TIÊN HIỀN

1 trích tinh Táng Địa
2 trích tinh Đại Hiền Triết
3 dục thần darkhunter
4 thiên nguyên Từ Tỉnh
5 hoa cái Thập Thải Thiên Thần
6 hoa cái thanhhieuhoc123
7 hoa cái hac_bach_de_vuong
8 hoa cái Klein Moriati
9 hoa cái Headache
10 chân mệnh DuyNguyễn
11 chân mệnh Vương Lâm
12 chân mệnh Quần lâm thiên hạ
13 chân mệnh Cơ Không Vô Địch
14 chân mệnh Cự Dương
15 tráng thọ DongThang
16 tráng thọ Đạo Tôn Tổ Thần
17 tráng thọ Diễn Sinh
18 tráng thọ Vô Tiên
19 tráng thọ Vô Danh chi chủ
20 tráng thọ Tiểu Tử
Thiết Cốt Tranh Tranh Hán Hiến Đế
Tam Khối Tha Sơn
Lịch Sử
Đang ra
70244
10

1 độc giả đã đánh giá

Thần Linh Thời Đại: Tín Đồ Của Ta Sẽ Tạo Đạn Hạt Nhân
Hắc Ảnh Z
Huyền Huyễn
Đang ra
207306
10

1 độc giả đã đánh giá

Toàn Dân Lãnh Chúa: Bắt Đầu Chiêu Mộ Biến Dị Mị Ma
Long Thanh Văn
Huyền Huyễn
Đang ra
238965
10

1 độc giả đã đánh giá

Liêu Trai: Từ Kế Thừa Đạo Quán Bắt Đầu
Nhất Chích Tiểu Lang Lang
Tiên Hiệp
Đang ra
163300
10

1 độc giả đã đánh giá

Mỗi Người Một Cái Văn Minh, Ngươi Đem Khoa Huyễn Thiên Đình Gọi Đồ Án Tốt Nghiệp
Phong Khí Thiên Lan
Huyền Huyễn
Đang ra
184102
10

1 độc giả đã đánh giá

Bắt Đầu Mười Liên Rút, Triệu Hoán Chư Thiên Thần Ma
Nhật Canh Lưỡng Vạn Ngã Thành Thần
Huyền Huyễn
Đang ra
83746
10

1 độc giả đã đánh giá

Tam Quốc: Phá Của Từ Hốt Du Tào Tháo Bắt Đầu
Công Tử Tiểu Dịch
Lịch Sử
Đang ra
279412
10

1 độc giả đã đánh giá

Sống Lại Linh Khí Thức Tỉnh Trước: Nữ Đế Bị Ta Ôm Về Nhà
Chỉ Phiến Giang Sơn
Đô Thị
Đang ra
217771
10

1 độc giả đã đánh giá

Ta, Vô Địch, Từ Giáng Sinh Bắt Đầu!
Ái Cật Lạt Đích Ngư
Huyền Huyễn
Đang ra
175279
10

1 độc giả đã đánh giá

Phản Phái: Bắt Đầu Đoạt Lại Nữ Chính
Yên Hỏa Thanh Phong
Huyền Huyễn
Đang ra
73233
10

1 độc giả đã đánh giá

Ta Gia Nữ Bà Là Nữ Đế Trọng Sinh
Bạch Bạch Thứ Phương
Huyền Huyễn
Đang ra
130820
10

1 độc giả đã đánh giá

Chấn Kinh: Bắt Đầu Đưa Sai Thư Tình Cho Nữ Đế
Mặc Trúc Tử
Huyền Huyễn
Đang ra
471231
10

1 độc giả đã đánh giá

Hồng Hoang Cẩu Đạo Nhân
Mộc Tử Phù Sinh
Tiên Hiệp
Đang ra
190308
10

1 độc giả đã đánh giá

Đấu La Chi Bắt Đầu Đánh Dấu Đế Long Kiếm
Dụng Toán Miêu Bảo Hộ Thảo
Đồng Nhân
Đang ra
213367
10

1 độc giả đã đánh giá

Điên Rồi Sao? Ngươi Quản Cái Này Gọi Là Thám Tử!
Ngu Nhạc Thiên Vương
Võng Du
Đang ra
90837
10

1 độc giả đã đánh giá

Đại Đường: Lão Bà Của Ta Là Vũ Mị Nương
Đường Phong Thiên Niên
Lịch Sử
Đang ra
701805
10

1 độc giả đã đánh giá

Nhân Đạo Vĩnh Xương
Tiểu Lâu Thính Phong Vân
Tiên Hiệp
Đang ra
104102
10

1 độc giả đã đánh giá

Đại Ngụy Đốc Chủ
Toan Điềm Lạt
Kiếm Hiệp
Đang ra
417144
10

1 độc giả đã đánh giá

Đấu Phá: Từ Đánh Dấu Dị Hỏa Bắt Đầu
Ô Mông Sơn Hạ
Huyền Huyễn
Đang ra
83230
10

1 độc giả đã đánh giá

Bắt Đầu Rút Liên Tiếp Mười Lần Trực Tiếp Vô Địch
Hồng Thiêu Giáp Ngư
Huyền Huyễn
Đang ra
175228
10

1 độc giả đã đánh giá

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN KẾT

LIÊN HỆ

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện