#1: Ẩn Sát: Thứ tự đẩy ngã nữ chính cùng tuyến thời gian

《 Ẩn Sát 》 là một bộ tiểu thuyết đô thị sát thủ được đăng nhiều kỳ tại Qidian, tác giả là Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, tiểu thuyết hiện tại đã hoàn tất ....

#2: Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Toàn Cầu Cao Võ

《 Toàn Cầu Cao Võ 》 cảnh giới võ đạo võ giả chia làm một đến chín phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, nhất phẩm trước đó còn có không phải ....

#3: Kịch bản tiểu thuyết Tuyết Trung Hãn Đao Hành, một đường giảng thuật cố sự

Đối với tổng quản 《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》 bản này kinh điển tiểu thuyết, không ít bằng hữu không có đọc qua đều đang hỏi tiểu biên ....

#4: Sơ lược Tương Dạ

Tiểu thuyết căn cứ vào tu chân thế giới, nhưng lại thắng tu chân, giảng thuật nhân định thắng thiên, hoa nở bỉ ngạn thiên lịch sử, làm cho người suy nghĩ

#5: Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Hoành Tảo Thiên Nhai

Hệ thống cảnh giới qua các thế giới ( Hoành Tảo Thiên Nhai)

#6: Tư liệu cặn kẽ các nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Cầu Ma

Tô Minh không cam lòng vận mệnh bị chưởng khống, cùng vận mệnh đấu tranh cố sự. Tu tiên mịch trường sinh, nhiệt huyết nhậm tiêu diêu, đạp liên duệ ba ....

#7: Tóm tắt sự kiện nổi bật ,nhân vật trong map bát hoang sau sự kiện đại hủy diệt cho ai đã drop

Tóm tắt sự kiện nổi bật ,nhân vật trong map bát hoang cho mấy bác đã drop:)) sau đại huỷ diệt

#8: Sơ lược Ma Thiên Ký

Đây là một bộ truyện được Vong Ngữ viết sau khi hoàn thành 《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》

#9: Tường tận về quyển tiểu thuyết 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》

Sau đây là một đoạn tóm tắt về quyển tiểu thuyết 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》được convert xen chút dịch từ Baidu

#10: Sơ lược Mục Long Sư.

Sơ lược Mục Long Sư.

#11: Phương Nguyên truyền kỳ nhân sinh

Phương Nguyên truyền kỳ nhân sinh

#12: Phân loại các MA PHÁP SƯ trong tiểu thuyết kỳ huyễn tây phương

Phân loại các MA PHÁP SƯ trong tiểu thuyết kỳ huyễn tây phương

#13: Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Lý Hồng Thiên

Hệ thống cảnh giới qua các thế giới ( Lý Hồng Thiên)

#14: Sơ lược Dương Thần

《 Dương Thần 》, một quyển tiểu thuyết tu chân của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, xuất ra đầu tiên tại Qidian tiểu thuyết, hiện tại đã hoàn thành ...

#16: Hệ Thống tu luyện và các thế lực trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Hệ Thống tu luyện và các thế lực trong truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

#17: Sơ lược Lạn Kha Kỳ Duyên

Lạn Kha Kỳ Duyên, một quyển tiểu thuyết tiên hiệp cổ điển của tác giả Chân Phí Sự, 315 vạn chữ, hiện đã hoàn thành.

#18: Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Phong Lăng Thiên Hạ

Hệ thống cảnh giới qua các thế giới ( Phong Lăng Thiên Hạ)

#19: Các thiết lập tương quan trong tiểu thuyết Vũ Luyện Điên Phong

《 Vũ Luyện Điên Phong 》 là tiểu thuyết huyền huyễn dưới ngòi bút của tác giả Mạc Mặc, đăng tràng vào năm 2015, trước mắt 1750 vạn chữ ....

#20: Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Vũ Luyện Điên Phong

《 Vũ Luyện Điên Phong 》 là tiểu thuyết huyền huyễn dưới ngòi bút của tác giả Mạc Mặc, đăng tràng vào năm 2015, trước mắt 1750 vạn chữ ....

#21: Sơ lược Vũ Luyện Điên Phong

《 Vũ Luyện Điên Phong 》 là tiểu thuyết huyền huyễn dưới ngòi bút của tác giả Mạc Mặc, đăng tràng vào năm 2015, trước mắt 1746 vạn chữ ...

#22: Vương Bảo Nhạc kinh lịch nhân sinh

Mộng tưởng của ta là trở thành Tổng Thống liên bang. Thi vào Hạ viện Phiếu Miểu đạo viện, tại thời điểm đạo viện khảo nghiệm tâm tính, bởi vì thần bí ....

#23: ĐẾ BÁ: Kiểm kê một số sáo lộ trang bức

Vốn còn rất nhiều sáo lộ trang bức, nhưng ta nghĩ nghĩ chỉ viết vài cái sáo lộ thường thấy trong tiểu thuyết Đế Bá

#24: Sơ lược Yêu Thần Ký

《 Yêu Thần Ký 》 là tiểu thuyết đông phương huyền huyễn được sáng tác bởi tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu, đăng đầu tiên tại trang web Qidian tiểu thuyết ...

#25: Sơ lược Lâm Uyên Hành

《 Lâm Uyên Hành 》 là tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Trạch Trư, đăng nhiều kỳ tại Qidian, ngày 15-12-2019 bắt đầu đăng nhiều kỳ.

#26: Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Vũ Phong

Hệ thống cảnh giới của Đa Vũ Trụ ( Vũ Phong)

#27: SỬ VIỆT: THỐNG NHẤT THIÊN HẠ KHÓ HƠN LÊN TRỜI!

Bên dưới là bản đồ nước ta những năm khói lửa nghi ngút ấy, nhìn sơ qua chúng ta có một nhận xét rằng: “Ôi cái nước loạn như tơ vò!”.

#28: Thánh Khư: Bảng xếp hạng chiến lực Tam Bộ Khúc

Thánh Khư đều đã hoàn tất được một thời gian, hôm nay cố gắng tổng kết một chút bảng xếp hạng chiến lực tam bộ khúc của Thần Đông.

#29: Đế Bá: Bảng xếp hạng Cổ Thụ mạnh nhất được nhắc tới ở Cửu Giới

Lần này nhấc lên bảng xếp hạng cổ thụ mạnh nhất được nhắc tới ở Cửu Giới.

#30: Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 7 CỰU NHẬT

Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 7 CỰU NHẬT

#31: Sơ lược Thánh Khư

Thánh Khư, một bộ tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi Thần Đông. Cố sự giảng thuật nhân vật chính ở bên trong rách nát quật khởi ...

#32: Đại Đạo Triều Thiên giảng cố sự gì?

Ngày đó mới tới sơn thôn bị các thôn dân cho rằng là tiên sư. Tuấn mỹ vô song thiếu niên áo trắng, tự xưng người Triều Ca, trong mắt người ngoài đặc biệt l

#33: Sơ lược Đại Đạo Triều Thiên

《 Đại Đạo Triều Thiên 》 là tiểu thuyết đông phương huyền huyễn được sáng tác bởi Miêu Nị.

#34: Cổ Chân Nhân: Bát Chuyển Cổ Tiên

Cổ tồn tại giữa thiên địa, nó tự sinh tự diệt, cũng có thể nhân cổ hợp nhất. Ta nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, luyện thương thiên!

#35: Kiếm phổ Tần Thời Minh Nguyệt

Kiếm phổ, được thiết lập trong anime 3D võ hiệp 《 Tần Thời Minh Nguyệt 》.

#36: Kiêm kê vài nhân vật mang tai họa khét lẹt trong giới văn học mạng

Kiểm kê văn học mạng bên trong tai họa nhân vật có nào?

#37: Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 6 KẺ TRỘM

Quỷ Bí Chi Chủ, một quyển tiểu thuyết tây huyễn của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Cố sự giảng thuật Chu Minh Thụy xuyên qua thế giới tây phương ...

#38: Kiểm kê mấy cái kịch bản thường thấy trong tiểu thuyết lịch sử

Những cái kia nhân vật chính từ hàn môn nghịch tập tốt môn phiệt duyệt tiểu thuyết lịch sử, kỳ thật đều có rất nhiều điểm giống nhau.

#39: Bảng xếp hạng chiến lực Đấu Phá Thương Khung

Tiêu Tiêu là Tiêu Viêm cùng Thải Lân sinh nữ nhi, thực lực vì nhất tinh Đấu Tông, sau tại Tiêu Viêm bước vào Đấu Đế một sát na bước vào bát tinh Đấu Thánh

#40: Bảng xếp hạng chiến lực Đấu La Đại Lục

Phải nói một chút điều kiện tiên quyết, Đường Tam ở bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái không tính, nhân vật chính quang hoàn tính thế nào ...

#41: Kiểm kê một chút Già Thiên có bao nhiêu vị Đại Đế xuất hiện

《 Già Thiên 》 là tác giả Thần Đông một bản đỉnh phong tác phẩm, chủ yếu nói chính là thời đại hồng hoang tu sĩ vì có thể chứng đạo đại đế mà truy cầu ...

#42: Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 5 CHIÊM BẶC GIA

Quỷ Bí Chi Chủ, một quyển tiểu thuyết tây huyễn của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Cố sự giảng thuật Chu Minh Thụy xuyên qua thế giới tây phương ....

#43: Lâm Lôi ghi chép đối chiến

Ghi chép bên trong lần quyết đấu thứ nhất ———— Học viện so tài Tập 2 Trưởng thành Chương 19: Ai là đệ nhất?

#44: Già Thiên giảng cố sự gì? Diệp Phàm nhân sinh kinh lịch

Đại học thời kì là trường học đội bóng chủ lực đội viên, trường học phong vân nhân vật, yêu thích chí dị loại thư tịch.

#45: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XV

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra....

#46: Bàn Long giảng thuật cố sự gì?

Lâm Lôi sinh ra ở Ngọc Lan đại lục Ô Sơn trấn, tại Thanh Khiết tông đường ở bên trong lấy được Bàn Long giới chỉ ...

#47: Thái Cổ Vạn Tộc Bảng trong Chúa Tể Chi Vương

Thái Cổ Vạn Tộc Bảng, là bảng danh sách những huyết mạch thần thoại ở Thái Cổ thời đại trong không gian Phạm Trụ.

#48: Danh Sách Hồn Thú Trong Hệ Liệt Đấu La Đại Lục

Danh Sách Hồn Thú Trong Hệ Liệt Đấu La Đại Lục

#49: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XIV

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#50: Sơ lược Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân là tiểu thuyết tiên hiệp được sáng tác bởi tác giả Nga Thị Lão Ngũ, hiện đã hoàn thành, toàn văn 368 vạn chữ.

#51: Sơ lược Thí Thiên Nhận

《 Thí Thiên Nhận 》 là một bộ tiểu thuyết đông phương huyền huyễn, tác giả là Tiểu Đao Phong Lợi, hiện đã hoàn thành, toàn văn 518 vạn chữ.

#52: Sơ lược Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân, là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn dị thế đại lục được sáng tác bởi tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, hiện đã hoàn thành. Cố sự giảng thuật ...

#53: Tu Chân Liêu Thiên Quần: Tổng hợp 5 cái trích đoạn khiến ngươi nửa đêm cười lăn lộn trên giường!

《 Tu Chân Liêu Thiên Quần 》 có thể nói là một trong các tiểu thuyết mạng nóng nảy nhất, độc giả biểu thị đây là bộ duy nhất hơn ngàn chương mới thăng ...

#54: Dị Thế Tà Quân: Quân Mạc Tà có bao nhiêu cái lão bà?

Cái này tiểu thuyết là tiểu biên nhìn qua một bản tương đối cao chất lượng sảng văn tiểu thuyết. Rất điển hình chung quanh đối thủ đều tương đối đần ...

#55: Gian Khách biên niên sử

Lịch hiến pháp năm 48: Hứa Nhạc ra đời. Lịch hiến pháp năm 53: Hứa Nhạc 5 tuổi. Phụ mẫu cùng muội muội nhỏ trước nghệ chết bởi một trận quáng nạn

#56: Bảng xếp hạng chiến lực 《 Nguyên Tôn 》

Phía dưới cho mọi người nói một chút 《 Nguyên Tôn 》 thẳng đến trước mắt nhân vật xuất hiện xếp hạng.

#57: Sơ lược Khánh Dư Niên

《 Khánh Dư Niên 》 là tiểu thuyết thuộc đề tài xuyên không lịch sử, được sáng tác bởi tác giả Miêu Nị, xuất ra đầu tiên tại Qidian tiểu thuyết. Tiểu thuyết

#58: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XIII

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#59: Sơ lược Phi Kiếm Vấn Đạo

《 Phi Kiếm Vấn Đạo 》, tiểu thuyết tiên hiệp của bạch kim đại thần Ngã Cật Tây Hồng Thị đăng nhiều kỳ tại Qidian. Tu tiên kiếm trường sinh, nhiệt huyết ....

#60: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XII

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#61: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XI

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#62: Sơ lược Quan Lộ Thương Đồ

Sau khi mình đọc xong bộ Quan Lộ Thương Đồ này mình có những cái cảm nghĩ thế này

#63: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần X

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#64: Thần Đạo Đan Tôn giảng cố sự gì?

Làm người cường thế lại bao che khuyết điểm, người bên cạnh có người thụ bất công đãi ngộ nhất định sẽ đòi lại. Đồng thời còn có bản làm đệ nhất ác miệng,

#65: Sơ lược Nguyên Tôn

Khí chưởng càn khôn thế giới, đến tột cùng là mãng tước thôn long, hay là Thánh Long quật khởi?!

#66: Tản mạn vài dòng về vài nhân vật trong tiểu thuyết đô thị trùng sinh Quan Lộ Thương Đồ

Tản mạn vài dòng về vài nhân vật trong tiểu thuyết đô thị trùng sinh Quan Lộ Thương Đồ

#67: Độc Cô Bại Thiên — Thái Cổ cấm kỵ đại thần!

“Thiên hạ có kẻ mạnh, gặp phải sự cố không hoảng sợ, vô cớ bị hiểu lầm mà không giận. Bởi vì lòng ôm chí lớn, hoài bão cao xa.” Người này vốn là như vậy

#68: Đế Bá: Bảng xếp hạng Đạo Quân

Sau khi sử dụng "Tinh Trụ" chứa một đạo Thái Sơ quang cuối cùng, đánh sập Cửu Giới, Đệ Thập Giới cùng Tam Tiên Giới.... Thái Sơ thụ cắm rễ Cửu Giới ...

#69: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần IX

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra....

#70: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần VIII

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#71: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần VII

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#72: Nghịch loạn âm dương — duy ta Ma Chủ!

Nghịch loạn âm dương, thế sự tuần hoàn, giấc mộng xa vời, vạn năm như mộng, nhưng chấp niệm này lại là không cách nào giải thoát cũng không có khả năng

#73: Phàm Nhân Tu Tiên biên niên sử

Tóm tắt hành trình tu tiên gian khổ của Hàn Lập

#74: Cổ Chân Nhân: Bảng xếp hạng cổ trùng

Cổ tồn tại giữa thiên địa, nó tự sinh tự diệt, cũng có thể nhân cổ hợp nhất. Ta nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, luyện thương thiên!

#75: Sơ lược Tam Thốn Nhân Gian

Ngẩng đầu ba thước không thần minh, lòng bàn tay ba tấc là nhân gian.

#76: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần VI

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#77: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần V

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra....

#78: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần IV

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra....

#79: Sơ lược Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

《 Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần 》 là tiểu thuyết trò chơi được sáng tác bởi tác giả Thiên Vận Lão Miêu, hiện vẫn đang còn tiếp.

#80: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần III

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#81: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần II

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra.

#82: Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần I

Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra....

#83: Sơ lược Tuyết Trung Hãn Đao Hành

《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》 là tiểu thuyết thuộc thể loại võ hiệp huyền huyễn đăng dài kỳ trên mạng của Trung Quốc, được nhà xuất bản văn nghệ ...

#84: Kiểm kê vài nhân vật nữ khiến độc giả nam đều muốn cùng nàng kết tóc phu thê

Hôm nay ngẫu hững, tiểu tử kiểm kê một chút các nhân vật nữ có phẩm chất khiến người người đều muốn cùng nàng kết tóc phu thê

#85: Kiêm kê vài nhân vật dù qua nhiều năm nhưng vẫn khiến độc giả khó quên!

Đào mộ đào mộ, ra tay ngoan độc, chỉ cần có cơ hội liên thủ, nhất định là làm lớn sự tình tiết tấu.

#86: Các ngươi chỉ biết đoán mò, Nhĩ Căn tự mình nói cho ta biết, cố sự này rất đơn giản!

Đầu tiên ta muốn nói cho các ngươi Vương Lâm những này các nhân vật chính muốn làm gì. Vị Ương đạo vực là quá khứ phát sinh sự tình, Vị Ương tộc cải ....

#87: ĐẾ BÁ BÍ VĂN

Đi qua nghìn năm mà bất diệt, sinh vật này cuối cùng sinh ra linh tính, lại thêm vạn năm mà bất tử, nó lại tiếp tục đản sanh ra linh trí, trí tuệ không thu

#88: Điểm mặt vài nhân vật khiếp đảm bậc nhất Cổ Long

Long Ngũ: Đệ Nhất Nhân- Kỳ Tài Trăm Năm võ học khỏi phải bàn từng 3 lần đánh bại thiên hạ đệ nhất đao khách Hùng Hộ Hoa ...

#89: NHỮNG DANH GIA VỌNG TỘC VÀ HẬU DUỆ CỦA HỌ TRONG CÁC TIỂU THUYẾT CỦA KIM DUNG

Một trong những khai quốc công thần đời Tống là danh tướng Dương Nghiệp, người đời vẫn gọi ông là Dương lão lệnh công

#90: Thần Cấp Đại Ma Đầu giảng cố sự gì?

Mời các đạo hữu đến một công pháp thể loại khoa huyễn - hệ thống . Kể về một nhân vật tên Hạ Bình ..........

#91: Trình độ võ công của Tiêu Phong

Sở trường chưởng lực cương mãnh vô tỉ, gặp khó nếu đối phương là kẻ dĩ nhu thắng cương, kéo dài trận đấu, lấy dai sức để thắng

#92: TUYỆT HỌC NGA MI

ựa vào vài thành Cửu Dương Thần Công tạo lên nội công trấn sơn của phái Nga Mi được tặng cho chữ: Bác

#93: Danh sách tên nhân vật trong Quỷ Bí Chi Chủ bằng tiếng Anh

Chú ý: Đánh * là có chú thích, tên trong dấu ngoặc là tên hiệu, nhiều tên hiệu dùng / ngăn cách

#94: Tạp luận về Hoàng Thường – Cửu Âm Chân Kinh

Bắc tống,Tống Huy Tông ra lệnh Hoàng Thường sưu tập hết kinh thư Đạo gia khắp thiên hạ biên soạn thành cuốn Vạn Thọ Đạo Tạng.

#95: Tiên Nghịch biên niên sử

Nhập môn khảo thí, thất bại ngã xuống sườn núi, phát hiện thiên nghịch, châu bên trong tu luyện, Huyền Đạo Tông giao lưu, Hằng Nhạc Phái bị gồm thâu ...

#96: Vĩnh Sinh giảng cố sự gì?

Phương Hàn vốn là vương triều Đại Ly Long Uyên tỉnh đệ nhất thế gia Phương gia gia nô, xảo đến Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ, trở thành Hoàng Tuyền Đại Đế ...

#97: Đấu Phá Thương Khung giảng cố sự gì?

Linh hồn Tiêu Viêm đến từ một tinh cầu xanh thẳm tên là Địa Cầu, bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà xuyên qua Đấu Khí đại lục, trở thành Tam thiếu gia ...

#98: Đấu La Đại Lục biên niên sử

Đấu La Đại Lục câu chuyện kể về Đường Tam và những người bạn. Phải nói trong hệ liệt của Đấu La thì không bao giờ quên được Sử Lai Khắc Thất Quái.

#99: Sơ lược Kiếm Lai — Phần 2

《 Kiếm Lai 》, một quyển tiểu thuyết kiếm hiệp huyền huyễn của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu, đăng nhiều kỳ tại Zongheng.

#100: Sơ lược Kiếm Lai — Phần 1

《 Kiếm Lai 》, một quyển tiểu thuyết kiếm hiệp huyền huyễn của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu, đăng nhiều kỳ tại Zongheng.

#101: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi giảng cố sự gì?

Một đệ tử của Thần Dược Môn ở Đông Huyền Châu, đại lục Lạc Nguyệt, trong lúc bị truy sát cùng sư phụ, y đã xuyên không tới Địa cầu nhập vào người tên ...

#102: Level các hào kiệt trong võ lâm Kim Dung!

Bài này tại hạ ,lấy ngồn trên mạng và kết hợp tình tiết mới. Một số nhân vật bác dung thêm tên vô và một số bản phim và truyện  dị bản nổi ăn theo vũ trụ K

#103: Tru Tiên giảng cố sự gì?

Tru Tiên kể về một thời đại thần tiên không xác định ở Trung Quốc, với 3 đại phái là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc, đối lập với Ma Giáo.

#104: Tàn Bào giảng cố sự gì?

Hắn sinh hoạt tại thời kỳ dân quốc rối loạn, tuy một thân tuyệt thế đạo pháp lại không phải đạo sĩ, hắn đứng tại biên giới chính tà, làm bạn cùng hắn ...

#105: Thâu Hương Cao Thủ giảng cố sự gì?

《 Thâu Hương Cao Thủ 》 xuất từ Lục Như Hòa Thượng đăng tại Zongheng tiểu thuyết một thiên kỳ huyễn tu chân tiểu thuyết, hiện tại đã hoàn thành.

#106: Toàn Cầu Cao Võ giảng cố sự gì?

Phương Bình, nhân vật nam chính, trùng sinh tự mang hệ thống. Bởi vì võ giả địa vị cao lập thệ trở thành võ giả.

#107: Sơ lược Toàn Chức Pháp Sư

《 Toàn Chức Pháp Sư 》 là một bản tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ tại Chuangshi cùng Qidian, tác giả là Loạn.

#108: Mạn đàm Thái Cực Quyền

Thái Cực quyền kết hợp cương nhu (Nhu trung hữu cương, cương trung hữu nhu), đây là cái cảnh giới hoàn mỹ trong quyền thuật mà Kim Dung đã nói.

#109: Sơ lược Vạn Cổ Tối Cường Tông

《 Vạn Cổ Đệ Nhất Tông 》 là một bản tiểu thuyết đông phương huyền huyễn được sáng tác bởi tác giả Giang Hồ Tái Kiến, hiện đã hoàn thành, đăng tại Qidian.

#110: Sơ lược Linh Chu

《 Linh Chu 》 là một bản tiên hiệp cổ điển đăng nhiều kỳ tại 17K, hiện tại đã hoàn tất, tác giả là Cửu Đương Gia.

#111: Sơ lược Trạch Thiên Ký

《 Trạch Thiên Ký 》 là một bản tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi tác gia Miêu Nị, bắt đầu đăng nhiều kỳ tại Chuangshi từ 28 - 5 năm 2014.

#112: Thế giới động vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung

thế giới động vật trong kim dung vốn rất đặc biệt, qua trí tưởng tượng của tác giả đã vẽ ra nhiều con thú kỳ dị mà thế giới động vật không hề có.

#113: Những bộ 3 bá đạo nhất trong tiểu thuyết Kim Dung

khỏi cần bàn về độ bá đạo của tiêu dao tam lão nữa, đơn giản vì họ quá mạnh so với phần còn lại trong top này.

#114: Top 5 tổ chức tình báo sát thủ mạnh nhất trong Thiên Hành Cửu Ca

trong loạt phim tần thời minh nguyệt và thiên hành cửu ca ngoại trừ bách gia chư tử còn vô số tổ chức, khoan không nói đến các tổ chức nhỏ ...

#115: Sơ lược Cửu Âm Chân Kinh

cửu âm chân kinh xuất từ tiểu thuyết 《 xạ điêu anh hùng truyện 》, xuyên qua 《 xạ điêu tam bộ khúc 》 của nhà văn kim dung.

#116: Sơ lược Tu Luyện Cuồng Triều

đây là một cái khoa học cùng võ đạo đều xem trọng thời đại, đại tai biến về sau, nhân loại phát hiện nền văn minh tu luyện siêu cổ đại, mở ra một thời đại

#117: Sơ lược Tử Xuyên

《 Tử Xuyên 》, một bản tiểu thuyết kỳ huyễn, được sáng tác bởi tác giả Lão Trư, trước mắt đã hoành thành.

#118: Long Sinh Cửu Phẩm: Giới thiệu vài con rồng thường gặp trong truyện tiên hiệp!

tuy nhiên, cũng do văn hóa dân gian mỗi nơi một khác mà sinh ra nhiều dị bản về “long sinh cửu phẩm”.

#119: Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 4

Quỷ Bí Chi Chủ, một quyển tiểu thuyết tây huyễn của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Cố sự giảng thuật Chu Minh Thụy xuyên qua thế giới tây phương...

#120: Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 3

Quỷ Bí Chi Chủ, một quyển tiểu thuyết tây huyễn của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Cố sự giảng thuật Chu Minh Thụy xuyên qua thế giới tây phương...

#121: Đạo Gia: Ngũ Đại Thiên Sư!

những người này là: trương đạo lăng, trương quả, diệp pháp thiện, lữ đồng tân, vương trùng dương.

#122: Sơ lược Bàn Long

《 bàn long 》 là một quyển tiểu thuyết tây phương huyền huyễn xuất ra đầu tiên tại qidian, tác giả là ngã cật tây hồng thị, hoàn thành vào tháng 6 năm 2009.

#123: Võ học càng về sau càng suy thoái.

thời đại trước lợi hại bao nhiêu, thời đại sau kém bấy nhiêu. võ học càng về sau càng suy thoái.

#124: Sơ lược Chấp Ma

Tiểu thuyết giảng thuật cố sự một cái Vũ Chi Tiên Giới, một cái thế giới 'ta mệnh như điệp, trảm luân hồi', giảng thuật ta như chấp ma, thiên địa vô tiên..

#125: Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 2

Quỷ Bí Chi Chủ, một quyển tiểu thuyết tây huyễn của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Cố sự giảng thuật Chu Minh Thụy xuyên qua thế giới tây phương...

#126: Có bao nhiêu nữ chính trong Chấp Ma? Ninh Phàm đẩy ngã những nữ nhân nào?

nếu ta chấp ma, thiên địa vô tiên! nếu ta chấp tiên, thiên địa vô ma!

#127: Đế Bá Toàn Tập [Phần X]

Đế Bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả yếm bút tiêu sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

#128: Sơ lược Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, một bộ tiểu thuyết linh dị được sáng tác bởi thanh tử, đăng lần đầu tại chuangshi, hiện đã hoàn thành.

#129: Nhất Niệm Vĩnh Hằng biên niên sử — Phần 2

Bạch Tiểu Thuần, nam chính trong tiểu thuyết nhất niệm vĩnh hằng, được sáng tác bởi tác giả nhĩ căn, hiện đã hoàn thành.

#130: Nhất Niệm Vĩnh Hằng biên niên sử — Phần 1

Bạch Tiểu Thuần, nam chính trong tiểu thuyết nhất niệm vĩnh hằng, được sáng tác bởi tác giả nhĩ căn, hiện đã hoàn thành.

#131: Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 1

Quỷ Bí Chi Chủ, một quyển tiểu thuyết tây huyễn của tác giả ái tiềm thủy đích ô tặc.

#132: Đế Bá Toàn Tập [Phần IX]

Đế Bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả yếm bút tiêu sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

#133: Vô địch văn là dạng văn như thế nào?

vô địch văn hưng khởi đại khái cũng là bởi vì đại chúng đối với truyền thống huyền huyễn phế vật lưu liên miên bất tận biểu thị chán ghét.

#134: Đế Bá Toàn Tập [Phần VIII]

Đế Bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả yếm bút tiêu sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

#135: Sơ lược Đại Chúa Tể

《 Đại Chúa Tể 》 là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi thiên tằm thổ đậu, đăng lần đầu tiên tại qidian

#136: Sơ lược Linh Vực

linh vực 》 là một bản tiểu thuyết huyền huyễn, được sáng tác bởi tác giả nghịch thương thiên.

#137: Sơ lược Toàn Chức Cao Thủ

《 Toàn Chức Cao Thủ 》 là Hồ Điệp Lam đăng nhiều kỳ tại Qidian, hiện đã hoàn thành và cải biên thành anime, truyện tranh...

#138: Sơ lược Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn

《 tuyệt thế đường môn 》 là một quyển tiểu thuyết mạng thuộc thể loại huyền huyễn dị giới, được sáng tác bởi đường gia tam thiếu

#139: Sơ lược Hoành Tảo Hoang Vũ

hoành tảo hoang vũ là một quyển tiểu thuyết đông phương huyền huyễn được sáng tác bởi tác giả cô đơn địa phi.

#140: Sơ lược Võ Động Càn Khôn

《 Võ Động Càn Khôn 》 là một bộ đông phương huyền huyễn tiểu thuyết, ký kết trao quyền đăng nhiều kỳ tại qidian, tác giả là thiên tằm thổ đậu.

#141: Cổ Chân Nhân: Giới thiệu thế lực!

《 Cổ Chân Nhân 》 là tiểu thuyết huyền huyễn tu chân được sáng tác bởi tác giả cổ chân nhân, hiện tại đã thái giám

#142: Sơ lược Cổ Chân Nhân

《 Cổ Chân Nhân 》 là tiểu thuyết huyền huyễn tu chân được sáng tác bởi tác giả cổ chân nhân, hiện tại đã thái giám

#143: Sơ lược Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới

《 Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới 》 là một bộ tiểu thuyết tiên hiệp huyễn tưởng, tác giả Long Xà Chi, hiện vẫn đang đăng nhiều kỳ tại Qidian.

#144: Đế Bá Toàn Tập [Phần VII]

Đế Bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả yếm bút tiêu sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

#145: Sơ lược Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục là một quyển tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi đường gia tam thiếu, đăng tràng ngày 14-12-2008.

#146: Phổ cập một chút kiến thức về BƯỚC BỐN trong các truyện của Nhĩ Căn

trong sách của nhĩ căn, bước thứ tư là tương đối đặc thù, đoán chừng bản thân nhĩ căn cũng cảm thấy chân bước lớn có thể sẽ kéo tới trứng

#147: Sơ lược Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới

《 ma giới đích nữ tế 》 là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi điểm tinh linh, đăng nhiều kỳ tại qidian.

#148: Sơ lược Long Xà Diễn Nghĩa

《 long xà diễn nghĩa 》 là truyện kiếm hiệp được sáng tác bởi tác giả mộng nhập thần cơ, đăng lần đầu tại qidian.

#149: Những pha thể hiện võ công đi vào lòng đất của đại anh hùng kiêm dân chơi Phong chó điên.

những pha thể hiện võ công đi vào lòng đất của đại anh hùng kiêm dân chơi phong chó điên.

#150: Sơ lược Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

《 Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên 》, một cái Hàn Lập quát tháo tiên giới cố sự, một phàm nhân tiểu tử tu tiên bất diệt truyền thuyết.

#151: Sơ lược Tiên Lộ Tranh Phong

《 tiên lộ tranh phong 》 là tiểu thuyết tiên hiệp đăng nhiều kỳ tại zongheng, được sáng tác bởi tác giả duyên phận 0.

#152: Sơ lược Vạn Cổ Thần Đế

《 Vạn Cổ Thần Đế 》 là tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ tại Chuangshi được sáng tác bởi tác giả Phi Thiên Ngư.

#153: Sơ lược Long Phù

long phù là quyển tiểu thuyết đông phương huyền huyễn được đăng lần đầu tại tung hoành ( zongheng ) bởi tác giả mộng nhập thần cơ.

#154: Bách Khoa Toàn Thư Thập Đại Thần Khí Thượng Cổ

bàn cổ phủ: thần khí của sáng thế chi thần bàn cổ, nghe nói chính là thai nghén còn bàn cổ trong hỗn độn.

#155: Sơ lược Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Thiên Đạo Đồ Thư Quán là bộ tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi tác giả hoành tảo thiên nhai, xuất ra đầu tiên tại qidian.

#156: Sơ lược Thần Đạo Đan Tôn

《 Thần Đạo Đan Tôn 》 là tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ tại qidian, tác giả cô đơn địa phi.

#157: Sơ lược Linh Vũ Thiên Hạ

《 linh vũ thiên hạ 》 là một bản tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ, tác giả là vũ phong

#158: Sơ lược Kiếm Động Cửu Thiên

《 Kiếm Động Cửu Thiên 》 là một bộ tiểu thuyết đông phương huyền huyễn xuất từ tác giả Cô Đơn Địa Phi, đăng nhiều kỳ tại Qidian.

#159: Cổ Chân Nhân: Danh Sách Cổ Trùng Phần Cuối

Danh sách cổ trùng trong tiểu thuyết hắc ám văn cổ chân nhân.

#160: Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần III

Danh sách cổ trùng trong tiểu thuyết hắc ám văn cổ chân nhân.

#161: Sơ lược Nhất Thế Chi Tôn

《 nhất thế chi tôn 》 được viết bởi tác giả ái tiềm thủy đích ô tặc, thuộc thể loại đông phương huyền huyễn

#162: Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần II

Danh sách cổ trùng trong tiểu thuyết hắc ám văn cổ chân nhân.

#163: Sơ lược Già Thiên

Già Thiên lấy cửu long kéo quan tài làm chất dẫn, kéo ra một cái thế giới hồng hoang khổng lồ, dẫn xuất thượng cổ thần thoại di bí, thế giới rộng lớn

#164: Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần I

Danh sách cổ trùng trong tiểu thuyết hắc ám văn cổ chân nhân.

#165: Phàm nhân tiên giới thiên sắp hoàn thành: Kiểm kê 22 hố to chưa lấp!

Tiên giới thiên đã chuẩn bị kết thúc, nhưng trước mắt vẫn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Hôm nay tiểu biên kiểm kê một chút hố to có tranh luận tươn

#166: Sơ lược Mục Thần Ký

Mục Thần Ký, tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi tác giả trạch trư, hiện đã hoàn thành.

#167: Già Thiên: Top 10 chiến lực mạnh nhất!

Hôm nay phải cùng mọi người nói đến già thiên top 10 chiến lực mạnh nhất: diệp phàm thứ tư, vô thủy thứ năm, đệ nhất thực chí danh quy!

#168: Sơ lược Tiên Nghịch

《 Tiên Nghịch 》 xuất từ Nhĩ Căn, đăng nhiều kỳ tại Qidian, một bản tiểu thuyết tiên hiệp kinh điển đã hoàn tất.

#169: Đế Bá: Cửu Đại Thiên Bảo đối ứng Cửu Đại Thiên Thư

Đế Bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả yếm bút tiêu sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

#171: Sơ lược Đấu Phá Thương Khung

《 Đấu Phá Thương Khung 》 xuất từ tay Thiên Tằm Thổ Đậu, là một bản tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ tại Qidian, đã hoàn tất.

#172: Sơ lược Thần Mộ

《 Thần Mộ 》, tác phẩm thành danh của Thần Đông, đăng lần đầu tại Qidian. Là phần tiếp theo của 《 Bất Tử Bất Diệt 》.

#173: Sơ lược Cầu Ma

Tô Minh, nhân vật chính, tộc nhân Tố Minh tộc ở chân giới thứ 5, con trai Tô Chiến.

#174: Phân Tích Sự Liên Hệ Giữa Các Tác Phẩm Của Nhĩ Căn! ( Có Ảnh Minh Họa Cho Dễ Hiểu )

phân tích sự liên hệ giữa các tác phẩm của nhĩ căn, có ảnh minh họa cho dễ hiểu

#175: Bất Tử Bất Diệt biên niên sử

Thiên đạo! Thiên đạo! Thiên đã mất đạo, cần gì thuận thiên, đạo vừa chết, ma ứng sinh!

#176: Sơ Lược Hoàn Mỹ Thế Giới

Một hạt bụi nhưng có thể lấp biển, một cọng cỏ lại chém sạch nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất.

#177: Sơ Lược Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất niệm thành thương hải, nhất niệm hóa tang điền. nhất niệm trảm thiên ma, nhất niệm tru vạn tiên. duy ngã niệm...... vĩnh hằng.

#178: Sơ lược Ngã Dục Phong Thiên

Nếu ta muốn có, Thiên không thể không, nếu ta muốn không, Thiên không thể có!

#179: Series Đế Bá - Chương 821-840

đế bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả yếm bút tiêu sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

#180: Series Đế Bá - Chương 801-820

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.

#181: Series Đế Bá - Chương 701-800

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.

#182: Đế Bá Toàn Tập [Phần VI]

Đế Bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả yếm bút tiêu sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

#183: Series Đế Bá - Chương 661-700

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.

#184: Những Chân Lý Từ Tinh Phẩm Đế Bá.

Đế Bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả yếm bút tiêu sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

#185: Mạch Truyện Nhĩ Căn

tóm tắt mạch truyện nhĩ căn bao gồm cầu ma, tiên nghịch, ngã dục phong thiên, nhất niệm vĩnh hằng.

#186: Series Đế Bá - Chương 611-660

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.

#187: Series Đế Bá - Chương 601-610

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.

#188: Series Đế Bá - Chương 561-600

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.

#189: Series Đế Bá - Chương 531-560

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.

#190: Series Đế Bá - Chương 501-530

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.

#191: Series Đế Bá - Chương 481-500

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.

#192: Series Đế Bá - Chương 441-480

tóm tắt mạch truyện đế bá của tác giả yếm bút tiêu sinh, thể loại vô địch lưu.