Vĩnh Hằng Thánh Vương (Thánh Vương Vĩnh Cửu)P4

Tiên khí nạp VIP | | 6123

Review Tiên hiệp Nhiệt huyết

VII. Hệ thống cảnh giới tu chân

Luyện khí sĩ: Mượn linh căn hấp thu linh khí, luyện khí tu hành.

Trúc Cơ Cảnh: Có thể sử dụng linh lực thi triển linh thuật, mà Trúc Cơ chính là muốn xây dựng đan đạo căn cơ. Trúc Cơ viên mãn sau đó có thể khai mạch, khai mạch càng nhiều tương lai càng mạnh, nhiều nhất có Cửu Mạch Cực Đạo Trúc Cơ.

Kim Đan Cảnh (chân nhân): Tu sĩ linh khí hóa thực ngưng kết thành kim đan, kim đan cường đại sẽ sinh ra dị tượng gọi là kim đan dị tượng, kim đan dị tượng là vì linh thuật cực hạn, cũng là kim đan cảnh thuật pháp mạnh nhất. Thọ Nguyên năm trăm năm.

Nguyên Anh Cảnh (Chân Quân): Tu luyện ra Nguyên Anh, nắm giữ Nguyên Thần Bí Thuật, có thể sử dụng pháp lực thi triển pháp thuật. Thọ Nguyên 1.000 năm.

Phản hư cảnh (đạo nhân): rèn luyện nguyên thần, loại bỏ tạp chất, nguyên thần thuần dương, cảm ngộ thiên địa quy tắc; Không có cơ thể cũng có thể sống sót. Thọ Nguyên năm ngàn năm.

Pháp tướng cảnh (đạo quân): Tu luyện ra thiên địa pháp tướng, là pháp thuật mạnh nhất của pháp tướng đạo quân, là vì pháp thuật cực hạn. Thiên địa pháp tướng càng cao lớn, khi hợp thể cảnh càng mạnh. Pháp tướng chín trượng là chí tôn pháp tướng. Tô Tử Mặc lại ngưng tụ ra pháp tướng mười trượng. Thọ Nguyên 10.000 năm.

Hợp thể cảnh (đại năng): Pháp pha dung nhập thân thể là hợp thể đại năng. Thiên địa pháp tướng càng mạnh đối với Hợp Thể Cảnh tăng lên càng lớn. Thọ Nguyên hai vạn năm.

Đại Thừa Cảnh (Lão Tổ): Đại Thừa Cảnh nắm giữ thần thông cao hơn linh thuật và pháp thuật. Thần thông chia làm tiểu thần thông, đại thần thông cùng tuyệt thế thần thông, trong truyền thuyết có không tồn tại vô thượng thần thông. Mỗi khi lĩnh ngộ một đạo thần thông sẽ bị thần thông phong bạo tẩy lễ huyết nhục, nguyên thần, sẽ tăng lên chiến lực thật lớn, thần thông càng mạnh tăng lên càng lớn. Cảm ngộ một đạo tiểu thần thông là Đại Thừa sơ kỳ, cảm ngộ mười đạo tiểu thần thông là Đại Thừa trung kỳ, cảm ngộ một đạo đại thần thông là Đại Thừa hậu kỳ, lĩnh ngộ mười đạo đại thần thông chính là Đại Thừa viên mãn. Thọ Nguyên mười vạn năm.

Hoàng giả: Tìm hiểu ra tuyệt thế thần thông Đại Thừa Cảnh, thực lực vượt xa đại thừa lão tổ bình thường.

Huyền Nguyên Cảnh (Huyền Tiên): Đại Thừa lão tổ cùng hoàng giả phi thăng sau đó là Huyền Nguyên Cảnh, huyền tiên có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí phóng thích tiểu thần thông, chia làm chín trọng. Thọ Nguyên mười vạn năm.

Địa Nguyên Cảnh (Địa Tiên): Địa tiên địa nguyên cảnh có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí phóng thích đại thần thông, chia làm chín trọng. Thọ Nguyên hai mươi vạn năm.

Thiên Nguyên Cảnh (Thiên Tiên): Thiên Tiên thiên nguyên cảnh có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí phóng thích tuyệt thế thần thông, chia làm chín trọng. Thọ Nguyên ba mươi vạn năm.

Chân Nhất Cảnh (Chân Linh): Tu tiên xưng chân tiên, tu ma là chân ma, Phật môn tắc La Hán, Chân Nhất Cảnh có thể ngưng tụ Đạo Quả, chia làm bốn tầng, tức là Quy Nhất Kỳ, Thiên Nhân kỳ, Không Minh kỳ, Động Hư kỳ. Nếu tu luyện tới Không Minh kỳ sau đó ngã xuống, có thể lưu lại hồn phách ấn ký, nếu là có cao nhân tiếp dẫn, trải qua sáu đạo luân hồi, ấn ký bất diệt, có thể chuyển thế trọng sinh, sau khi đạt tới Chân Tiên có thể hoàn toàn khôi phục ký ức kiếp trước. Thọ Nguyên năm mươi vạn năm.

Động Thiên Cảnh (Vương Giả): Tu tiên là tiên vương, tu ma thì ma vương, Phật đạo xưng thiên vương, yêu tộc là yêu vương, cái gọi là động thiên, chính là ở trong cơ thể mở ra một phương động thất, đi thẳng đến chư thiên, thông suốt tam giới, có thể từ trong chư thiên điên cuồng cướp đoạt hấp thu thiên địa nguyên khí, tẩm bổ thân mình. Động Thiên hình thành, bắt nguồn từ Đạo Quả, tu hành đạo pháp bất đồng, ngưng tụ ra động thiên cũng bất đồng. Trong động thiên, thai nghén tu sĩ đạo pháp. Khi động thiên cảnh cường giả ở thời điểm chiến đấu, tế xuất động thiên của mình, chiến lực sẽ tăng lên gấp bội. Chia làm bốn trọng, tức là tiểu động thiên, đại động thiên, viên mãn động thiên, chuẩn đế. Thọ Nguyên một triệu năm.

Thế giới cảnh (đế quân): còn gọi là đế cảnh, tu tiên là tiên đế, tu ma thì ma đế, phật đạo xưng thiên chủ, yêu tộc là yêu đế, động thiên hóa thành một phương thế giới, dựa vào nguyên khí tu luyện. Có tam trọng cảnh giới, tiểu thế giới, đại thế giới, viên mãn thế giới, Điệp Nguyệt chính là đế quân đỉnh phong cường đại nhất. Thọ Nguyên 10 triệu năm.

Bình thường mà nói đến đế quân liền có thể phi thăng đại thiên thế giới, nhưng bởi vì thiên đình ngăn cách, trung thiên thế giới sinh linh không cách nào phi thăng.

Đại đế: Hiểu rõ "Đạo" của mình, lng tâm đại đạo ý cảnh, ở trong thế giới một phương của bản thân, ngưng tụ ra đạo pháp ấn ký của mình. Lúc này thế giới của mình sẽ cộng hưởng với Trung Thiên Thế Giới, trên thế giới Trung Thiên cũng sẽ in ấn ký đạo pháp. Đại đế không chết, đạo ấn bất diệt, những người khác liền không cách nào đem đạo pháp ấn ký của mình dung nhập vào trung thiên thế giới, đây chính là duy nhất đại đế. Theo tà đế nói, đại đế vốn không nên xuất hiện ở Trung Thiên Thế Giới, đó là một đại cảnh giới khác sau đế cảnh, đến từ đại thiên thế giới. Thọ Nguyên 100 triệu năm.

Ngưng Đạo Cảnh: Phong hàu tôn giả. Đã chạm tới cấp độ 'Đạo', cho nên có cách nói 'nhập đạo vi tôn' (cũng chính là đại đế mà Trung Thiên Thế Giới nói).

Ngưng Đạo Cảnh tổng cộng có ba trọng biến hóa, thế giới biến, huyết nhục biến, nguyên thần biến. Thọ Nguyên 100 triệu năm.

Ngộ Đạo Cảnh: Phong Hàu Thiên Tôn. Tổng cộng có ba tiểu cảnh giới, chính là Tiểu Thành, Đại Thành hòa viên mãn. Ba tiểu cảnh giới phân biệt tương ứng với tôn hào bất đồng, Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn và Chí Thiên Tôn. Thọ Nguyên 1 tỷ năm.

Ngự Đạo Cảnh: Phong Hàu Đạo Tôn. Thọ Nguyên 10 tỷ năm. Ngự Đạo Cảnh Tiểu Thành xưng đạo tôn.

Ngự Đạo Cảnh Đại Thành xưng đại đạo tôn, còn gọi là Đại Tôn.

Ngự Đạo Cảnh viên mãn chính là Chí đạo tôn, còn gọi là Chí tôn.

Thánh cảnh: Ba cảnh giới trở lên của Đạo. Cái gọi là Hợp Đạo thành thánh, thọ nguyên vô tận, có thể đạt tới vĩnh hằngThiên Đình cửu đại thủ lĩnh cùng Tà Đế Ma Chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu, Địa Ngục Chi Chủ đều là cảnh giới này. Ngoài ra còn có âm tào địa phủ chi chủ cùng minh hà sâu trong tồn tại, nghi ngờ càng ở trên Tà Đế ma chủ.

Đại Thánh: Các Thánh Địa Chi Chủ, bốn đạo Tà Đế, Ma Chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu, Địa Ngục Chi Chủ đều là cảnh giới này.

Thiên Đạo Thánh Vương: Lục đại Thái Thủy Nguyên Linh và sinh mệnh thánh vương (đã chết) sau này đều là cảnh giới này.

VIII.Hệ thống cảnh giới huyết mạch

Cảnh giới huyết mạch

Máu như thủy ngân chì: Mỗi giọt máu nặng như thủy ngân chì, cứng rắn, tròn và mạnh mẽ.

Máu như thủy triều: Khi vận chuyển huyết mạch, trong cơ thể sẽ truyền ra tiếng sóng biển mênh mông, mãnh liệt cuồng bạo.

Dị tượng huyết mạch: Thuật mạnh nhất của huyết mạch, có tính trưởng thành.

IX. Bảo vật

Tạo Hóa Thanh Liên

Thiên địa chí bảo, chỉ có một gốc cây, nghi ngờ đến từ đại thiên thế giới. Nghi ngờ bởi vì đại thiên thế giới biến cố, Tạo Hóa Thanh Liên nghiền nát, rơi xuống Trung Thiên Thế Giới. Sau đó rơi xuống thiên hoang đại lục trong cuộc phục kích của Ba Tuần Đế Quân. Tổng cộng có mười hai phẩm, mỗi sản phẩm đều có một tầng cánh hoa mới, đại biểu cho đột phá cùng chuyển sinh. Phật hoàng từng được vật này, nuôi dưỡng đến bát phẩm. Sau khi héo úa lại làm dị tượng bảng thưởng cho Tô Tử Mặc, sau đó tạo thành chân thân Thanh Liên.

Cửu phẩm Tạo Hóa Thanh Liên có cửu thiên tức nhưỡng đồng sinh, lực phòng ngự kinh người. Thập phẩm Tạo Hóa Thanh Liên có tam bảo ngọc như ý làm bạn, có được năng lực có thể thay đổi hình dạng cùng hóa giải nguyên khí lưu động trên bảo vật. Thập Nhất phẩm Tạo Hóa Thanh Liên có Thái Ất Phất Trần đồng sinh, năng lực không rõ (nhưng mang đến truyền thừa Âm Dương Phù Kinh); Thập nhị phẩm Tạo Hóa Thanh Liên cùng sinh thanh bình kiếm.

Điểm mạnh mẽ của nó nằm trong tạo hóa, kế thừa tất cả trở thành tạo hóa của riêng mình. Vì một bộ phận hỗn độn thanh liên.

Hỗn Độn Thanh Liên chia làm bốn: Tạo Hóa Thanh Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Công Đức Kim Liên, Diệt Thế Hắc Liên.

Cây không lo lắng

Một trong ba cây thánh lớn của cổng Phật (hai cây còn lại là cây bồ đề, cây Sa La, chưa chính thức xuất hiện), trong thế giới cực lạc (thiên giới) có một cây, truyền thuyết kể rằng Đức Phật được sinh ra dưới gốc cây vô ưu, có một bông hoa vô ưu và một đoạn gỗ vô ưu rơi xuống thiên hoang đại lục.

Vô Ưu Hoa còn được gọi là Hỏa Diễm Hoa, là do tổ sư Pháp Hoa tự thu được, sau Điệp Nguyệt lấy đi đánh vào tô tử mặc đan điền, thay thế linh căn, sau khi Tô Tử Mặc Kim Đan bị hủy, thiêu đốt hầu như không còn, khiến kim đan của Tô Tử Mặc khôi phục.

Vô Ưu Mộc ở Nam Đẩu phái ra thế giới, dẫn tới Huyết Đằng tộc tranh đoạt, cuối cùng bị Thanh Liên chân thân hấp thu.

Vô Ưu quả có thể trị nguyên thần.

Hồn Đăng

Khắc chế quỷ tiên, có thể đem hồn phách hóa thành dầu đèn. Là vật của địa phủ phủ chủ. Bởi vì nguyên nhân không biết rơi xuống trong ngôi ngôi vua, bị Tô Tử Mặc nhặt được.

Trấn Ngục Đỉnh

Thượng giới từng là một kỷ nguyên cổ xưa, Phật môn sinh ra một vị tuyệt thế cường giả Vô Gian đại đế, vì trấn áp rất nhiều tà ma, đem huyết nhục bản thân luyện chế thành một phương luyện ngục, tức A Mũi Địa Ngục. Vị cường giả này vì trấn áp ngục này, chế tạo trấn ngục đỉnh, bên trong đỉnh có khắc bí điển cấm kỵ phật môn "Như Nhược Niết Bàn Kinh", đỉnh thân bốn vách tường, dung nhập vào tứ đại thánh thú chi hồn, uy lực đại tăng. Mấy vạn năm trước ma chủ muốn cứu chủ địa ngục, đánh A Mũi Địa Ngục, trong lúc đó đem Trấn Ngục Đỉnh bóp nát, rơi xuống Thiên Hoang đại lục bị Tô Tử Mặc nhặt được.

U Minh Bảo Giám

Địa Ngục Chi Chủ để lại thần binh, ở trong địa ngục A Mũi được võ đạo bản tôn nhặt được, hàm chứa tổng quyết Cửu Tuyền Địa Ngục Kinh.

Mặt nạ Moro

Nguyên là bảo vật của Ba Tuần Đế Quân (khí linh là Thiên Lang), sau khi rơi xuống Thiên Hoang đại lục, bị Tô Tử Mặc cướp đi.

Ma La mặt nạ có thể che khuất khuôn mặt, ngăn cách thần thức dò xét, còn có thể phòng ngự nguyên thần công kích.

X. Tam đại kiếm quyết

Thiên Sát Kiếm Quyết: Thiên Phát Sát Khí, Di Tinh Dịch Túc.

Địa sát kiếm quyết: địa phát sát khí, long xà khởi lục.

Nhân sát kiếm quyết: người phát sát khí, thiên địa lật đổ.

Tam đại kiếm quyết lấy nhân sát kiếm quyết làm tôn, ngụ ý lấy thân thể nhân tộc, cùng thiên địa tranh phong, mũi nhọn sở chỉ cho dù thiên địa cũng phải lật đổ.

XI. Thần thông thu thập

Thiên phú thần thông

Linh Quy chi thuẫn, cực tốc, tổ long thần trụ, long hoàng chi diễm, lục nha thần lực, thần long thám trảo, long ngâm, thị huyết, thiên phú nguyền rủa, thái dương tinh hỏa, phong bạo chi nhãn, tật phong chi dực, Niết Bàn trọng sinh, thạch hóa chi nhãn, long hoàng chi dực, U Huỳnh chi đồng, chúc chiếu chi nhãn, thần huyết chi hoàn, thiên thần hàng lâm, tài quyết một kích

Tiểu thần thông

Tích huyết trọng sinh, tam thập lục biến, tàng hình thuật, định thân thuật, hô phong thuật, sơn băng, địa liệt, lôi đình nhất kích, tiêu thổ, nguyệt thực, tinh lạc, tinh chiếu, thông u, di hình hoán vị, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, rơi xuống đất rễ cây, thiên túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tam muội đạo hỏa, hàn băng chú, cửu anh chú, định thiên chú, nghiên cực chú, thiên la chú

Đại thần thông

Câu hồn đoạt phách, Đại Quang Minh Thuật, Đại Hắc Ám Thuật, Đại Xé Rách Thuật, Thất Thập Nhị Biến, Băng Đông Giới, Đại phong ấn thuật, Đại Trị Trị Thuật, Đại Tiên Tri Thuật, Thiên Đạo, Nhân Đạo, A Tu La Đạo, Địa Ngục Đạo, Súc Sinh Đạo, Đói Quỷ Đạo, Gánh Sơn, Đuổi Nguyệt, Đại hộ thân thuật, Co đất thành tấc, hắn tâm thông, Ngũ quỷ Phân thần, thất diệt chỉ, khốn tự quyết, bất động minh vương ấn, thiên hoa loạn lạc, địa dũng kim liên, băng phong vạn dặm, lạc nhật dung kim, phật môn pháp nhãn, chui thiên nhập địa, định mệnh thông, vạn kiếm quy nhất, đại cắt thuật, tứ muội đạo hỏa, tù tự quyết, thiên cẩu ăn nguyệt, Sát linh hàng lâm, đoạn hải trảm, năm tháng như đao

Tuyệt thế thần thông

Đấu chuyển tinh di, một tay hái sao, giấu trời qua biển, sinh sinh bất diệt, hô phong hoán vũ, càn khôn trong tay áo, phần thiên nấu hải, sao chổi tập nguyệt, lôi đình chi ngục, thiên biến vạn hóa, thiên trảm, thiên phạt, kim qua thiết mã, họa địa vi lao, giang sơn như họa, diệu bút sinh hoa, tinh la kỳ bố, Sát Tự Quyết, Chưởng Trung Thần Quốc, Tiểu Tắc Phương Hoa, Bỉ Ngạn Chi Kiều, Bộ Bộ Sinh Liên, Rò rỉ Tẫn Thông, Chư Phật Long Tượng, U Minh Huyết Thuẫn, Tam Đầu Lục Tí, Thiên Ma Giải Thể, Kỳ Diễn Thương Sinh, Tứ Đại Đô Không, Tuệ Tinh Tập Nguyệt, Hỗn Nguyên Động Thiên, Hắc Ám Thôn Phệ, Vạn Cổ Trường Minh, Di Động tức thời. Thời gian tĩnh, vĩnh viễn nguyền rủa, vô biên huyết hải, diệt thế chi nhãn, chỉ lạc hoàng tuyền, tam thiên nhược thủy, quần tinh rơi xuống, ảo ảnh trảm, phật nhãn, thăng long phá, tử vong cắt, bạch hồng quán nhật, hư vọng pháp chú, hận này miên miên vô kỳ, ngũ quỷ âm ma chú, kim ô liệt nhật, sôi máu chi mâu, phần chú, thiên nhãn táng thiên, tát đậu thành binh, bão phong thiên tai, lục đạo luân hồi (vốn là vô thượng thần thông, bởi vì không người nào có thể khám phá thần thông này hạch tâm áo nghĩa, dần dần trở thành tuyệt thế thần thông)

Vô Thượng Thần Thông

Lục Đạo Luân Hồi: Khi phóng thích có xoáy xoáy hiện lên, tổng cộng chia làm sáu khu vực, có thể dẫn dắt tất cả công kích tiến vào trong vực sâu xoáy, cắn nuốt hết thảy.

Thiên địa dung lô: Võ đạo bản tôn huyết mạch dị tượng, chân võ cảnh khi sánh vai vô thượng thần thông. Lấy thịt thân là căn cơ, trong cơ thể coi là càn khôn, lấy lò nướng thân thể thay thế thiên địa, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng, phụ trợ võ hồn chi hỏa, kiếp hỏa, long hoàng chi diễm, hồng liên nghiệp hỏa, địa ngục chi hỏa thiêu đốt, là vì thiên địa nóng lô.

Tru Tiên Kiếm: Bao gồm tam sát kiếm quyết (thiên sát, địa sát, nhân sát) tạo thành, sát phạt lực kinh thiên.

Vạn kiếp bất phục: Võ đạo bản tôn độ cửu cửu thiên kiếp gặp phải thần thông vô thượng. Dẫn động hàng tỷ thiên kiếp giết địch, lưu lại vết thương cơ hồ không cách nào khép lại.

Bóng tối vĩnh viễn đêm: bóng tối vĩnh viễn đêm xuống, nếu không thể xé rách bóng tối, sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bóng tối nuốt chửng, trở thành một phần của bóng tối.

Thời không giam cầm: thời gian và không gian đạo pháp kết hợp, giam cầm huyết mạch, thân thể, nguyên thần.

Trong nháy mắt Phương Hoa: Vốn là tuyệt thế thần thông, sau khi kết hợp với tiếng trống hoàng hôn thành tựu vô thượng thần thông.

Chư Phật Long Tượng: Vốn là thần thông tuyệt thế của Phật đạo, nếu đồng thời tinh thông phật đạo, long tộc, tượng tộc tam mạch đạo pháp, có thể thành tựu thần thông vô thượng.

Bát Nha thần lực: Khi thần lực Lục Nha lĩnh ngộ đến cực hạn, hy vọng sẽ trưởng thành thành Bát Nha, có thể tăng lên chiến lực gấp tám lần.

Bốn bài tám tay: Thanh Liên chân thân độ chân một kiếp gặp phải, ba đầu sáu tay tiến hóa sản phẩm.

Đầy trời hoa say, một kiếm sương hàn: Bắc Minh Tuyết độ chân một kiếp gặp phải, một loại thần thông vô thượng mới liên quan đến kiếm đạo.

Chu Tước Thiên Hỏa: Ngọn lửa của thánh thú Chu Tước.

Âm dương vô cực: Âm dương lực kết hợp, hóa thành âm dương đại cối xay, mài mòn hết thảy.

Phụ Thiên Ấn: Đại ấn tế xuất, có thể dẫn dắt thương thiên lực, lật đổ mà xuống.

Nhật nguyệt đồng huy: Nhật nguyệt đồng hiện, phát ra ánh sáng vô tận, có thể xuyên thủng vạn vật.

Thập phương câu diệt: quanh thân hiện lên chư thiên tinh thần, trong nháy mắt kích nổ, diệt sạch hết thảy.

Ngũ sắc thần quang: Đạo pháp đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng, ngưng tụ cùng một chỗ, không vật không xoát, không vật không khắc.

Sâm La Vạn Tượng: Huyễn Đạo vô thượng thần thông, công kích đạo tâm cùng Nguyên Thần.

XII. Cấm kỵ bí điển đế cấp công pháp

Bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương

(Điệp Nguyệt do Tô Tử Mặc sáng tạo, yêu tộc công pháp)

Âm dương phù kinh

Bắt nguồn từ Tạo Hóa Thanh Liên, tổng cộng hơn sáu trăm chữ kỳ quái phù văn, vượt qua bí điển cấm kỵ. Tam Sát Kiếm Quyết và Thuật Tàng đều là hậu nhân quan sát, văn tự có quan hệ sâu xa với thế giới đại thiên.

Bộ sưu tập thuật

Do Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế lưu lại, cấm kỵ bí điển. Tổng cộng ba bài, bao gồm tất cả mọi thứ, không có gì là không thể liên quan.

Thái Ất cầm đầu, năng lực không rõ.

Kỳ Môn Độn Giáp: Am hiểu giả lập thiên cơ, cũng có thuật công phạt.

Bài học thần lục biện: chứa một phần thuật giả dối, cất giấu cửu cung vi bộ.

Bình Nhược Niết Bàn Kinh

Phật đạo, cấm kỵ bí điển, Vô Gian đại đế sáng tạo ra. Có ba bí thuật lớn: chư hành vô thường, chư pháp vô ta, niết bàn yên tĩnh.

Táng Thiên Kinh

Ma đạo, bí điển cấm kỵ, Táng Thiên đại đế sáng chế. Nhưng ở lại trên tu sĩ hồn phách, đánh vỡ trung thiên thế giới cùng âm tào địa phủ rào cản, làm cho người ta khởi tử hồi sinh. Ba Tuần, Diệt Thế, Thần Mộ tam đại đế quân bởi vậy mà sống lại.

Tam Thanh Ngọc Sách

Phân "Thượng Thanh Ngọc Lục", "Thái Thanh Ngọc Lục", "Ngọc Thanh Ngọc Lục", Trường Sinh Đại Đế sáng tạo ra. Có cấm thuật: tam thanh nhất khí

Cửu U Tố Nữ Kinh

Ma đạo, bí điển cấm kỵ, cửu u tố nữ sáng chế.

Cửu Tuyền Địa Ngục Kinh

Bí điển cấm kỵ trong địa ngục giới, chia làm chín phần, do Địa Ngục Chi Chủ sáng tạo ra.

Đại La kiếm điển

Bí điển cấm kỵ của Kiếm giới, Do La Thiên Đại Đế sáng chế.

Ma chấp Phật nghiệp kinh

Phân ma chấp thiên cùng Phật nghiệp thiên, Ba Tuần đế quân sáng tạo ra.

Diệt Thế Ma Kinh

Diệt Thế Ma Đế sáng tạo ra.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Tiên khí nạp VIP

Tiên khí nạp VIP

thánh tôn

CỬU MÔN


""

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc

Năm đó Tiên Hiệp xuống dốc, ai còn nhớ đến tám quyển tiên hiệp kinh điển, Chanh Qua đều đánh giá cao

Vì sao trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành tất cả mọi người đều không muốn phi thăng tiên giới, vì sao miêu tả Tiên giới đáng sợ như vậy?

Đại cương tiểu thuyết mạng rất khó viết? Mời ngài tham khảo 《 Kiếm Hoàng 》của tiểu nhân

Cuồng Nhân • Nga Thị Lão Ngũ

Vạch trần tâm kế Trần Bình An, cái thằng này xác thực rất đáng sợ a!

Dân Mạng Bình Luận 《 Vạn Cổ Tối Cường Tông 》 Như Thế Nào?

103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P2)

Đánh giá tiểu thuyết Cỏ dại cũng có hệ thống hack – Điệu Thấp Thanh Niên

Đồ sát tộc nhân, tính kế gia tộc, hãm hại huynh đệ... 《 Cổ Chân Nhân 》 muốn truyền đạt tư tưởng gì?

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 2 năm 2023

Tương Dạ: Mười ba vị tiên sinh trong Thư viện Đường quốc

Q-1: Quét Ngang Võ Đạo: Phụ Thuộc Tính Chất Thêm Điểm Bắt Đầu

Xem bóng đá trực tuyến: Lợi ích bất ngờ và mẹo mượt mà

Iwinclub.tools - So sánh game nổ hũ giữa cổng game IWIN Club và RikVip

Review truyện Tuyết Đối Một Lần của tác giả Hải Để Mạn Bộ Giả

Chuyên mục “Top ghi bàn” của XoivoTV luôn cập nhật những bàn thắng mới nhất

《 Vạn Tộc Chi Kiếp 》Đại kết cục: Kết thúc tại đỉnh phong.

Siêu thoát thiên đạo là gì? Quá trình siêu thoát thiên đạo trong tiểu thuyết Tu Chân Liêu Thiên Quần

Xổ Số Kubet - Nơi Thỏa Mãn Đam Mê Cá Cược Lô Đề Năm 2024

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok