Sơ lược Tiên Lục

Tiên khí nạp VIP | | 1396

Tóm tắt Tiên hiệp Phàm nhân

Tiên Lục là một tiểu thuyết mạng tiên hiệp được xuất bản trên mạng Trung Quốc, tác giả là Bố Cốc Liêu.

I.Giới thiệu về tác phẩm

Là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hứa Đạo, một thiếu niên đạo sĩ luyện khí cầu trường sinh cố sự.

 Hứa Đạo là một người tư chất tầm thường may mắn lụm được một trương phù lục từ đó vận mệnh chuyển biến.

 Không phải anh hùng cũng không phải tiểu nhân, Hứa Đạo từng bước vùng vẫy tu luyện trong thế giới mà yêu ma là chúa tể đại địa.

Liệu Hứa Đạo và người yêu có thể cùng bước trên con đường tu tiên và có một cái kết hoàn mỹ?

II.Vai trò chính

Hứa Đạo

Phép thuật:Nam

Cảnh giới: Nguyên Anh

Công pháp: "Thái Thượng Lôi Đình nói Thường Thanh Tĩnh Thiên" (chủ tu), "Tiểu Động Huyền Vân Cấm tế luyện chân phù pháp"

Thiên phú: Nha tướng lân binh (thân thể long chủng linh căn), thực quỷ (âm thần quỷ mạch linh căn)

Thần thông: Câu linh phong thần

Đạo binh: Nha tướng lân binh

Nội động thiên: Tiểu Hoàng Thiên

Truyền thừa đạo thống: Hoàng Thiên Đạo, Phồn Tinh Đảo

Thế lực trực thuộc: Bạch Cốt Quan, Hoàng Thiên Động Thiên - Chiết Hải Đạo Cung (vong), Tây Hải - Bách Lý Phù Hòe - Tiềm Long Các (vong)

Phép thuật:

+Cấp luyện khí: Mười ba thức, Trăn nuốt rắn quấn lấy, Tam thi xà thân thuật, Tam Âm Bạch Cốt Xoa, Tam Âm Bạch Cốt Xoa, Trong lòng bàn tay âm lôi pháp.

+Tsuki cấp: Dương Lôi Pháp, Huyết mục âm quỷ pháp, Huyết mục âm quỷ pháp.

+Kim Đan cấp: Giao Long phân mạch tỏa tinh thiên, Giao Long phân mạch tỏa tinh thiên, Giao Long phân mạch tỏa tinh thiên.

+Tự tạo ra: Hô phong hoán vũ, Lôi Hỏa luyện thể công

Vưu Băng

Giới tính: Nữ

Cảnh giới: Kim Đan (Tam phẩm Bạch Cốt Liên Hoa Đan)

Thiên phú: Xương trắng

Thần thông: Đằng Vân Du Vụ (Đằng Xà), Bạch Cốt Liên Hoa (Bạch Cốt Quan Chủ), (Vưu Băng)

Công pháp: "Hoa Sen áo cưới ngoại đan thuật"

Pháp bảo: Bạch Cốt Liên Tọa

Đạo binh: Bạch Cốt đạo binh

Đặc biệt: Nhất thể tam sinh, Vưu Băng, Bạch Cốt Quan Chủ cùng Đằng Xà dùng chung một thân thể, bởi vì Vưu Băng không muốn nhường ra chủ đạo cự tuyệt lấy thân Đằng Xà hoàn thành kết đan bổ sung bản nguyên mà thân thể thọ mệnh chỉ còn hơn mười năm, Bạch Cốt Quan chủ ngôn nếu buông tha cho tiên, võ, ngoại đan và các con đường tu luyện truyền thống khác hoặc có một đường sinh cơ.

III.Hệ thống tu luyện

Con đường tu luyện

Tiên đạo: Còn gọi là Âm Thần đạo, tiên đạo quý sinh, quý tiêu dao, lấy trường sinh cửu cửu coi là nhiệm vụ của mình. Tiên đạo tu hành, đương trì đại vĩ lực, đại định lực, đạo tâm bất loạn, trăm không cấm kỵ. 

Võ đạo: Còn gọi là thân thể đạo, luyện khí tam cảnh là luyện bì, luyện thịt, luyện gân, sau khi trúc cơ cùng tiên đạo giống nhau

Thần đạo: Thực hương hỏa tu luyện, nhưng thành cũng hương khói, bại cũng hương khói, hơn nữa tiên đạo tu sĩ phạt sơn phá miếu thu hoạch linh căn dẫn đến thần đạo suy vong. Sau khi thiên địa đại biến có đại năng dùng cơ sở này phát triển phương pháp hương hỏa tiền (còn gọi là tiền máu) tiếp tục con đường tu luyện.

Ngoại đan đạo: Ngoại luyện đại đan, lấy pháp khí bản mệnh cầu trường sinh, chỉ cần truyền thừa khí vật không xấu, truyền thừa cũng không tính là đoạn tuyệt.

Phân chia cảnh giới:  Đạo đồng-Đạo đồ-Đạo sĩ-Đạo sư-Quỷ tiên/nhân tiên-Thần tiên trên đất liền-Kim tính thiên tiên.

IV.Thông tin liên quan

Rễ linh hồn

Tóm tắt

Linh căn giả, tu đạo chi cơ. Tiên đạo luyện thần, cầu xin nguồn gốc của ý niệm trong đầu. Võ đạo luyện tinh, rễ huyết mạch của nó lấy sơn xuyên sông, lôi điện phong hỏa ý, cảm động thiên địa. Nạp vạn vật tinh huyết, theo bản cầu nguyên, siêu phàm lột xác tục.

Tiên đạo linh căn

Tiên đạo luyện âm thần, nhân chi âm thần hư phù bất định, không có thiên phú, khó có thể thành khí, mà trong thiên địa tự có linh tính, sẽ sinh ra thần chích loại tồn tại, loại này trời sinh có thể khống chế sơn xuyên sông ngòi, lôi điện phong hỏa chi chi, có thể câu thông thiên địa, chấp chưởng thiên địa vĩ lực.

Linh căn giả, chính là loại quyền hành, thiên phú này. Đạo nhân luyện thân, đoạt quyền, nuốt linh, là loại linh căn.

Một khi gieo sại linh căn, âm thần của đạo nhân liền có thể lấy được thủy mạch, hỏa mạch, phong mạch, lôi mạch đủ loại thiên phú, tiến tới có thể cảm ngộ sơn xuyên sông ngòi, lôi điện phong hỏa, có dị năng nhập hỏa bất thiêu, lạc thủy bất xâm, dùng ở phương diện tu luyện đạo pháp, càng sẽ làm cho đạo nhân khi tu luyện pháp thuật đạt được gia tăng tương ứng.

Thiên địa thần chích có lớn có nhỏ, tiểu giả hư phù như quỷ, đần độn, xưng là "thần quỷ", luyện hóa người này không thể kết đan. Đại giả chấp chưởng, di sơn di hải, hiệu "Thần Linh", người luyện hóa người này có thể có được linh căn thượng phẩm có khả năng kết đan.

Võ Đạo Linh Căn

Chỉ huyết mạch của yêu thú viễn cổ.

Thân người gầy yếu, đạo nhân lấy thân người luyện yêu thể, ăn thịt, gõ xương, trồng máu, lột xác đổi thể, lớn mạnh bản thân. Trong đó người tạp phân đều gọi là "yêu quái", đạo nhân được huyết mạch có thể lột xác đổi thể, lớn mạnh bản thân, bước vào trúc cơ, nhưng không cách nào lại đi lên truy nguyên bản cầu nguyên, cũng không có khả năng kết đan. Mà tinh túy giả thì gọi là "yêu tinh", huyết mạch của nó còn tinh thuần, có thể truy nguyên đến viễn cổ yêu thú, làm đạo nhân có khả năng kết đan.

Khương Sát nhị khí

Chất lượng của thắt khí và sát khí liên quan đến kết đan mấy phẩm.

Sát khí, cổ khí trên thế gian có phân chia cấp bậc, trong đó tầng trên cùng, không ai khác chính là bảy mươi hai loại Địa Sát, ba sáu loại thiên khương. Một trăm lẻ tám loại Thiên Khương Địa Sát này, là có thể so sánh với nhau, có cơ hội kết ra đại dược thượng phẩm đại đan. Về phần một trăm lẻ tám loại khương sát bên ngoài, thì đều là tạp đẳng hàng sắc, nhiều nhất có thể kết ra tứ phẩm chân đan.

Một trăm lẻ tám loại Thiên Khương Địa Sát bài danh cũng không phải cố định, sử dụng Thiên Khương Địa Sát Kết Đan có thể nhập tam phẩm, đi theo con đường tiền nhân không cách nào kết nhất phẩm kim đan, nhất phẩm kim đan có thể chém nguyên anh, bởi vậy người có chí nhất phẩm thà rằng lựa chọn người hơi đẳng cấp, quái gở, chưa từng nghe thấy, cũng phải lựa chọn thích hợp nhất.

Ganh khí: nhiều lớp khí đốt được lấy từ chín ngày trên

Sát khí: Sát khí chính là khí chí âm chí hàn của thiên hạ, thể loại thiên kỳ bách quái, vượt xa âm khí, hàn khí bình thường, cực kỳ dơ bẩn, cũng có thể che đậy tâm thần người khác, khiến người ta nhập ma hôn mê.

Thần thông

Đan thành thời điểm đạt được, thần thông vốn là thiên thành, loại thể chất gì, loại công pháp nào, thời gian nào tu hành, đều sẽ tạo thành thần thông khác nhau. Coi như là từng bước tu hành cùng một môn công pháp, mạnh yếu cũng sẽ bất đồng.

Câu linh phong thần: Có thể đem tất cả vật có linh vật, giam cầm luyện hóa đoạt thiên phú thần thông của nó, khoác lên mình lân giáp bì nang, hóa mà dùng, tăng ích bản thân (giới hạn là chín đạo, cướp đoạt thần thông có thể thay thế).

Đằng Vân Du Vụ: Nhưng hưng vân vụ mà bơi trong đó.

Bạch Cốt Liên Hoa: Một cánh hoa sen chính là một cỗ bạch cốt đạo binh.

Họa độc thần quang: Nhất là có thể ăn mòn chân khí pháp lực, huyết nhục âm thần, cùng với pháp khí trận pháp các loại khí vật, có thể nói là vô vật không thể dơ bẩn, không vật không thể họa họa.

Vỗ cánh bơi không trung: Tốc độ không nhanh, nhưng thắng ở linh động đa biến.

Thanh Bạch nhị khí: Có thể làm suy yếu pháp lực tiêu hao người khác, còn có thể phân hóa ra thân thể cành cây, hình thành cành giả, có pháp lực số lượng chủ thể, có thể tu hành như bình thường (hai thứ có thể chuyển đổi lẫn nhau) nhưng chỉ có thể phân ra một cành giả, hơn nữa khi hoạt động cành giả, chủ thể sẽ tiến vào trong ngủ đông không thể tự chủ hoạt động.

Nam Minh ly hỏa: Nước không dập tắt, đất chôn không tắt, có thể đốt thịt người, hồn phách, pháp lực.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Từ khóa: tiên lục

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hắc thiên đế

chân mệnh Hắc thiên đế

Thiên đạo vô thường Tiên lộ phi thường

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok