truyện Kiếm hiệp | Tiên Hiền Thư Viện - vidian.vn

Võ Hiệp Nội Ứng, Theo Max Cấp Thần Công Bắt Đầu Vô Địch: Dân mạng đánh giá thế nào?

Võ Hiệp Nội Ứng, Theo Max Cấp Thần Công Bắt Đầu Vô Địch, được sáng tác bởi Tưởng Thảng Bình Đương Hàm Ngư A, thể loại cao võ kiếm hiệp, tranh bá thiên hạ...

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Diệu Thành Thiên

Diệu Thành Thiên, huyền huyễn võ hiệp động họa 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》 hệ liệt trung nữ tính nhân vật.

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Huyền Tịnh Thiên

Huyền Tịnh Thiên là huyền huyễn võ hiệp động họa 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》 hệ liệt trung nữ tính nhân vật.

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Phạn Âm Thiên

Phạn Âm Thiên là động họa 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》 hệ liệt trung nữ tính nhân vật.

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Đa Văn Thiên

Đa Văn Thiên, nữ, là huyền huyễn võ hiệp động họa 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》 hệ liệt trung nữ tính nhân vật.

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lạc Tiểu Bắc

Lạc Tiểu Bắc, là huyền huyễn võ hiệp động họa 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》 hệ liệt trung lên sân khấu nguyên sang nam tính nhân vật.

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Dương Thúc Tử

Dương Thúc Tử là nhân vật trong phim hoạt hình 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Thượng Quan Vân Khuyết

Thượng Quan Vân Khuyết là nhân vật trong phim hoạt hình 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lục Hữu Kiếp

Lục Hữu Kiếp là nhân vật trong phim hoạt hình 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》.Nguyên là Bất Lương Nhân Thiên Cương Tam Thập Lục Giáo Úy trung Thiên Tổn Tinh

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Thạch Dao

Thạch Dao, nữ, là huyền huyễn võ hiệp hoạt hình 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》 hệ liệt trung nữ tính nhân vật.

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Ôn Thao

Ôn Thao, nam, là nhân vật trong phim hoạt hình 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》

Phong Thần Ký: Bạch Thái

Bạch Thái, nữ, Trung Quốc Hong Kong truyện tranh 《 Phong Thần Ký 》 cập Trung Quốc nội địa cải biên 3D động họa 《 Võ Canh Kỷ 》 nữ chính.

Phong Thần Ký: A Cẩu

A Cẩu, Hồng Kông truyện tranh 《 Phong Thần Ký 》 cập Trung Quốc cải biên 3D động họa 《 Võ Canh Kỷ 》 nhân vật.

Phong Thần Ký: Võ Canh

Võ Canh, Trung Quốc Hồng Kông truyện tranh 《 Phong Thần Ký 》trung nam chính, nguyên hình vì Thương Trụ Vương Chi Tử Võ Canh.

Sơ bộ về cảnh giới kiếm đạo trong truyện

Qua tại hạ tham khảo cùng tìm hiểu trong các bộ truyện, liềm đem cảnh giới kiếm sao sơ lược một lần, tất có thiếu sót, mong chư vị tiên hữu chỗ nào không thấu

Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Lạc Dương

 Lạc Dương, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Đại Tần hoàng hậu, ma đạo đệ nhất nhân, mới võ bình thứ tư, Ma giáo chi chủ.

Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Từ Kiêu

Từ Kiêu, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Ly Dương vương triều khác họ phong Vương —— Bắc Lương Vương, thống ngự Tây Bắc ba châu.

Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Vương Tiên Chi

Vương Tiên Chi, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Vương Tiên Chi từ võ đạo thành công đi tới cảnh giới Lục Địa Thần Tiên

Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Lý Thuần Cương

Lý Thuần Cương, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Xuân Thu mười ba giáp chi kiếm giáp, Giáp trước bốn đại tông sư một trong

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Xi Mộng

Xi Mộng là nhân vật trọng yếu trong anime Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân, Thánh nữ Vạn Độc Quật, đến từ Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok