Bot

BXH NGUYỆT PHIẾU 05/2021 Xem thêm
Qidian
#1: Đại Phụng Đả Canh Nhân 【Tiên Hiệp】
#2: Nhân Tiên Này Quá Mức Đứng Đắn 【Tiên Hiệp】
#3: Dạ Mệnh Danh Thuật 【Đô Thị】
#4: Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu 【Khoa Huyễn】
#5: Đại Mộng Chủ 【Tiên Hiệp】
#6: Thâm Không Bỉ Ngạn 【Đô Thị】
#7: Toàn Chức Nghệ Thuật Gia 【Đô Thị】
#8: Xích Tâm Tuần Thiên 【Tiên Hiệp】
#9: Hắc Dạ Cùng Cự Long Đường Tắt 【Huyền Huyễn】
#10: Kim Cương Bất Hoại Đại Trại Chủ 【Võ Hiệp】
B.faloo
#1: Đồng nhân Naruto: Uống Rượi Liền Mạnh
#2: Đô Thị: Ta Tiểu Điếm Thông Vạn Giới
#3: Tống Mạn: Ta Đồng Thời Xuyên Qua 36 Cái Thế Giới
#4: Võ Hiệp: Bắt Đầu Chế Tạo Thiên Cơ Lâu
#5: Ngủ Say Vạn Năm, Nữ Đế Muốn Mở Ta Quan Tài
#6: Ta: Chuồn Chuồn Đội Trưởng, Mở Ra Minh Tá Hạp Cốc Chiến
#7: Đô Thị: Ta Được Mời Tiến Vào Group Đồng Học Khuê Mật
#8: Thần Chỉ Thời Đại: Từ Trùng Tộc Bắt Đầu Vô Hạn Tiến Hóa
#9: Trò Chơi: Ta Có Thể Cướp Đoạt Kỹ Năng Sở Trường Boss
#10: Tiên Võ: Từ Đại La Thánh Địa Mở
Zongheng
#1: Tương Quân Hảo Hung Mãnh – Canh Tục | Giá Không
#2: Lục Địa Kiện Tiên 【Dị Thế】
#3: Độ Kiếp Chi Vương – Vô Tội | Tu Chân
#4: Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế
#5: Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp
#6: Nghịch Thiên Tà Thần – Hỏa Tinh Dẫn Lực | Huyền Huyễn
#7: Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn
#8: Bất Nhượng Giang Sơn – Tri Bạch | Giá Không
#9: Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn
#10: Bắt Đầu Một Đám Người Nguyên Thủy – Túy Ngọa Cửu Trọng Vân | Lịch Sử
Top thành viên
1 dục thần Đại Hiền Triết
2 thiên nguyên Táng Địa
3 hoa cái Klein Moriati
4 phàm nhân Nguyen Thi Huong
5 chân mệnh DuyNguyễn
6 tráng thọ Diễn Sinh
7 tráng thọ The good
8 tịch cung SiriusKoH
9 uẩn thể Tiên Vực Bắc Hàn
10 uẩn thể Thần Hoàng
11 uẩn thể Ngụy Mộc
12 thác cương Kiếm Tâm
13 thác cương Long Đằng
14 thác cương Vô Danh
15 thác cương Tinh Thần Chi Đế
16 thác cương Thiên Phong
17 khấu cung cutycon
18 thác cương Ta Là Lão Đại
19 thác cương Lý Dịch
20 thác cương Kim Sơn
tiên nghịch
nhĩ căn
Tiên hiệp
Hoàn thành
651 vạn
phàm nhân lưu tiểu bạch văn
10

264 độc giả đã đánh giá

cổ chân nhân
cổ chân nhân
Huyền huyễn
Tạm dừng
680 vạn
hắc ám văn luyện cổ
10

17360 độc giả đã đánh giá

quỷ bí chi chủ
ái tiềm thủy đích ô tặc
Huyền huyễn
Hoàn thành
446.51 vạn
light novel tây huyễn dị giới
10

223 độc giả đã đánh giá

chăn nuôi toàn nhân loại
tam bách cân đích vi tiếu
Đô thị
Hoàn thành
420 vạn
hệ thống hắc thủ sau màn
10

25 độc giả đã đánh giá

cầu ma
nhĩ căn
Tiên hiệp
Hoàn thành
468 vạn
tiên hiệp cổ điển ma tu
9.9

310 độc giả đã đánh giá

già thiên
thần đông
Huyền huyễn
Hoàn thành
653.3 vạn
hồng hoang tiên hiệp cổ điển nhiệt huyết
9.9

34 độc giả đã đánh giá

nhất niệm vĩnh hằng
nhĩ căn
Tiên hiệp
Hoàn thành
368.76 vạn
tấu hài trang bức nhiệt huyết
9.9

126 độc giả đã đánh giá

phàm nhân tu tiên
vong ngữ
Tiên hiệp
Hoàn thành
433 vạn
phàm nhân lưu luyện công lưu tiểu bạch văn
9.9

230 độc giả đã đánh giá

kiếm lai
phong hỏa hí chư hầu
Kiếm hiệp
Đang ra
748 vạn
võ hiệp kiếm tu tiên hiệp cổ điển
9.9

103 độc giả đã đánh giá

vũ cực thiên hạ
tàm kiển lý đích ngưu
Huyền huyễn
Hoàn thành
666 vạn
đông phương huyền huyễn huyền huyễn
9.9

27 độc giả đã đánh giá

hoàn mỹ thế giới
thần đông
Huyền huyễn
Hoàn thành
658.65 vạn
hồng hoang lưu nhiệt huyết
9.8

123 độc giả đã đánh giá

mục thần ký
trạch trư
Huyền huyễn
Hoàn thành
588 vạn
dũng mãnh luyện công lưu huyền học
9.8

9 độc giả đã đánh giá

vô hạn khủng bố
zhttty
Khoa huyễn
Hoàn thành
270 vạn
vô hạn lưu nhiệt huyết kỹ thuật lưu
9.8

91 độc giả đã đánh giá

chư giới tận thế online
yên hỏa thành thành
Khoa huyễn
Đang ra
597 vạn
hệ thống lưu nhiệt huyết cô nhi
9.8

25 độc giả đã đánh giá

tru tiên
tiêu đỉnh
Tiên hiệp
Hoàn thành
151 vạn
tiên hiệp cổ điển dị hiệp
9.8

73 độc giả đã đánh giá

toàn chức pháp sư
loạn
Huyền huyễn
Hoàn thành
708 vạn
học sinh xấu bụng light novel
9.8

156 độc giả đã đánh giá

lạn kha kỳ duyên
chân phí sự
Tiên hiệp
Hoàn thành
315 vạn
tiên hiệp cổ điển quỷ quái
9.8

53 độc giả đã đánh giá

kinh tủng nhạc viên
tam thiên lưỡng giác
Trò chơi
Hoàn thành
488 vạn
trò chơi light novel
9.8

20 độc giả đã đánh giá

thâu hương cao thủ
lục như hòa thượng
Kiếm hiệp
Hoàn thành
635 vạn
hậu cung văn sắc hiệp đồng nhân kim dung
9.7

110 độc giả đã đánh giá

ngã dục phong thiên
nhĩ căn
Tiên hiệp
Hoàn thành
496.26 vạn
đan dược tu chân văn minh tham tiền
9.6

9 độc giả đã đánh giá

ngộ không truyện
kim hà tại
Huyền huyễn
Hoàn thành
15 vạn
huyền huyễn tây du
9.6

5 độc giả đã đánh giá

thâm dạ thư ốc
thuần khiết tích tiểu long
Linh dị
Hoàn thành
369 vạn
cương thi lãnh khốc trùng sinh bác sĩ
9.6

50 độc giả đã đánh giá

gian khách
miêu nị
Huyền huyễn
Hoàn thành
337 vạn
kỹ thuật lưu lính đặc chủng đông phương huyền huyễn
9.6

5 độc giả đã đánh giá

nhất thế chi tôn
ái tiềm thủy đích ô tặc
Huyền huyễn
Hoàn thành
443 vạn
nhiệt huyết luyện công lưu
9.6

31 độc giả đã đánh giá

mao sơn tróc quỷ nhân
thanh tử
Linh dị
Hoàn thành
727 vạn
linh dị huyền nghi bắt ma
9.5

20 độc giả đã đánh giá

thiên long bát bộ
kim dung
Kiếm hiệp
Hoàn thành
121 vạn
võ hiệp kiếm hiệp
9.5

4 độc giả đã đánh giá

Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
thiên vận lão miêu
Trò chơi
Đang ra
669 vạn
kỹ thuật lưu trọng sinh học sinh nhiệt huyết
9.5

4 độc giả đã đánh giá

chuế tế
phẫn nộ đích hương tiêu
Lịch sử
Đang ra
500 vạn
xuyên không lịch sử vô căn cứ
9.5

4 độc giả đã đánh giá

Áo thuật thần tọa
ái tiềm thủy đích ô tặc
Huyền huyễn
Hoàn thành
316 vạn
kỹ thuật lưu light novel
9.5

4 độc giả đã đánh giá

tinh thần biến
ngã cật tây hồng thị
Tiên hiệp
Hoàn thành
280 vạn
nhiệt huyết ảo tưởng tu tiên
9.5

4 độc giả đã đánh giá