Menu

eBook: .EPUB truyện dịch

Truyện Tác giả Tình trạng Download
Yêu Cung Minh Nguyệt FULL Download
Võ Luyện Điên Phong Mạc Mặc FULL Download
Võ Động Càn Khôn Thiên Tàm Thổ Đậu FULL Download
Vô Tận Đan Điền Hoành Tảo Thiên Nhai FULL Download
Võ Động Thiên Hà Đoan Nguyệt FULL Download
Võ Đạo Đan Tôn Ám Ma Sư FULL Download
Vạn Cổ Chí Tôn Thái Nhất Sinh Thủy FULL Download
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Ngã Cật Tây Hồng Thị FULL Download
Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu FULL Download
Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong FULL Download
Trương Tam Phong Dị Giới Du Tả Tự Bản FULL Download
Trường Sinh Giới Thần Đông FULL Download
Trường Sinh Bất Tử Quan Kỳ FULL Download
Trùm Tài Nguyên Nguyệt Hạ Đích Cô Lang FULL Download
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị Ngã Ý Như Đao FULL Download
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ Nhược Nhan FULL Download
Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia Tặc Mi Thử Nhãn FULL Download
Triệu Hoán Thần Binh Hạ Nhật Dịch Lãnh FULL Download
Trạch Thiên Ký Miêu Nị FULL Download
Toàn Chức Cao Thủ Hồ Điệp Lam FULL Download
Tinh Thần Biến Ngã Cật Tây Hồng Thị FULL Download
Tinh Giới Không Thần FULL Download
Tiên Tuyệt Thạch Tam FULL Download
Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ FULL Download
Tiên Ngục Chử Tửu Luận Già Phê FULL Download
Tiên Nghịch Nhĩ Căn FULL Download
Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn FULL Download
Tiên Ma Biến Vô Tội FULL Download
Tiên Luyện Chi Lộ Khoái Xan Điểm FULL Download
Tiên Hồng Lộ Khoái Xan Điểm FULL Download
Tiên Hà Phong Bạo Khoái Xan Điểm FULL Download
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Vong Ngữ FULL Download
Thương Thiên Tử Mộc Vạn Quân FULL Download
Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình FULL Download
Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội FULL Download
Thôn Phệ Tinh Không Ngã Cật Tây Hồng Thị FULL Download
Nhất Thế Chi Tôn Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc C1-Q7C140 Download
Tu Chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết C1-996 Download
Tối Cường Hệ Thống Tân Phong C1-1036 Download
Tử Dương Phong Ngự Cửu Thu C1-425 Download
Yêu Thần Ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu C1-472 Download
Thâu Hương Cao Thủ Edit và cải biên từ Thiên Địa Lục Như Hòa Thượng C1-279 Download
Thốn Mang Ngã Cật Tây Hồng Thị FULL Download
Thiếp Thân Đặc Công Lương Thất Thiểu FULL Download
Thiên Vu Cửu Hanh FULL Download
Thiên Tôn Trùng Sinh Kavy FULL Download
Thiên Thần Hỏa Tinh Dẫn Lực FULL Download
Thiên Thánh Tâm Mộng Vô Ngân FULL Download
Thiên Tài Tướng Sư Đả Nhãn FULL Download
Thiên Tài Đọa Lạc Lý Nhàn Ngư FULL Download
Thí Thiên Đao Tiểu Đao Phong Lợi FULL Download
Thất Giới Truyền Thuyết Tâm Mộng Vô Ngân FULL Download
Thần Tọa Hoàng Phủ Kỳ FULL Download
Thần Ma Thiên Tôn Cửu Đương Gia FULL Download
Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử FULL Download
Thần Khống Thiên Hạ Ngã Bản Thuần Khiết FULL Download
Thần Điển Phá Nam Tường FULL Download
Thần Đạo Đan Tôn Cô Đơn Địa Phi FULL Download
Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu FULL Download
Tầm Tần Ký Huỳnh Dị FULL Download
Tạo Thần Thương Thiên Bạch Hạc FULL Download
Tạo Hóa Tiên Đế Mộ Vũ Thần Thiên FULL Download
Tàn Bào [ PRC ] Phong Ngự Cửu Thu FULL Download
Tà Thiếu Dược Vương Thắng Kỷ FULL Download
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử FULL Download
Sủng Mị Ngư Thiên Không FULL Download
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Đường Gia Tam Thiếu FULL Download
Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ FULL Download
Quyền Thần Sa Mạc FULL Download
Quốc Sắc Sinh Kiêu Sa Mạc FULL Download
Quan Thuật Cẩu Bào Tử FULL Download
Phi Thiên Dược Thiên Sầu FULL Download
Phi Kiếm Vấn Đạo Ngã Cật Tây Hồng Thị Q7C19 Download
Ngạo Kiếm Lăng Vân Tiểu Đao Phong Lợi FULL Download
Nga Mỵ Nga My FULL Download
Đại Đạo Triều Thiên Miêu Nị Q1C1 - Q6C63 Download
Ta Là Chí Tôn Phong Lăng Thiên Hạ C1-C1200 Download
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ FULL Download
Ma Thiên Ký Vong Ngữ FULL Download
Luyện Kim Cuồng Triều Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh FULL Download
Lục Tiên Tiêu Đỉnh FULL Download
Linh Vực Nghịch Thương Thiên FULL Download
La Bàn Vận Mệnh Thủy Bình Diện FULL Download
Kiều Thê Như Vân Thượng Sơn Đả Lão Hổ FULL Download
Kiêu Phong Hải Phong Nhi FULL Download
Hỗn Nguyên Võ Tôn Mạo Tự Hữu Tài FULL Download
Hoàng Kim Đồng Đả Nhãn FULL Download
Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết FULL Download
Hình Danh Sư Gia Mộc Dật FULL Download
Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Lãm Nguyệt Thu Phong FULL Download
Giang Sơn Mỹ Sắc Mặc Vũ FULL Download
Gian Khách Miêu Nị FULL Download
Đao Kiếm Thần Hoàng Loạn Thế Cuồng Đao FULL Download
Đại Mạc Thương Lang Nam Phái Tam Thúc FULL Download
Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên FULL Download
Đại Đường Tiểu Lang Trung Mộc Dật FULL Download
Đại Đạo Độc Hành Vụ Ngoại Giang Sơn FULL Download
Đại Chúa Tể Thiên Tàm Thổ Đậu FULL Download
Dược Thần Ám Ma Sư FULL Download
Duy Ngã Độc Tôn Tiểu Đao Phong Lợi FULL Download
Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc FULL Download
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Phát Tiêu Đích Oa Ngưu FULL Download
Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ FULL Download
Chúa Tể Chi Vương Khoái Xan Điếm FULL Download
Chí Tôn Cổ Chân Nhân FULL Download
Công Tử Điên Khùng Nga Thị Lão Ngũ FULL Download
Chân Tiên EK FULL Download
Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh FULL Download
Cẩm Y Vệ Miêu Khiêu FULL Download
Bất Tử Đế Tôn Tẫn Thiên Phàm FULL Download
Bá Y Thiên Hạ Độc Cô Lãnh Giả FULL Download
Trường Sinh Giới Thần Đông FULL Download
Tặc Đảm Phát Tiêu Đích Oa Ngưu FULL Download
Sát Thần Nghịch Thương Thiên FULL Download
Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang FULL Download
Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ FULL Download
Nhất Niệm Vĩnh Hằng Nhĩ Căn FULL Download
Nhân Đạo Chí Tôn Trạch Trư FULL Download
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ FULL Download
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ FULL Download
Linh Vũ Thiên Hạ Vũ Phong FULL Download
La Phù Vô Tội FULL Download
Kiếm Nghịch Thương Khung EK FULL Download
Kiếm Đạo Độc Tôn Kiếm Du Thái Hư FULL Download
Khí Trùng Tinh Hà Lê Thiên FULL Download
Hứa Tiên Chí Thuyết Mộng Thần FULL Download
Huyền Thiên Ô Sơn FULL Download
Độc Tôn Tam Giới Lê Thiên FULL Download
Đế Quốc Thiên Phong Duyên Phận FULL Download
Đế Quân Ngốc Tiểu Ngư FULL Download
Đấu Thần Yêu Yêu FULL Download
Bất Tử Bất Diệt Thần Đông FULL Download
Bất Diệt Kiếm Thể Thập Bộ Hành FULL Download
Bất Hủ Phàm Nhân Ta Là Lão Ngũ FULL Download
Bàn Long Ngã Cật Tây Hồng Thị FULL Download
Ngã Dục Phong Thiên Nhĩ Căn FULL Download
Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu FULL Download
Cổ Chân Nhân Cổ Chân Nhân C1-C300 Download
Ác Ma Pháp Tắc Khiêu Vũ FULL Download
Đại Niết Bàn Khảo Ngư FULL Download
Già Thiên Thần Đông FULL Download
Linh Chu Cửu Đương Gia FULL Download
Hoàng Đình Thân Vẫn Chỉ Tiêm FULL Download
Siêu Cấp Gen (Tối Cường Cơ Nhân) Âm Chín Mươi Độ C1-C900 Download
Ngày Tàn Của Thế Giới Yên Hỏa Thành Thành C1-C1000 Download
Thế Giới Hoàn Mỹ Thần Đông FULL Download
Bắc Tống Phong Lưu Nam Hi FULL Download
Song Kiếm Hà Tả FULL Download
Cầu Ma Nhĩ Căn FULL Download
Tiên Quốc Đại Đế Quan Kỳ FULL Download
Vô Hạn Khủng Bố Zhttty FULL Download
Đạo Tâm Chủng Ma Thú Miêu Đích Lão Thử FULL Download