Xin chia sẻ hệ thống tu luyện để cùng đàm đạo

Huyền Thanh Cổ Thần | | 6293

Cộng Đồng Thông tin

Luyện khí kỳ (chân nhân): Chia làm ba cảnh giới lớn là Khai Thể, Linh Huyền, Thần Thông, mỗi cái lại phân ra sơ, trung, hậu kỳ, đỉnh phong. Là giai đoạn đầu của người tu tiên, loại bỏ phàm thể, làm quen với linh khí, cảm thụ thần thông, là quá trình vô cùng gian khổ. Tuổi thọ trung bình khoảng 150-180 tuổi.

 

Khởi cơ kỳ ( đại chân nhân): lại là quá trình tu luyện nhục thân, như tên gọi, nghĩa là khởi tạo lại cơ thể, là quá trình thoát thai hoán cốt, chính thức vứt bỏ phàm thể, hấp thụ linh khí như một bình chứa vậy. Thọ mệnh khoảng 200-300 tuổi.

 

Tiên thiên kỳ (thiên nhân, địa tiên): cái này là chính thức bước vào tiên lộ, hấp thụ linh khí gấp rút chuẩn bị cho Kim đan kỳ. Thọ mệnh khoảng 500 tuổi.

 

Kim đan kỳ (chân quân, thiên tiên, địa tôn): là quá trình linh khí trong cơ thể ngưng kết thành một viên Kim đan, ở kỳ này tu tiên giả buộc phải độ qua thiên địa lôi kiếp và xác định đạo tâm của bản thân. Kim đan có thể ban đầu sẽ rất bé nhưng sẽ lớn dần trong quá trình tu luyện, bắt đầu ngưng pháp tướng cho Thần hình kỳ. Thọ 700-1000 tuổi.

 

Thần hình kỳ (thiên tôn, thiên quân): là quá trình mà Kim đan nát ra và kếp hợp với pháp  tướng hoá pháp thân thành chân thân, thần hình mang bất kì cái nào hình dáng, có thể sinh ra thần niệm, thần tu vạn dặm, bắt đầu cảm thụ thiên địa phép tắc, tạo được lĩnh vực thế giới. Đã có khả năng khai tông lập phái, tự xưng khai sơn lão tổ. Thọ 1 vạn đến 3 vạn năm tuổi.

 

Tiến thần kỳ (thần quân, thần tôn): có thể tự là Sáng thế thần trong thế giới của chính mình tạo ra, nắm vững được phép tắc nhưng vẫn chưa có cảm ngộ sâu sắc nhưng vẫn có thể vận dụng được uy lực của thiên địa. Là giai đoạn mà thần hồn và thần thông tiến hoá đến đỉnh cao nhất, thần hồn có thể phân ra rải rác khắp nơi. Được xưng Đại năng cường giả. Thọ mệnh cực hạn lên đến hơn 10 vạn năm tuổi.

 

Hư linh kỳ( chân tiên, thánh tôn, thánh quân, cổ thánh): này là giai đoạn mà toàn bộ mọi thứ trong cơ thể tu sỹ sẽ huyễn hoá thành Hư ảo. Thần thông, pháp lực, tu vi, thân thể,.... sẽ như phàm nhân, không có khí tức nào nhưng tực chất là hư ảo mà thôi. Nhẹ nhàng cử động cũng động đến phép tắc lực lượng. Ở kỳ này chủ yếu tự. Tu sỹ sẽ tham vấn Đạo của bản thân nhằm chuẩn bị cho Độ đạo kỳ phía trước. Sống đến 50 vạn năm tuổi.

 

Độ đạo kỳ ( huyền tiên, đại tiên): như tên gọi nghĩa là độ đạo tâm của tu sỹ, đạo tâm không vững ắt bị thôn phệ. Kỳ này giống như đang nhờ vả thiên đạo làm thầy dạy vậy. Sống hơn trăm vạn tuổi.

 

Độ kiếp kỳ ( hư tiên ): là quá trình thiên đạo giáng thiên kiếp tiêu diệt tu tiên giả vì sợ sẽ nghịch thiên, vượt thiên đạo phi thăng tiên giới, thiên kiếp giáng xuống tùy vào nhân quả của tu tiên giả trong quá trình tu hành. Thọ mệnh hơn ức vạn.

 

Thăng tiên (tán tiên, thượng tiên): là giai đoạn cuối của Tu tiên giả, sau khi độ kiếp sẽ có ánh sáng từ Tiên giới rước lên nên còn gọi là Phi thăng. Có thể thọ nguyên đến vô tận nếu không gặp cường địch.

 

Mỗi cấp lại phân ra sơ, trung, hậu kì và đỉnh phong.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Hơn nữa không chỉ có đơn giản là sáng tạo thế giới, nếu như muốn đảm nhiệm thêm vận hành thế giới cùng với tiếp nhận tín ngưỡng cùng hệ thống niệm lực thì càng yêu cầu thêm đạo tâm, vậy nên ta nghĩ muốn tạo ra thế giới đạo hữu có thể để ở Độ Đạo Kỳ, đây mới là cảnh giới theo như phân tích bên trên có thể hàm hàm giữ lại được thế giới. Còn nếu đh viết sảng văn thì không cần phải quan tâm lắm đâu.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Hơn nữa không chỉ có đơn giản là sáng tạo thế giới, nếu như muốn đảm nhiệm thêm vận hành thế giới cùng với tiếp nhận tín ngưỡng cùng hệ thống niệm lực thì càng yêu cầu thêm đạo tâm, vậy nên ta nghĩ muốn tạo ra thế giới đạo hữu có thể để ở Độ Đạo Kỳ, đây mới là cảnh giới theo như phân tích bên trên có thể hàm hàm giữ lại được thế giới. Còn nếu đh viết sảng văn thì không cần phải quan tâm lắm đâu.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Về tổng thế chung đạo hữu vẫn làm khá là đầy đủ, mấy cái bên dưới ta chỉ đưa ra để sửa lại tí tẹo về mặt danh tự mà thôi.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Nhưng tổng kết lại ta thấy sơ đồ của đạo hữu đúng là có được sức sáng tạo, ý tưởng của Hư Linh Hoá Phàm cũng khá là hay, chỉ là kết nối giữa các cảnh giới vẫn còn yếu mà thôi.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Ngoài ra còn về vấn đề danh hiệu. Huyền Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, thế mà nhỏ hơn Tán Tiên? Nếu như có một thượng giới bên trên, mà ở hạ giới đã dám xưng tiên thì đấy chính là phạm huý. Có thể đặt Thần hoặc Thánh cấp ở dưới Tiên cấp, cũng có thể đặt Tiên dưới Thần, Thần dưới Thánh, nhưng nếu như có một lúc đồng thời thì ở hạ giới sẽ không thể xưng được. Tỉ như thượng giới là Thánh Giới thì hạ giới sẽ không thể đặt là Thánh Tôn hay Thánh Quân được, cao lắm chỉ có thể là Thánh giả mà thôi, nhưng lại hoàn toàn có thể xưng làm Tiên Tôn Tiên Đế, đây là vấn đề tên gọi, cũng không phải quá quan trọng nhưng vẫn cần để ý.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Ngoài ra, cũng như phân tích ở bên dưới nữa, nếu như mà Thiên Đạo đủ mạnh để vả mồm Độ Kiếp kỳ thế thì lại càng không thể xưng làm Sáng Thế Thần dù nội hay ngoại đối với. Tiểu thế giới được, bởi vì hệ thống pháp tắc của Thiên Đạo là quá cao đối với cả thế giới này mà nói, thành ra nếu như xuất hiện một tiểu Thiên Đạo (hehe) thì nó cũng sẽ tuân theo Thiên Đạo lớn chứ không phải tu sĩ, coi như Thiên Đạo rảnh không phân tâm thì đây cũng là một lý do mà ta nói rằng danh Sáng Tạo Giả cùng Chưởng Khống Giả là có thể gọi, nhưng Sáng Thế Thần liền không thể.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Kim Đan đến Thần Hình đến Tiến Thần: thọ nguyên gấp 10 Tiến Thần đến Hư Linh: gấp 5, đến Độ Đạo gấp 2, sau đó đến Độ Kiếp liền gấp ? Ức vạn, nếu dịch theo bên Tàu thì là một ngàn tỷ, nếu theo bên mình thì là một tỷ, dù thế nào cũng là đang tăng rồi giảm dần rồi đột nhiên tăng, đây là bất hợp lý. Cho dù ông có để từ 1 vạn đến thẳng vô cực cũng được, nhưng sơ đồ tịnh tiến là không thể đi xuống.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Ngoài ra, còn một vấn đề nữa, đó chính là ông nhảy cảnh giới hơi nhanh chút xíu, cũng còn là một vấn đề Thiên Đạo không cho, thế thì làm sao mà ông sáng tạo ra được thế giới? Nếu thế thì cái Tiên Giới nó nhảy vọt khủng khiếp tới mức độ nào, theo quy tắc cấp số nhân thì sẽ diễn hoá tới như nào? Ông nên làm chi tiết hơn chút.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Ừ thì tạm thời coi như thế giới như vậy cũng có thể coi như là Tiểu Thế Giới đi, nhưng đạo hữu nên phân biệt hai khái niệm Sáng Thế Thần cùng Thế Giới Sáng Tạo Giả. Sáng Tạo Giả là mượn dùng Thiên Địa Pháp Tắc vốn có cùng kỳ danh tư tưởng tới chế tạo, còn Sáng Thế Thần mới thực sự là cung cấp hoàn toàn tất cả, trên căn bản là không thể so sánh. Tưởng tượng như này cho dễ, ông đi vay vốn ngân hàng, dựng nên một công ty, tuyển mộ tất cả nhân viên, đấy là Sáng Tạo Giả, cực kỳ không dễ như đã biết. Nhưng là Sáng Thế Thần liền sẽ tự mình xây dựng công ty, từ xi măng gạch đá cho đến tất cả các đơn đặt hàng, ông làm hết tất cả mọi công việc, độ khó trên căn bản là như vậy đấy.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Có một số vấn đề, đó chính là về mặt pháp tắc bản chất cùng Thiên Đạo quy cách. Về vấn đề sáng tạo thế giới thì cực kỳ là khó, 10 vạn năm tuổi theo một cách nói nào đó thậm chí còn ít hơn cả một thế giới nhỏ yếu, làm sao có thể xưng làm Sáng Thế Thần được, hoạ chăng là nắm giữ quyền quyết định chính yếu mà thôi, thế giới kia cũng khó mà xưng làm Tiểu Thế Giới được, đa số như ta thấy thì cái được gọi là Sáng Thế Thần yêu cầu thấp nhất thì bản thân bọn họ thọ nguyên cũng phải từ hàng triệu đổ lên.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Cái này là do đạo hữu tự nghĩ ra hay là từ đâu ghi vào?

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok