Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Từ Kiêu

Táng Địa | | 1324

Tiêu điểm nhân vật Kiếm hiệp Nhiệt huyết Vương triều tranh bá

    Từ Kiêu, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Ly Dương vương triều khác họ phong Vương —— Bắc Lương Vương, thống ngự Tây Bắc ba châu.

    Tuổi nhỏ cùng Mộ Dung Nữ Đế quen biết. Mười tuổi tòng quân giết người, từ Đông Bắc Cẩm Châu giết Hung Nô đến nam bộ diệt lục quốc lớn nhỏ đồ hơn bảy mươi thành, lại đến Tây Nam trấn áp man di mười sáu tộc, lúc chinh chiến Tây Sở chân trái trúng tên lạc, để lại di chứng hơi què. Thân lĩnh chiến lực đệ nhất Đại Tuyết doanh Long Kỵ quân. Hiện ngăn địch Bắc Mãng quân ba mươi lăm vạn. Tại Bắc Lương "tự mình" giao vị cho Từ Phượng Niên, không lâu sau an tường chết trên giường.

 

Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Từ Kiêu

 

TỪ KIÊU | 徐骁

— Biệt danh: Nhân đồ, Bắc Lương Vương, từ qua tử, đại trụ quốc, đại tương quân

— Tính: Nam

— Đăng tràng: Tuyết Trung Hãn Đao Hành

— Tu vi: Nhị phẩm tiểu tông sư

— Thụy hào: Võ Lệ

 

KINH LỊCH

— Tiểu tướng: Dẫn đầu quân đội lần lượt lại một lần đi tích lũy chiến công.

— Tướng quân: Dẫn đầu đơn giản khí Từ gia quân dẹp yên sáu nước.

— Bắc Lương Vương : Cùng Bắc Mãng nam bắc giằng co dài đến hai mươi năm sau tạ thế.

 

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI

    Đại tuyết long kỵ quân, 16 vạn biên quân bộ tốt, phượng tự doanh, chi hổ quân, vị hùng quân, long tượng quân, tả kỵ quân, hữu kỵ quân, thiết phù đồ ( mãn giáp doanh ), bạch vũ khinh kỵ, Cẩm Châu thập bát lão tự doanh ( tiên đăng doanh, mãn giáp doanh, ngư cổ doanh, liên tử doanh, đăng thành doanh, thanh sơn doanh, kế bắc doanh, tỳ bà doanh, thiên quan doanh, đại mã doanh, hổ phác doanh, đáng kỵ doanh, thiết bi doanh, chá cô doanh, vị thủy doanh, đại toại doanh )

 

QUAN HỆ NHÂN MẠCH

— Cha vợ: Tề Luyện Hoa

— Thê tử: Ngô Tố

— Tử nữ: Trường tử Từ Phượng Niên, thứ tử Từ Long Tượng, trường nữ Từ Chi Hổ, thứ nữ Từ Vị Hùng

— Sáu vị nghĩa tử: Trần Chi Báo, Viên Tả Tông, Chử Lộc Sơn, Tề Đương Quốc, Diệp Hi Chân, Diêu Giản

 

LIÊN KẾT

1. Tuyết Trung Hãn Đao Hành

2. Từ Phượng Niên

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đạo Vô Tâm

chân mệnh Đạo Vô Tâm

Nhân Sinh Như Nước Chảy,Đại Đạo Vốn Vô Tình

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok