Tóm tắt cảnh giới trong Chân Võ Thế Giới

Từ Tỉnh | | 2668

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Luyện công Xây dựng thế lực

Chân võ thế giới là một cuốn tiểu thuyết trực tuyến được xuất bản trên mạng Trung Quốc, tác giả là Tàm Kiển Lý Đích Ngưu.

Tiểu thuyết kể về dịch vân vô tình lấy được thẻ tím bất ngờ xuyên qua thế giới khác trở thành tộc nhân bộ lạc Vân Hoang Liên Thị, có thân phận mới thân nhân mới, cũng bởi vậy mà nhuộm lên thế giới mới yêu hận tình cừu, từ đó bắt tay vào hành trình kỳ ảo.

Phàm Huyết Cảnh

Chia làm năm tầng, Kiêu Dũng Khí Trường Lôi Âm Kinh Mạch Dẫn Khí. Được gọi là chiến binh phàm huyết.

Kiêu Dũng: Từ từ cải thiện thể chất của mình, để sức mạnh và tốc độ của họ được cải thiện rất nhiều.

Khí Trường: Nhịp tim chỉ bằng một phần ba tốc độ nhịp tim của người bình thường, nhưng mỗi lần cung cấp máu là dài hơn.

Lôi Âm: Thân thể dung thông, mỗi một bộ phận thân thể đều có thể phối hợp hoàn mỹ, vận dụng toàn lực, thân thể sẽ phát ra lôi âm mơ hồ.

Cảnh giới phàm nhân thấp đẳng nhất, ở đại hoang phàm là bước vào cảnh giới Khí Trường liền có thể gọi là chiến sĩ, trở thành tinh anh của một bộ lạc, cảnh giới dẫn khí đủ để đảm nhiệm chức tộc trưởng của tiểu bộ lạc.

Tử Huyết Cảnh

Được chia thành Sơ Kỳ Trung Kỳ Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Lại được xưng là Tử Huyết Chiến Sĩ.

Lại được xưng là Tử Huyết chiến sĩ, thân thể tu luyện đến trình độ từ lượng biến đến chất biến, máu tươi toàn thân trở nên ngưng trọng như thủy ngân. Cường giả trong đại hoang, cảnh giới mà tiểu bộ lạc có thể nhìn mà không thể cầu.

Nguyên Cơ Cảnh

Chia làm Sơ Kỳ Trung Kỳ Hậu Kỳ Đỉnh Phong Viên Mãn.

Nguyên khí ngưng đọng thành nguyên cơ, nguyên cơ chính là căn cơ ban đầu, căn nguyên nhất của võ giả. Cần ngưng tụ pháp tướng đồ đằng. Võ giả chân chính nhập môn cảnh giới, ở Thái A thần quốc cũng không tính là hiếm thấy.

Đạo Chủng Cảnh

Chia làm Sơ Kỳ Trung Kỳ Hậu Kỳ Đỉnh Phong Viên Mãn. Nguyên cơ gieo hạt giống pháp tắc.

Trong Thái A Thần Quốc lại được xưng là Hùng Chủ, ở Thiên Nguyên giới thì là võ giả đăng đường nhập thất.

Khai Nguyên Cảnh

Chia làm Sơ Kỳ Trung Kỳ Hậu Kỳ Đỉnh Phong Viên Mãn nửa bước Thông Thiên.

Đạo chủng nảy mầm, sinh ra một gốc cây ấu trấu đạo chủng chi thụ, bao nhiêu cây con, quyết định tương lai đạo chủng chi thụ rốt cuộc cao bao nhiêu. Đạo chủng chi thụ có thể hấp thu sinh ra thiên địa nguyên khí, khai nguyên khí võ giả Khai Nguyên Cảnh cơ hồ là sinh sôi không ngừng. Bình thường Khai Nguyên Cảnh thọ nguyên một vạn năm, Khai Nguyên cảnh trung hậu kỳ có thể có ba vạn năm thọ nguyên.

Võ giả bọc như vậy ở trong Thái A Thần Quốc quá mức hiếm thấy bởi vậy được tôn xưng là thánh hiền, thần quốc chi chủ thường thường cũng bất quá là Khai Nguyên đỉnh phong cảnh giới, mặc dù là ở Thiên Nguyên giới, Khai Nguyên cảnh cũng là một phương cao thủ, đủ để trở thành đại thế lực trưởng lão.

Thông Thiên cảnh

Chia làm Sơ Kỳ Trung Kỳ Hậu Kỳ Đỉnh Phong Viên Mãn nửa bước Ngưng Đạo. Mỗi giai đoạn lại được Sơ Nhập Củng Cố Đỉnh Phong.

Ở Thiên Nguyên giới lại được xưng là Đế Quân, Đại Đế (có đế quân kỳ thật chỉ là nửa bước Thông Thiên), võ giả cảnh giới này thế giới thấp cấp ít nhất có thể sống mười tám vạn năm, nhất cử nhất động đều đủ để lay động trời đất.

Ngưng Đạo Cảnh

Sơ Kỳ Trung Kỳ Hậu Kỳ Đỉnh Phong Viên Mãn nửa bước Đạo Cung. Mỗi giai đoạn lại được Sơ Nhập Củng Cố Đỉnh Phong.

Ngưng Đạo là ngưng kết ra đạo của mình, để cho Thông Thiên Đạo Cây kết ra Đạo Quả. Chuẩn Ngưng Đạo là thông thiên đạo thụ pháp tắc bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, nhưng Đạo Quả còn chưa thai nghén quá trình chuyển tiếp. Đạo quả chia làm cửu phẩm, mỗi một phẩm sẽ ở chỗ chuôi trái cây xuất ra thêm một cái lá. Nhất Diệp Đạo Quả là kém nhất, cơ bản cả đời đều phải dừng ở Ngưng Đạo Cảnh, đừng nghĩ một tấc tiến. Mỗi một quả diệp tử võ giả tiềm lực đều sẽ tăng lên rất nhiều, đến Lục Thất Diệp Đạo Quả đã là lông phượng lân giác. Bát Diệp là tiêu chuẩn thiên tài tuyệt thế của tông môn, Cửu Diệp cơ hồ là truyền thuyết, phải biết rằng có một bộ phận tôn giả khi bước vào Ngưng Đạo Cảnh cũng chỉ là Bát Diệp mà thôi. Đương nhiên số lá của Đạo Quả cũng không thể hoàn toàn quyết định thành tựu tương lai của một người, thậm chí có Thần Quân chỉ ngưng tụ Bát Diệp lại đạt tới cửu diệp thiên tài đều không thể đạt tới độ cao. Đại đa số võ giả trẻ tuổi tông môn ở vào cảnh giới này.

Đạo Cung Cảnh Được chia thành một đến chín tầng.

Đạo Cung Cảnh không phân biệt tiền trung hậu kỳ mà lấy số tầng chú tạo đạo cung trong cơ thể làm dấu hiệu, căn cứ vào số tầng chia làm một đến chín tầng. Nếu có cửu tầng đạo cung thành tựu tôn giả sẽ mười cầm chín ổn. Bát tầng đạo cung đột phá tôn giả độ khó cực cao còn phải lấy mạng đánh nhau, một khi thất bại liền tan thành mây khói. Cho nên tám tầng đột phá tôn giả phải là nhân cơ hội tiến hành khi tất cả đều đạt tới đỉnh phong. Đạo Cung Cảnh ở trong thập nhị đế thiên xem như cảnh giới trụ cột trung lưu, võ giả đi tới bước này thường thường đã không tính là tuổi trẻ, cũng có được địa vị cùng quyền nói nhất định.

Tôn Giả Cảnh

Chia làm Sơ Kỳ Trung Kỳ Hậu Kỳ Đỉnh Phong Viên mãn nửa bước Thần Quân.

Trên Đạo Cung Cảnh đại cảnh giới, nắm giữ một cái thiên đạo pháp tắc liền có thể trở thành Tôn Giả cảnh, tôn giả cần ngưng tụ thành tôn giả pháp thể. Tôn giả ở Thập Nhị Đế Thiên là một phương cự đầu, Đế Thiên mỗi mấy chục năm đều có vô số thiên tài tuấn kiệt sinh ra, những thiên tài tuấn kiệt này đều là tồn tại đứng đầu, nhưng thiên tài tuấn kiệt chân chính bước vào Tôn Giả Cảnh lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả thế lực bây giờ Lạc thị cũng chỉ có mấy vị tôn giả. Mà Quy Khâu cùng Hỗn Độn Thiên Trung Tôn Giả xem như là người nổi bật trong thế hệ trẻ.

Thần Quân Cảnh

Chia làm Thần Quân bình thường (chưa dung hợp thần quân tỷ) Tỷ Ấn Thần Quân (thần quân ngưng kết một hoặc hai quả trở lên thần quân tỷ) Song Ấn Thần Quân (ngưng kết hai quả Thần Quân Tỷ) Tam Ấn Thần Quân (ngưng kết ba tấm Thần Quân Tỷ) nửa bước Thần Vương.

Thực lực vượt xa cảnh giới tôn giả, trong đó người nổi bật chấp chưởng Thần Quân Tỳ. Cảnh giới đại năng giả chân chính, tuổi thọ dài, có thể sống mấy ngàn vạn năm, đối với võ giả trẻ tuổi mà nói cảnh giới cực kỳ xa xôi. Ở thập nhị đế thiên mỗi một đế thiên thần quân lác đác không có bao nhiêu, mặc dù ở trong Quy Khâu cũng đủ để trở thành cao tầng thế lực lớn một phương.

Thần quân tỳ ấn có ba loại: thứ nhất là bản thân tỳ ấn, tốt xấu nhìn thực lực, nếu tỳ ấn chủ tử vong, tỳ ấn sẽ chậm rãi tiêu tán. Loại thứ hai, truyền thừa tỳ ấn, tức là thượng cổ thần vương để lại ấn chị. Loại thứ ba, Thái Sơ Tỳ Ấn, là thiên địa tạo hóa tự nhiên hình thành.

Thần Vương cảnh

Chia làm có thiếu thần vương thần vương bình thường thượng cổ thần vương thần đế.

Quy Khê bởi vì thiên đạo có khuyết, hậu thế đột phá thần vương không cách nào hoàn mỹ thành tựu thần vương cảnh giới, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ thiêu đốt tu vi thọ mệnh bản thân. Hỗn Độn Thiên Thần Vương phần lớn ở vào cảnh giới Thần Vương bình thường, trên một vài thần vương đỉnh cấp thì cùng mười hai đế Thiên Thượng Cổ Bát Thần Vương đại khái cảnh giới giống nhau, trên đó còn có hỗn độn thiên các tộc lão tổ tiếp cận thậm chí sánh ngang với thần đế thần đế chiến lực, nhưng mà mặc dù so sánh với cảnh giới trên Thần Vương, thực lực vẫn là khác nhau một trời một vực.

Bắt đầu từ Thần Vương cảnh, võ giả Thể Nội Thế Giới biến thành vũ trụ.

Tổ Thần Cảnh

Chia làm nửa bước tổ thần (thần đế hiện tại, tiền nhiệm thần đế đương nhiệm tổ thần) Tiểu Thành Tổ Thần Đại Thành Tổ Thần. Vượt qua cảnh giới thần vương, yêu thần (yêu thần của các tiểu vũ trụ khác, không phải thập nhị yêu thần), quỷ thần, tổ thần, v.v. cảnh giới, gần như thiên đạo.

Chúng Thần Chi Vương

Chín người phía trước thập nhị yêu thần hẳn là cũng ở vào cấp độ này. Trong kết cục dịch vân cuối cùng chiến thắng địch nhân bất quá chỉ là tiểu thành tổ thần, còn có Tổ Thần Cảnh thần tộc cường đại hơn tồn tại trong vũ trụ Thần Tộc (thông lộ vũ trụ Thần Tộc dẫn tới Chân Vũ Trụ bị một phân thân cấp Thiên Tôn lấy vũ khí Thiên Tôn Hỗn Nguyên Chung của Đạo Thủy Thiên Đế phong ấn), mà người mạnh nhất Thần tộc, đạt tới cấp độ thần minh thần tộc lão tổ, thì bị Đạo Thủy Thiên Đế Lâm Minh chia thành ba mươi ba phần phong ấn ở các nơi.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Cực Anh Thiên Đế

thiên nguyên Cực Anh Thiên Đế

Hay đó đ...............ạ.........o..........hữu

một năm trước


Từ Tỉnh

Từ Tỉnh

đại hiền

THANH SƠN TÔNG


"Nếu nhân sinh có thể quay lại, ta đại khái vẫn sẽ như vậy"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok