Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Hoành Tảo Thiên Nhai

Đại Hiền Triết | | 23708

Tóm tắt Huyền huyễn

Phân tích hệ thống sức mạnh:

Trong tất cả các bộ truyện của lão Nhai thì ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Vô Tận Đan Điền là khởi đầu đầu tiên cho thành công của lão Nhai, rồi kế đó mới là Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Ngoài ra lão Nhai còn có rất nhiều bộ truyện khác nhưng đa số đều bị vùi dập giữa chợ, rất ít bộ viết được cái kết trọn vẹn. Chính vì vậy nên đôi lúc hệ thống cảnh giới sẽ có chút loạn.

Quyền Hoành Tung Hoành Dị Giới, bộ thứ 2 sau Yagami Iori: hệ thống cảnh giới có thể dựa theo một phần nội dung cùng phân tích cấp độ của KOF để đánh giá, chia làm bốn giai doạn chủ chốt, nhưng chỉ có giai đoạn 4 Thần cảnh mới có thể nói là Siêu Phàm.

Vô Tận Đan Điền: Bộ đầu tiên có hệ thống cảnh giới đạt chuẩn, chia ra làm 6 giai đoạn chính: Phàm cấp ( Chí Tôn cũng chỉ một người địch vạn), Siêu Phàm cấp, Pháp Tắc cấp, Hỗn Độn cấp, Siêu Duy cấp, Tối Chung cấp. Về sau còn có đằng sau thế giới, nhưng không được thể hiện.

Vạn Giới Độc Tôn: Bị vùi dập giữa chợ, không khó đoán Tiên Thiên là Siêu Phàm cấp, ngoài ra các cảnh giới bên dưới khá giống bên Vô Tận Đan Điền.

Thiên Đạo Đồ Thư Quán: Khí Hải Cửu Cảnh tương đương bên Vô Tận Đan Điền, sau đó là Hóa Phàm Cửu Cảnh cùng Đoạt Thiên Bí Cửu Cảnh tương đồng, sau đó là Thánh Cảnh cùng với Tiên cảnh ngang nhau. Về sau ở giữ cấp độ Thần thì là Tiên ngang với Hỗn Độn cấp bên Vô Tận Đan Điền, cuối cùng là Thần Giới. Nếu tính phép tương quan giữa 2 bộ sẽ rất đơn giản, Nhiếp Vân Nhất Khí Hóa Tam Thanh, sau đó dùng chính cái thế giới trong đan điền của mình hình thành nên Thần Giới bên Trương Huyền, nhưng do thời gian ngắn cùng tích lũy nên tuy rằng cả hai bên đều là Thần Giới nhưng thực lực đỉnh tiêm lại chênh lệch khá nhiều. Đặc tính lớn nhất của Thần giới chính là Siêu Duy: gấp bội về mặt Thời Không cùng chia tuổi thọ ra.

Tạo Hóa Đồ: Cảnh giới rõ ràng là có một loại nhảy vọt rất lớn, nhưng nếu so sánh về hệ thống tu luyện thì có thể thấy rõ ràng ưu điểm của hệ thống so với mấy bộ trước. Bố cục thế giới vốn là do Thánh Sư Lão tử tạo ra, mà đây là một loại tồn tại ít nhất cũng là cấp Đế Cảnh viên mãn, vậy nên có thể xem như là một phiên bản suy yếu của Thần Giới, mà sau đó Thẩm Triết cũng đi vào Danh Sư Đại Lục thì có thể thấy rằng Danh Sư Đại Lục đỉnh tiêm lúc đấy cũng tương đương Cửu Phẩm Viên Mãn. Tại sao lại là Danh Sư Đại Lục mà không phải là Thần Giới, vì nếu so sánh về bản chất của Thần giới cùng tính Siêu Duy đã là không tương tự, mà tính Siêu Duy ở đây lại xuất hiện trên người Thẩm Triết, cộng thêm Nhiếp Vân cùng Trương Huyền muốn đi tìm Thánh Sư Lão Tử thì phải lấy nơi mà hắn để lại nhiều lạc ấn nhất, và đó tự nhiên là Danh Sư đại lục chứ không phải Thần Giới, cũng chỉ có Danh Sư đại lục phù hợp với tất cả các điều kiện. Lại nói về đỉnh tiêm của Danh Sư đại lục, là sau khi mà khai mở bản chất thông đạo cùng tách ra Danh Sư đại lục, thì tất cả tồn tại Cổ Thánh cùng Đại Thánh căn bản đều đạt đủ điều kiện phi thăng, lại nói về mặt tính chất thì Đại Viên Mãn tính ra nhiều chỗ còn không bì được Cổ Thánh, vậy nên phán đoán Triết Cảnh của Thẩm Triết là ngang hàng Cổ Thánh, mà đương nhiên nếu như mà nơi này cao nhất chỉ còn Thánh Cảnh thì Thẩm Triết một tên Cổ Thánh hoàn toàn có năng lực hủy diệt thế giới. Lại nói có khi đây chỉ là một mảnh được tách ra bởi Danh Sư đại lục do Trương Huyền sử dụng để câu Học Giả đại lục bên dưới Thiên Thượng chi Giới.

Cứu Vớt Toàn Cầu: Rất dễ nhận thấy thông qua các cảnh giới cùng thuộc tính quen thuộc, Thánh Giới chính là Thần Giới, mà Nhiếp Vân, Trương Huyền cùng Thẩm Triết chính là tìm thấy Dương Nguyên trở thành tân nhiệm tân Thần Giới chi chủ, lại nói phân tích về mặt tuổi thọ thì bản chất của cái Thiên Mệnh cảnh cũng bất quá là ngang Thiên Thần, vậy nên kì thực quan trọng ở đây chính là vị cách Giới Chủ của Dương Nguyên, chính alf tương đương biện pháp tụ lực để chống lại Thiên Thượng chi Giới ( Ẩn Môn).

Ps: Kỳ thực ta cũng rõ ràng là do lão Nhai bị ép end nên cảnh giới mấy bộ sau nó chênh lệch rất lớn, nhưng lão Nhai cũng đã cố gắng làm logic nhất có thể mà ta cũng chỉ phân tích theo cái logic đấy thôi.

1. Sơ Phàm Cấp

2. Vị Diện Cao Thủ

3. Vị Diện Xưng Tôn

4. Hoành Tảo Đa Vị Diện

5. Cửu Tiêu Chi Thượng

6. Tối Chung Cảnh

 

Quyền Hoàng Tung Hoành Dị Giới

Vô Tận Đan Điền

Vạn Giới Độc Tôn

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tạo Hóa Đồ

Cứu Vớt Toàn Cầu

 

Võ giả

Ma Pháp Sư

Ma Thú

Tinh Thần

Luyện Thể

 

1

Đấu Sĩ

X 9 cấp

 

 

Ma Pháp Sư

X 9 cấp

Cấp 1

X Tiền kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ

Khí Hải Cửu Trọng Thiên

Dẫn Khí

X*

Giác Tỉnh

X*

Sơ Cảnh

Tu Tức

X*

Nhất Tinh

X*

Tụ Linh

X*

Luyện Khí Cảnh

Cảm Khí

X*

 

Cấp 2

Linh Cốc

Khí Cảm

Đan Điền

Nhị Tinh

Bì Nhục

 

Dẫn Khí

 

Cấp 3

Dưỡng Tức

Khí Kình

Chân Khí

Tam Tinh

Luyện Gân

 

Tụ Khí

 

Đấu Sư

Ma Đạo Sĩ

Cấp 4

Chân Khí

Thông Huyền

Bì Cốt

Tứ Tinh

Luyện Huyết

 

Vận Khí

 

Cấp 5

Xuất Thể

Ngoại Phóng

Đỉnh Lực

 

Ngũ Tinh

Luyện Cốt

Tiên Thiên Cảnh

Linh Cốc ( Đại Sư)

 

Cấp 6

Thành Cương

Khải Linh

Nhất trọng

Ích Huyết

 

Lục Tinh

Luyện Tạng

Chân Nguyên

 

Đấu Tôn

Ma Đạo Sư

Cấp 7

Binh Giáp

Nhị trọng

Thông Huyền

 

Thai Tức ( Tông Sư)

 

Cấp 8

Khí Tông

Tam trọng

Tông Sư

Thất Tinh Cảnh

Luyện Tủy

 

Siêu Phàm

 

Cấp 9

Chí Tôn

Tứ trọng

Chí Tôn

 

Ngũ trọng

Bát Tinh Cảnh

Hỗn Nguyên

 

2

Đấu Thánh

Pháp Thánh

Thần Thú

Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Bí Cảnh

Pháp Lực

Tiên Thiên

Hóa Phàm Cảnh

Tăng Thọ

Nhất Phẩm

Tiên Thiên Chi Khu

Trúc Cơ Cảnh

Trảm Trần ( Đại Tông Sư)

 

Thần Cảnh

Nguyên Thánh

 

Nguyên Khí

 

Trúc Thân

 

 

Bất Hủ

Âm Dương

Nhị Phẩm

 

Lĩnh Vực

Trọc Thanh

Trúc Thần ( Nhân Gian Thần Thoại

 

Thiên Kiều

Hợp Linh

Tam Phẩm

 

Trúc Tâm

 

Nạp Hư

Kiều Thiên

 

Phá Không

Quy Nhất

Tứ Phẩm

Kim Đan Cảnh

Toàn Đan

 

Huyệt Khiếu

Đạp Hư

 

Hư Đan

 

Toái Thần

Tàm Phong

Ngũ Phẩm

Siêu Phàm Chi Khu

 

3

Tiên Cấp

Tiên Lực

Thánh Vực

Bán Thánh

Thực Đan

 

Tiên Thể

Tòng Thánh

Lục Phẩm

 

Kim Đan

 

Chân Tiên

Trực Không

 

Thiên Tiên

Thần Thức

Thất Phẩm

Nguyên Thần Cảnh

Lĩnh Vực

 

La Tiên

Thai Anh

Thần Thai

 

Huyền Tiên

Nguyên Thần

Bát Phẩm

Nguyên Anh

 

Kim Tiên

Xuất Khiếu

Xuất Khiếu

 

Thánh Tiên

Lĩnh Vực

Cửu Phẩm

Thánh Linh Chi Khu

Động Hư Cảnh

Ngự Khí

 

Vương Tiên

Nhập Hư

Lôi Kiếp

 

Tiên Quân / Tinh Quân

Động Hư

Cửu Phẩm Viên Mãn

Nạp Hư

 

Hỗn Độn Cấp

Xích Thiên Cảnh

Vũ Không

Hư Giới

 

4

Tru Thiên Cảnh

1 – 2990 Đại Đạo

Đại Thánh Cảnh

Kiến Thần Bất Hoại

Cửu Phẩm Đại Viên Mãn

Đại Thừa Cảnh

Thần Hồn

 

Kim Thân

 

Tâm Huyết Lai Triều

Thiên Cơ

 

Bất Hủ

 

Cổ Thánh Cảnh

Huyết Mạch Diên Tục

Triết Cảnh

Quy Tắc

 

Chư Tử Bách Gia

 

 

Tích Huyết Trọng Sinh

Hợp Đạo

 

Phá Toái Hư Không

 

Tiên Cảnh

Hư Tiên

Độ Kiếp Cảnh

Thiên Thọ / Thân Kiếp

 

Chân Tiên

Bất Hủ / Thần Kiếp

 

Bán Bô Chúa tể

2990 - 3000 Đại Đạo

Tiên Quân

Bất Diệt /Tâm Kiếp

 

Chúa Tể Cảnh

X*

Ngụy Thần

Thiên Mệnh Kiếp

 

5

Thần Cảnh

Vương / Phong Vương

Hạ phẩm

Thần Cảnh

Thần Linh

Hạ phẩm

Thiên Mệnh Cảnh

 

Trung phẩm

 

Thượng phẩm

Trung phẩm

 

Đỉnh phong

 

Viên mãn

Thượng phẩm

 

Hoàng / Thiên Vị

Hạ phẩm

 

 

Trung phẩm

Thiên Thần

Hạ phẩm

 

Thượng phẩm

 

Đỉnh phong

Trung phẩm

 

Viên mãn

 

Thâu Thiên Tá Thọ

Thượng phẩm

 

Thiên Đạo

1 – 4 Châu

Thần Vương

 

5 – 9 Châu

Phong Hào Thần Vương

 

Đại Đế

Phổ thông

Đế Quân

Phổ thông

 

Lợi hại

 

Siêu cấp

Thâm bất khả trắc

 

Đa kỷ nguyên

 

Bán bộ Vĩnh Hằng

Bán Bộ Ngộ Đạo

 

6

Vĩnh Hằng Cảnh

Ngộ Đạo Cảnh

 

 

 

 

 

-------------------

Bài này dài thật đấy, để không bị lag mong rằng được chư vị đạo hữu ủng hộ ơ.ơ

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

được rồi, ta quyết định sửa lại như bản bên Phong Lăng vậy.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Do hiền không hiển thị đc mong độc giả hãy tự tưởng tượng =)

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Ta thử sửa lại 3 lần rồi, lần nào cũng bị báo lỗi, hình như do bảng dài quá máy nó unable.

3 năm trước

Táng Địa

hoa cái Táng Địa

sửa lại đi đại lão

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Chậc.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Ơ.Ơ

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Sao lại mất viền rồi?

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok