Tuổi của ngũ tuyệt cao hơn ta nghĩ

Nguyễn Long | | 7417

Tin tức Kiếm hiệp

1 ) Bắc Cái :

Ông nói sống nữa đời người mới gặp ân sư truyền cho thần công, bét lắm cũng phải 30 tuổi, tận mấy năm mới ngộ ra được tinh yếu của hàng long thập bát chưởng, không biết bao nhiêu năm mới thành danh nhưng cái danh Bắc Cái cùng môn chưởng pháp này đã truyền đến tai của Lâm Triệu Anh, cứ cho là ông kỳ tài với có sẵn công lực 30 năm nên luyện tầm 2 năm ngang Quách Tĩnh. Ấy vậy mà Lâm Triệu Anh chết đi, hơn 13 năm sau mới đến kỳ Hoa Sơn Luận Kiếm lần 1 đã đăng phong tạo cực. Vào thời điểm này thì Bắc Cái đã tầm 45 tuổi. Thêm 25 năm là đến kỳ luận kiếm thứ 2 thì khi này đã tầm 70, và sống thêm tầm 18 năm nữa thì mất. Thọ tầm 88 tuổi.

-Hoàng Dung ban đầu gặp thấy Thất Công chỉ tầm trung niên, thì có lẽ là do ông ta nội công thâm hậu nên tuổi tác trẻ đi hơn so với tuổi, giống Triệu Tiền Tôn vậy.

 

2 ) Đông Tà :

Không rõ lúc Tà lên Chung Nam Sơn giúp Vương Trùng Dương vạch trần trò tiểu xảo của Lâm Triệu Anh là lúc nào, nhưng khả năng cao là vào lúc Lâm Triệu Anh còn sống nên mới viết bài tâng bốc Vương Trùng Dương để chứng tỏ không thua kém. Cứ cho là lúc lên Chung Nam Sơn tầm 25 -27 tới hơn 13 năm sau mới tham gia Luận Kiếm thì tuổi tác cũng tầm 40. Tính tới cuối Thần Điêu là tầm 101 tuổi.

Tà khi này nói ngoài 30 công lực tầm Lý Mạc Sầu, Mà Sầu cũng chỉ kém Kim Luân người nội ngoại công đăng phong tạo cực một bậc, nhưng tới 40 đủ sức đú đám còn lại có lẽ là do bú thuốc với có kỳ duyên đột phá về tu luyện mới thế.

 

Tuổi của ngũ tuyệt cao hơn ta nghĩ

 

3 ) Trung Ngoan Đồng:

-Châu Bá Thông thì khó xác nhận, nhưng cuối Thần Điêu thì lão được tả là ngót 100 tuổi, cứ tạm cho là 99, thì kỳ luận kiếm thứ nhất lão cũng phải 38 tuổi.

 

4 ) Tây Độc :

-Châu Bá Thông nói Tây Độc nhỏ hơn mình vài tuổi. Ở kỳ luận kiếm thứ nhất thì Thông 38, Tây Độc tầm 35 là đẹp. Lúc mất thì rơi vào tầm 78 tuổi.

 

5 ) Vương Trùng Dương :

Vương Trùng Dương không biết do đâu mà có thể huy động Quân Mã xây Dụng Cổ Mộ liền mấy năm trời trước khi kháng Kim. Nên có thể nói lúc bắt đầu Kháng Kim cũng phải tầm ngoài 30. Còn khi kháng Kim thất bại về ở trong Cổ Mộ thì cũng phải 35. Ở được 8 năm thì gặp Lâm Triệu Anh, hai người cùng hành tẩu giang hồ không biết bao lâu, nhưng có chi tiết cho thấy Vương Trùng Dương vẫn nung nấu ý chí diệt Kim, và có gửi thư về chiến sự cho Lâm Triệu Anh thì khả năng cao khi này Vương Trùng Dương hành tẩu giang hồ với Lâm Triệu Anh rồi sau đó tái khởi nghĩa vài năm nữa mới bắt đầu đánh cược với Lâm Triệu Anh vụ viết lên đá.

Tính sơ sơ thì khi này Vương Trùng Dương cũng phải 50 tuổi. Lâm Triệu Anh sống trong Cổ Mộ 10 năm thì mất, Vương Trùng Dương dựng lều cỏ phá giải võ công Cổ Mộ mất 3 năm, hơn 10 năm sau tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, 1 năm sau thì mất. Vậy bèo bèo thì Vương Trùng Dương cũng thọ được hơn 75 tuổi. Khá thọ so với thời đó. Nếu không tụ Nhất Dương Chỉ phang Tây độc thì khả năng cao sống thêm vài năm nữa là thường.

Lúc tham gia Luận Kiếm thì già nhất đám, cách biệt Tứ Tuyệt hơn 20 năm nên mạnh nhất cũng đúng.

 

6 ) Bắc Hiệp :

-Đầu Thần Điêu 30 tuổi, Dương Quá tầm 11 tuổi. Cuối Thần Điêu Dương Quá 36 thì Tĩnh khi này cũng tầm 55 tuổi.

 

7 ) Dương Quá :

-Truyện chốt luôn là 36 tuổi lúc cuối Thần Điêu.

 

8 ) Nhất Đăng :

-Lão này thì chịu...

 

Vậy tính sơ sơ ta có tuổi của mỗi người tính đến lần xuất hiện cuối cùng ở bộ Thần Điêu :

-Tây Cuồng : 36 tuổi

-Bắc Hiệp : 55 tuổi (hoa sơn luận kiếm lần 2 : 20 tuổi)

-Trung Thần Thông : 75 tuổi (hoa sơn luận kiếm lần 1 : 74 tuổi)

-Tây Độc : 78 tuổi (hoa sơn luận kiếm lần 1 : 35 tuổi)

-Bắc Cái : 80 tuổi (hoa sơn luận kiếm lần 1 : 45 tuổi)

-Trung Ngoan Đồng : 99 tuổi (hoa sơn luận kiếm lần 1 : 38 tuổi)

-Đông Tà : 101 tuổi (hoa sơn luận kiếm lần 1 : 40 tuổi)

-Nam Tăng : ???

 

Cái này là xét theo bản truyện hiện hành, chứ trong tân tu thì lại cho biết Đông Tà là người trẻ nhất trong ngũ tuyệt mùa 1. Cuối Thần Điêu thì trừ Dương Quá, Quách Tĩnh ra thì đám tuyệt cũng gần trăm tuổi cả, nên hơn 13 năm sau Quân Mông Cổ công thành Tương Dương, chắc cũng không còn sống nữa.

 

Tính ra cũng hợp lý, ngũ tuyệt cũng phải 35, 45 tuổi mới chín mùi, còn Tiêu Phong chỉ tầm 32, nên ít ra Tiêu Phong cũng xứng với cái danh kỳ tài võ học, thần lực trời sinh. Chỉ tiếc là chết sớm quá nên đám Tuyệt nó train đến mức dư sức vả lật mồm Vô Danh Tăng rồi, thì trình Tiêu Phong cũng chỉ dừng ở mức ngũ tuyệt mùa luận kiếm thứ nhất.


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

SiriusKoH

tịch cung SiriusKoH

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy... Thiên bất nhân hề tương loạn ly, địa bất nhân hề khiến Ô Sơn ta thương... Thiên không có mắt hề, ta đạp Thiên lấy mắt tự phong thương.

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Trình Tiêu Phong dưới trạng thái phổ thông ngang tầm Tứ Tuyệt mùa Hoa Sơn Luận Kiếm lần 1, đến khi full nộ thì cứ tính là ngang Tây Độc lúc mùa 2 rồi.

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Tứ Tuyệt đòi vả mồm Vô Danh Tăng? Mỗi Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, cùng Chu Bá Thông mới đánh được ngang tay, hội còn lại không có địa thế không đủ tuổi đú với Vô Danh Tăng.

một năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Review tiểu thuyết Linh Vũ Thiên Hạ

Toàn Chức Cao Thủ: Lưu Tiểu Biệt kiếm khách siêu nhanh nhẹn của Vi Thảo

Tiểu Y Tiên (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung)

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Sơ lược Toàn Chức Cao Thủ

Sơ lược Trạch Thiên Ký

Tàn Bào giảng cố sự gì?

Con đường chứng đạo của Tiên Nghịch, sau khi Hóa Thần, mới được coi là chân chính bắt đầu

N-5: Nhân Vật Phản Diện: Ma Đế Nghe Lệnh, Tru Sát Nhân Vật Chính

Hiệp hội Tham Chiếu Đăng Thư Bình Nhân: TOP 10 tiểu thuyết hay nhất năm 2021

Kinh điển trích lời Thần Chiến

Vì Sao Người Người Đạo Văn 《 Đấu Phá 》, Lại Không Ai Chép 《 Già Thiên 》, Tại Sao?

Làm thế nào để sinh tồn trong mạt thế? Đề cử vài quyển mạt thế

Chuế Tế: Xem hết 36 tập phim truyền hình cảm giác thế nào?

Tái Tạo Viêm Tống: Dân mạng đánh giá thế nào?

Tản mạn vài dòng đánh giá về nhân vật Cổ Nguyệt Phương Nguyên trong Cổ Nhân Nhân

Phỏng vấn tác giả Trư Nhục 200 Cân, tác phẩm tiêu biểu Ta Sư Phụ Mỗi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá

Cao Lâu Đại Hạ

Tả Đạo Khuynh Thiên đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

MangaBTT – Không thể bỏ qua nếu là fan Raw Manhwa

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện