Toàn Cầu Cao Võ giảng cố sự gì?

Táng Địa | | 10077

Tóm tắt Đô thị

Toàn Cầu Cao Võ giảng cố sự gì?

 

    Phương Bình trùng sinh cao võ thế giới, bản thân tự mang hệ thống, gia đình nghèo khó, bởi vì địa vị võ giả trong xã hội cao cho nên lập thệ trở thành võ giả. Mà hệ thống lại cần tiêu hao tài phú, cho nên vắt óc suy nghĩ kiếm tiền. Trở lại lúc 18 tuổi, bởi vì kiếp trước ở trong xã hội lăn lộn qua, khiến cho bản thân thoạt nhìn không có quả quyết giống người đồng lứa, nhưng trên thực tế lại là một người lúc bình thường thì muộn tao, nhưng thời khắc mấu chốt dám đánh dám liều. Nhìn như càn rỡ, tứ phía trêu chọc cường địch, kì thực là đem địch nhân ẩn nấp dẫn ra.

    Ba lần tôi cốt tấn thăng võ giả, Ma Đô ( Thượng Hải ) võ đại tân sinh, Ma Võ Tân Nhân Vương, tại đại hội giao lưu toàn quốc sơ hiển phong mang, dựa vào hệ thống vượt cấp chém giết, có năng lực khôi phục vô hạn. Là người chủ đạo tiêu diệt Ma Đô địa quật, bình định Kinh Nam ... nhiều cái địa quật, nổ nát vài tòa vương thành, đánh giết nhiều vị cửu phẩm yêu thực, thành chủ. Về sau chui vào cấm khu, quấy Thiên Thực Vương Đình không được an bình, thừa dịp thời gian Thiên Du phủ xuống đánh giết cũng giả mạo Phong Diệt Sinh, khẩu chiến Lê Chử, biến đổi bất ngờ, tại vương chiến chi địa lừa giết nhiều hậu duệ chân vương ở địa quật, chỉ để lại Cơ Dao Hoa Vũ hai người tương hỗ chế hành, dưới sự trợ giúp của Trương Đào rời khỏi cấm khu.

    Tại bên trong vương chiến chi địa nội không gian chiến trường, chính thức bước vào cửu phẩm, đi Nhân Hoàng Đạo, mới bước vào đại đạo rộng chừng 3000 mễ. Tại chân vương hỗn chiến bên trong vương chiến chi địa, giết chết mấy chân vương, nhiều lần trợ công chặt đứt chân vương đại đạo, cùng Trương Đào, Vương Lý Diêu ba người liên hợp giết chết Mệnh Vương. Sau khi trở về nhân gian xác lập Nhân Hoàng Đạo, dung hợp dương thành, tại Vương Lý Diêu ba người cùng Lý Trường Sinh trợ giúp trảm xuống Sát Thần Giáo Địa Chu Chân Quân, về sau Nhân Hoàng Đạo dung hòa Ma Võ thực lực thêm gần một bước. Tiến vào địa quật liên tiếp diệt La Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn, Hư Lăng Động Thiên, giết chết Địa Tuệ, ... 5 tên chân vương. Tiến nhập Cấm Kỵ Hải giả mạo Vân Sinh tiến vào thần giáo tổng bộ, gián tiếp thúc đẩy người thủ hộ suối cùng Thiên Cẩu sớm khôi phục, thần giáo hủy diệt. Trận chiến này Phương Bình thu hoạch bảo vật vô số, não hạch được chữa trị, thực lực tăng vọt có thể phá tứ trọng thiên, cũng được người thủ hộ suối phó thác bảo vật bản nguyên cảnh, tiếp nhận thiên mộc thánh nhân đầu nhập.

    Dưới sự vây công của mười thánh nhân, độc chiến bốn thánh nhân mà chứng đạo đỉnh cao nhất cũng cấp tốc đi được 2000 mễ, chiến lực đạt tới cấp Thánh Nhân, giết chết Thiên Quý thánh nhân, lại liên hợp chín thánh nhân đánh giết Nhân Hoàng nữ quan Cửu Huyền Thánh Nhân thừa lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiếp lấy uy hiếp cưỡng chiếm Thủy Lực thần đảo Nam Hoàng môn nhân Tần Vân Thánh Nhân tiến vào Giả Thiên Phần, thông tri Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương đem phục sát, cũng phái Điền Mục tiến vào đưa tiếp tế cho bọn người Trương Đào.

    Bên trong đại chiến mở màn phong thiên một mạch, thuấn sát đối phương một Đế bốn Chân Thần. Tại bên trong Giả Thiên Phần châm ngòi đám người đối phong thiên một mạch xuất thủ, cuối cùng Phương Bình bổ đao đánh giết Bá Vương, trọng thương Đấu Thiên. Tại bên trong chiến trường không gian tao ngộ ba người Lê Chử, Tốn Vương cùng Cấn Vương phục kích, Trang Tử cùng Ma Đế liên thủ tập kích Đấu Thiên, trảm chi. Đứt đoạn Nhân Hoàng Đạo vì Trương Đào tục đạo, sau đó chủ tu bản nguyên không gian, có thể mượn đại đạo của người khác làm ngoại đạo đạt được tăng phúc, lại không chịu sự trói buộc của đại đạo. Sau khi tá đạo thành công, giả heo ăn thịt hổ dẫn Tốn Vương bắt cóc mình, thừa cơ đánh giết, cũng công kích Vạn Giới Đỉnh được phong ấn trong thể nội Lê Chử, bài trừ phong ấn khiến cho bỏ chạy. Sau đó thông qua uy hiếp hoặc giao dịch sưu tập nhiều Thánh Nhân Lệnh luyện hóa.

    Sau khi rời Giả Thiên Phần, cùng đám người Trương Đào miểu sát ý đồ giết Thương Miêu, Đao Cuồng... năm vị sơ Võ Thánh Nhân, đánh lui vây công lâm tử sơ vũ thiên vương. Bắt đầu dung hợp Ma Đô, dưới sự trợ giúp của hệ thống cân bằng tinh thần lực và khí huyết. Lúc thủ chiến tân Thiên Đình, giết địch không ngừng, liên chiến đều thắng. Nhân Hoàng chân thân giáng lâm, Phương Bình hiệu triệu tất cả Thiên Vương tam giới nhấc lên Đồ Hoàng Chiến, lấy mấy vị phá lục phá thất cường giả cùng bản thân, phá toái trảm thần đao, nhiên thiêu giả đạo, đánh ra nhất kích phá cửu, Nhân Hoàng trấn thủ khí huyết chân môn phá động. Thần Hoàng Đấu Thiên Đế ra mặt ngăn cản, sau khi kế hoạch Đồ Nhân Hoàng thất bại đến chư hoàng nhận lỗi.

    Sau trận chiến cùng Nhân Hoàng, bế quan dung hợp đạt được Thiên Vương Ấn, Thánh Nhân Lệnh, bản nguyên không gian đạt tới 910 mễ, sau khi gia trì thánh nhân đạo tăng phúc, chính thức phá thất. Tiến vào Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới, phát hiện thân phận cùng bản nguyên rất nhiều bí mật, cũng từ cửa sau thế giới thu hoạch được một giọt chân huyết. Theo các cường giả tam giới mang Thương Miêu tiến về Thiên Phần bí cảnh, bên trong mỗi một quan đều đạt được lợi ích, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bên trong Diệt Thiên Đế nhất quan dung hòa não hạch, rèn ngọc cốt, tại Đông Hoàng nhất quan ( Đếm ngược cửa thứ ba ) tiêu hóa tất cả chỗ tốt, thành công phá bát. Cửa ải cuối cùng liên hợp nhiều vị phá cửu bức Nhân Hoàng phân thân tự bạo, dung hợp Trương Đào Thiết Đầu Minh Thần chém giết phá cửu đạo thụ, sáng tạo Bình Loạn Đao Pháp dung sơ võ đám người chém Phá Toái Thiên Đế hình chiếu, giết Thần Hoàng phân thân, trảm Đông Hoàng phân thân, Phương Bình cùng hình chiếu Chiến Thiên Đế bức bách Linh Hoàng phân thân cùng Tam Miêu hóa thành Chiến Thần Tiễn, Chiến Thiên Đế hình chiếu một tiễn trọng thương nguyên địa bên trong Thiên Đế, bức đến đây đoạt Chủng Tử hình chiếu bát hoàng nhất đế không thể không trở về nguyên địa trấn áp bản nguyên, vì Phương Bình thản nhân loại tranh thủ thời gian. Chiến Thiên Đế hình chiếu lại một đao một tiễn tổn thương Thần Hoàng bản tôn, Phương Bình đoạn Thần Hoàng bản tôn ngón tay. Cướp đoạt Chủng Tử hình chiếu, dung nhập nhân gian.

    Sau khi trở lại Địa Cầu, hấp thu đạo thụ hoàng hạch, tinh thần lực thuế biến, đại đạo phá cửu. Đồng thời chế tạo phá bát phân thân thay thế bản tôn bên ngoài hoạt động,, láo xưng chưa phá cửu, chỉ có Thương Miêu biết chân tướng. Chiến Thiên Đế thư đồng Thư Hương tiến vào Địa Cầu, sau khi  Phương Bình an ổn Thư Hương, trên đường tiến về Sơ Võ đại lục đi ngang qua hỗn loạn thần quốc, biết được Thiên Thần muốn đối phó ba người Vương Kim Dương, tại đối Lý Hàn Tùng xuất thủ lúc đánh cho trọng thương, sau Thương Miêu từ đó điều đình, lấy ra Thiên Thần đại đạo sau bắt giữ lấy vạn nguyên điện trông giữ, lắp đặt Thiên Thần đại đạo sau chiến lực đạt hơn 6000 vạn. Tại Sơ Võ đại lục bởi vì bọn người quyền thần khăng khăng muốn giết Thương Miêu, Sơ Vũ Thiên Vương hơn nửa bị diệt, còn sót lại Thiên Tí, Minh Thần... lý trí phái.

    Tại thời điểm Thất Hoàng phân thân hạ giới truy sát, lừa giết Thú Hoàng phân thân, cùng Thương Miêu, Thư Hương liên thủ, liên trảm Thần Hoàng, Nam Hoàng, Đông Hoàng phân thân, đồng thời Trấn Thiên Vương đánh nổ Bắc Hoàng cùng Đấu Thiên Đế phân thân. Phương Bình lừa gạt đem Linh Hoàng phân thân lột sạch đưa cho Thạch Phá, Linh Hoàng phân thân khí tự bạo. Sau cùng Trấn Thiên Vương liên thủ, tại Trấn Thiên Vương bản nguyên thế giới vây giết Thần Hoàng huyết nhục phân thân, đoạt được số thần khí. Dùng thần khí bản nguyên Thổ tinh thần nện xuyên huyết khí chân môn, yểm hộ Trương Đào, đúc thần sứ bọn người thoát ly Tiên Nguyên khống chế. Sau lại tiến về địa quật đón về Hoa Tề Đạo, cũng hướng địa quật khởi xướng toàn diện thanh toán, ngoại vực toàn diệt, đại thắng mà về.

    Sau lại vào nguyên địa, cùng Tây Hoàng thương định lừa giết Nam hoàng, cũng giúp Thiên Cẩu, Thiên Cực, Chiến Vương bảy người phá tinh thần hư môn, nát tinh thần chi chủng sau đến 12 khối Tinh Thần Thạch, rốt cục lấy chân thân nhập nguyên địa. Liên hợp Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, Thư Hương lừa giết Nam Hoàng, Tây Hoàng đến Nam Hoàng đạo quả, triệt để tru sát Nam Hoàng, sau đó Tây Hoàng tu bổ mình lỗ thủng sau tự do chạy trốn. Sau khi chém giết Nam Hoàng, hấp thu hai khối Tinh Thần Thạch, tự phong bản nguyên thế giới tiểu động, siêu thoát nguyên địa, sơ thành thứ hai nguyên địa. Tam giới nhiều người thành tân hoàng, khởi xướng chư hoàng chi chiến, tam giới đảo loạn nguyên địa muốn phá Tiên Nguyên, Hậu Thiên Đế điều hòa, các phương ngưng chiến.

    Lại về Dương Thành tìm tới Dương Thần, biết được người chế tạo hệ thống là Chiến Thiên Đế, đòi Dương Thần một khối lớn Tinh Thần Thạch, sau khi luyện hóa bản nguyên thế giới đạt tới 9999 mễ. Chặt Linh Hoàng đầu, từ bên trên Tiên Nguyên cầm lại bản thể hệ thống, thuyết phục Thư Hương trợ giúp Võ Vương phá cửu, dung hợp Chiến Thiên Cung, chiến lực đạt 1.12 ức, tinh thần lực 40 vạn hách, bản nguyên thế giới đạt tới 1.2 vạn mét. Cùng Trương Đào chui vào nguyên địa giết Bắc Hoàng, Trấn Thiên Vương đúc thần sứ bọn người bức tử Thú Hoàng, Địa Hoàng một nhà Tứ hoàng khảo nghiệm Phương Bình ... người, Địa Hoàng rèn luyện Phương Bình lực lượng, cuối cùng để cho ba con trai của mình ( Hồng Khôn, Hồng Vũ, Lê Chử ) dung nhập Phương Bình thứ hai nguyên địa, bản thân tự bạo chém giết Nhân Hoàng, một ngày Thất Hoàng vẫn lạc. Phương Bình chiến lực phá 2 ức.

    Thiên Đế tức giận cưỡng ép hợp nhất tam giới, vì để Tiên Nguyên tăng tốc thành thục, uy bức lợi dụ các cường giả tam giới giết chóc chứng đạo. Đám người Phương Bình khởi xướng quyết chiến với Thiên Đế, vẫn không thể kích thương Thiên Đế, Phương Bình ngược lại đánh nổ Thần Hoàng, bức Thần Hoàng, Đấu Thiên Đế, Đông Hoàng, tam hoàng hợp nhất, Linh Hoàng tự bạo bị Thiên Đế phục sinh, sau khi phục sinh, Linh Hoàng tính toán Thiên Đế, trảm cùng Chủng Tử sinh mệnh thông đạo, Linh Hoàng vẫn lạc. Thiên Đế giận dữ, bắt Thương Miêu, Thiên Thần hiện thân lấy máu giải cứu Thương Miêu, Thiên Thần vẫn lạc. Nhân loại mấy chục vạn võ giả vì phá diệt Tiên Nguyên tự nhiên đại đạo mà hiến tế trợ Trương Đào thành tối cường Nhân Hoàng. Tam Hoàng hợp nhất để giúp Phương Bình tranh thủ thời gian mà tự bạo vây khốn Thiên Đế, Trương Đào dung nhập Phương Bình thứ hai nguyên địa, Phương Bình chiến lực phóng đại, bán hành cho Thiên Đế nhưng vẫn không cách nào đánh giết, Trấn Thiên Vương cùng Tây Hoàng tự nguyện tán đạo, Thiên Đế thực lực giảm lớn, muốn tự bạo nguyên địa, bị Thiên Cẩu nuốt vào trấn áp. Phương Bình thứ hai nguyên địa thôn phệ toàn bộ tam giới, đánh giết Thiên Đế, tam giới ngủ say.

    Phương Bình trong hỗn độn tìm tới Chủng Tử cùng Dương Thần, cáo biệt Dương thần. Mình thôn phệ hình chiếu thế giới, để Thương Miêu nuốt vào Chủng Tử, đem tam giới ( Cao Võ thế giới ) hóa thành dương gian, đem hình chiếu thế giới ( Không Võ thế giới ) hóa thành âm phủ, lại sáng tạo ba đạo cùng tam đế chân đạo hình thành Lục Đạo Luân Hồi làm lưỡng giới liên hệ, cùng Thương Miêu thay phiên chúa tể một giới. Cùng Thương Miêu mỗi người chia Chủng Tử lực lượng một phần ba, cuối cùng một phần ba quy về âm dương hai giới.

    Một năm sau, mang Tần Phượng Thanh âm phủ du hồn ngồi xem tam giới các cường giả uy hiếp nhân loại, hiện thân tam giới đem uy hiếp người giao vũ lôi đình trảm giết, chấn nhiếp tam giới, Nhân Vương trở về, toàn thư cuối cùng.

------------------------------------

    Viết xuống "Toàn Cầu Cao Võ giảng cố sự gì?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN KẾT

LIÊN HỆ

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện