Từ Phượng Niên

Táng Địa | | 20074

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

Từ Phượng Niên, là Chân Vũ đại đế hàng thế lâm phàm, kiếp trước chính là Hoàng Đế Đại Tần, Vô Danh đạo nhân, tông chủ Quan Âm tông trước đây.

Thân phận hiện tại của Từ Phượng Niên là thế tử Bắc Lương Vương, lấy hình tượng hoàn khố mà tung hoành thiên hạ, kì thực tâm giấu chí lớn, bụng có lương mưu.

Hiện đã chặt đứt nhân quả kiếp trước, không còn liên quan gì đến kiếp trước ( bao quát Tần Hoàng, các thân phận chuyển thế của Chân Vũ ), bây giờ cũng chỉ là Bắc Lương Từ Phượng Niên thôi.

từ phượng niên

Truyện: Tuyết Trung Hãn Đao Hành

 • Thông tin cơ bản
  • Tên: Từ Phượng Niên - 徐凤年
  • Tên khác: Thế tử, thế tử điện hạ
  • Tu vi: Lục địa thiên nhân cảnh, võ đế
  • Thân phận: Thế tử Bắc Lương Vương
 • Các mối quan hệ xung quanh Từ Phượng Niên
  • Cha: Từ Kiêu
  • Mẹ: Ngô Tố
  • Hoàng hậu: Lạc Dương
  • Ái phi: Khương Nê
  • Đồ đệ: Dư Địa Long, Vương Sinh, Lữ Vân Trường
 • Tính cách: Biểu hiện hoàn khố công tử, bên trong tâm giấu chí lớn, bụng có lương mưu
 • Sở thích: Khi dễ Khương Nê, thường xoa núm đồng tiền của Khương Nê
 • Mục đích luyện võ: Báo thù cho mẹ
 • Võ học
  • Phúc giáp: Kiếm thị của Ngô Tố dạy
  • Tá giáp: Tự học tại Thanh Điểu
  • Đoạn giang: Võ Đang lão chưởng giáo Vương Trọng Lâu thành danh một chỉ đoạn Thương Lan
  • Hồ thương: Tự học tại Thanh Điểu
  • Tiên nhân phủ đỉnh: Chiêu này xuất từ Tề Huyền Trinh của Long Hổ Sơn
  • Khởi thủ hám côn lôn: Học trộm Hiên Viên Kính Thành
  • Nhất kiếm tiên nhân quỵ: Học trộm lão kiếm thành Lý Thuần Cương
  • Kiếm khí cổn long bích: Tự học
  • Lưỡng tụ thanh xà: Lý Thuần Cương tự mình dạy cho
  • Kiếm khai thiên môn: Lý Thuần Cương tự mình dạy cho
  • Nhất tụ thanh long: Biến thể từ Lưỡng Tụ Thanh Xà, đao trong vỏ nuôi đao ý, ra khỏi vỏ là Thanh Long
  • Phương thốn lôi: Võ kỹ thành danh của Cố Kiếm Đường, học trộm từ Giang Phủ Đinh
  • Kiếm nhất chí kiếm bát: Kiếm nhất long xà, kiếm nhị tịnh đế liên, kiếm tam tam cân, cho đến kiếm tám, đều là võ kỹ thành danh của Kiếm Cửu Hoàng, Kiếm Cửu Hoàng đi Võ Đế thành truyện thụ cho Từ Phượng Niên.
  • Kiếm cửu lục thiên lý: Đỉnh phong chiêu thức của Kiếm Cửu Hoàng
  • ...
 • Vũ khí
  • Xuân lôi: Dung nhan cực giống nữ tử (nguyên bản là nữ tử), Nam Cung Phó Xạ tặng cho. Tú Đông - Xuân Lôi nguyên bản là một đôi, "tú đông" trong tay Nam Cung, "xuân lôi" thì tặng cho Từ Phượng Niên. 
  • Xuân thu: Thợ rèn Tây Thục tạo ra, Từ Phượng Niên lấy phục quốc Tây Thục làm tiền đặt cọc. Ngay từ đầu tính tặng cho Lý Thuần Cương hoặc là Đặng Thái A, nhưng lại không tặng đi được. Về sau đối chiến Hàn Điêu Tự, dùng nó giết hắn.
  • Phi kiếm thập nhị chi: Bao gồm huyền giáp, thanh mai, trúc mã, triêu lộ, xuân thủy, đào hoa, nga mi, chu tước, hoàng đồng, tỳ phù, kim lũ, thái a. Đặng Thái A tặng cho, trải qua nhiều trận chiến, bị hủy rất nhiều, đã không còn đủ một bộ.
  • Phi kiếm cửu bính: Bao gồm phong đô, nghĩ trầm, đố ngư, thủy tinh, lão giao, mỹ nhiêm, trĩ thú, dã hồ, dương chi. Do "phi kiếm thập nhị chi" đã bị hủy hoại nhiều nên Từ Phượng Niên nhờ người chế tạo lại bộ vũ khí này, phù hợp với kiếm ý của hắn.
  • Quá hà tốt: Đoạt từ tay Giang Phủ Đinh, đao này không thua kém Nam Hoa đao.
 • Thú cưng: tiểu bạch lục niên phượng, hổ quỳ 【 kim cương cùng bồ tát 】
 • Đối chiến quan trọng trong giang hồ (convert)

Từ Phượng Niên ( Không biết )vs Phù đem giáp đỏ chi thổ giáp ( Đoán chừng Nhị phẩm )

Quá trình: Bụi cỏ lau chiến dịch, Từ Phượng Niên bác chúng gia sở trưởng, bao hàm che giáp ở bên trong mấy chiêu tinh diệu chiêu thức bức lui thổ giáp, khiến cho đánh lén thất bại, sau càng làm Thanh Điểu có thể xuất thủ tiếp ứng.

Kết quả: Tiễu sát Từ Phượng Niên hành động thất bại, sau Từ Phượng Niên bị Giả gia gia trọng thương.

Từ Phượng Niên ( Ngụy kim cương cảnh )vs Tạ linh ( Thực lực chưa khôi phục, không tại đỉnh phong ) Thập đại ma đầu xếp hạng thứ mười ( Kim cương cảnh hạng chót )

Kết quả: Vịt đầu lục khách sạn bị Từ Phượng Niên lấy đao làm kiếm, một dù tiên nhân quỳ, đóng xuyên đầu.

Từ Phượng Niên ( Nhị phẩm )vs Bò rừng bầy

Quá trình: Thông suốt đem hết toàn lực ngăn cản bò rừng bầy, hậu lực tận hôn mê, bị Long Thụ cứu, tặng huyết dịch, trợ Từ Phượng Niên phá cảnh, nhập nhất phẩm kim cương cảnh.

Kết quả: Từ Phượng Niên nhập nhất phẩm kim cương cảnh.

Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm đại kim cương cảnh )vs Thác Bạt xuân chuẩn ( Nhị phẩm ) Cùng bắc mãng hai đại ma đầu ( Nhất phẩm kim cương cảnh )

Quá trình: Tại thế yếu bên trong cơ quan ra hết sau lấy một tay áo Thanh Long chém giết ma đầu màu mãng gấm tay áo lang, sau rút lui chiến trường lúc bị ma đầu bưng bột ngươi hồi hồi thành danh kỹ trọng thương.

Kết quả: Từ Phượng Niên trọng thương, bị Tào Trường Khanh cùng khương bùn cứu.

Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm đại kim cương cảnh )vs Đem binh núi sơn chủ thứ năm con chồn ( Nhất phẩm chỉ huyền cảnh )

Quá trình: Từ đầu đến cuối bị áp chế, sắp chết thời điểm hao phí sáu năm tuổi thọ, sử xuất ra ngoài ý định một trong đao trọng thương thứ năm con chồn, cuối cùng đem lớn Hoàng Đình toàn bộ trồng vào thứ năm con chồn thể nội, giúp đỡ phá cảnh, trong thời gian ngắn không cách nào động đậy, đem giết chết.

Kết quả: Thứ năm con chồn chết, Từ Phượng Niên tổn thất sáu năm tuổi thọ, đánh mất lớn Hoàng Đình tu vi, một đêm đầu bạc, ngã cảnh thành ngụy chỉ huyền.

Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm ngụy chỉ huyền )vs Dương Thái Tuế ( Nhất phẩm cảnh )

Quá trình: Từ đầu đến cuối bị áp chế, sau hao hết tự thân khí vận ngắn ngủi tiến vào Thiên Tượng Cảnh, giết dương Thái Tuế.

Kết quả: Dương Thái Tuế chết, Từ Phượng Niên hao hết tự thân khí vận, lần nữa ngã cảnh.

Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm ngụy thiên tượng, Nhị phẩm nội lực, mượn từ anh phản bổ đến chỉ huyền ), từ anh ( Nhất phẩm Thiên Tượng Cảnh ), vương nhỏ bình phong ( Nhất phẩm chỉ huyền cảnh ), Thanh Điểu vs Người mèo Hàn chồn chùa ( Nhất phẩm chỉ huyền cảnh )

Quá trình: Hàn chồn chùa am hiểu chỉ huyền Sát Thiên tượng, Lục Địa Thần Tiên phía dưới đệ nhất nhân, Từ Phượng Niên một đoàn người vây đánh đều không địch, Từ Phượng Niên sắp chết lúc mượn kiếm Tùy Tà cốc, tại Hàn chồn chùa chủ quan một khắc đem giết chết.

Kết quả: Hàn chồn chùa chết, Từ Phượng Niên, từ anh đều trọng thương, sau Từ Phượng Niên dựa vào từ anh tập được Hàn chồn chùa đặc biệt lột da kỹ pháp ( Đỏ rắn phụ long chi thuật ).

Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm ngụy thiên tượng )vs Long Hổ sơn Triệu ngưng thần ( Nhất phẩm cảnh )

Quá trình: Triệu ngưng thần mời hạ Long Hổ sơn sơ đại tổ sư pháp thân, Từ Phượng Niên mời hạ Chân Vũ đại đế pháp thân, bại Triệu ngưng thần.

Kết quả: Triệu ngưng thần bại.

Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm ngụy thiên tượng ), từ anh ( Nhất phẩm Thiên Tượng Cảnh )vs Liễu hao sư ( Nhất phẩm Thiên Tượng Cảnh )

Quá trình: Từ Phượng Niên cùng từ anh từ đầu đến cuối bị áp chế, sau mượn Lạc Dương chi lực, gọi ra kiếp trước Đại Tần Hoàng đế phụ thể, trọng thương liễu hao sư.

Kết quả: Liễu hao sư trọng thương bại trốn, sau bị Giả gia gia ám sát.

Từ Phượng Niên ( Đại Tần Hoàng đế )vs Vương tiên chi ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )

Quá trình: Vì cứu chặn đường chi khương bùn, dựa vào Đại Tần Hoàng đế phụ thể lúc hai quyền bức lui vương tiên chi ngàn trượng.

Kết quả: Không giải quyết được gì, cùng vương tiên chi ước định Đông Hải tái chiến.

Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm Lục Địa Thần Tiên cảnh )vs Cây cao lộ ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )

Quá trình: Hai người lấy nhất phẩm các cảnh giới vì chiến, Từ Phượng Niên tự nhận như cây cao lộ lấy võ đạo tu vi vì chiến, đem không địch lại, sau tương hỗ vấn đáp.

Kết quả: Cây cao lộ tự nguyện tiêu tán, tặng thể phách cho Từ Phượng Niên, Từ Phượng Niên thu hoạch được thiên nhân thể phách.

Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm Lục Địa Thần Tiên cảnh, thiên nhân thể phách )vs Vương tiên chi ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )

Quá trình: Đỉnh phong chi chiến, Từ Phượng Niên nhiều lần chỗ hạ phong, sau thần du Xuân Thu chi hồn phách trở về cơ thể, lại được hoàng long sĩ tương trợ,

Tan tam giáo vì một, tấn thân lục địa Thiên Nhân cảnh, cùng vương tiên chi đánh nhau sau thắng lợi.

Kết quả: Vương tiên chi bại vong, không muốn phi thăng, từ tán khí vận cho ba người, Từ Phượng Niên trọng thương, thiên nhân thể phách bị phá, ngã cảnh.

Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )vs Tùy Tà cốc ( Nhất phẩm Lục Địa Thần Tiên cảnh )

Quá trình: Tùy Tà cốc không ngừng khiêu chiến, sau Từ Phượng Niên có điều ngộ ra, quay về lục địa Thiên Nhân cảnh, mượn thiên hạ vạn kiếm bại Tùy Tà cốc.

Kết quả: Từ Phượng Niên khôi phục cảnh giới, Tùy Tà cốc bại.

Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )vs Từ Long Tượng thiên kiếp

Quá trình: Vì thay đệ đệ từ Long Tượng cản thiên kiếp, không tiếc tự mình mạo hiểm, trong đó bắc mãng nọc độc ngủ vạc lớn chi giao long thừa cơ hóa rồng, tăng thêm kiếp số, Từ Phượng Niên vì giết rồng mà gọi mời tam thế pháp thân, vì tán thiên kiếp mà trọng thương.

Kết quả: Từ Phượng Niên trọng thương ngã cảnh, chặt đứt kiếp trước liên quan, từ Long Tượng tấn thăng nhất phẩm Thiên Tượng Cảnh.

Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )vs Thác Bạt Bồ Tát ( Nhất phẩm Lục Địa Thần Tiên cảnh )

Quá trình: Từ Phượng Niên tiếp nhận canh gà hòa thượng trước khi chết quà tặng chi Xuân Thu khí số, khôi phục bộ phận cảnh giới, cùng Thác Bạt Bồ Tát liên chiến ngàn dặm, cuối cùng kém chút có thể bay kiếm lấy Thác Bạt Bồ Tát đầu lâu, sau bị Lý Mật bật chặn đường, trọng thương Từ Phượng Niên bị khương bùn cứu đi.

Kết quả: Từ Phượng Niên trọng thương, Thác Bạt Bồ Tát trọng thương, khương bùn cứu đi Từ Phượng Niên.

Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )vs Kỳ gia tiết ( Nhất phẩm cảnh )

Quá trình: Lấy kỳ gia tiết đối chiến làm dẫn, thiết hạ ngàn dặm chi kiếm cục muốn phá bắc khí lạnh vận, trong đó Triệu ngưng thần, ly dương Luyện Khí sĩ, đông càng kiếm trì, tạ cá chuồn đều có tham dự, Từ Phượng Niên với bắc lạnh bên ngoài tiếp kiếm, không tiếc trọng thương cũng muốn đem ngăn lại, sau thành công ngăn kiếm, trọng thương, áo trắng tăng nhân lý coi chừng hộ tống Từ Phượng Niên đến bắc lạnh cảnh nội, cuối cùng Từ Phượng Niên với trong tửu quán vứt lấy thương thế tăng thêm cũng giết chết kỳ gia tiết.

Kết quả: Từ Phượng Niên trọng thương, ly dương sự bại, kỳ gia tiết chết.

Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )vs Đặng Thái A ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ), Tào Trường Khanh ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )

Quá trình: Ba vị võ bình đại tông sư đều là một người chiến hai người, thắng bại thường thường, sau Từ Phượng Niên bởi vì trận này đối chiến cảnh giới lại lần nữa tăng lên.

Kết quả: Từ Phượng Niên cảnh giới tăng lên.

Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )vs Khâm Thiên Giám đại quân

Quá trình: Trước đối chiến ly dương tinh binh, sau đối chiến Khâm Thiên Giám đại trận gọi mời tiên nhân đại quân, cuối cùng vứt cường điệu tổn thương, chém hết Khâm Thiên Giám tiên nhân.

Kết quả: Từ Phượng Niên trọng thương, Khâm Thiên Giám đại trận bị phá hư.

Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )vs Hồng kính nham ( Tiếp cận lục địa Thiên Nhân cảnh ), Thác Bạt Bồ Tát ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )

Quá trình: Hồng kính nham giết từ kiêu nghĩa tử đủ đương nước, chọc giận Từ Phượng Niên, Từ Phượng Niên vì truy sát Hồng kính nham mà bị Thác Bạt Bồ Tát cản trở, không tiếc vứt lấy cứng rắn thụ Thác Bạt Bồ Tát một kích toàn lực, một thương giết chết Hồng kính nham.

Kết quả: Hồng kính nham chết, Từ Phượng Niên trọng thương, sau bạch Hồ Nhi mặt ( Nam Cung Phó Xạ ) Lấy mười bảy ngừng bức lui Thác Bạt Bồ Tát, cứu Từ Phượng Niên.

Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )vs Trương gia thánh nhân ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )

Quá trình: Trương gia thánh nhân trương phù diêu muốn bức bách Từ Phượng Niên vận dụng bắc khí lạnh vận, từ đầu đến cuối áp chế cảnh giới chưa hồi phục Từ Phượng Niên, sau Từ Phượng Niên phát hiện Trương gia thánh nhân dụng tâm lương khổ, giúp đỡ khơi thông kinh mạch huyệt khiếu, khôi phục thương thế.

Kết quả: Từ Phượng Niên phục hồi như cũ cảnh giới.

Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh )vs Thác Bạt Bồ Tát ( Lục địa Thiên Nhân cảnh, không thua gì vương tiên chi )

Quá trình: Từ Phượng Niên trước bị bắc mãng thiên đạo cột sáng trấn áp, bị thiên đạo trong cột ánh sáng tiên nhân phá vỡ tiên nhân thể phách. Tại thiên đạo cột sáng bị đặng Thái A một kiếm sợ quá chạy mất sau cùng Thác Bạt Bồ Tát trằn trọc ác chiến. Chiến đấu bên trong thuận tay giết chết một đoạn liễu lý phượng thủ, lại bị thiên đạo cột sáng gây thương tích. Sau mượn bắc khí lạnh vận cho mình dùng, cơ hồ giết chết Thác Bạt Bồ Tát.

Kết quả: Thác Bạt Bồ Tát trọng thương không còn cảnh giới.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

darkhunter

chân mệnh darkhunter

sao chả review gì thế,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Lục Địa Thiên Nhân, cơ hồ đều là Truyền Kỳ.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Một thanh đao chém ngang vò rượu.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Lảng vảng tại Sinh Môn, ca hát ở Tử Môn.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Binh giải chuyển thế, ức kiếp vãng lai.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Kỳ thực đây vốn là luân hồi, nếu không thì làm sao lại được gọi là kiếp.

3 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Tận tự kỷ đích tâm, một hữu nhất điểm ngụy vọng giá thị trung. Suy kỷ cập nhân sử tha nhân hòa tự kỷ các đắc kỳ sở, các đắc kỳ dục, giá thị thứ.

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Bài viết rất hay và bổ ích, cảm ơn ad đã bỏ công sức ra review cho mọi người đọc ^^

4 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

Nếu ta chấp tiên, thiên địa vô ma!

4 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

Nếu ta chấp tiên, thiên địa vô ma!

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Quan sát chúng sinh, ghi chép thời đại

4 năm trước

Solo với Bồ Tát luôn sảng khoái

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

vào bếp là gì /???? ngáo à ???

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước

Thần Nước

Thần Nước

ĐẠI ĐẠO TÙY TÂM, NHƯNG QUÂN TỬ KHÔNG NÊN VÀO BẾP

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok