Văn học mạng tứ cường chiến lực: Hoang Thiên Đế chỉ xếp thứ hai, người thứ nhất là ai?

Táng Địa | | 6676

Tin tức Thông tin

Mọi người tốt, hôm nay tiểu nữ cùng mọi người thảo luận, chính là bên trong văn học mạng, tứ cường mạnh nhất gồm những ai!!!

 

@vidian.vn

Văn học mạng tứ cường chiến lực: Hoang Thiên Đế chỉ xếp thứ hai, người thứ nhất là ai? ##hoangthiende ##tienhienthuvien ##topchienluc

♬ nhạc nền - Tiên Hiền Thư Viện

 

4. Lý Thất Dạ.

Văn học mạng tứ cường chiến lực: Hoang Thiên Đế chỉ xếp thứ hai, người thứ nhất là ai?

 

    Nhân vật chính trong tiểu thuyết 《 Đế Bá 》 của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh, có được thân thể bất tử bất diệt, là một tồn tại cực kỳ cổ lão, sống qua vô số kỷ nguyên, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Thời điểm tại Cửu Giới, thực lực Lý Thất Dạ siêu việt cửu phẩm Tiên Đế cảnh giới. Tại Đệ Thập Giới, thực lực của hắn siêu việt 12 đầu thiên mệnh đại đế Tiên Vương. Tại Tam Tiên Giới, thực lực Lý Thất Dạ viễn siêu các Thủy tổ. Hư hư thực thực chạm tới cảnh giới Chân Tiên. Tại bên trong Bát Hoang, thực lực Lý Thất Dạ càng siêu việt cấp bậc Đạo Quân. Luyện thành Đại Thế Thất Pháp: Hỗn độn tâm pháp, khai thiên tâm pháp, phong thần tâm pháp, vạn vật tâm pháp... vân vân... Tóm lại, chính là rất trâu bò, thực lực cường đại hoàn toàn là để trang bức.

 

3. Kỷ Ninh.

 

    Nhân vật chính trong tiểu thuyết 《 Mãng Hoang Kỷ 》 của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Kiếm đạo chi chủ, là vô thượng tồn tại chưởng khống chung cực kiếm đạo, về sau quyết chiến cùng chung cực chí tôn Y Da Nhĩ, một lần nữa đột phá, lĩnh ngộ ra Đại Hủy Diệt kiếm đạo, thành tựu nửa bước chung cực chí tôn, đánh lui Y Da Nhĩ. Về sau Kỷ Ninh lĩnh ngộ mặt khác của hủy diệt, chính là Sáng Tạo. Hết thảy đạo, tất cả đều quy nhất, hóa thành chung cực, Kỷ Ninh thực sự trở thành chung cực chí tôn, có thể luyện hóa hỗn độn bản nguyên của vũ trụ, trở thành chưởng khống giả hỗn độn vũ trụ, đánh chết Y Da Nhĩ, chân chính cứu vớt văn minh tu hành. Thực lực có thể tiện tay hủy diệt tinh hệ, miểu sát hết thảy tồn tại trong vũ trụ, cũng tại bên trong hủy diệt sáng tạo vũ trụ mới!

 

2. Hoang Thiên Đế.

Văn học mạng tứ cường chiến lực: Hoang Thiên Đế chỉ xếp thứ hai, người thứ nhất là ai?

 

    Nhân vật chính trong tiểu thuyết 《 Thế Giới Hoàn Mỹ 》 của tác giả Thần Đông, đồng thời cũng là người có chiến lực mạnh nhất trong vũ trụ Thần Đông, nam chính được hoan nghênh nhất trong văn học mạng. Tại bên trong Thế Giới Hoàn Mỹ, Hoang Thiên Đế liền đã đến cấp độ Tiên Đế, có ta vô địch, duy ngã độc tôn, trấn áp hết thảy, không tin luân hồi chỉ tin đương thời, lĩnh ngộ Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp, tùy ý hành tẩu ở trong dòng sông thời gian, chưởng khống quá khứ tương lai, cũng có thể tùy ý hiện ra trước mắt, dù là đơn đấu hay quần chiến đều vô địch. Tại bên trong Thánh Khư, Hoang Thiên Đế càng là đạt tới một loại cảnh giới không rõ ràng, trở thành người mở đường cho một đám Tiên Đế, chiến lực tuyệt đối khủng bố!

 

1. Cổ Trần Sa.

Văn học mạng tứ cường chiến lực: Hoang Thiên Đế chỉ xếp thứ hai, người thứ nhất là ai?

 

    Nhân vật chính trong tiểu thuyết 《 Long Phù 》 của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, hắn là Thiên Đế nắm giữ tương lai, đã bình định kiếp số lớn nhất của thế giới. Kế thừa tư tưởng Thiên Phù Đại Đế, thế là cải biến thế giới, người người thành thánh, người người thành tiên. Đồng thời thực lực của hắn, đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, cảnh giới với hắn mà nói, chỉ là một loại ký hiệu tiện tay sáng tạo ra, cho dù cảnh giới là cái gì, mãi mãi không phải đối thủ của Cổ Trần Sa, đại khái chính là đi tới cực điểm, không ai có khả năng siêu việt hắn. Cổ Trần Sa một mực chờ đợi, tồn tại nào có thể đem hắn đánh bại, đó chính là thời điểm hắn giải thoát, có lẽ là kế tiếp ức năm, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không đến.

===============

Viết xuống "Văn học mạng tứ cường chiến lực: Hoang Thiên Đế chỉ xếp thứ hai, người thứ nhất là ai?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lê Thiên

khấu cung Lê Thiên

Cần cập nhật lại . Chứ giờ Cổ có vẻ k ăn thua 🤣

một năm trước

Nguyên Thủy

phàm nhân Nguyên Thủy

ai có thể mạnh hơn cổ trần sa được ???

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok