Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Hồi Đáo Nguyên Sơ

Đại Hiền Triết | | 2852

Tóm tắt Huyền huyễn Cá mặn

Ài, lần này chắc viết chút giới thiệu vậy.

Hồi Đáo Nguyên Sơ là một tác giả, nói như nào đây, viết được 4 bộ, trong đó 3 bộ thái giám. Hắn đã từng viết qua các thể loại Vô Hạn Lưu, Triệu Hoán Lưu, Đánh Dấu Lưu cùng Ngự Thú Lưu. Hắn cũng là một trong những tác giả tiên phong nhất của phong trào Đánh Dấu Lưu. Bàn về nhân vật, tuy rằng tên này cũng không có quá nhiều đoạn trang bức vô não, trừ bộ đầu, cùng tuyến nhân vật chính khá là trầm ổn, cũng thông minh ( nhưng không lột tả được). Khuyết điểm, thiếu đi nhiệt huyết, thiếu khống chế cấp độ sức mạnh, thiếu đánh giá cảm xúc nhân vật, thiếu đi không ít thì nhiều suy tính, hay dùng mô tuýp lặp lại,hay thái giám.... Được cái là bút lực cũng khá chắc tay. Ngoài ra, tên này có ám ảnh đặc biệt với việc chia một đại cảnh giới làm 9 tầng, cứ 3 tầng lại là một trung cảnh giới. Do những vấn đề kể trên, việc phân loại cấp độ nhân vật cho hắn thực sự rất khó, nhưng ta cũng tạm thử vậy ( trong lúc chờ mấy bài khác cho mọi người nhai tạm =))

Ta tại Vạn Giới là đại lão : Vô hạn lưu, về sau cưỡng ép end. Về căn bản là nhân vật chính đi đến các thế giới yếu cùng tiền kỳ của các thế giới mạnh, hệ thống có một loại đo lường riêng, chia làm 5 cột ( hoặc là chiều), người thường trung bình là 10 hết. Mỗi một 10 lại là thuế biến nhỏ, đến 100 là thuế biến lớn, sống được 500 năm. 

 Triệu hoán Vạn Giới thần thoại Đế Hoàng: Bộ duy nhất hoàn thiện. Tuy rằng có ghép tùm lum sức mạnh của các thế giới nhưng cũng có phân cấp rõ ràng từ Tiểu Thiên Thế Giới đến Trung Thiên, rồi Đại Thiên, rồi Đa Nguyên... Cấp độ cuối cùng hợp nhất Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai

Bắt đầu đánh dấu Như Lai Thần Chưởng: Bộ nổi tiếng nhất, cấp độ sức mạnh đi từ phàm nhân đến Phá Toái Hư Không, trong đó miêu tả cũng là cặn kẽ nhất, rất nhiều chi tiết cũng khá rõ ràng ( ngoại trừ vụ thực lực đối chiếu )

Ta, thần thoại Côn Bằng, chuyển sinh đến thành Nữ Đế phối hợp thú: Chắc tác viết chơi. Cấp độ sức mạnh tạm không rõ lắm, miêu tả cũng không kỹ, tiểu cảnh gần như không đề cập do tiết tấu quá nhanh, nhưng có chi tiết về vụ Lĩnh Vực ở Vương cấp và sở thích của tác nên ta cũng phân được.

  1. Cao thủ nhân gian
  2. Sơ hiểu Thiên Địa
  3. Di sơn đáo hải
  4. Phá Toái Hư Không
  5. Quan khán vạn cổ
  6. Tạo Hóa Càn Khôn
  7. Đại Thiên vô cùng
  8. Bễ nghễ Đa Nguyên

 

Ta tại Vạn Giới là đại lão

Triệu hoán Vạn Giới thần thoại Đế Hoàng

Bắt đầu đánh dấu Như Lai Thần Chưởng

Ta, thần thoại Côn Bằng, chuyển sinh đến thành Nữ Đế phối hợp thú

1

Luyện Tinh cảnh

Hậu Thiên cảnh

Võ giả

Hạ Tam cảnh

Cửu phẩm

Bạn Sinh cảnh

Bát phẩm

Thất phẩm

Luyện Khí cảnh

Trung Tam cảnh

Lục phẩm

Giác Tỉnh cảnh

Ngũ phẩm

Tứ phẩm

Luyện Thần cảnh

Tiên Thiên cảnh

Thượng Tam cảnh

Tam phẩm

Quy Nhất cảnh

Nhị phẩm

Nhất phẩm Đại Tông Sư

Đại Tông Sư

Phổ thông

Nhất thuế

Tuyệt đỉnh

Nhị thuế

Đại viên mãn

Tam thuế

2

 

Thần Ma cảnh

Nhất trọng

Võ Lâm Thần Thoại

Hạ Tam Thiên

Nhất trọng thiên

Luân Chuyển cảnh

Nhị trọng thiên

Tam trọng thiên

Nhị trọng

Trung Tam Thiên

Tứ trọng thiên

Thoát Thai cảnh

Ngũ trọng thiên

Lục trọng thiên

Tam trọng

Thượng Tam Thiên

Thất trọng thiên

Chân Hình cảnh

Bát trọng thiên

Cửu trọng thiên

Bán Bộ Lục Địa Thần Tiên

Bán Bộ Pháp Thể

Nguyên Thần Thoát Thai

Pháp Thể

3

Tứ trọng

Lục Địa Thần Tiên

Phân Thần

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Hậu kỳ

Ngũ trọng

Quy Nguyên

Sơ kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Lục trọng

Thần Khư

Sơ kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

4

Thất trọng

Chí Cường Giả

Phá Toái Hư Không

Bát trọng

Cửu trọng

5

Chân Tiên cảnh

1 – 3 kiếp

 

6

4 – 6 kiếp

7

7 – 9 kiếp

8

Chư Thiên Đại Năng

 

------------------

Viết bài này tuy khá nhẹ nhàng nhưng cũng cần nghiên cứu, ta sẽ gặp lại chư vị đạo hữu ở các bài sau, đến lúc đó chúng ta sẽ tại Tiên lộ phần đỉnh lại gặp mặt =)

ĐHT

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

huyền mệnh Đại Hiền Triết

Đây, ta sửa lại xong xuôi rồi, cái này chắc nhìn dễ hơn

2 năm trước

Táng Địa

huyền mệnh Táng Địa

cái bảng bị lệch rồi.................

2 năm trước

Táng Địa

huyền mệnh Táng Địa

đã sửa cái bảng giùm Đại Hiền Triết

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok