thiên nguyên Đại Hiền Triết: Do mạng ta lag hay là khu vực bài mới lỗi đấy?
  Tán nhân: Có bộ nào nội dung tự như bách luyện thành thần k ae
  Tán nhân: ?
  Tán nhân: con bà nó
  Tán nhân: gg
  hoa cái Táng Địa: nhân sinh không như ý, thường thường chiếm tám chín phần
  Tán nhân: Haiz
  hoa cái Táng Địa: cuộc sống khó khăn vl
  Tán nhân: ?
  thiên nguyên Đại Hiền Triết: Hồng trần phi thực phi quân tử.
  Tán nhân: Viết về Quân Mạc Tà
  hoa cái Táng Địa: dạo này không có bằng hữu gửi bài :(
  Tán nhân: Khi nào đó ta viết một bài để tưởng niệm lão Thái Hư vậy.
  phàm nhân Danh Ta Không Có : Xin chào các bằng hữu
  Tán nhân: Xin chào các đh
  Tán nhân: ?
  thiên nguyên Đại Hiền Triết: Tu chân giới thực lực vi tôn!
  dục thần Đại Hiền Triết: Phải đến Huyền Mệnh mới đổi màu à đạo hữu?
  dục thần Đại Hiền Triết: À không, có vẻ màu sáng hơn.
  hoa cái Táng Địa: vkl
  hoa cái Táng Địa: kinh di. vkl
  niết dục Táng Địa: ta moi len toi day
  dục thần Đại Hiền Triết: Nhân sinh vô địch tịch mịch như tuyết đêm hôm.
  niết dục Táng Địa: dạo này vài site đọc truyện lậu bị sập :)
  niết dục Táng Địa: site này chắc cũng sắp sập
  niết dục Táng Địa: không có kinh phí duy trì server
  niết dục Táng Địa: chắc gỡ hết ads google
  niết dục Táng Địa: qc gì chả đủ duy trì server nữa
  Tán nhân: thấy mấy site truyện chạy qc ầm ầm,
  Tán nhân: nhìn thèm vkl