Tu La Võ Thần - Thiên Lương Đích Mật Phong

Di Lăng Lão Tổ | | 21720

Review Huyền huyễn

 • Tên tiếng trung: Tu La Võ Thần - 罗武神
 • Biệt danh: Martial God Asura
 • Tác giả: Thiện lương đích mật phong
 • Thể loại: Võng lạc tiểu thuyết ,  huyền huyễn  đông phương huyền huyễn dị giới nam tần
 • Trạng thái: Đang tải
 • Nền tảng nối tiếp: Mạng tiểu thuyết 17K
 • Chương mới nhất: Thứ năm ngàn ba trăm sáu mươi hai chương thiên đạo bí điển 
 • Xuất bản ngày: Ngày 29 tháng 3 năm 2013
 • Nhân vật chính: Sở phong
 • Tổng số từ: Khoảng 11415041 từ
 • Tình trạng hợp đồng: Đã ký
 • Nhãn mác: Shura Valkyrie's Kind Bee Oriental Fantasy Shuangwen
 • Lần cập nhật: 27 tháng 3 năm 2022

Giới thiệu vắn tắt

 • Luận tiềm lực, có thể nói yêu nghiệt, huyền công vũ kỹ, đều có thể vô sự tự thông.

 

 • Luận thực lực, mặc cho ngươi có hàng vạn hàng nghìn chí bảo, nhưng định không địch lại ta giới linh đại quân.

 

 • Ta là ai? thiên hạ chúng sinh thị ta vi Tu La, lại không biết, ta lấy Tu La thành võ thần.

Giới thiệu nhân vật

 

 • Sở phong

 

 • Thực lực: bát phẩm võ tôn, đã cởi bỏ sức mạnh phong ấn của  thiên cấp huyết mạch - lôi văn thần cấp cùng lôi đình áo giáp, cũng dung hợp thiên ban thưởng thần lực ( tứ tượng thần lực ), đem chiến lực tăng lên tới cửu phẩm võ tôn đỉnh. Cũng nắm giữ cửu trọng thiên lôi trảm thứ nhất trảm thi đậu hai trảm có chém giết võ tôn cảnh cùng lực lượng . Long văn cấp thánh bào giới linh sư, long biến cảm giác cửu trọng, thức tỉnh giới linh sư huyết mạch tăng lên nhất phẩm chiến lực, Cửu Long thánh bào cũng có thể tăng lên nhất phẩm chiến lực nhưng có hay không bán thần chiến lực trước mắt không biết.... ở Tu La táng địa nắm trong tay giết chóc thiên vương lưu lại cùng ngàn vạn lần Tu La đại quân, cực mạnh cùng giới linh tu vi đạt tới tứ phẩm bán thần.

 

 • Thân phận: tổ võ hạ giới võ chi thánh thổ thứ sáu đại đế vương ( sở đế ); trăm luyện phàm giới cùng anh hùng; sở thị thiên tộc đích tộc nhân; sở hiên viên người ấy; đại ngàn thượng giới thứ nhất tiểu bối; tổ võ tinh vực thứ nhất tiểu bối; thiên mệnh cửu tử.

 

 • Khế ước giới linh: Đản đản, Tuyết cơ, Vũ sa ( tất cả đêu là giới linh tu la giới ),  và  hiện có hơn một ngàn vạn tu la giới linh đứng đầu là khôi đình, vân lương, tường cát.

 

 

 

 •  Đản đản

 

 • Tu vi: nhất phẩm võ tôn ( nghịch chiến nhị phẩm chiến lực )

 

 • Khế ước chủ nhân: Sở phong

 

 • Linh giới: Tu La linh giới

 

 • Giới thiệu: Tu La giới linh, bị mẫu thân Sở phong phong ấn trong linh hồn thế giới của Sở phong, sau khi phá vỡ phong ấn đã lập khế ước với Sở phong. Cùng Sở phong có quan hệ không rõ ràng, đồng thời cũng là người thầy và cũng là một người bạn hiền , cũng nhiều lần cứu sở phong bên trong nguy nan. Quá trình tinh luyện tiếp tục biến đổi Tu La thần ma thạch cho đến toàn bộ luyện hóa và sau đó xuất quan

 

   

 

 

 • Tử linh

 

 • Tu vi: nhất phẩm võ tôn

 

 • Khế ước giới linh: tiên linh giới giới linh

 

 • Giới thiệu: đông phương hải vực hoa cốc tử gia chi nhân, có được thiên ban thưởng thần thể, nhưng bị tru tiên quần đảo đảo chủ dùng dược phong cấm, như thất thân cấp đối phương, sẽ đem thiên phú dời đi cấp đối phương, ở chí tôn sơn trang cùng sở phong quen biết sau đã trải qua rất nhiều thám hiểm dần dần yêu sở phong, vì giúp sở phong, nàng nghĩ muốn chủ động thất thân cùng sở phong, nhưng sau lại sở phong cự tuyệt hảo ý. Vì vượt qua sở phong bị mạnh mẽ quán chú tu vi, cũng gặp phản phệ thống khổ, sau bị sở hiên viên mang đi cũng thu hoạch sau nhập thánh quang thiên hà một chỗ cấm địa tu luyện, bị ngọa long võ tông tông chủ nhìn trúng, trở thành quan môn đệ tử, sau vì gặp sở phong sốt ruột liên tiếp thỉnh cầu ra tông môn, bị lưu đày đến nơi hoang phế. Hiện đã cùng sở phong gặp lại, cũng giải trừ phong cấm. Trong cơ thể có được sở hiên viên lưu lại đích nguyệt minh linh tháp, đề cao thiên phú, khả dụng mà tu luyện.

 

 

 

 

 • Tô nhu

 

 • Tu vi: võ tôn ( nguyệt tiên khống chế )

 

 • Khế ước giới linh: vô lực lượng tinh thần, sau nhận lực lượng tinh thần mạnh mẽ rót vào

 

 • Giới thiệu: Cửu Châu đại lục thanh châu chu tước thành con gái thứ hai của thành chủ, bị phụ thân tính kế sau thất thân cùng sở phong. Vì cứu sở phong mà cùng muội muội bị băng hỏa linh châu xâm nhập trong cơ thể. Sau bị nguyệt tiên khống chế, tiến vào trăm luyện phàm giới, rời đi trăm luyện phàm giới sau lại đến xích châu thượng giới. Bị nguyệt tiên khống chế sau có chí tôn đích thực lực, hiện mình rời đi tổ võ tinh vực, ở bá tinh sơn trang hấp thu bá tinh tiên thảo đột phá võ tôn, chuẩn bị đi trước mặt khác thiên hà.

 

 

 • Tô mĩ

 

 • Tu vi: võ tôn ( nguyệt tiên khống chế )

 

 • Khế ước giới linh: vô lực lượng tinh thần sau nhận lực lượng tinh thần mạnh mẽ rót vào

 

 • giới thiệu: Cửu Châu đại lục thanh châu chu tước thành con gái thứ hai của thành chủ, chủ động thất thân cùng sở phong. Vì cứu sở phong mà cùng tỷ tỷ bị băng hỏa linh châu xâm nhập trong cơ thể. Sau bị nguyệt tiên khống chế, tiến vào trăm luyện phàm giới, rời đi trăm luyện phàm giới sau lại đến xích châu thượng giới. Bị nguyệt tiên khống chế sau có chí tôn đích thực lực, hiện mình rời đi tổ võ tinh vực, ở bá tinh sơn trang hấp thu bá tinh tiên thảo đột phá võ tôn, chuẩn bị đi trước mặt khác thiên hà.

 

 

Cảnh giới tu luyện

 

 • Tu võ cảnh giới : linh võ, nguyên võ, huyền vũ, thiên võ, võ quân, võ vương, bán đế, võ đế, bán tổ, võ tổ, thực tiên, thiên tiên, võ tiên, tôn giả, chí tôn, võ tôn, bán thần, chân thần, võ thần.

 

 • Cấp bậc phân chia: linh võ, nguyên võ, huyền vũ, thiên võ tứ đại cảnh giới, từng cảnh giới phân một tới cửu trọng. Võ quân cập đã ngoài cảnh giới mỗi một cảnh giới phân nhất tới cửu phẩm.

 

 • Tu luyện đến thiên võ cảnh sau liền có được phi hành đích năng lực, hoặc là ở phía trước dựa vào đặc thù vũ kỹ đến duy trì.

 

 

 • Bán Đế là cảnh giới đặc biệt, là giai đoạn chuyển tiếp từ võ vương thành võ đế, khống chế một chút lực lượng cấp võ đế, không có cảnh giới gọi là Bán đế cảnh, chẳng qua là bởi vì khoảng cách giữa Võ vương và Võ đế. Cái gọi là bán đế cảnh được tạo ra vì sự phân chia giữa họ. Điều này cũng đúng đối với cõi bán tổ cảnh. Cường giả cảnh giới Võ tổ là giới hạn của thịt người, chỉ có cấp bậc Võ Tổ trở lên mới có thể bước vào bầu trời đầy sao rộng lớn. Khi đột phá bất tử chân chính, linh hồn sẽ thăng hoa, thể chất trở nên không quan trọng, quan trọng là sức mạnh của linh hồn, chỉ cần linh hồn bất tử thì thể chất chết mấy lần cũng bình yên vô sự.

 

 • Giới linh sư : nắm giữ một loại tên là kết giới đích lực lượng, kia kết giới không thể phá vở, là phi thường lợi hại đích phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa giới linh sư tu võ trời cho đều là cực cao, từng đều có thể nói là tu võ kỳ tài, thực lực đều rất mạnh hoành, hơn nữa bọn họ cường đại đích thấy rõ lực, cùng với độc đáo đích kết giới năng lực, đồng cảnh giới trung cơ hồ vô địch. nhưng trở thành một gã giới linh sư cần tinh thần lực.

 

 • Cấp bậc phân chia: bạch bào giới linh sư — hôi bào giới linh sư — lam bào giới linh sư — tử bào giới linh sư — kim bào giới linh sư — hoàng bào giới linh sư — tiên bào giới linh sư — tôn bào giới linh sư — thánh bào giới linh sư — thần bào giới linh sư — chân long giới linh sư — vị tri

 

 • Hoàng bào giới linh sư cập đã ngoài chia làm trùng văn, xà văn, long văn.Trùng văn yếu nhất, xà văn thứ chi, long văn cực mạnh. Nhưng tương truyền, thần bào giới linh sư, liền không hề là trùng văn, xà văn, cùng long văn chi cảnh, ngay từ đầu chính là long văn cấp. Thần bào giới linh sư không chỉ có  cảnh giới chi phân, hơn nữa cảnh giới càng nhiều, theo nhược chí cường, phân biệt vi bạch long văn, hôi long văn, lam long văn, tử long văn, kim long văn, hoàng long văn, tiên long văn, tôn long văn, thánh long văn. Này cửu giai, vừa vặn đối ứng bán thần tu võ cảnh giới đích cửu phẩm.

 

 

Võ giả cảnh giới

Giới linh sư

Linh võ

Bạch bào giới linh sư

Nguyên võ

Hôi bào giới linh sư

Huyền vũ

Lam bào giới linh sư

Thiên võ

Tử bào giới linh sư

Võ quân

Kim bào giới linh sư

Võ vương

Trùng văn hoàng bào giới linh sư

Bán đế

Xà văn hoàng bào giới linh sư

Võ đế

Long văn hoàng bào giới linh sư

Bán tổ

Trùng văn tiên bào giới linh sư

Võ tổ

Xà văn tiên bào giới linh sư

Thực tiên

Long văn tiên bào giới linh sư, trùng văn tôn bào giới linh sư

Thiên tiên

Xà văn tôn bào giới linh sư

Võ tiên

Long văn tôn bào giới linh sư

Tôn giả nhất phẩm tôn giả, ngũ phẩm tôn giả

Trùng văn thánh bào giới linh sư, xà văn thánh bào giới linh sư

Chí tôn nhất phẩm chí tôn, nhị tới bát phẩm chí tôn

Long văn thánh bào giới linh sư, long biên nhất à tứ trọng

Võ tôn

Long biên ngũ à cửu trọng

Bán thần

thần bào giới linh sư tòng nhược chí cường, phân biệt vi bạch long văn, hôi long văn, lam long văn, tử long văn, kim long văn, hoàng long văn, tiên long văn, tôn long văn, thánh long văn. cương hảo đối ứng liễu tu vũ cảnh giới đích cửu phẩm.

Chân thần

Chân long giới linh sư

Võ thần

Vị tri

 

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 4
 • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Du Trần

phàm nhân Du Trần

Tại hạ bắt đầu nghiệp tu hành ở đây

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok