Tóm tắt cảnh giới trong Huyền Trần Đạo Đồ

Từ Tỉnh | | 1244

Tóm tắt Tiên hiệp Nhiệt huyết Luyện công

Cảnh giới pháp tu chính thống trong tu chân giới, có thể chia làm Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Linh Anh kỳ, cảnh giới trước đây rất ít người biết, bởi vì tu chân giả có thể đạt tới Linh Anh kỳ rất ít.

Người bình thường sống không quá bảy mươi, tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng bất quá trăm tuổi, nhưng tu sĩ Trúc Cơ kỳ có thể đạt tới ba trăm tuổi, tu sĩ Kim Đan kỳ cao hơn có thể có thiên niên thọ nguyên, tu sĩ Linh Anh kỳ thọ mệnh có thể đạt tới vạn năm, tu chân giả muốn thọ mệnh lâu dài chỉ có dốc lòng tu hành.

Luyện Khí kỳ: kinh mạch vờn quanh, cũng không phải đều có thể hấp thu linh khí, còn có một ít kinh mạch không chỉ không trợ giúp hấp thu linh khí, còn cản trở đan điền mở rộng. Trong đó nghiêm trọng nhất là Luyện Khí cửu đại trở mạch, phân biệt là khí nguyên mạch, khí thủy mạch, khí thừa mạch, khí thức mạch, khí hòa mạch, khí chấn mạch, khí tàng mạch, khí cực mạch, khí uẩn mạch.

Luyện Khí cửu đại cản mạch phân biệt tương ứng với Luyện Khí kỳ hai đến mười tầng, khi tu chân giả luyện hóa một mạch khí ẩn mạch cuối cùng, liền tiến giai Luyện Khí tầng mười, bắt đầu chuẩn bị cho Trúc Cơ.

Trúc Cơ kỳ: tu chân giả phá tan đan tâm huyệt, Trúc Cơ thành công luyện hóa ra dung lượng không gian "Tử Phủ", mỗi người khác nhau có lớn có nhỏ, dung lượng cụ thể bình thường tương đương với kích thước của một gian sương phòng tầm thường, được xưng là Nhất phủ.

Tử Phủ cụ thể dung lượng lớn nhỏ, cùng tu chân giả tư chất có quan hệ nhất định. Tử Phủ là tu chân giả mở ra một chỗ dị không gian, tu chân giả cần không ngừng tiêu hao linh khí củng cố chỗ này dị không gian ổn định, cũng tiêu hao lượng lớn linh khí trùng kích vô hình không gian bình chướng, mở rộng tử phủ không gian lớn nhỏ, tăng lên tu vi bản thân.

Mọi người đều biết, tu chân giới đối với Trúc Cơ kỳ tu sĩ thực lực định nghĩa chia làm sơ, trung, hậu tam kỳ, tử phủ không gian lớn nhỏ từ nhất phủ đến ngũ phủ là vì Trúc Cơ sơ kỳ, lục phủ cùng thất phủ là vì Trúc Cơ trung kỳ, bát phủ và cửu phủ là trúc cơ hậu kỳ.

Tu chân giả mở tử phủ, khi xây dựng đạo cơ, thiên đạo sẽ ban phúc, tăng lên thọ nguyên hai trăm đến bốn trăm năm. Thiên đạo ban phúc, tăng lên thọ nguyên nhiều quả, cùng tu chân giả bản thân tư chất cùng đạo vận có liên quan, cũng không có quy luật xác thực.

Nhưng có thể xác định chính là Trúc Cơ càng muộn, thọ nguyên tăng lên càng ít, có chút tư chất tầm thường, trúc cơ tương đối muộn, căn bản không có cơ hội trùng kích Kim Đan cảnh.

Kim Đan kỳ: Mọi người đều biết, Trúc Cơ hậu kỳ tu chân giả uẩn Ngụy Đan, lịch ngũ dương thiên kiếp tẩy lễ, bất diệt giả thành tựu tiên thiên kim đan, tiên thiên kim đan là thiên đạo chi chứng, còn gọi là đại đạo kim đan.

Ngụy đan trong Tử Phủ, Lịch Lôi Kiếp tẩy lễ, thành tựu tiên thiên kim đan, kim đan tiên thiên mỗi khiếu mở, tu chân giả thọ nguyên liền nhiều hơn ngàn năm.

Đại đạo kim đan tại tu chân giả, tựa như phôi thai sinh linh. Mẹ ăn tứ phương ngũ cốc dục linh thai, tháng mười sinh con mới. Đạo nạp thiên địa linh khí, ngàn năm mang linh anh, tân nhi sinh tứ chi thiên mạch trong cơ thể mẫu thân, kim đan ở trong Tử Phủ mở đại đạo cửu khiếu.

Kim Đan kỳ tu chân giả nạp thiên địa linh khí, tiên thiên kim đan kinh hậu thiên rèn luyện tinh tiến tu vi, mỗi khiếu, tu vi thăng cấp một cảnh, cửu khiếu toàn khai, đại đạo thai thành, lịch cửu dương lôi kiếp quán đỉnh, đại đạo phôi thai hóa đan thành anh, thành tựu đại đạo linh anh.

Đại đạo kim đan rèn luyện ra đệ bát khiếu khôn âm khiếu, thăng cấp kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Rèn luyện ra tâm khiếu của anh, cửu khiếu toàn khai, linh anh khả kỳ!

Tang thi

Phi cầm tẩu thú hoặc người sống chết đi đều có khả năng "thi biến", thi biến sơ kỳ "tang thi" gọi là hành thi, hành động chậm chạp, đối với tu chân giả mà nói không có nguy hiểm gì, tương đương với tu vi Luyện Khí sơ kỳ.

Hành thi thông qua săn bắn huyết thực hoặc hấp thu âm khí, có thể tiến giai thành thối thi, tang thi này thân thể thối rữa, động tác nhanh chóng, công kích mạnh mà phòng ngự yếu, chỉ cần đứt đầu là có thể đánh chết, cẩn thận một chút cũng không khó đối phó, tương đương với tu vi Luyện Khí trung kỳ.

Khi thối thi tu luyện mấy chục năm, được âm khí tẩm bổ, hủ nhục, mủ huyết đọng lại bên ngoài thân kết thành một tầng da cứng cỏi, giai đoạn này chính là cương thi, công kích mãnh liệt, đao thương bất nhập, thập phần khó đối phó, tương đương với tu vi Luyện Khí hậu kỳ.

Cương thi tu luyện ở cực âm chi địa trăm năm, sẽ tiến giai thành huyết thi khủng bố, tương đương với tu vi Trúc Cơ của Pháp Tu.

Tu Chân giới căn cứ vào hình thể của huyết thi Trúc Cơ kỳ, trình độ ngưng tụ khí Huyết Sát, đem huyết thi Trúc Cơ kỳ chia làm ba giai đoạn, Ngưng Sát kỳ, Huyết Giáp kỳ, Ngưng Đan kỳ, phân biệt đối ứng với Trúc Cơ sơ, trung, hậu kỳ của Pháp Tu.

Huyết thi Ngưng Sát kỳ, Huyết Sát chi khí mới tụ tập, vẫn còn treo một thân huyết sắc cứng cỏi, mà đến Huyết Giáp kỳ, Huyết Sát chi khí ngưng hậu, quanh thân thể ngưng kết thành khí giáp chặt chẽ, lúc này huyết thi, coi trọng tựa như một tướng sĩ thượng trận khoác huyết hồng chiến giáp. Đến Ngưng Đan kỳ, huyết thi liền giống như pháp tu, ở trong cơ thể ngưng tụ ra một quả huyết đan.

Nếu may mắn vượt qua Diệt Thi Lôi Kiếp, Huyết Đan ở trong thiên lôi rèn luyện thành đại đạo thi đan, thành tựu một phương bá chủ thi vương, tu vi căn bản coi như pháp tu Kim Đan kỳ.

Âm hồn

Sinh hồn ly thể sơ kỳ hình thành âm hồn, hồn thể như một đoàn tàn khói, cực kỳ yếu ớt, gặp gió cấp tốc hoặc mặt trời chói chang đều sẽ tiêu vong, chỉ có thể ẩn ở vùng đất âm u tu luyện, được xưng là yên hồn, tương đương với tu vi Luyện Khí sơ kỳ.

Yên Hồn hấp thu sơ âm trọc khí tiềm tu mấy chục năm, hồn thể hội càng ngày càng ngưng tụ, không sợ gió cấp tốc, mặt trời chói chang, sau khi lĩnh ngộ thủ đoạn sử dụng âm lực công kích, có thể ra ngoài du đãng săn mồi, phụ thể hấp thu sinh linh tinh, huyết, nguyên tam khí, giai đoạn này được xưng là du hồn, tương đương với tu vi Luyện Khí trung kỳ.

Du Hồn không bị tiêu diệt, tiếp tục tu hành hồn thể chậm rãi ngưng đọng thành hình, giai đoạn này tốc độ âm hồn, công kích sẽ được tăng lên rất nhiều, hồn thể ngưng tụ như thực thể, ở nơi sáng ngời đứng yên bất động, mắt thường có thể nhìn thấy, giống như một đạo hư ảnh, được xưng là ảnh hồn, tu vi tương đương với Luyện Khí hậu kỳ của pháp tu.

Ảnh hồn ở cực âm chi địa tiềm tu trăm năm, liền có thể ngưng luyện ra Huyền Âm sát khí, lấy sát trúc hội hư làm thực, giai đoạn này âm hồn được xưng là âm sát, hoặc sát quỷ, sát quỷ có được thực lực pháp tu trúc cơ cảnh. Ngưng Sát kỳ, Sát Giáp kỳ, Ngưng Đan kỳ, phân biệt tương ứng với Trúc Cơ sơ, trung, hậu kỳ của pháp tu.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Vô Trần

thiên nguyên Vô Trần

Chỉ có đến kim đan kỳ là hết rồi!? Truyện chưa end chắc hay là bộ này phế

một năm trước

Vô Danh - Cực Hạn Vô Cực

huyền mệnh Vô Danh - Cực Hạn Vô Cực

Tu lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa đột phá

một năm trước


Từ Tỉnh

Từ Tỉnh

đại hiền

THANH SƠN TÔNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok