Vì sao Đấu Phá Thương Khung thành công?

Táng Địa | | 9533

Tin tức Huyền huyễn

    Dựa theo sắp xếp tầm quan trọng nhu cầu, trước hoàn cảnh xã hội cực độ khát vọng tôn trọng, nó thỏa mãn cái nhu cầu này, cái nhu cầu này chiếm ưu thế cao nhất trong nhiều nhu cầu của đại bộ phận độc giả.

    Dựa theo chúng ta thành lập điểm tri thức này, chúng ta có thể đối ứng tác phẩm kinh điển 《 Đấu Phá Thương Khung 》 tiến hành phân tích, nhìn xem nó làm sao để nhu cầu tôn trọng của độc giả xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Vì sao Đấu Phá Thương Khung thành công?

Vì sao Đấu Phá Thương Khung thành công?

 

Chú: Nơi này chỉ bằng vào chúng ta dùng hệ thống để suy luận ra những thủ pháp sáng tác của tác phẩm kinh điển, để có thể dùng tri thức của chính chúng ta sáng tác ra cùng loại tác phẩm, mà không phải tác phẩm nguyên tác giả lúc ấy ý nghĩ.

 

    Chúng ta trước tiên có thể đơn giản vuốt một chút chuyện xưa của nó tuyến, xem hắn là như thế nào thể hiện tôn trọng.

 

    Nếu như theo nhu cầu phân giai đoạn, toàn bộ đấu phá chia làm hai cái giai đoạn, một cái là ước hẹn ba năm, một cái là cưới Tiêu Huân Nhi, cái khác đều xem như chi nhánh.

 

    Giai đoạn trước thông qua từ hôn, gắt gao áp chế nhân vật chính tự tôn. Nhân vật chính đưa ra ước hẹn ba năm, ngắn ngủi phóng xuất ra bản thân tôn trọng, độc giả tùy theo thở phào một ngụm trọc khí.

 

    Nhưng phóng thích mình tự tôn đồng thời, nhưng cũng là một tòa núi lớn đặt ở nhân vật chính trong lòng thời điểm, các loại nhân vật không coi trọng, quá trình bên trong gian khổ khốn khổ, đều là mới một vòng lòng tự trọng chèn ép. Nhân vật chính hậu kỳ tất cả cố gắng, nó mục đích cũng là vì ba năm về sau lại một lần nữa phóng thích.

 

    Mà giai đoạn thứ hai cưới Tiêu Huân Nhi, đơn giản quy kết liền điểu ti cưới bạch phú mỹ, cửa thôn kẻ lang thang thông qua đồ long trở thành vương tử, cưới công chúa. Hạch tâm vẫn như cũ là nhân vật chính tự tôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong nhận hoàn cảnh chèn ép, tiếp theo cố gắng thông qua chứng minh mình.

 

    Nhân vật đại giai đoạn nhu cầu thiết kế là một quyển sách linh hồn, lớn như vậy giai đoạn hạ chi nhánh xen kẽ, tức nhân vật tiểu giai đoạn nhu cầu, chính là một quyển sách có thể hay không tiếp tục hấp dẫn độc giả mấu chốt.

 

    Vẫn là lấy 《 Đấu Phá Thương Khung 》 làm thí dụ, chúng ta nhìn xem ước hẹn ba năm bên trong đều mặc đâm nào chi nhánh?

 

    Gia tộc chi tranh, đối phương gia tộc các loại cường đại, các loại tài nguyên ưu thế, các loại khi dễ nhân vật chính gia tộc, lòng tự trọng gặp khó. Gia tộc đấu tranh bên trong, nhân vật chính lợi dụng năng lực của mình các loại tranh đấu, thu hoạch được giai đoạn tính thắng lợi, lòng tự trọng đạt được thỏa mãn.

 

    Tìm kiếm Dị hỏa, thám hiểm, gặp được các loại thực lực mạnh hơn chính mình, lòng tự trọng gặp khó, sau đó thông qua các loại thủ đoạn lấy được thắng lợi, lòng tự trọng đạt được thỏa mãn. Tại cái này chi nhánh bên trong, lại liên tục phân mấy cái địa đồ đến đề thăng thực lực, đều là cùng loại thủ pháp.

 

    Đan dược giải thi đấu, phủ lên từng cái đối thủ ngưu bức dường nào, một chút quyền uy nhân sĩ đối nhân vật chính không coi trọng, để nhân vật chính lòng tự trọng gặp khó. Tiếp lấy nhân vật chính điểu ti nghịch tập, thành công thu hoạch được quán quân, lòng tự trọng lần nữa đạt được thỏa mãn.

 

    Tại những này chi nhánh xen kẽ quá trình bên trong, nhân vật chính thu hoạch được thực lực tăng lên, đạt được bảo vật hoặc là cùng cường giả sinh ra hữu nghị vân vân, đều làm phục bút vì ước hẹn ba năm đại cao trào làm ra làm nền.

 

    Khi nhân vật chính đạp lên Vân Lam Tông một khắc này, kiềm chế ba năm cảm xúc thu hoạch được phóng thích, độc giả liền theo nhân vật chính lòng tự trọng đạt được cực lớn thỏa mãn mà lỗ chân lông thư giãn.

 

    Nhìn nhìn lại tiểu giai đoạn bên trong những này cố sự, ngươi là có hay không phát hiện một ít quy luật?

 

    Mỗi một cái tiểu giai đoạn, hạch tâm đều là giống nhau, chèn ép nhân vật chính lòng tự trọng, sau đó thông qua nhân vật chính năng lực chứng minh mình, tiếp lấy phóng thích nhân vật chính tự tôn, độc giả đạt được thỏa mãn.

 

    Mỗi người vô luận hắn làm cái gì, nó mục đích đều là đạt được người khác đối với mình giá trị tán thành, tán thành là một loại phi thường cường liệt dục vọng, tức đối với mình tôn khát vọng.

 

    Nếu như nói thu hoạch được người khác tán thành là bên ngoài động lực, vậy mình đối với mình giá trị tán thành, chính là nhân vật trong khi hành động tại động lực.

 

    Khi Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn nhục nhã nhân vật chính, nhân vật chính trước hết nhất biểu hiện đã là đối với hắn bản thân giá trị tán thành. Vì sao lại có ước hẹn ba năm?

 

    Chúng ta có thể tưởng tượng nhân vật chính lúc ấy tâm lý hoạt động, hắn tin tưởng mình nhất định có thể, loại này tin tưởng không cần bên ngoài hoàn cảnh, bởi vì bên ngoài hoàn cảnh chỉ có thể là để hắn khuất phục.

 

    Tự tôn biểu hiện hình thức có hai loại, một loại là như Tiêu Viêm tự tin, hắn đối với ngoại giới hoàn cảnh nhu cầu khá thấp, chỉ là một loại bản thân đối với tương lai kiên định tín niệm. Một loại khác gọi cảm giác ưu việt, nhân vật chính thông qua so sánh chênh lệch của song phương thu hoạch được một loại thỏa mãn, loại cảm giác này đối với hoàn cảnh ỷ lại khá lớn, nhưng biểu hiện lực khá mạnh.

 

    Tự tin là nhân vật nội tâm, chỉ ở nhân vật làm ra mấu chốt quyết định thời điểm biểu hiện. Biểu hiện lực không bằng cái sau mạnh, thế nhưng lại là khu động nhân vật tiến lên hạch tâm động lực. Tự tin thiết kế không gian nhỏ bé, bởi vậy tại văn học mạng mà biểu hiện ra cũng tương đối nhỏ bé.

 

    Cảm giác ưu việt cũng có thể gọi tán thành, cần phối hợp ngoại giới hoàn cảnh, là chúng ta thiết kế nhu cầu tôn trọng tối đa cũng là dùng tốt nhất một cái điểm.

 

    Đơn giản tới nói, ta có một khối tiền, mà ngươi không có, ta liền so ngươi ưu việt; Ta là đại học tốt nghiệp, mà ngươi là tốt nghiệp trung học, ta so ngươi ưu việt; Ta lấy giúp người làm niềm vui, ngươi quái gở tự luyến, ta so ngươi ưu việt......

 

    Sở quốc không thể vì bảo, duy thiện coi là bảo. Ta cải biến so với hoàn cảnh, tại đạo đức bên trên so ngươi tốt, ta so ngươi ưu việt.

 

    Chỉ cần tìm được nhân vật chính trên thân bất kỳ một cái nào ưu thế, cải biến hoàn cảnh đi phụ trợ cái này ưu thế, nhân vật chính liền có thể thu hoạch được cảm giác ưu việt.

 

    Vì sao rất nhiều tác phẩm ăn theo 《 Đấu Phá Thương Khung 》, nhưng không có thu hoạch được thành tựu như 《 Đấu Phá Thương Khung 》?

 

    Riêng lấy nhu cầu tôn trọng cái này tri thức điểm phân tích, mấu chốt địa phương ngay tại ở, đại bộ phận tác giả thiết kế nhu cầu tôn trọng, chỉ biểu hiện ra nhân vật chính cảm giác ưu việt, mà không có thể biểu hiện ra nhân vật chính lòng tự tin.

 

    Từ nhu cầu thiết kế mà nói, cảm giác ưu việt thiết kế tương đối đơn giản, mà tự tin thiết kế tương đối mịt mờ.

 

    Như thế nào cường hóa loại này nhu cầu thỏa mãn?

 

    Vấn đề này chính là đáp án, chúng ta đem hắn chia hai bộ phận, cường hóa nhu cầu cùng cường hóa cảm giác thỏa mãn.

 

① Như thế nào cường hóa nhu cầu?

 

    Còn nhớ rõ tại hành văn kia một chương bên trong, chúng ta là như thế nào tăng cường văn tự sức kéo sao?

 

    Nói đơn giản đến liền các loại tu từ thủ pháp. Mà những này tu từ thủ pháp bên trong, thích hợp nhất dùng làm cường hóa nhu cầu liền so sánh cùng khoa trương.

 

    Khoa trương không thể dùng, bởi vì kịch bản bên trên chỗ hiện ra hết thảy đều là sự thật, nhưng chúng ta có thể tại hợp lý phạm vi bên trong khuếch đại cái nhu cầu này lực ảnh hưởng.

 

    Lấy một thí dụ.

 

    Nhân vật chính nhu cầu là một chén Vong Tình Thủy tới tu luyện thần công.

 

    Chúng ta trước tiên có thể đối với nó tác dụng tiến hành khuếch đại, tại tu hành đẳng cấp phạm vi bên trong, dùng cái này chén Vong Tình Thủy có thể để cho mình tu vi đến trước mắt giai đoạn cực hạn.

 

    Coi đây là cơ sở, gián tiếp phương diện là, nhân vật chính nếu như không tu luyện tới trước mắt đẳng cấp cực hạn, đối với đến tiếp sau thăng cấp liền sẽ sinh ra ảnh hưởng; Mà lại, luận võ giải thi đấu sắp đến, nhân vật chính không đến cực hạn, liền đánh không lại cái nào đó thực lực cực mạnh cừu địch; Nhân vật chính bạn gái trúng độc, nhân vật chính nhất định phải dùng lần tranh tài này ban thưởng mới có thể cứu về bạn gái, thời gian quá lâu bạn gái liền độc tận xương tủy, không đủ sức xoay chuyển đất trời.

 

    Nhân vật chính phụ thân trước khi chết nguyện vọng chính là hi vọng nhân vật chính có thể thu được lần tranh tài này đệ nhất, làm rạng rỡ tổ tông.

 

    Nhân vật chính gia tộc dốc hết gia tộc chi lực, chính là vì để nhân vật chính tại trận đấu này bên trong rực rỡ hào quang.

......

 

    Gián tiếp khuếch đại lực ảnh hưởng loại thủ pháp này, cơ hồ có thể không hạn chế hướng xuống tăng thêm, chúng ta cần lại hợp lý phạm vi bên trong, liên tục làm ra mấy đầu, để nhân vật chính nhu cầu biến cấp bách mà mãnh liệt.

 

    Nhu cầu càng mãnh liệt, thỏa mãn nhu cầu thời điểm khoái cảm càng mãnh liệt.

 

② Như thế nào cường hóa cảm giác thỏa mãn?

 

    Cảm giác ưu việt bản thân liền là thông qua so sánh thu hoạch được, mà tăng cường cảm giác ưu việt mạch suy nghĩ liền tăng cường so sánh tính.

 

    So sánh có thể chia làm hai cái phương hướng, một cái là kéo dài giữa hai người chênh lệch, một cái thì là vô hạn tô đậm đối thủ cường đại, sau đó ngươi mạnh ta càng mạnh.

 

    Chẳng hạn như.

 

    Mọi người cùng nhau luyện võ, đặc biệt thời gian bên trong, phổ biến cấp bậc là cấp ba, ưu tú cấp bậc là cấp bốn. Kết quả khảo thí thời điểm, nhân vật chính hạc giữa bầy gà, cũng sớm đã một trăm cấp.

 

    Kéo dài so sánh chênh lệch của song phương, nhân vật chính lại bởi vì to lớn chênh lệch mà sinh ra khá mạnh tâm lý ưu thế. Chỗ tốt rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, dễ dàng kéo đổ tác giả thiết kế vũ lực hệ thống.

 

    Chúng ta đều sử dụng loại thứ hai biện pháp, hợp lý phạm vi bên trong, tô đậm đối thủ cường đại.

 

Nêu ví dụ.

 

    Tiểu Minh không chỉ có là toàn lớp đệ nhất, mà lại danh khí đã sớm truyền khắp trường học, đã từng cùng lớp mười một vị nào đó cao thủ tranh đấu, đánh một cái tương xứng. Lão sư cùng hiệu trưởng đều cực kỳ xem trọng hắn, nếu như nói mấy năm gần đây bên trong có thiên tài có thể đánh vỡ học viện ghi chép, kia tất nhiên là Tiểu Minh không thể nghi ngờ.

 

    Còn có tin tức ngầm nói, Tiểu Minh từng ở bên ngoài trường từng đánh chết một cùng hắn cùng cấp bậc hung hãn đạo tặc.

 

    Nhân vật chính không có tiếng tăm gì, nhưng ở mới vừa rồi cùng Tiểu Minh trong lúc đánh nhau, lại là một bàn tay liền đem Tiểu Minh đập bay ra ngoài.

 

    Loại thời điểm này, trước đó tô đậm Tiểu Minh lợi hại tất cả điểm, trong nháy mắt đều bị chuyển dời đến nhân vật chính trên thân.

 

    Thỏa mãn càng nhiều điều kiện, đạt tới càng nhiều hạn định, thu hoạch được càng nhiều người hoặc quan trọng hơn người tán thành vân vân, hạn chế điều kiện càng nhiều, độ khó càng cao, so sánh càng hữu lực, lòng tự trọng thỏa mãn càng là mãnh liệt.

 

    Đơn giản tổng kết cường hóa nhu cầu thỏa mãn kỹ xảo, một phương diện cường hóa nhu cầu, để cái nhu cầu này biến cấp bách mà lại trọng yếu, một phương diện khác thì là thông qua so sánh, để so sánh song phương sinh ra cực lớn chênh lệch, cuối cùng tiến hành đảo ngược.

----------------------------

    Viết xuống "Vì sao Đấu Phá Thương Khung thành công?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tiểu Tử

niết dục Tiểu Tử

bài viết rất hay cảm ơn đã đăng

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật

4 năm trước

Ma Long

Ma Long

Nếu như theo nhu cầu phân giai đoạn, toàn bộ đấu phá chia làm hai cái giai đoạn, một cái là ước hẹn ba năm, một cái là cưới Tiêu Huân Nhi, cái khác đều xem như chi nhánh.

4 năm trước

Ma Long

Ma Long

Nếu như theo nhu cầu phân giai đoạn, toàn bộ đấu phá chia làm hai cái giai đoạn, một cái là ước hẹn ba năm, một cái là cưới Tiêu Huân Nhi, cái khác đều xem như chi nhánh.

4 năm trước

Ma Long

Ma Long

Nếu như theo nhu cầu phân giai đoạn, toàn bộ đấu phá chia làm hai cái giai đoạn, một cái là ước hẹn ba năm, một cái là cưới Tiêu Huân Nhi, cái khác đều xem như chi nhánh.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả!

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok