Trương Tiểu Hầu - Toàn Chức Pháp Sư

TheFool | | 947

Tiêu điểm nhân vật Đô thị Nhiệt huyết Dị thuật siêu năng Luyện công

Tên nhân vật: Trương Tiểu Hầu (张小侯)
Tuổi: 18 (Lúc mới xuất hiện)  24 (Kết thúc)

Tu vi: Siêu giai ma pháp sư
Hệ siêu giai: Phong 
Pháp hệ:
•    Đệ nhất: Phong
•    Đệ nhị: Thổ
•    Đệ tam: ?
•    Đệ tứ: Thủy
Đặc biệt: Có cực mạnh tinh thần trọng nghĩa

Sở thuộc thế lực: Quân đội (Tử Cấm Quân)
Chức vụ:
•    Lính thám báo
•    Quân thống
•    Thiếu quân tướng
•    Tướng quân
Cư trú vị trí: Thành rộng → Ôn châu thành → Phương nam quân bộ → Cố đô quân bộ → Quân bắc cương bộ → Tần Lĩnh quân bộ
Thân phận: 
•    Quân pháp sư (Tướng quân)
•    Cổ lão vương hậu duệ

Linh chủng: 
•    Lưu chiểu ( Thổ hệ )
•    Vân tản ( Phong hệ )
Hồn chủng: 
•    ??? ( Thổ hệ ) 
•    Phong Linh Nhứ Vũ ( Phong hệ )
Lĩnh vực: Trần Ai ( Thổ hệ )
Tọa kỵ: Á long
Người yêu thích: 
•    Hà Vũ ( Đã chết )
•    Tô Tiểu Lạc

Sự kiện:
•    Trương tiểu hầu, là Mạc Phàm bạn học cùng lớp, là Mạc Phàm một trong những bằng hữu tốt nhất. Mạc Phàm phát tiểu, xưng Mạc Phàm vì “Phàm ca ” . Lúc Mục Bạch mấy người ép buộc Mạc Phàm, hắn lúc nào cũng đứng ra giúp Mạc Phàm nói chuyện. Có cực mạnh tinh thần trọng nghĩa. Mười phần tôn kính Mạc Phàm cùng giáo quan.
•    Ở cấp ba trong học tập, mười phần ngưỡng mộ lão sư Đường nguyệt. Tại ma pháp trong khảo hạch bắn ra pháp thuật thất bại, chịu đến Đường Nguyệt lão sư cổ vũ cùng an ủi. 
•    Tại Tuyết Phong Sơn lịch luyện lúc dũng cảm không sợ, cùng Mạc Phàm cùng một chỗ dẫn ra nổi điên U Lang Thú, bảo vệ những bạn học khác.
•    Tại thành rộng tai nạn lúc cùng Mạc Phàm bọn người tạo thành tiểu đội thăm dò dẫn mọi người hướng khu vực an toàn thay đổi vị trí. Lúc sắp đến chỗ cần đến lúc tạo ngộ Hắc Giáo Đình chặn đánh, đồng học kiêm đối tượng thầm mến Hà Vũ giúp Trương Tiểu Hầu ngăn lại một kích trí mạng sau hi sinh. Trương Tiểu Hầu rưng rưng đồng thời quyết định, tai nạn sau gia nhập vào quân đội, tôi luyện thành một cái xuất sắc quân pháp sư.
•    Khi biết Mạc Phàm lần đầu ác ma hóa mất tích tại Động Đình hồ sau, tự mình đi Động Đình Hồ tìm kiếm Mạc Phàm. Sau đó cùng Mạc Phàm, Lê man tại Tây Chiếu Cốc cùng thiết kế để Võ Xác Cự Tích cùng Độc Chiểu Thiên Công đánh nhau. Trong quá trình thực hiện, bị Thiên Công truy sát, khi trốn vào mạch nước ngầm lúc thu được Thổ hệ linh chủng Lưu Chiểu.
•    Sau đó cùng Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Diệp Tâm Hạ bọn người đi phía bắc Chướ Nguyên thám hiểm, trợ giúp Mạc Phàm tìm kiếm Viêm cơ. Cùng mọi người ngoài ý muốn tiết lộ quỷ phụ   âm mưu, đem quỷ phụ đem ra công lý, đoạt lại Hỏa kiếp trái cây, trả Hỏa Ma Nữ một cái công đạo.
•    Trương tiểu hầu điều chỉnh đến cố đô quân bộ sau, tại một lần đi tìm thăm dò nhân viên trên đường gặp phải lớn thi tương, suýt nữa mất mạng. May được tô Tiểu Lạc cứu trở về hoa thôn, đặt tên Đại Phúc. 
•    Tại cố đô hạo kiếp lúc cùng Mạc Phàm, Tô Tiểu Lạc, Liễu Như, Phương Cổ tiến vào sát uyên. Về sau muốn hi sinh chính mình cứu vớt cố đô, nhưng bị Trảm Không cứu.
•    Ở thế giới học phủ đại tái trong lúc đó, đang chuẩn bị nghỉ ngơi lúc bị Mạc Phàm lừa gạt đi Croatia trợ giúp Tâm Hạ xử lý Hồng Ma ôn dịch sự kiện......
•    Biết được Hắc Giáo Đình bắc nguyên kế hoạch sau, lấy quân thống thân phận tham chiến bắc nguyên cùng Mạc Phàm đối kháng Ai Cập vong linh. 
•    Cùng Triệu Mãn Duyên bọn người cùng trấn thủ thần mộc quan, thông qua bụi trần lĩnh vực chặn Tử Quỷ một kích trí mạng, hơn nữa thành công đánh lui Hắc Giáo Đình giáo đồ tiến công. 
•    Tại Mạc Phàm bị Ai Cập Minh giới đại quân vây khốn lúc, thành công chuyển đến cổ lão vương   cố đô vong linh cứu binh.
•    Tại Mạc Phàm chuẩn bị đến Tần Lĩnh tìm kiếm đồ đằng thần hươu lúc, đảm nhiệm Mạc Phàm cùng Tử Cấm quân doanh dẫn đường. Cùng Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Bạch Hồng Phi bọn người thành công cho Tử Thiên Quan một kích trí mạng. 
•    Tại Vũ tộc thánh buổi lễ long trọng bên trong cùng đại gia thu được lời thề trái cây. Phục dụng lời thề trái cây sau, Trương Tiểu Hầu Phong hệ năng lực tăng cường rất nhiều, thu được vô cùng hiếm thấy Phong Linh chi lực, còn nắm giữ một chút không tưởng tượng được năng lực. Hơn nữa chính mình Phong Linh Nhứ Vũ còn có thể thực hiện Phong hệ kỹ năng cho người khác sử dụng, hơn nữa vô cùng dễ dàng chưởng khống.
•    Bởi vì hạ môn liên tục mấy ngày mưa to bộc phát Hải yêu tai ương, suất lĩnh Tần Lĩnh quân đội trợ giúp hạ môn, cùng hồng lĩnh quân đội, cánh nam pháp sư đoàn tại hạ môn tập kết.
•    Cùng Mạc Phàm, Mục Bạch mấy người cùng đối kháng Hải yêu. Tại hạ môn hành động cứu viện bên trong, kịp thời đuổi tới hóa giải Săn Tạng Giả đối với Mạc Phàm công kích trí mạng. Cùng Mạc Phàm giết chết một cái hải Linh thú, thấp xuống hải triều uy hiếp. 
•    Tại đối phó tù xi   quá trình bên trong, thành công tìm ra Tù Xì điểm mù, còn kịp thời phát hiện ẩn tàng tù khóe mắt.
Tác giả: TheFool

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok