Danh sách bài viết thuộc lưu phái Vô địch

Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên: Quyển sách này thế nào?

Review Huyền huyễn Vô địch

Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên, tiểu thuyết huyền huyễn vô địch văn, nhân vật chính tính cách vô sỉ, được sáng tác bởi tác giả Khinh Lạc Ngư, trước mắt đã ra ...

Đế Bá: Quân Lan Độ

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Quân Lan Độ là Kỳ Nhân bỏ đi Diêu Thiên Đại Đạo Dẫn. Quân Lan Độ là một vị trung niên ăn mặc quần áo vải sạch sẽ tinh tươm như không nhuốm bụi trần.

Đế Bá: Trung Châu Cổ Quốc

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Trung Châu Cổ Quốc là thế lực của Bộ Gia, là quốc gia nơi Bộ Liên Hương làm công chúa, đây là một trong những thế lực lớn, có nguồn gốc xa xưa ở Cửu Giới

Đế Bá: Cự Trúc

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Cự Trúc là Thần Linh Thủ Hộ Cự Trúc Quốc, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh

Đế Bá: Diễn Sinh Chi Chủ

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Diễn Sinh Chi Chủ thuộc 1 trong Thiên Đình Ngũ Cự Đầu. Ở Kỷ Nguyên Tam Thái, hắn là một kẻ điên, có tham vọng chế tạo ra sinh mệnh ...

Sơ lược Nữ Hiệp Chậm Đã

Tóm tắt Huyền huyễn Hậu cung Vô địch Sảng văn

Nữ Hiệp Chậm Đã, tiểu thuyết huyền huyễn vô địch lưu, được sáng tác bởi tác giả Quan Quan Công Tử. Hiện tại đã hoàn thành, toàn văn 209 vạn chữ.

Đế Bá: Chiến Tiên Đế

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Chiến Tiên là Pháp Tắc ở đầu nguồn 3 mạch Thạch Dược Giới, sau trở thành Chiến Tiên Đế - Tiên Đế cuối cùng của Cửu Giới.

Đế Bá: Cổ Phủ

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Cổ Phủ là thế lực do Minh Nhân Tiên Đế sáng lập. Đây là một môn Bảy Đế. Có 3 Tiên Đế là Minh Nhân Tiên Đế, Băng Vũ Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế.

Đế Bá: Bão Phác

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Bão Phác được biết đến là Thủy Tổ đầu tiên của Tam Tiên Giới. Được truyền thừa từ Tam Tiên, Bão Phác chính là kẻ đã khai sáng ra Hệ Thống Tam Tiên Giới.

Đế Bá: Cao Dương

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Cao Dương là Thủy Tổ thành lập Cao Dương Lâu, trong thời đại của Cao Dương, Tam Tiên Giới chính là bước vào thời kỳ hưng thịnh.

Võ Hiệp Nội Ứng, Theo Max Cấp Thần Công Bắt Đầu Vô Địch: Dân mạng đánh giá thế nào?

Review Kiếm hiệp Hệ thống Vương triều tranh bá Vô địch

Võ Hiệp Nội Ứng, Theo Max Cấp Thần Công Bắt Đầu Vô Địch, được sáng tác bởi Tưởng Thảng Bình Đương Hàm Ngư A, thể loại cao võ kiếm hiệp, tranh bá thiên hạ...

Đế Bá: Bỉ Ngạn Tiên

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Bỉ Ngạn Tiên là cảnh giới đột phá của Thái Sơ Tiên. Đây là giai đoạn chạm đến Bỉ Ngạn Chi Lực của Ngụy Tiên.

Đế Bá: Bồ Đề Lão Tổ

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Bồ Đề Lão Tổ là Thủy Tổ ở Thánh Sơn. Bồ Đề Lão Tổ từng là kẻ bại trận trước Viễn Hoang Thánh Nhân nhưng cũng nhận ra bản chất để của hắn.

Đế Bá: Long Tiểu

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Long Tiểu là tên của một cô gái chỉ còn linh hồn, nàng bị cha dùng vô thượng thủ đoạn nhốt trong tấm lụa vàng, sau đó được phong ấn ở Thiên Phong Thần Tông.

Đấu La Đại Lục: Hải Nữ Đấu La

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Luyện công Vô địch Học viện

Hải Nữ Đấu La, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật,

Sơ lược Trạch Nhật Phi Thăng

Tóm tắt Tiên hiệp Nhẹ nhõm Vô địch

Trạch Nhật Phi Thăng, tiểu thuyết tiên hiệp được sáng tác bởi Trạch Trư, hiện đăng nhiều kỳ tại Qidian. Nhân vật chính gọi là Hứa Ứng.

Đấu La Đại Lục: Quỷ Báo Đấu La

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Luyện công Vô địch

Quỷ Báo Đấu La, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.

Đế Bá: Chung Cực Chinh Chiến

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Đế Bá: Chung Cực Chinh Chiến, là cuộc chiến của các Vô Thượng Cự Đầu ở Kỷ Nguyên đi đến Thiên Cảnh.

Đấu La Đại Lục: Đế Thiên

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Luyện công Vô địch Học viện

Đế Thiên, nam, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》, 《 Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết 》 cùng 《 Đấ

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok