Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn sát thê chứng đạo, hai Đại Lượng Tôn trọng thương, Khôi Hoàng ở đâu? Tinh Không có biến?

Táng Địa | | 4638

Tin tức Huyền huyễn Hậu cung Nhiệt huyết Trọng sinh

    # Vạn Cổ Thần Đế - Phi Thiên Ngư

    Định Tổ sơn thành chủ điện, Trương Nhược Trần cùng Lang tổ đánh tới, lượng sử Thiên Âm, không ngoài sở liệu, năm đó tự bạo thần nguyên thật sự là kế sách man thiên quá hải, hôm nay giả chết trở về, hiện thân chỗ lại là hang ổ của Định tổ.

    Cái này Định tổ giơ cao phản Lượng tổ chức đại kỳ cùng đoạt vị, nhà mình lại biến thành Lượng tổ chức hang ổ, hơn nữa còn để Thiên Âm thành Lượng tổ chức, lần này La Sát tộc tộc trưởng chi vị cùng Thiên La đế quốc Đế vị tranh đoạt chiến, đến trợ hắn đoạt vị, cái này không chỉ ở chơi tiêu chuẩn kép mà còn tấu hài nữa. Nhìn Trương Nhược Trần một mình xông trận, độc chiến hai đại lượng tôn, một kích đánh bại Túng Mục, đang lúc định thu thập Túng Mục, nếu như không phải một cái khác lượng tôn xuất thủ, Túng Mục lúc này đã nằm.

 

Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn sát thê chứng đạo, hai Đại Lượng Tôn trọng thương, Khôi Hoàng ở đâu? Tinh Không có biến?

    Nhưng mà hai cái lượng tôn này, làm sao có thể chống đỡ được Trương Nhược Trần, huống chi còn có Lang tổ nghe biến cũng đã đánh tới. Vì cái gì La Diễn đại đế một mực đứng ngoài quan sát chiến đấu, lại nói Trương Nhược Trần sẽ có sát thân nguy hiểm đâu? Là Lục Hợp Thần Trận nguy hiểm, hay là cái này tộc phủ tôn người chỗ đối Trương Nhược Trần nói nguy cơ chỗ, mặt khác còn ẩn tàng có đại nguy cơ, hay là đến từ giả chết trở về Thiên Âm, nàng không có đơn giản, đó là điều tất nhiên.

    Lần này La Diễn đại đế xuất hiện, khiến Thiên Âm Lượng tổ chức ngoài ý muốn, nguyên lai La Sát chi loạn, nhưng thật ra là hơn hai trăm năm trước, La Diễn cùng đại đế sở thiết một cái bẫy, nó mục đích một trong, chính là dụ ra Thiên Âm. Lần này Thiên Âm cùng Túng Mục lượng tôn bọn hắn, có lẽ đều xong đời. Bởi vì chỉ cần Trương Nhược Trần cùng Lang tổ, liền đủ bọn hắn phiền phức. Hiện tại La Diễn đại đế cái này La Sát tộc tộc trưởng, Thiên La đế quốc chi chủ hoành không mà ra đánh tới, Lục Hợp Thần Trận đối với La Diễn mà nói thì quá đơn giản.

    Lại nói tiếp La Diễn đại đế là tu vi gì, vừa rồi trong sách nói tới, Đại Tự Tại Vô Lượng đỉnh cao cường giả, cách Bất Diệt cảnh chỉ thiếu chút nữa, cho dù là Túng Mục lượng tôn, đều không chịu nổi một kích, bởi vì chênh lệch tới mấy cảnh giới mà. Quan hệ giữa Thiên Âm cùng La Diễn đại đế, tới lúc này hẳn là ân đoạn nghĩa tuyệt. Có lẽ đợi chút nữa là nhìn La Diễn đại đế trảm Thiên Âm, sát thê chứng đạo, đột phá Bất Diệt cảnh, Túng Mục hai đại lượng tôn sẽ nhập Địa Đỉnh, đại đế vừa ra, nhất cử loạn bình.

    La Sát chi loạn, liền xong như vậy sao? Ta đoán chừng không có đơn giản như vậy, năm đó đại đế cùng La Diễn đại đế giả chết, diễn xuất một trận vở kịch, mặc dù La Diễn đại đế vì rửa sạch tự thân hiềm nghi, đồng thời cũng vì dụ ra Thiên Âm cùng Định tổ nội gian, giúp La Sát tộc làm cái đại thanh tẩy, nhưng đây chỉ là một mục tiêu. Nếu như dừng ở đây kết thúc, bỏ ra hai trăm năm thời gian, có phải là có chút đầu voi đuôi chuột.

    Một điểm nữa là thân phận Thiên Âm tuyệt không đơn giản, lần này thật có thể trảm được nàng sao? Mà lại Thiên Âm tuyệt đối là cùng Khôi Lượng Hoàng có quan hệ, hoặc chính nàng là Khôi Lượng Hoàng? Lúc đầu La Diễn đại đế bọn hắn lúc ấy mục tiêu lớn nhất, hẳn là vì câu ra Khôi Lượng Hoàng những này cá lớn. Mặt khác Lượng tổ chức lần này kế hoạch hành động, nếu chỉ là như vậy, có phải có chút không bình thường hay không, cũng không phù hợp logic lắm? Bởi vì ngoại trừ khiến bại lộ lượng thành viên đi tìm cái chết bên ngoài, cái gì lợi ích đều không có đạt được.

    Mà lại bại lộ Định tổ cùng Lượng thành viên, thật sự là mất cả chì lẫn chài, Khôi Lượng Hoàng cùng Lượng tổ chức lúc nào ngu như vậy, càng có thể nghi chính là, lại để Định tổ công khai cùng Thiên Âm Lượng tổ chức cùng đi tranh vị, có dạng này thao tác sao? Sự tình ra khác thường tất có yêu, mà Định tổ là người tranh vị, mình lại không biết La Sát Thần thành vừa loạn, Thiên Âm những này Lượng tổ chức tại hang ổ vừa hiện thân, đối với hắn ý vị như thế nào, sẽ không biết sao?

    Phía trước nói Định tổ ở Tinh Không chiến trường, mà cùng Lôi tộc cấu kết cùng Tuyết Hải đế quân, cũng tại Tinh Không chiến trường, đây là có ý gì? Mà Khôi Hoàng ở đâu, có phải tinh không lại có biến hay không, lần này La Sát tộc chi loạn, chẳng lẽ chỉ là Lượng tổ chức vì hấp dẫn vạn giới ánh mắt mà giương đông kích tây. Chư quân chậm đợi, nhìn lần này hươu chết vào tay ai, ai cười cuối cùng, mọi người cùng nghiên cứu thảo luận.

==========

    Viết xuống "Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn sát thê chứng đạo, hai Đại Lượng Tôn nhập Địa Đỉnh, Khôi Hoàng ở đâu? Tinh Không có biến?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok