Bot

TUYỆT HỌC NGA MI

Táng Địa | 2020-11-21 | 667

TUYỆT HỌC NGA MI

 

• Nga Mi Cửu Dương Công: Dựa vào vài thành Cửu Dương Thần Công tạo lên nội công trấn sơn của phái Nga Mi được tặng cho chữ: Bác

• Nội công Nga Mi: Có chỗ độc đáo, có điều nếu công lực chưa đủ mà vận lên sử dụng, gặp phải cao thủ không khỏi thiệt thòi

• Hắc Chiểu Linh Hồ: Chiêu này do tổ sư sáng phái của phái Nga Mi là Quách Tương kỷ niệm năm xưa cùng Dương Quá đi đến đầm bùn bắt chồn mà nghĩ ra

• Phiêu Tuyết Xuyên Vân: Khi nhả ra, khi thu, nhập nhằng bất định, dẫn dụ địch nhân, sau cùng mới phát xuất nội lực, là một công phu cực kỳ tinh áo của nội gia

• Tiệt Thủ Cửu Thức: Kình lực ào ào, chưởng pháp tinh diệu không đâu sánh bằng

• Phật Quang Phổ Chiếu: Chỉ có một chiêu, mà chiêu này cũng lại không có biến hóa. Chưởng đó đánh ra rồi, địch nhân không thể đỡ được, mà cũng không né tránh được. Chưởng lực như bài sơn đảo hải

• Tứ Tượng Chưởng: Trong tròn có vuông, âm dương tương thành. Bên ngoài tròn là dương, bên trong vuông là âm, tròn mà động là trời, vuông mà tĩnh là đất, thiên địa âm dương, vuông tròn động tĩnh

• Kim Đỉnh Phật Quang

• Kim Đỉnh Miên Chưởng

• Thuận Thủ Thôi Chu

• Thiết Toả Hoành Giang

• Nga Mi Tề Tuyết

• Khinh La Tiêu Phiến

• Hư Thức Phân Kim

• Nguyệt Lạc Tây Sơn

• Diệt Kiếm và Tuyệt Kiếm: Bộ kiếm pháp do Diệt Tuyệt Sư Thái sáng lập với mục đích tiêu diệt Minh Giáo

( Còn nhiều nhưng không nhớ được hết )

ÁM KHÍ :

• Tích Lịch Lôi Hỏa

BẢO KHÍ :

• Ỷ Thiên Kiếm

------------------------------

HẢI NGUYỄN - HỘI QUÁN KIẾM HIỆP

    Viết xuống "TUYỆT HỌC NGA MI" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...Keyword: tuyệt học nga mi, ỷ thiên đồ long ký, chu chỉ nhược, review truyện, tóm tắt truyện, táng địa, vidian, văn học mạng

Khu vực bình luận
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

    Chưa có bình luận!

    Bằng hữu tới nói 2 câu đi...