Tiên Giới Thiên kết thúc, mỗi vị nhân vật tiếng lòng. (Phần 1).

Táng Địa | | 6598

Tin tức Phàm nhân

Tiên Giới Thiên kết thúc, mỗi vị nhân vật tiếng lòng. (Phần 1).

Kỳ Ma Tử: Ta thế mà không chết, ta thế mà không chết A ha ha ha cáp!

Bạch Trạch: Lệnh bài trong tay của ta đến cùng là thứ đồ gì?

Bình Linh: Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì mỗi người đều như thế, kén ăn Hàn tiểu tử nhanh tới cứu ta cứu ta help me!

Thạch Không Mặc: Ta lão bà hài nhi đến cùng ở đâu? Ai có thể nói cho ta biết?

Mộng Thiển Thiển: Lệ tiền bối chúng ta tại Ô Mông đảo đã mấy vạn năm ngươi lúc nào thì mới có thể trở về?

Ma Quang: Ha ha thiên ngoại Ma Tổ chết. Bằng ta cùng Hàn Thiên Tôn quan hệ đời tiếp theo thiên ngoại Ma Tổ chẳng phải là? Chờ chút! Ta đến cùng chết hay là còn sống?

Ngân Nguyệt: Cái gì? Uyển Nhi tỷ tỷ Tử Linh cùng Nguyên Dao đều cùng Hàn huynh tại cùng một chỗ đâu? Ta đây đâu? Ta đây? Đâu? ?

Khánh Điển cùng Sô Ngô thiếu chủ: Hai chúng ta còn muốn tìm cơ hội báo thù Hàn Thiên Tôn sao?

Đại Diễn thần quân: Cái gì Lệ Phi Vũ đều chuyển thế phi thăng Tiên giới rồi? Ta đây đâu? Hắn bất quá cùng Hàn tiểu tử hai năm mười mấy chương giao tình ta cùng Hàn tiểu tử có thể là mấy chục năm mấy trăm chương giao tình a. Ta Tinh Thần thứ đều là Hàn tiểu tử tại Tiên giới khắc địch thủ đoạn một trong.

Thạch Xuyên Không: Trên người của ta đến cùng có cái gì đại bí mật? Vì cái gì huynh trưởng các tỷ tỷ đều muốn tới giết ta?
Bàn Sơn thú: Thạch Xuyên Không đầu cái tốt thai a, vậy hắn đến cùng là ai. Chẳng lẽ cùng Thiên Sát thánh hoàng có quan hệ?

Thiên Sát thánh hoàng: Trên lầu chớ nói lung tung ta cùng Thạch Xuyên Không có mao cái quan hệ. Ta cùng Hàn Thiên Tôn mới có quan hệ, ta đây cùng Hàn Thiên Tôn đến cùng có quan hệ gì đâu?

U Minh thánh mẫu: Ngươi cùng Hàn Thiên Tôn có rắm cái quan hệ ngươi chỉ cùng lão nương có quan hệ! !

Đề Hồn: Đại kết cục ta vậy mà không có lộ mặt!

Kim Đồng: Ta cũng không có lộ!

Tiểu Bạch: Còn có ta đây!

Ngu Tử Kỳ: Ta còn có cơ hội báo đáp Hàn Thiên Tôn sao?

Mịch Vô Tuyết: Ta muốn chờ người đến cùng là ai?

Xi Dung: Ta đến cùng tại dưới mặt đất trong biển lửa phát hiện cái gì?

Hùng Sơn: Ta khối kia vải xám đến cùng có bí mật gì?

Kim Hải: Ta cái kia tấm bản đồ bảo tàng có làm được cái gì?

Trư Đồn Thú: Ta còn có thể nhìn thấy Hàn Thiên Tôn sao?

Hung Ti Vương: Ta cuối cùng phi thăng Tiên giới để mạng lại đi Hàn Lập!

Địa Chích Hóa Thân: Ta $@ $ $! Còn tại ác thi bên trong? Đã nói xong đâu?

Giải đạo nhân: Lúc trước giúp ta đến cùng là luân hồi Hàn Lập vẫn là thời gian Hàn Lập bản thân thi?

Tử Linh: Ta lúc đầu đến cùng như thế nào phi thăng Tiên giới?

Bảo Hoa: Ta đến cùng là vì cái gì không có thể phi thăng Tiên giới chẳng lẽ bởi vì không có cùng Hàn Lập có một chân?

Mộ Phái Linh: Công tử ngươi thế mà xuyên qua cứu được Nguyên Dao đều không tới cứu ta. Ta tốt xấu cùng ngươi nổi danh có phần! !

Liễu Thiên Hào: Hôi giới cứu ta chính là người nào? Man Hoang tiếp ứng ta là ai? Viết ta chính là vì thủy số lượng từ? Ta đến cùng trong này có tác dụng gì?

KOL

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Từ khóa: chưa cập nhật

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!

4 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Lực vi hưu phụ trọng, ngôn khinh mạc khuyến nhân.

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học

Tráng sĩ đi, một đi không trở lại

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok