Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Táng Địa | | 10536

Tóm tắt Huyền huyễn

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Truyện: Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn - Dị Giới - Thương Tu

Tình trang: FULL Dịch

Reviewer: Bại Hoại

 

Giới thiệu Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Ở tỉnh An Dương của đế quốc, có một lãnh địa quý tộc rất nhỏ và tầm thường, gọi là—— Tuyết Ưng Lĩnh!

Chuyện cũ sẽ bắt đầu từ nơi này!

 

Tóm tắt Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

    Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết thứ tám ”Tuyết Ưng Lĩnh Chủ” - 东伯雪鹰 của nhà văn Ngã Cật Tây Hồng Thị .Hắn là hạ tộc đầu tiên duy nhất nắm giữ ba cái nhị phẩm chân ý, một cái nhất phẩm chân ý siêu phàm,môn đệ Huyết nhận Thần Đế, hư không hành giả cổ kỳ, trời ngu lão tổ. Sau tu luyện đến hư không thần Hỗn Độn cảnh (ở tinh thần tháp tầng chín). Bị Thánh chủ bắt, dùng Giới Tâm chuyển sinh đến Giới Tâm Đại Lục. Tại Giới Tâm Đại Lục chuyển sinh với tên là Ứng Sơn Tuyết Ưng, khổ tu ở đó, chém giết Giới Tâm Đại Lục đệ nhất cường giả Minh Đế rồi trở thành Tân đương nhiệm, sau đó thông qua Xà Nha Lang tiến vào đại lục thế giới khác, khổ tu trong Hư Giới ảo cảnh đạo đạt tới Cứu Cực Cảnh (Vũ Trụ Thần). Linh Hồn đạo đạt đến mức tận cùng, trở thành Hồn Nguyên Sinh Mệnh, sau luyện hóa hồn nguyên Bản Nguyên thế giới sinh mệnh, về sau thân thể cùng Linh Hồn hợp hai làm một, trở thành lĩnh chủ cấp Hồn Nguyên sinh mệnh!

 • Tên: Đông Bá Tuyết Ưng, Ưng Sơn Tuyết Ưng.
 • Bút Danh: phi tuyết, thiên tâm đạo nhân, thanh vân thần quân, thanh vân thần đế.
 • Đạo Hiệu: đông bá đế quân, phi tuyết đế quân, phi tuyết tôn chủ, phi tuyết đại tôn, phi tuyết thần quân, phi tuyết thần đế.
 • Tuổi: Dưới 2 Triệu
 • Tính Cách: từ bi với tất cả chúng sinh,gét cái ác.
 • Tu Vi: Lĩnh Chủ cấp hồn nguyên sinh mệnh
 • Thức tỉnh huyết mạch: Nam Vân quốc chủ hư không vũ trụ thần huyết mạch,
 • Sở Trường:Hư không đạo Cửu Mạch đã đem 9 mạch dung hợp thành công, Hư Giới ảo cảnh đạt cứu cực cảnh.
 • Thiên Phú: Tại vô số thế giới Tu Hành Giả thiên phú của hắn được xếp phía trước, Hư Giới ảo cảnh đạo thiên phú còn ở trên hư không đạo thiên phú.

 

Hệ thống Tu Hành:Hệ Thống quy tắc ảo diệu, hư không hành giả hệ thống, cổ tu hành hệ thống.
 

Sở Thuộc Thế Lực: tuyết ưng lĩnh → thuỷ nguyên đạo quan → hạ tộc → hồng thạch sơn → huyết nhận thần đình → huỷ diệt quân đoàn → thái hư thiên cung → ưng sơn thị → nam vân thánh tông → phiền thị → phi tuyết thành → đặc thù cương vực đích tuấn sơn thành ngự phong thị
 

Thân Phận: Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, vật chất giới lĩnh chủ, hồng thạch sơn chủ nhân, huỷ diệt quân đoàn sĩ binh, hư không hành giả, thái hư thiên cung hư giới điện điện chủ, hỗn độn hư không đệ nhất cường giả, giới tâm đại lục tối cường đại tôn, giới tâm đại lục tối cường giả, ngự phong thị tu hành sư phó, tuấn sơn thành tối cường giả, đặc thù cương vực thần đế bảng bài tại đệ nhất danh, thần giới trừ tam đại hồn nguyên tổ thần tối cường giả, vô hạn hồn nguyên không gian cửu đại lĩnh chủ chi nhất.

Trang Bị Vũ Khí: phi đao,xích hoả thương (cực phẩm giới thần khí), huyết xà thương (chân thần khí ),ngân thương ( chân thần khí), thâm tử thương (hư không thần binh), hắc hồ lô, hoả ngục tam giới đỉnh, hư không hoả liên hoa (cực kỳ trân quý, chính là loại hư không đạo cực phẩm điên phong bí bảo thế giới), kim diễm thần thương,thanh hà thương( hư không loại giản hoá hỗn nguyên thần binh,)

Bảo Vật: giới tâm linh, tử vong hoàng quan,bộ dụng cụ hồn nguyên sinh mệnh thi hài, thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi hư không ma trùng điển nguyên bản, thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi kim hoả bất diệt thân nguyên bản, thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi xạ ảnh nguyên bản.

Tuyệt Học: Thái hạo, diệt cực huyền thân, vạn ma chân thân, tiệt sát lục kiếm thức, vô ảnh thiên la, tam thiên hóa thân, thần quang kinh, hành giả bí tàng, đạo phong ba (tự sáng tuyệt học), diệt thế thập tam kiếm (thiên cung trấn cung tuyệt học), bàn ba đồ (thiên cung trấn cung tuyệt học), hắc ám giới, ngư long sát, chu yểm cửu biến, ba long cửu biến, hủy diệt chi hoa, cửu chuyển bất diệt thuật, phi tuyết chiến pháp (hắn tìm hiểu hồn nguồn gốc bảy kích sau tập hợp suốt đời, ngộ sáng tạo ra thuộc về mình bí truyền, kỳ chiêu sổ (Vạn Pháp không dính,Chiêu thức phòng ngự hoàn mỹ nhất), Vô Giới đại phong cấm (thuộc thuật hợp kích), 5 đại sát chiêu, 2 vô hạn phao ảnh tẫn tiêu tán, 4 hồn nguyên hải dương, 5 vạn giới độn hành (Thuật phòng trốn chạy), tân xích vân chiến pháp (Xích Vân tôn chủ sáng chế bí truyền, Tuyết Ưng là người đầu tiên đem nó cải tiến hoàn thành), nam vân thánh thập nhị thức, nam vân thánh thể, phá thương khung và mỹ như họa, phá giới truyện tống thuật, ngũ tương phong cấm thuật (nam vân thánh tông đích tuyệt học), đại phá giới truyện tống thuật, nam vân phân thân thuật, hồn nguyên vấn đạo, tâm giới, hồn nguyên thất kích (Tuyết Ưng xông qua hồn nguyên tháp mười tầng lấy được ban thưởng), liệt thiên hư không kiếm quyết, hư không ma trùng điển, thiên địa, vô giới..

Vật Phẩm Cùng Bảo Vật (bao gồm trang bị không dùng được):Giới tâm lệnh, tử vong hoàng quan (bất tử Minh Đế vương miện là Minh Đế danh chấn thiên hạ chí cao bí bảo), Một cỗ hồn nguyên sinh mệnh thi hài, thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi hư không ma trùng điển nguyên bản, thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi kim hỏa bất diệt thân nguyên bản,thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi xạ ảnh nguyên bản (cực am hiểu ám sát).

Hư giới huyễn cảnh loại tam thức sát chiêu: đệ Nhất sát chiêu hư huyễn thế giới chi thôi xán, đệ nhị sát chiêu hư huyễn thế giới chi sát kỵ, đệ tam sát chiêu (dung hợp đệ nhất sát chiêu và đệ nhị sát chiêu).

Sư Phụ: Hồng trần thánh chủ (đại năng giả, đã chết), huyết nhận thần đế, cổ kỳ, nam vân quốc chủ (hư không đạo thần vũ trụ tầng hai + Lưỡng Giới đạo đạt tới thực tôn cấp).

Thân nhân: Đông bá thanh dao, đông bá ngọc, dư tĩnh thu, ma tuyết quốc chủ, ma tuyết quốc lục đại công chủ, ứng sơn liệt hỗ (chủ tể), nhung tinh lan (chân thần), hỏa liệt hậu (hỗn độn cảnh bát tằng điên phong), ứng sơn lão mẫu (vũ trụ thần nhất một).

Huynh Đệ: Bạch sa thành chủ (tam trọng giới thần,không rõ sống chết), hỏa thành tôn giả, trì khâu bạch, la hải.

Sư Huynh Tả: Tham bằng đế quân (vũ trụ thần), thuần ngự đế quân (vũ trụ thần), thiên âm đế quân (vũ trụ thần), công lương dịch (hỗn độn cảnh tầng mười), quỷ ly nương nương (hỗn độn cảnh tầng mười), phó lăng vân (hỗn độn cảnh tầng chín), phó lăng tiêu (hỗn độn cảnh tầng chín).

Đồ Đệ: Diệp thanh (đông bá tuyết ưng tại vật chất giới nhận đệ tử duy nhất), già vân, ma trùng vân (đông bá tuyết ưng tại vạn hoa yến thu hai đệ tử),hình hỏa tuân nhất (tại tinh thần đại hội thu đệ tử), ngự phong thanh âm.

 

Hành Trình Nhân Vật:

Đầu tiên xin giới thiệu

Các cấp độ trong truyện: Lưu Tinh ⇒ Ngân Nghuyệt ⇒ xưng hào ⇒ siêu phàm ⇒ bán thánh ⇒ thánh ⇒ bán thần ⇒ thần ⇒ giới thần ⇒ đại năng ⇒ tôn giả ⇒ chúa tể ⇒ hư không ⇒ hợp nhất ⇒ hỗn độn ⇒ vũ trụ thần ⇒ bán hồn nguyên ⇒ hồn nguyên sinh mệnh sơ ⇒ hồn nguyên sinh mệnh Trung ⇒ hồn nguyên sinh mệnh cao ⇒ hồn nguyên sinh mệnh cấp thế gới ⇒ Lĩnh Chủ

Chúng ta đi vào câu truyện thôi nào:

 • Long sơn lịch 9608: sinh tại hạ tộc an dương hành tỉnh tuyết ưng lĩnh, nam tước gia tộc – đông bá gia tộc.

 • Long sơn lịch 9616: cha mẹ bị Mặc Dương gia tộc bắt đi, vì cứu cha mẹ, luyện thương thành ma, nhân xưng thương ma.

 • Long sơn lịch 9621:năm 13 tuổi “Nhân thương hợp nhất”.

 • Long sơn lịch 9623: mười lăm tuổi thức tỉnh “Thái cổ huyết mạch”, lúc chiến đấu mở ra huyết mạch lực lượng bộc phát gấp bội.

Cùng năm đó tại hủy diệt sơn mạch tao ngộ ngũ giai ma thú âm ảnh báo, trong lúc sinh tử đạt ”lực lượng viên mãn” Cảnh giới.

Sau đó luyện thành tuyệt kỹ《 huyền băng thương pháp 》 tầng thứ nhất, đạt tới “Mười hai thương cảnh”

Tại hủy diệt sơn mạch gặp và giết chết đệ nhất đạo tặc loan đao “Cái Bân“.

Đấu khí thực lực kỵ sĩ cấp, bằng vào thái cổ huyết mạch cùng thương thuật thực lực có thể so sánh Ngân Nguyệt kỵ sĩ.

 • Long sơn lâu đưa hắc thiết lệnh đạt được tin tức của cha mẹ.

 • Sáu năm về sau, đấu khí lưu tinh cấp,lực lượng xưng hào cấp đỉnh phong.

 • Long sơn lịch 9629: hai mươi hai tuổi nhận nhiệm vụ Hắc Thiết,trong nhiệm vụ đánh chết một xưng hào cấp cường giả “tà thần sử giả”,hủy diệt một ma thần phân đàn.

Sau đó đạt tới Thiên Nhân Hợp Nhất.

 • Chiến đấu với Ma thú Xưng Hào cấp “Hạng Bàng Vân”, thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ vạn vật chi thủy tiến vào vạn vật cảnh, thành công đánh chết hạng bàng vân, đồng thơi rơi vào “hắc phong nhai”.

 • Tại Hắc phong nhai hạ, bị truy sát tiến nhập cung điện,đạt được hải thần cung trưởng lão lôi chân truyền thừa.

 • Sáu năm về sau, hai mươi tám tuổi nắm giữ “Vạn vật chi thủy, vạn vật chi hỏa” trở thành siêu phàm, gia nhập siêu phàm tổ chức thủy nguyên đạo quán.Sau đó tiến vào Tân Hỏa thế giới.

 • Long sơn lịch 9637, tham gia siêu phàm sinh tử chiến, chiến thắng chín trận.

 • Sơ bộ dung hợp Thủy Hỏa, có hi vọng nắm giữ tứ phẩm chân ý Thủy Hỏa chân ý, đồng thời vào xích Vân Sơn tu hành.

 • Long sơn lịch 9647: 39 tuổi đem chi áo diệu dung nhập.

 • Long sơn lịch 9661: lúc 53 tuổi,sơ bộ nắm giữ nhị phẩm chân ý” cực điểm xuyên thấu chân ý “Hình thức ban đầu”

 • Long sơn lịch 9662 lúc 54 tuổi, bách chiến mật thất thắng lợi về sau, bước vào Thánh cấp.

 • Long sơn lịch 9663, 55 tuổi, phát hiện và giết chết Ô Vân Hỏa ma thần tứ giai ác ma.

 • Dung nhập đại địa áo diệu, nắm giữ ” tinh thần chân ý”hình thức ban đầu.

 • Sau đó nắm giữ “Hư Giới chân ý” hình thức ban đầu.

 • Long sơn lịch 9680, năm 72 tuổi nắm giữ “Cực điểm xuyên thấu chân ý “

 • Về Sau nắm giữ” ngôi sao chân ý,Trở thành hạ tộc đầu tiên đồng thời nắm giữ hai nhị phẩm chân ý siêu phàm.

 • Tháng 12 đánh nguyệt công đả siêu phàm tiểu hình thế giới.trong nháy mắt giết chết bất tử chi thân ác ma.Kích sát ngũ giai ác ma.

 • Nắm giữ Hư Giới chân ý sau chém giết Thời Không Thần Điện phái bốn vị cường giả Luân Hồi, khiến cho một vị chạy trốn.

 • Long sơn lịch 9681, thành công thông quá khảo nghiệm trở thành “hắc phong thần cung” chi chủ.Đạt được hắc phong lão tổ bảo cùng bảy cái Thần Giới chiến binh.Tốn thời gian ba năm mười một tháng thăm dò năm đại ác ma Tướng Quân tìm được Ma Thần tổng bộ, liên hợp các siêu phàm tiêu diệt cùng phá huỷ.bị Ma thú tộc đánh lén và bị dính Vu Độc không thẻ tu luyện, được Tử Lôi Đế Quân cho thuốc bảo vệ trăm năm tính mạng.

Sau đó cùng Dư Tĩnh Thu kết hôn,du lịch tứ phương.

 • Trăm năm sau giết Hắc Ám Thâm Uyên.

 • Nhập hồng thạch sơn, đi Vu Độc, tìm về tu vi. Thông qua khảo nghiệm trở thành hộ pháp đệ tử,nội môn đệ tử.đi theo Sư phụ nguyên hồng thạch sơn chủ nhân ”Hồng trần thánh chủ”.

 • Cùng hạ tham dự tộc bảo vệ thế giới chiến tranh, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt hạ tộc thế giới.Lĩnh ngộ nhất phẩm chân ý thế giới chân ý, trở thành Thần Linh vĩ đại nhất từ trước tới nay,trở thành vật chất giới lãnh chúa.

 • Tu hành hơn chín trăm năm.thành công nắm giữ Thế Giới Thần tâm trở thành Thế Gới Thần nhất trọng..

 • Thành hồng thạch sơn đệ tử thân truyền.Tu hành phân thân nắm giữ tinh thần tâm tu luyện hỗn độn chân ý.Luyện hóa hồng thạch sơn trở thành hồng thạch sơn chủ nhân.

 • Chờ mong hơn nghìn năm rốt cuộc đã có một đôi nhi nữ Đông Bá Ngọc cùng Đông Bá Thanh Dao.

Tiến về Thiên Ngu Vũ Trụ, bái nhập sư phụ《 Huyết Nhận Thần Đế》trở thành nội môn đệ tử

Tu hành năm nghìn năm nắm giữ hỗn độn thần tâm trở thành Thế Giới Thần nhị trọng. Được Huyết Nhận Thần Đế thu làm đệ tử thân truyền, tu luyện tuyệt hoc《 Thái Hạo 》.

Thụ An Hải phủ đông vực Giám Sát Sứ, quan giai tầng thứ ba.

Tu hành ba vạn chín nghìn năm nắm giữ cực điểm thần tâm trở thành Thế giới Thần tam trọng.

Tiến vào Hồ Tâm Đảo thông qua hủy diệt Động Thiên khảo nghiệm trở thành hủy diệt quân đoàn binh sĩ. Luyện được sĩ binh cấp tuyệt học《 Diệt Cực Huyền Thân 》

Tiến nhập thâm uyên thế giới cứu trì khâu bạch, đạt được tuyệt học 《 Huyết Ma Cuốn 》 quyển thượng ngoài ý muốn.

Tu luyện hai mươi mốt vạn năm nắm giữ thời không thần tâm trở thành Thế Giới Thần tứ trọng,thành lập đông bá Đế Quân phủ.

Thông qua sơ thủy chi địa Thế giới thần tứ trọng khảo nghiệm sáng lập ra Hư Giới đạo cũng nằm ngoài ý muốn.

Tu hành trăm vạn năm thế giới thần tứ trọng sáng lập ra Hư Giới đạo có thể so với Chân Thần Tôn Giả.

Tu hành tám trăm vạn năm sáng lập ra Sát Lục Đạo.

Thông qua lục đạo thiên luân tam ma điện khảo nghiệm luyện tập được tuyệt học《 Vạn Ma Chân Thân 》

Tiến vào sùng thị gia tộc luyện tập được tuyệt học《 Kiếp Sát Lục Kiếm Thức 》.

Thông qua hư không hành giả khảo nghiệm bái 《 Cổ Kỳ 》sư phụ, đạt được hư không hành giả truyền thừa

Luyện tập được hư không hành giả bí truyền《 Hành Giả Bí Tàng 》, kiêm tu quy tắc ảo diệu thể hệ cùng hư không hành giả thể hệ.

Tu hành ba ngàn vạn năm sáng lập ra chấn động đạo.

Dung hợp Hư Giới, Sát Lục Đạo, Chấn Động Đạo tự nghĩ ra tuyệt học 《 Đạo Phong Ba 》.

Tiến vào Ma Sơn Vũ Trụ tu hành chi địa Thủy Tổ Ma Sơn. Tu hành trong mộng “sáu trăm triệu năm ngàn vạn năm” đột phá Chúa Tể cảnh.

Thông qua “sơ thủy chi địa” sáng lập cảnh khảo nghiệm trở thành thất tinh hải thánh giới thái hư thiên cung tử y đệ tử.Luyện tập được ba môn Hỗn Độn cấp tuyệt học 《 Vô Ảnh Thiên La 》《 Tam Thiên Huyễn Thân 》《 Thần Quang Kinh 》. Thông quá sơ thủy chi địa cấp Chúa Tể khảo nghiệm trở thành thất tinh hải thánh giới thái hư thiên cung kim y đệ tử.

Luyện tập được thái hư Thiên Cung trấn cung tuyệt học 《 Diệt Thế Thập Tam Kiếm 》

Tiến về trước Hỗn Độn hư không, tiến vào Thất Tinh hải Thánh Giới, bái nhập Thái Hư Thiên Cung. Tu hành hai ức ba ngàn vạn năm đột phá hư không thần cảnh.Đơn giản hoá diệt thế thập tam kiếm kết hợp Ba Động Đạo tự sáng tạo tuyệt học 《 Ngư Long Sát 》.

Thông qua tinh thần tháp tầng thứ ba trở thành thái hư Thiên Cung Nội Điện trưởng lão.Trấn giữ thái hư Thiên Cung mười hai toà Hỗn Độn Thành một trong Thiên Thủy Thành.

Tham gia Thất Tinh hải các đấu giá hội lấy được cổ tu hành thể hệ tuyệt học” Hắc Ám Giới”. ăn Phất Linh Tâm quả hai nghìn ba trăm năm tu luyện Hắc Ám Giới đột phá hợp nhất cảnh.

Quan sát cửu vân đế quân dấu vết còn sót lại trên bốn bức tranh vẽ luyện tập được phá giới Truyền Tống thuật,Tự nghĩ ra thuần túy Hư Giới đạo tuyệt học “Hư Giới”.

Hư Giới đạo dung hợp Sát Lục Đạo tự nghĩ ra tuyệt học《 Hủy Diệt Chi Hoa 》

Hợp nhất cảnh thông qua tinh thần tháp tầng thứ bảy khai sáng mới một đời lịch sử, bế quan một tháng đột phá Hỗn Độn cảnh.

Hành tẩu mê giới hành lang vạn ức năm dò xét hơn phân nửa khu vực trước sau phát hiện bốn phía kim giáp Ma tộc sào huyệt,làm ra lớn công lao lớn.

Bởi vì luyện tập được phá giới Truyền Tống thuật mà bị Thánh chủ bắt yêu cầu, bị ép sử dụng giới tâm lệnh đầu thai chuyển thế.

Sinh ra ở giới tâm Đại Lục nam vân quốc hỏa liệt thành – thành chủ hỏa liệt hậu phủ.mẫu thân hắn mang thai 15 năm nhưng bị ép uống thuốc độc nên sinh sớm, sinh ra đã là hư không thần cảnh kinh động bốn phương.Kích phát thể nội vũ trụ thần, hư không huyết mạch kiêm tu huyết mạch tu luyện thể hệ.

Bái nhập mười Đại tông phái một trong nam vân thánh tông tại hỏa liệt thành nam vân thánh điện luyện tập được tuyệt học《 Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức》.

Tu luyện năm trăm vạn năm vào Nam Vân Thánh tông trở thành nội môn đệ tử, trước sau đạt được hỏa vân thần thương,báng thương cùng đầu thương tu luyện thần thương.

Hỗn Độn cảnh lúc dốc sức chiến đấu bạch vân ma chủ, kinh sợ bốn phương,cuối cùng bái sư Nam Vân Quốc Chủ.Nam Vân Quốc Chủ ban cho hai đại tuyệt học luyện tập được 《 Phân Thân Thuật 》 cùng 《 Phá Giới Truyền Tống Thuật 》Nam vân quốc phong vương, phong hào phi tuyết, kiến lập phi tuyết thành thành thành chủ.

Luyện tập được tuyệt học《 Ngũ Tương Phong Cấm Thuật 》, đả bại thiên kiếm đạo cao thủ, thành công ngăn cản Hắc Ma bốn nước truyền đạo.

Bốn phía tìm kiếm ảo cảnh bí bảo, cuối cùng đạt được ảo cảnh bí bảo Ma Tâm Linh, đi khắp giới tâm Đại Lục, kết bạn bè, trừ gian phạt ác.

Lấy thân phận phiền thị Khách khanh tham gia ba tộc chi tranh,tự nghĩ ra《 Cửu Chuyển Bất Diệt Thuật 》, thân thể đạt tới hư hóa cực hạn cảnh giới, lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ trợ giúp Phiền thị tiến nhập nguyên giới thần điện kỵ hội.

Thắp Tâm Thụ Hạ ngộ đạo về sau, đột phá trở thành vũ trũ thần,sau hư không đạo cảnh giới liên tiếp đột phá, hư không đạo Cửu Mạch đều đạt tới chung cực cảnh giới.Thành tựu vũ trụ thần theo Vương cấp thăng làm Đế cấp lấy hiệu Phi Tuyết Đế Quân.

Đem 《 Cửu Chuyển Bất Diệt Thuật 》giao dịch cùng Hạ Phong cổ quốc, lại dựa vào nơi giao dịch được đại công luyện tập được bí truyền 《 Tâm Giới 》(hồn nguyên vấn đạo) Thôi phát giới tâm lệnh còn thừa năng lượng, .

Phát hiện thất tinh hải thánh giới bị hủy,sau khi hiểu rõ tình huống cụ thể tạm thời giấu giếm thân phận.được cơ hội tiến nhập giới tâm thần cung,bước vào vũ trụ thần tầng thứ hai,Đạt được chí cao bí truyền “Hồn Nguyên Thất Kích” cùng với hồn Nguyên Thần binh phương pháp luyện chế, Xông qua mười hai kiếp quan.đạt được vực hải chi nguyên.

Tham ngộ hồn nguyên thất kích,tụ tập suốt đời ngộ sáng tạo ra bí truyền thuộc về mình《 Phi Tuyết Chiến Pháp 》.

Sáng chế hư giới vũ trụ thần tầng thứ hai điển tịch,cùng Hạ Phong cổ quốc giao dịch đạt được bí bảo hư không Hỏa Liên Hoa bảo vật.

Trảm sát hắc quân vương nhằm báo thù,bốn phía chém giết Ma Vương giữ vững chắc đạo tâm cùng tôi luyện bản thân chuẩn bị đột phá vũ trụ thần cực cảnh. Trở thành tôn chủ cấp mạnh nhất từ trước tới nay tại toàn bộ giới tâm Đại Lục! So với đại tôn bình thường đều mạnh hơn nhiều! Tu Hành Giả tại xưng hô là ‘Phi Tuyết đại tôn’ .

Tự nghĩ ra Hư Giới huyễn cảnh Linh Hồn loại sát chiêu trợ giúp đoạn nha sơn mạch dân bản địa thế giới đánh bại Bắc Hà Đại Đế dưới trướng Thần Tướng,

Đột phá đệ tam tầng thứ thành tựu,đánh chết giới tâm Đại Lục đệ nhất cường giả bất tử Minh Đế trở thành giới tâm đệ nhất cường giả giới tâm Đại Lục.

Tại ngự phong thị tàng kinh điện luyện tập được phi thăng giả tu hành điển tịch 《 Liệt Thiên Hư Không Kiếm Quyết 》.

Trước sau luyện tập được tam môn hư không đạo phi thăng tu hành giả điển tịch 《 Hư Không Ma Trùng Điển 》《 Thiên Địa 》 + 《 Vô Giới 》Cùng một đám chí tôn cao thủ giao thủ mấy lần giao thủ, tất cả đám chí tôn đều thua trong tay Phi tuyết Đế Quân.Trở thành người mạnh nhất đoạn nha sơn mạch thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể,Luyện hóa hồn nguyên Bản Nguyên thế giới sinh mệnh cấp độ tăng lên thành tựu hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới,

Linh Hồn cùng nhục thể kết hợp thành lĩnh chủ cấp hồn nguyên sinh mệnh hào Tuyết Ưng Lĩnh Chủ.

==========

    Viết xuống "Tuyết Ưng Lĩnh Chủ" không dễ, hi vọng mọi người tán dương!Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tuyết Ưng

uẩn thể Tuyết Ưng

Đúng bộ hhtq tủ luôn thích bộ này nhất

4 tháng trước

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Công nhận, phong cách của lão Cà chua trước sau nhất quán.

một năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm. Dù cho là con đường giống nhau, nhân sinh có thể hai lần đi ngang qua, cũng không còn sẽ có cảm giác ban đầu. Những cái kia đều là chuyện quá khứ, người phải đi về phía t

2 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Bài viết rất hay và bổ ích, cảm ơn ad đã bỏ công sức ra review cho mọi người đọc ^^

2 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

Đây là một cái cố sự mở đầu tại vũ chi tiên giới,

2 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

Đây là một cái cố sự mở đầu tại vũ chi tiên giới,

2 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Quan sát chúng sinh, ghi chép thời đại

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

thánh hoàng

HỘ THIÊN GIÁO

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện