Vũ Đạo Đại Đế

Tiên khí nạp VIP | | 1629

Review Huyền huyễn

Vũ Đạo Đại Đế là một bộ tiểu thuyết liên tục trên mạng, tác giả là vong tình chí tôn, thuộc thể loại huyền huyễn kỳ ảo, nền tảng ra mắt là văn học Cửu Khố.

I.Giới thiệu về câu chuyện

Thiếu niên La Tu xuất thân hèn mọn, thiên phú bình thường, lại ngoài ý muốn dung hợp chí bảo do bản nguyên sinh tử pháp tắc biến thành, từ nay về sau thân tàng chư thiên sinh tử luân, chấp chưởng luân hồi, sáng tạo ra thần thông vô thượng, thành tựu một đời đại đế, ngạo thị cổ kim.

Một thiếu niên xuất thân bần hàn, chiếm được một quả chí bảo bản nguyên sinh tử châu, từ đó thân tàng trữ Chư Thiên Sinh Tử Luân, chấp chưởng Luân Hồi, sáng tạo ra thần thông vô thượng, thành tựu một đời võ đạo đại đế!

II.Cảnh giới tu luyện

Vị diện thấp

Luyện thể Võ Đồ Cảnh, Khí Hải Võ Võ Cảnh, Tiên Thiên Vũ Sư Cảnh, Luyện Thần Vũ Tông Cảnh, Vũ Vương Cảnh, Vũ Quân Cảnh, Vũ Hoàng Cảnh, Vũ Thánh Cảnh, Võ Tôn Cảnh, Vũ Đế Cảnh, Thần Ma Cảnh (Vĩnh Hằng Cảnh). (Mạnh nhất)

Vị diện trung cao

Trung bình vị diện: Thần Ma Cảnh, Thiên Thần Cảnh, (mạnh nhất)

Vị diện cao cấp: Thần Vương Cảnh, Thần Hoàng Cảnh; (Mạnh nhất)

Lưu ý: Cao cấp vị diện phân thần hoàng thế giới và thần tôn thế giới, thần hoàng thế giới mạnh nhất: Thần Vương Cảnh; Thế giới Thần Tôn mạnh nhất: Thần Hoàng Cảnh

3.000 thế giới

Thần Ma Cảnh (Vĩnh Hằng Cảnh), Thiên Thần Cảnh, Thần Vương Cảnh, Thần Hoàng Cảnh, Thần Tôn Cảnh, Thần Đế Cảnh, Đại Đế Cảnh

Bát đại chí tôn giới

Nhất đẳng chí cửu đẳng thần ma, Chí Tôn cảnh, Đạo chủ cảnh. (Nhất chí lục đẳng tương ứng với Thiên Thần Cảnh, Thần Vương Cảnh, Thần Hoàng Cảnh, Thần Tôn Cảnh, Thần Đế Cảnh, Đại Đế Cảnh. Cửu đẳng thần ma chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thần vương cấp, thần hoàng cấp, thần đế cấp, đại đế cấp)

Tiên giới

Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên (tam tiên cảnh), tiên vương, tiên quân, tiên chủ (đại tiên cảnh lại là Khuy Đạo Cảnh), Chí Tiên (Tam Đạo Cảnh), Tiên Tôn (Đạo Vực Cảnh), Tiên Đế (Thánh Giả).

Vô tận đạo giới

Chứng Đạo Giả mười hai tầng trời (Chứng Đạo giả từ một đến ba tầng là Giáo Tôn, bốn đến sáu tầng là tổ vương, bảy đến chín tầng là Đại Tổ Vương, mười đến mười hai tầng là tổ tôn), thành đạo giả, Đạo giới Thánh Vương, Đạo giới Thánh Hoàng, Thánh Tôn Cảnh, Thánh Đế Cảnh.

Thế giới vĩnh cửu

Nguyên Luân Cảnh, Nguyên Giới Cảnh, Nguyên Diệt Cảnh, Cấp Bất Hủ, Cấp Bất Hủ Vương, Cấp Chúa Tể, Đại Đạo Chủ

Hư Tôn văn minh quốc gia

Cấp khởi nguyên, cấp thần linh

Thái Hư thần giới

Cấp Hư Chi Thần Chủ, Thánh Chi Thần Chủ cấp, Thiên Chi Thần Chủ cấp

Cửu Huyền Tông

Đại Hỗn Nguyên Thất Cung Cảnh, Thần La Đạo Tôn Cảnh

Thần La hư không

Thần La đạo tôn, Thần La Thiên Tôn, Thần La Tôn Chủ, Thần La Thánh Quân, Thần La Thánh Tổ, Thần La Thiên Đế

Chiều tối cao

Một bước siêu thoát, hai bước siêu thoát, ba bước siêu thoát, bốn bước siêu thoát, siêu thoát đạo vương, siêu thoát đạo tôn, siêu thoát chí tôn

Huyền Chi Kích

Thái Sơ Cảnh, Thái Thủy Cảnh, Thái Nguyên Cảnh, Vô Thủy Cảnh, Vạn Cổ Cảnh, Không Không Không Cảnh

III.Võ giới

Thái Sơ cảnh, Thái Thủy Cảnh, Thái Nguyên Cảnh, Vô Thủy Cảnh, Vạn Cổ Cảnh, Bất Không Không Cảnh, Chí Tôn Cảnh.

IV.Giới thiệu nhân vật

Nam chính

Tên: Rothe

Giới tính: Nam

Tuổi: 200.000 năm

Cảnh giới: Chân Vũ Đại Đế

Tính cách: trọng tình trọng nghĩa, hành động quyết đoán

Hứng thú: tu luyện, luyện đan, trận pháp

Thân phận: Người thừa kế Luân Hồi Châu sinh tử, Tu La Vương, hậu duệ Thái tộc, đệ tử đế sư, chí tôn Thiên Kiêu, đế môn môn chủ Trải nghiệm: Tu luyện chư thiên sinh tử luân công pháp, kế thừa thượng cổ Thái Huyền môn đạo thống, ở Thiên Vũ quốc Tử Phủ bí cảnh khai sáng Thái Huyền môn, là Thái Huyền môn môn chủ, có Thái Huyền Luyện thần thuật, Thái Huyền trấn sát thuật, Thái Huyền hư không thuật tam đại tuyệt học. Sau đó tiến vào vị diện trung đẳng, cứu Viêm Nguyệt Nhi, Nhan Tịch Nhược, tiến vào hoang giới, Sau khi tiến vào thế giới vĩnh hằng, gia nhập Chân Ta Học Cung, đánh bại Thiên Kiêu cùng thời, lấy Đại Đế cảnh diệt sát diệt cường giả Nguyên Cảnh Thế Giới Hư, đạt được danh hiệu Chí Tôn Thiên Kiêu. Sau khi tu đến Nguyên Cảnh, đổi thật học cung ta làm đế môn. Trong trận chiến phong ấn Thiên Mệnh Chi Chủ Vũ Bá, cảm ngộ lực lượng khởi nguyên, đánh chết đại bộ phận diệt hư cùng soán mệnh sư chúa tể cấp, đuổi giết Thương Không Vương đến Hỗn Độn hư không, mê thất. Hiện tại đã tiến vào quốc độ văn minh Hư Tôn, cũng đã thành công tiến vào Hư Tôn điện, đạt được danh ngạch đệ tử tinh anh thí luyện ngũ thần khóa, đánh bại đệ nhất thiên tài Triệu tộc của thế lực mạnh nhất quốc độ văn minh Hư Tôn Triệu Thắng Long, tiến vào một trong ngũ thần giới, Thái Hư thần giới, đã đột phá hư chi thần chủ cấp, chiến lực mạnh nhất tiếp cận thiên chi thần chủ cấp.

Nữ chính:

Tên: Viêm Nguyệt Nhi

Giới tính: Nữ

Tuổi: 300

Tính cách: trái tim tốt bụng, ác như thù

Thân phận: Thiên Vũ quốc thập đại thế gia Viêm gia, La Tu thê tử

Trải nghiệm: Cùng Tử Phủ cung có huyết hải thâm cừu, sau đó thông qua La Tu báo thù, để tử phủ cung diệt môn. Thức tỉnh huyết mạch Phượng thượng cổ, thông qua Hỗn Độn Thạch đạt tới Vũ Quân cửu trọng, luyện thành Ngũ Hành bảo thể, để phượng tôn Phượng tộc mạnh mẽ mang về Phượng tộc. Sau đó được Tu La cứu ra, cùng đi tới Huyền Thiên giới. Ở Huyền Thiên Giới Thái Huyền Môn bị hồng y nữ tử (Lưu Hạ Hàm) mang đi và xóa đi ký ức đổi tên thành Hồng phi. Tại Thiên Vân tiên tông được La Tu cứu ra, bởi vì trí nhớ thiếu hụt hai người vẫn chưa nhận ra nhau. Sau khi khôi phục lại bộ nhớ.

Vai phụ 1:

Tên: Hồ Thanh Thanh

Giới tính: Nữ

Tuổi: 20

Tính cách: tri ân đồ báo, mưu lược hơn

Thân phận: Đệ tử Phù Đồ Thành Bắc Huyết Chi Địa Tinh Hải Giới, có

được thiên ma chi thể. Vì cường giả chí tôn thời thái sơ chuyển sinh.

Vai phụ 2:

Tên: Lục Mộng Dao (đã chết)

Giới tính: Nữ

Tuổi: gần 10.000 năm

Tính cách: dịu dàng hiền lành, biết tính nội liễm

Thân phận: Tinh Hải giới Đông Vực tổng tuần tra Ngọc Tôn "Ngọc tiên tử" đồ đệ, có băng linh chi thể. Nam chính mối tình đầu, sau đó vì cha mà bỏ lỡ. Đã hy vọng để phục hồi nhưng tất cả vì nhiều lý do khác nhau đã bỏ lỡ. Chiếm được nửa khỏa thần cách của Kỷ Vô Song, do đó có được thiên phú đao đạo xuất sắc, cho nên bị Thánh nữ Thánh Nữ Đông Phương Vân Y của Thánh Nữ Thánh Linh tộc thu làm đệ tử. Bởi vì không muốn lần thứ hai bỏ qua La Tu mà ở sư phụ cùng La Tu lựa chọn La Tu, vì giúp La Tu thoát khốn mà phản bội Đông Phương Vân Y, bởi vậy bị giết.

Vai phụ 3:

Tên: Nhan Tịch Nhược

Giới tính: Nữ

Tuổi: 22

Tính cách: nhìn xa trông rộng, gió nhẹ mây

Thân phận: Đệ tử Thánh Địa Vân Hải, cùng La Tu có chấp niệm kiếp trước. Huyền Thiên Giới Thái Huyền Môn bị hồng y nữ tử (Lưu Hạ Hàm) mang đi không rõ tung tích, sau đó cùng La Tu gặp nhau

Vai phụ 4:

Tên: Tất Thiên Tuyết

Giới tính: Nữ

Tuổi: 21

Tính cách: dịu dàng và tốt bụng, thẳng thắn và sống động

Thân phận: Đệ tử hạch tâm Thái Huyền môn, có Huyền Âm chi thể, La Tu có hồn cấm của nàng

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Sát Thần Lục Điện

tịch cung Sát Thần Lục Điện

Sát Thần Lục Điện(Cung)[ Vũ Long Linh Thần Tông] khen tặng tác giả.

8 tháng trước

Sát Thần Lục Điện

tịch cung Sát Thần Lục Điện

Sát Thần Lục Điện(Cung)[ Vũ Long Linh Thần Tông] khen tặng tác giả.

8 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok