Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XII

Táng Địa | | 10378

Tóm tắt Tiên hiệp

    Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra....

    Phần tiếp theo, phần XII

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XII

221. Tiểu lục: thổ phỉ, Hỏa vân độc của bọn họ cần dùng máu để làm thuốc dẫn, vì thế Vương Lâm liền thành thuốc dẫn của bọn họ.

 

222. Hồng Mao Tử: Kết Đan sơ kỳ. Vương Lâmmuốn đến Luyện Hồn tông, vì thế gặp phải hắn, hắn sắp xếp cho Vương Lâm.

 

223. Thường Đại Vĩ: Kết Đan sơ kỳ, quản sự mà Hồng Mao Tử tìm được, Vương Lâm cho hắn hai trung phẩm linh thạch sau đó thì được vào động phủ.

 

224. Lưu Phúc Lâm:  Vương Lâm ở trong 1090 động phủ một tháng, bởi vì động phủ không chịu nổi linh lực của cực phẩm linh thạch, nên Vương Lâm muốn đổi động phủ, hắn phát hiện Vương Lâm chỉ trong vòng một tháng mà đã từ Trúc Cơ trung kỳ lên tới Trúc Cơ hậu kỳ, sinh nghi hoặc, vì thế đổi động phủ cho Vương Lâm, qua mấy ngày, Vương Lâm lại tới tìm hắn, bởi vì Vương Lâm đã tìm được linh mạch của ngoại môn Luyện Hồn tông, vì thế lại tìm hắn đổi động phủ, vừa vặn hắn lại nổi lòng tham niệm, vì thế bị Vương Lâm giết.

 

225. Vương Chấn: Nguyên Anh sơ kỳ, quản lý đệ tử nội môn ngoại tông đại bỉ của Luyện Hồn tông, hắn dẫn Vương Lâm đi tìm đại trưởng lão.

 

226. Ngô Đạo khải: đại trưởng lão luyện hồn phong Luyện Hồn tông, Nguyên Anh đại viên mãn. Vương Lâm thuộc luyện hồn phong của hắn, nhưng là hắn không vui, bởi vì hai phong khác: một nơi thì thu nhận được một kẻ biết chú thuật, một nơi thì thu nhận được một kẻ có thể dự phán. Khi hắn đang thử thu thập vạn hồn phiên dưới Luyện hồn phong, thì bị Vương Lâm nhìn thấy, làm hắn ngất đi, sau đó Vương Lâm lấy đi hồn phiên.

 

227. Hứa Vân: Kết đan trung kỳ, khi Vương Lâm mới vừa tiến luyện hồn phong, đoạt động phủ của một đại hán kết đan hậu kỳ, nàng là sĩ thiếp của đại hán, đại hán đi rồi, nàng liền đi theo Vương Lâm.

 

228. Lưu Vi: sư muội của Hứa Vân, giống Hứa Vân.

 

229. Quách Đông Kiện: Nguyên Anh sơ kỳ,đệ tử luyện hồn phong, tới lãnh giáo Vương Lâm, nhung liền bị Vương Lâm chế phục, giao ra ngàn hồn phiên.

 

230. Tô Thế kim: đệ tử trừu hồn phong của luyện hồn phong, là đệ tử có tu vi cao ngoài ba đại trưởng lão ra, sau này Vương Lâm tìm hắn lấy trừu hồn pháp.

 

231. Độn Thiên: Anh biến hậu kỳ, thuỷ tổ Luyện Hồn tông, có duyên thầy trò với Vương.

Khi Vương Lâm khôi phục tu vi ở Luyện Hồn tông, muốn tìm anh biến kỳ khiêu chiến, vì thế Độn Thiên xuất hiện, hắn tặng Vương Lâm ba phân lễ vật. Cho Vương Lâm 1 tỷ hồn phiên, có thể nói vì Vương Lâm mà không tiếc bất cứ thứ gì. Vì Vương Lâm anh biến, hắn kéo dài truyền thống của Luyện Hồn tông , mang theo Vương Lâm đi đoạt lấy tiên ngọc. Sau cùng vì thọ nguyên không đủ mà phải chết. Hắn tuy rằng không có mang danh thầy trò cùng Vương Lâm, nhưng hắn không tiết bất cứ giá nào vì Vương Lâm, chỉ vì muốn Vương Lâm luyện truyền thừa của Luyện Hồn tông

 

232. Âu Dương Thiên: một trong chín lão tổ hóa thần của Luyện Hồn tông, Hóa Thần trung kỳ, trung thành với Luyện Hồn tông. Độn Thiên biết Vương Lâm sẽ trở về mượn pháp để báo thù cự Ma tộc, cho nên đem pháp bảo cho Âu Dương thiên, lại trả cho hắn một ngọc giản, ghi chép về thiên phú thần thông của cự Ma tộc và định vị trận pháp. Âu Dương thiên chờ Vương Lâm đến rồi giao lại cho hắn.

 

233. ThiênMục: đại trưởng lão Cự Ma tộc, hóa thần đại viên mãn, khi Vương Lâm tới tìm lão tổ cự ma báo thù, hắn và hai hóa thần đại viên mãn muốn ngăn cản, sau đó ba người họ và Sất Hổ khởi động trận pháp muốn làm trọng thương Vương Lâm, nhưng bị Vương Lâm phá vỡ, sau đó phong ấn tu vi của bọn họ.

 

234. Sở Vân Phi: trưởng lão Thiên Ngọc tông vấn đỉnh sơ kỳ, Chu Tước quốc. Khi Chu Tước tinh bắt đầu loạn thì hắn đã nhận ra, khi Chu Tước tinh đại chiến, hắn ra tay đánh ngũ tổ tiên di tộc, bị tổ linh thụ của tiên di tộc đả thương, sau đó bị Vân Tước Tử ép rời khỏi Chu Tước tinh.

 

235. Ngọc Nhi: hậu nhân của tứ thúc, phụ thân là vương gia, khi Chu Tước tinh đại loạn thì phụ thân mang nàng cùng mẫu thân về tổ trạch của Vương gia tị nạn, bởi vì người tiên di tộc người muốn bắt những đứa bé có tư chất tu tiên như Nà gọc Nhi, phụ thân nàng dùng máu vẽ ra một cái phù, khởi động một tia cực cảnh Vương Lâm lưu lại, giết chết hai kẻ tiên di tộc.

 

236. Trần Phong Khiếu: tân tông chủ của Huyền Đạo tông. Khi Chu Tước tinh đại loạn, tu sĩ Triệu quốc tu đều bị ép đến đi xuống phía sau núi của Huyền Đạo tông, Vương Lâm có lưu lại một cái khắc gỗ tế nguyệt, một lục diệp thuật chú sư đi ngang qua nơi này, phát hiện ra nhóm tu sĩ này đều trốn ở chỗ này, vì thế liền thu phục khác gỗ của Vương Lâm, sau đó Vương Lâm xuất hiện, giết chết hắn. Trần Phong Khiếu làm đại diện, bảo Vương Lâm làm thuỷ tổ, giữ Vương Lâm lại, sau đó Vương Trác mời ở lại mấy ngày, thì mới biết đây là hậu nhân của tứ thúc.

 

237. Yến Hồng: Ngũ cấp tu chân quốc lão tổ của Trĩ Ma đạo Bì Lư quốc, anh biến hậu kỳ. Độn Thiên mang Vương Lâm đi cướp tiên ngọc, Độn Thiên nói người của Trĩ Ma đạo người đều là chuột. Nàng rất biết điều, cho đi đại bộ phận tiên ngọc, nhưng muốn Độn Thiên đồng ý ra tay giúp đỡ giải nguy.

 

238. Mộc Nghiệp: thất diệp thuật chú sư, khi lần đầu tiên Vương Lâm đến tiên di để lấy luân hồi quả thì gặp phải hắn, Vương Lâm bị hắn đuổi vào trong hư vô, sau đó truy đuổi nhau vài tháng trong đó, cuối cùng hắn bởi vì sức mạnh phù văn sắp tiêu hao hết, mà Vương Lâm lại có một lượng lớn đan dược, vì thế hắn dự tính lui ra ngoài, nhưng  Vương Lâm đánh vỡ lối ra, cuối cùng hắn là dùng phù văn chi lực liên hệ để đi ra ngoài. Khi Độn Thiên mang Vương Lâm cướp được tiên ngọc trở lại đụng phải hắn đi theo một kẻ vừa mới thăng cấp cửu diệp thuật chú sư, hắn muốn thử xem sự lợi hại của 1 tỷ tôn hồn phiên, thế là xém chút nữa thì chết.

 

239. Diệp Vô Ưu: Chu Tước tử đời thứ nhất của Chu Tước tinh, có ân với Tư Đồ Nam,ban tốt của Tư Đồ Nam. Hắn dẫn dắt một thế hệ tu sĩ và tiên di tộc đại chiến thắng lợi, đã có cống hiến rất lớn cho tu sĩ của Chu Tước tinh.

 

240. Mị Cơ: Tam tổ Tiên di tộc, cửu diệp thuật chú sư. Vương Lâm lợi dụng Chu Tước tinh đang đại chiến chạy đến càn quét tiên di, gặp được nàng đang bị thương, Vương Lâm dùng tôn hồn phiên và tiên kiếm uy hiếp nàng, nàng không hề đánh trả lại Vương Lâm, nhưng khi Vương Lâm chạy ra đi lúc sau nàng lại thả ra họa trục, vừa vặn Vương Lâm cũng có một cái còn mạn hơn của nàng, là nàng bị thương. Khi nàng lãnh ngộ ý cảnh sinh ra một tia dâm ý có ý thức của chính mình, bị lão tổ cự Ma tộc bắt được, dùng để mê hoặc Hứa Lập Quốc, Vương Lâm giết hắn rồi lấy được nó, sau lại này ti dâm ý thúc đẩy hắn cùng Liễu Mi ở chung vì vậy mà có Vương Bình.

-----------------

    Viết xuống "Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XII" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tân Vô Ngân

chân mệnh Tân Vô Ngân

Trời , liệt kê giữ vậy:3,thánh hoàng

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Điểm mặt các loài hung thú độc đáo trong truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Những tình tiết trong tiểu thuyết mạng khiến bạn cảm thấy thường thức của tác giả rất thấp?

Nhất Niệm Vĩnh Hằng biên niên sử — Phần 2

Mười mấy năm trước, một đoạn thiết lập trong sách của Thần Đông, không nghĩ tới lại thành tựu Thiên Tằm Thổ Đậu!

Kinh điển trích lời Phàm Nhân Tu Tiên

Top các games kiếm tiền dành cho điện thoại mà bạn nhất định phải biết

Vạn Cổ Thần Đế : Diêm Chiết Tiên

Các thiết lập tương quan trong tiểu thuyết Võ Luyện Đỉnh Phong

Vì sao người trưởng thành và thông minh bị hấp dẫn bởi tiểu thuyết Huyền Ảo?

Review Số Hiệu 09 – Cực phẩm đô thị dị năng hài rụng rốn

Miêu Nị

Phỏng vấn đại thần Mạc Mặc

Đề cử vài quyển tiểu thuyết lịch sử kinh điển tương tự Đường Chuyên!

Cổ Minh tộc qua các thời kỳ — Phần 3

Tên các loài thú thường xuất hiện trong tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn.

Sách mới đề tài kháng Nhật - Tùng Hộ: Vĩnh Bất Hãm - của Tịch Mịch Kiếm Khách online, Mục Giả Mật Tự kết thúc nội dung quyển thứ nhất

Phục Thiên Thị: Ninh Hoa đền tội, Diệp Phục Thiên khoái ý ân cừu

An Lâm (nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên)

Bách Khoa Toàn Thư Thập Đại Thần Khí Thượng Cổ

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần I

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok