Tổng quan tất cả các cảnh giới của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Đại Hiền Triết | | 1018

Tóm tắt Tiên hiệp Nhiệt huyết

Tổng quan tất cả các cảnh giới của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu

 

Tác giả:

Con tác này đã từng viết rất nhiều bộ, nhưng lại bỏ dở cũng rất nhiều, từ đó có được biệt danh “Đại nội thái giám tổng quản”.

Vậy nên ta sẽ chỉ phân tích những bộ mà lão đã viết coi như đầy đủ, lại liên quan tới tu hành, vậy là 3 bộ: Đào Hoa, Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Kiếm Lai.

 

Sơ lược tác phẩm:

 

Đào Hoa: Do tư liệu không được đầy đủ nên cũng không thể phân tích rõ rang mạch lạc được, nhưng về tổng thể có thể nói đây là một bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn pha lẫn Võ Hiệp, tổng thể sức mạnh thế giới có thể coi như đồng cấp với bên Tuyết Trung.

 

Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Tuyệt tác của Phong Hỏa Hí Chư Hầu, nội dung kể về một thế giới cao võ, nơi võ phu tu luyện đủ cao thâm có thể vạn dặm phi kiếm, mở cổng trời, thăng tiên hỏi đạo vấn trường sinh. Có được Tiên Nhân tồn tại lại không phải Tiên hiệp, hệ thống võ học được miêu tả hơn xa so với luyện khí sĩ.

 

Kiếm Lai: Cũng là tuyệt tác của Phong Hỏa, hiện vẫn đang tiếp tục viết. Truyện kể về một thế giới Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Thần Ma Chí Quái, Giang Hồ Võ Hiệp, Nho Phật Đạo ba nhà có đủ, về mặt tổng thể thực lực hơn đứt quyển trên, bố cục càng là hung vĩ vạn lần.

 

Tiêu chí đánh giá:

 

Bàn về cách đánh giá thực lực, Tuyết Trung sở hữu một loại đánh giá có thể dùng cho đến cả Kiếm Lai, đó là phân theo Giáp, Khí.

 

Cái gì là Giáp?

Thiên hạ công tượng chế tạo một bộ giáp sát, một hơi đánh được bao nhiêu liền tính thực lực như vậy, theo như thông số từng được ghi nhận:

Hạ tam phẩm thương giáp không phá.

Trung tam phẩm phá 1 đến 6 giáp.

Tam phẩm phá 7 đến 9, nhị phẩm phá 10 đến 18, nhất phẩm Tông Sư (Kim Cương) phá ít nhất 19 đến hơn 50.

Chỉ Huyền phá từ 50 đến khoảng trăm rưỡi.

Thiên Tượng phá từ 200 đến hơn 600.

Lục Địa Thần Tiên loanh quanh tiếp cận 3000.

 

Nhưng trên thực tế càng về sau từ nhất phẩm Tông Sư đổ đi thì việc phá giáp nhiều hay ít không còn phù hợp, vì mỗi môn đều có chỗ độc đáo, Kim Cương đủ mạnh ngạnh kháng Lục Địa Thần Tiên không gì không thể, vậy chung quy xét cảnh giới độc đáo chỗ nào?

 

Liền tại chữ Khí.

Đối với võ phu mà nói, Chân Khí một đường lưu chuyển từ trên xuống dưới, có bao nhanh bao xa, đổi khí lại mất bao lâu, này chính là cảnh giới.

Đối với luyện khí sĩ thì có chỗ khác biệt lại cũng không kém nhiều, về tổng thể vẫn luận vào khí dài ngắn.

Một chút thông số được ghi nhận:

Thiên tượng cảnh khí đổi liên miên hợp cùng trời đất liền khó mà bắt kịp.

Lục Địa Thần Tiên khí kéo dài một mạch từ 300 dặm đến 1000 dặm, Luyện Khí Sĩ tức Tam Giáo Thánh Nhân có thể hơn một chút, vẫn có đổi khí lại cực kỳ khó nắm bắt không khác cái kia 1.

Kim Thân cảnh, Viễn Du cảnh lại tới Sơn Điên cảnh, cái 1 này ngày càng nhỏ, tới Chỉ cảnh có thể coi như hoàn toàn không có, đây cũng là cách tính.

Nguyên Anh kỳ tu vi có thể chuyển khí một mạch lên cao nhất vượt quá 2000 dặm, mặc dù là Luyện Khí sĩ liền phải tính nhỏ hơn tương đối, lại cuối cùng phân ra rõ được cảnh giới.

Lại nói cũng tùy vào thiên địa, linh khí bên Tuyết Trung khô cằn hơn rất nhiều.

Nếu phi thăng qua Tiên Môn bên Tuyết Trung, một khí vận chuyển liền khó lường.

 

Một số thông tin ngoài lề khác:

Võ phu phân cửu cảnh, hạ tam cảnh Luyện Thể, trung tam cảnh Luyện Khí, thượng tam cảnh Luyện Thần, này áp dụng cho cả Đào Hoa lẫn Kiếm Lai, trên là Chỉ cảnh phân 3 tiểu cảnh giới, thực lực tuy nói phụ thuộc 1 phần vào võ vận, quan trọng nhất vẫn là vấn tâm, từ Luyện Thần tam cảnh đã là vậy.

Trong Tuyết Trung hết thảy Luyện Khí Sĩ đều phân làm 3 loại, một loại tu không được gì chẳng khác phàm nhân lại có chút thần dị, một loại có được sơ bộ thành tựu, là cái võ phu tôn vì Kim Cương cảnh, 1 loại chính là Thánh Nhân, từ Thiên Tượng cất bước. Trong đó lấy Phật Đạo hai nhà gần võ nhất, Nho gia thẳng bước chính là Thiên Tượng.

Võ phu từ 3 lên 4 sánh ngang Luyện Khí sĩ từ 5 lên 6, nhưng võ phu từ 6 lên 7 chỉ ngang Luyện Khí Sĩ từ 8 lên 9.

Tuyết Trung có khái niệm Âm Thần Nguyên Anh ứng với Địa Tiên, thần du vạn dặm. Kiếm Lai tôn Kim Đan Nguyên Anh vì Địa Tiên, lại tôn 10 cảnh vì Thánh Nhân.

Tuyết Trung có thuyết pháp chưa qua cổng trời vì Thiên Nhân, qua rồi vì Thiên Tiên, Thiên Tiên bên trên có Kim Tiên. Này cũng không hẳn là phân cấp bậc quá rõ, chỉ là Tiên Nhân có mạnh yếu, tỷ như Từ Phượng Niên hai kiếp trước Chân Võ Đại Đế là một loại mạnh có thể áp đảo các Tiên Nhân khác.

 

Vậy là chúng ta có:

1. Trường Sinh kiều vừa dựng, bắt đầu tu hành.

2. Có chút thành tựu, đủ để dạo bước giang hồ.

3. Thành tựu không to không nhỏ, coi như có tư bản đi xem một lượt giang sơn.

4. Thân đã là một thế hệ, cười ngắm nhân gian phồn hoa, có thể nói bản thân vì trên núi tiên sư.

5. Tiên tông gia phả lưu thế, người cầm quyền nhất châu chân chính, phiên sơn phúc hải.

6. Thật sự đã là đỉnh lưu, bản lĩnh xem hết một lượt thiên hạ, tay hái nhật nguyệt chân giẫm tinh thần.

7. Quay đầu đã thấy nhân gian ở giữa ba tấc.

 

 

Đào Hoa

Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Kiếm Lai

 

Võ phu

Luyện Khí Sĩ

 

Nhất phẩm

Luyện Thể tam phẩm

Cửu phẩm

Thương giáp không phá

Luyện Thể tam cảnh

Nê Phôi

Hạ ngũ cảnh

Đồng Bì

 

Bát phẩm

Thảo Căn

 

Nhị phẩm

Mộc Thai

 

Thất phẩm

Liễu Cân – Lưu Nhân

 

Lục phẩm

1 – 2 giáp

Cốt Khí

 

Tam phẩm

Thủy Ngân

 

Ngũ phẩm

3 – 4 giáp

Trúc Lư

 

Tứ phẩm

Luyện Khí tam phẩm

Tứ phẩm

5 – 6 giáp

Luyện Khí tam cảnh

Anh Hồn

Trung ngũ cảnh

 

Động Phủ

 

Ngũ phẩm

Tam phẩm

7 – 9 giáp

Hùng Phách

Quan Hải

 

Lục phẩm

Nhị phẩm / Tiểu tông sư

10 – 18 giáp

Võ Đảm

Long Môn

 

Thất phẩm

Luyện Thần tam phẩm

Nhất phẩm/ tông sư

Kim Cương

Luyện Thần tam cảnh

Kim Thân

Địa Tiên

 

 

Kim Đan

 

Chỉ Huyền

 

Bát phẩm

Viễn Du

 

Thiên Tượng

 

Thánh Nhân/ Đại tông sư

 

 

Thánh Nhân

Nguyên Anh

 

Cửu phẩm/ Thánh phẩm

Lục Địa Thần Tiên

Sơn Điên

 

Chỉ cảnh/10 cảnh

Khí Thịnh

Thượng ngũ cảnh

Ngọc Phác

Địa

 

Thiên

 

Tiên Nhân

Thiên Tiên

Quy Chân

 

 

Tiên Nhân

Tiên

 

Thần Đáo

Nhân

 

Phi Thăng cảnh

Kim Tiên

Võ Thần/ 11 cảnh

Đỉnh núi tu sĩ

Phi Thăng cảnh

 

 

Thất Truyền nhị cảnh

Hợp Đạo

 

?

 

 

 

 

Hà hà, sau bao lâu ta cũng đã trở lại. Viết được một bài không dễ, hẹn chư vị đạo hữu lần sau =)

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 5
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok