cây đào, mở ra linh trí, trở thành đạo đồng - Đào Yêu của Tô Tử Mặc. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, Điệp Nguyệt thỏa mãn tất cả kỳ vọng của hắn đối với thần tiên ái lữ.

Dị tượng huyết mạch cuối cùng của Tô Tử Mặc Long Hoàng chân thân chính là một con Huyết Điệp. Điệp Nguyệt một đạo linh thức ký gửi trong dị tượng tô Tử Mặc lúc vạn tộc đại chiến hiện thân, đại bại rất nhiều cường giả thượng giới, cuối cùng bổ thiên biến mất.

Đã cùng Tô Tử Mặc gặp lại, hai người cùng nhau kề vai cùng nhau đối kháng "trời xanh". Khi Tô Tử Mặc đi tới Đại Hoang, xuất hiện trước mặt Điệp Nguyệt, Điệp Nguyệt mặc dù ở phương diện tình cảm còn có chút mờ mịt, nhưng trong lòng đã tiếp nhận tình cảm của Tô Tử Mặc đối với nàng. Bởi vì Tô Tử Mặc và Điệp Nguyệt là cùng một loại người. Đều là trời sinh yếu đuối lại tâm có mãnh hổ, vì chống lại vận mệnh, trên con đường tu hành nghịch thế mà lên, lực lượng sinh mệnh chính là không thuận theo. Đều là nhược tộc, vì chủng tộc của mình mà chiến đấu, nhân tộc suy nhược, Hồ Điệp nhất tộc càng là một trong những sinh vật nhỏ yếu nhất, Tô Tử Mặc lúc hạ giới vì vận mệnh nhân tộc mà chiến đấu, Điệp Nguyệt ở thượng giới vì hồ điệp tộc sinh tồn mà chiến đấu. Hai người đều có tâm kiêm tế thiên hạ, Tô Tử Mặc vì người không có linh căn lập đạo, Điệp Nguyệt vì đại hoang trăm triệu sinh linh không bị "thương thiên" tàn sát mà dốc hết tất cả. Cùng một sinh, cùng một kinh nghiệm, cùng một tam quan, cùng một bản chất con người, là linh hồn thực sự tri kỷ. Cho nên khi Tô Tử Mặc đi tới Đại Hoang cùng nàng gặp lại, Điệp Nguyệt cũng đã hiểu hết thảy, biết Tô Tử Mặc vì giờ khắc này trả giá hết thảy, ở trong lòng tiếp nhận Tô Tử Mặc.

Khi Thiên Đình lần nữa xâm lấn đại hoang, từng dùng sức một mình đại chiến với hơn bảy mươi vị đế quân, trong đó có mười ba vị đế quân đỉnh phong. Cùng Tô Tử Mặc từ trong miệng Ma Chủ biết được tin tức của Thiên Đình, biết được sinh linh trung thiên thế giới không cách nào phi thăng là bởi vì Thiên Đình ngăn chặn con đường phi thăng, cùng Tô Tử Mặc quyết định tham dự nghịch thiên phạt đạo. Nắm tay Tô Tử Mặc bình định trận long phượng, trận chiến Bằng Bằng, sau khi Tô Tử Mặc đạp bình Vu giới nhìn thấy hình ảnh vu giới mới sinh ra, cũng suy đoán minh ách hoa trong tay vu giới bắt nguồn từ địa ngục giới, đi theo Tô Tử Mặc đi tới địa ngục giới nhìn thấy Minh Ách Hoa, Tô Tử Mặc đi tới Thiên giới đưa về Đại Hoang, trải qua một trăm năm sau thương thế khôi phục, ở Thiên Đình vây giết Kiếm Giới cùng Thiên Hoang giới đi tới Thiên Hoang giới, cùng hơn một trăm vị đế quân giao chiến, trong chiến đột phá Đại Đế, Chứng Đạo Tam Thiên Giới, chém giết Thương Thiên Tuần Thiên Sứ cùng Thanh Viêm Đế Quân, đi tới tinh không chiến trường. Cùng võ đạo bản tôn liên thủ nghênh chiến Hạo Thiên chi chủ cùng Táng Thiên đại đế. Sau khi nắm tay võ đạo bản tôn cùng ma chủ, Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu phạt thiên thắng lợi, bị Phạm Thiên Quỷ Mẫu đánh chết. Hồn phách bị Tà Đế dùng bỉ ngạn hoa đưa vào đại thiên thế giới chuyển sinh. Hiện tại Huyền Mưu Sơn.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Tiên khí nạp VIP

Tiên khí nạp VIP

thánh tôn

CỬU MÔN


""

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Ta tại Tung Hoành phấn đấu: Lịch trình trưởng thành của kẻ không dám hạ bút

Chữ Hiệp còn lại được bao nhiêu?

Review truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Diệp Tu (nhân vật chính trong Toàn Chức cao Thủ)

Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Phần 2

Đề cử Đại Đạo Độc Hành

Thế Giới Hoàn Mỹ: Mặc dù mất đi Chí Tôn Cốt hai lần, Thạch Hạo vẫn đi tới đỉnh phong, quả thật khủng bố!

Sách của Tửu Đồ cảm giác thế nào?

Trì Dao nữ hoàng (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)

Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng: Đã từng bị cười là lý luận đại sư.

《 Vô Tận Vũ Trang 》 được xưng là đệ nhất vô hạn, bố cục sắc bén! Nhân vật chính IQ cao, lấy nhỏ thắng lớn!

Cảm nghĩ về Ngạo Thế Đan Thần

Review truyện Ta Chính Là Thần

Thần Đông tọa trấn 《Già Thiên》 phim truyền hình quay chụp hiện trường chỉ đạo? Ai có thể biểu diễn Yêu tộc Đại đế chi Thanh Đế?

Nhất Niệm Vĩnh Hằng biên niên sử — Phần 2

Vì sao Chu Bá Thông coi thường Giáng Long Thập Bát Chưởng?

Đánh giá Ứng Hoan Hoan qua góc nhìn các nhân vật khác

Tam Quốc Chí 4.0: Thiên hạ chia 3, NGỤY MỸ - THỤC TRUNG - NGA NGÔ

Hoàng Thiếu Thiên (Kiếm thánh lắm miệng của Lam Vũ)

68 game bài- Cổng game uy tín, khuyến mại hấp dẫn nhất 2023

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok