Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

 • Mại Báo Tiểu Lang Quân
 • Tiên Hiệp
 • Hoàn thành
 • 944
  Chương
 • 9108
  Đề cử
 • 491618
  Lượt đọc

Giới thiệu vắn tắt

❂ Vinh danh Minh Chủ ❂ Bút Bút Thế giới này, có nho; có đạo; có phật; có yêu; có thuật sĩ. Tốt nghiệp trường cảnh sát Hứa Thất An yếu ớt tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở trong lao ngục, ba ngày sau lưu vong biên thuỳ. . . . . Hắn mới đầu mục đích chẳng qua là tự vệ, thuận tiện tại cái này không có nhân quyền trong xã hội làm cái phú gia ông nhàn nhã sống qua ngày. ... Nhiều năm về sau, Hứa Thất An quay đầu trước kia, phía sau là sớm đã mất đi địch nhân, cùng với từng chồng bạch cốt. Cuồn cuộn Trường Giang đông nước trôi, bọt nước đãi tẫn anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không. Núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ. PS: Quyển sách không bi kịch!
9

6 độc giả đánh giá

1
2
3
4
5
Ta cho điểm:

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Sở Nguyên Chẩn
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Sở Nguyên Chẩn

Sở Nguyên Chẩn, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân, được sáng tác bởi Mại Báo Tiểu Lang Quân. Đỗ Trạng Nguyên vào năm 27 Nguyên Cảnh

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lệ Na
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lệ Na

Lệ Na là nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân. Thiếu nữ xuất thân Nam Cương cổ tộc Lực Cổ Bộ, thu Hứa Linh Âm làm đệ tử

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hứa Linh Nguyệt
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hứa Linh Nguyệt

Hứa Linh Nguyệt là nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân, được sáng tác bởi Mại Báo Tiểu Lang Quân. Hứa Thất An đường muội, thiếu nữ ...

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Thần Thù
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Thần Thù

Thần Thù, nhân vật trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân. Phật Đà bộ phận ý thức cùng Tu La Vương tàn hồn kết hợp thể, nửa bước Võ Thần

Cữu Vĩ Thiên Hồ | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Cữu Vĩ Thiên Hồ | Đại Phụng Đả Canh Nhân

Cửu Vĩ Thiên Hồ là nhân vật trong tiểu thuyết web -Đại Phụng Đả Canh Nhân của Tiểu Lang Quân.

Hứa Tân Niên | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Hứa Tân Niên | Đại Phụng Đả Canh Nhân

Hứa Tân Niên là nhân vật trong tiểu thuyết mạng Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Em họ Hứa Thất An, thư sinh tuấn mỹ ngạo kiều

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Tào Thanh Dương
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Tào Thanh Dương

Tào Thanh Dương, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân. Kiếm Châu võ lâm minh Minh Chủ, cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ

Nguyên Cảnh Đế | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Nguyên Cảnh Đế | Đại Phụng Đả Canh Nhân

Nguyên Cảnh Đế là nhân vật trong tiểu thuyết mạng Đại Phụng Đả Canh Nhân của Tiểu Lang Quân.

Trấn Bắc Vương | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Trấn Bắc Vương | Đại Phụng Đả Canh Nhân

Trấn Bắc Vương là nhân vật trong tiểu thuyết mạng Đại Phụng Đả Canh Nhân của Tiểu Lang Quân bán bá

Mộ Nam Huyên | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Mộ Nam Huyên | Đại Phụng Đả Canh Nhân

Mộ Nam Huyên là một trong những nữ chính trong tiểu thuyết web Đại phụng đả nhân của Tiểu Lang Quân.

Asuro | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Asuro | Đại Phụng Đả Canh Nhân

Asuro là nhân vật trong tiểu thuyết web Đại Phụng đả càng nhân, do tiểu lang quân bán báo viết.

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Chi tiết về hệ thống Võ Đạo
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Chi tiết về hệ thống Võ Đạo

Thế giới trong Đại Phụng Đả Canh Nhân được gọi là Cửu Châu. Nhân loại phát triển rất mạnh mẽ sau thời đại của Thần Ma và đã sáng tạo ra nhiều hệ thống tu luyện

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Dạ Cơ
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Dạ Cơ

Dạ Cơ, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân, được sáng tác bởi Mại Báo Tiểu Lang Quân. Thủ hạ của công chúa Vạn Yêu Quốc, bản thân là ...

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Giám Chính đời thứ nhất
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Giám Chính đời thứ nhất

Giám Chính đời thứ nhất, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân, được sáng tác bởi tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân.

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Giám Chính đời thứ hai
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Giám Chính đời thứ hai

Giám Chính đời thứ hai, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết huyền huyễn Đại Phụng Đả Canh Nhân, được sáng tác bởi Mại Báo Tiểu Lang Quân. Chấp chưởng .....

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lý Như
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lý Như

Lý Như, nữ, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân, được sáng tác bởi tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Nàng là thẩm thẩm của Hứa Thất An ...

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lạc Ngọc Hành
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lạc Ngọc Hành

Lạc Ngọc Hành, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Sau Đại Phụng Đả Canh Nhân, Mại Báo Tiểu Lang Quân Linh Cảnh Hành Giả đều đã vượt qua 20 vạn
Sau Đại Phụng Đả Canh Nhân, Mại Báo Tiểu Lang Quân Linh Cảnh Hành Giả đều đã vượt qua 20 vạn

Tổng kết cuối năm ngày 16 tháng 1, lúc đó Đại Phụng Đả Canh Nhân đều đặt ra đột phá 20.18 vạn, Linh Cảnh Hành Giả là 18.9 vạn

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Thiết lập thế giới quan
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Thiết lập thế giới quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân là một bộ truyện khá hay, cũng là một trong ba bộ đạt được lv6 của Qidian. Trong thời gian đọc truyện thì tôi có hứng thú khá lớn ....

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lý Diệu Chân
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lý Diệu Chân

Lý Diệu Chân, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân, sáng tác bởi tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Đạo môn Thiên Tông đương đại Thánh Nữ

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Quốc sư 7 loại nhân cách, ngươi thích cái nào?
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Quốc sư 7 loại nhân cách, ngươi thích cái nào?

Tại bên trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân, lần đầu nhân vật chính Hứa Thất An gặp mặt quốc sư, nàng được miêu tả thế này

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lâm An
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lâm An

Lâm An, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết tiên hiệp Đại Phụng Đả Canh Nhân. Ngây thơ tùy hứng, ngang ngược đáng yêu, mặc dù xuất thân hoàng thất....

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Trưởng công chúa Hoài Khánh
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Trưởng công chúa Hoài Khánh

Hoài Khánh, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết tiên hiệp Đại Phụng Đả Canh Nhân, được sáng tác bởi tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân.

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Thân ở tuyệt cảnh, Hứa Thất An chỉ có thể đi về phía trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Thân ở tuyệt cảnh, Hứa Thất An chỉ có thể đi về phía trước

Tại bên trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, Đang nghe Ngụy Uyên vì nước hi sinh tin tức thời điểm, Hứa Thất An muốn chạy đi biên quan vì Ngụy Uyên tống chung....

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Giám chính biến mất, Hứa Thất An đi con đường nào?
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Giám chính biến mất, Hứa Thất An đi con đường nào?

Hứa Thất An, nhân vật chính trong tiểu thuyết tiên hiệp Đại Phụng Đả Canh Nhân được sáng tác bởi Mại Báo Tiểu Lang Quân. Hiện tại Đại Phụng Đả Canh Nhân đã hoàn

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Thiên đạo hóa thân Giám Chính
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Thiên đạo hóa thân Giám Chính

Giám Chính, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết tiên hiệp Đại Phụng Đả Canh Nhân, được sáng tác bởi tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân.

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Ngụy Uyên
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Ngụy Uyên

Ngụy Uyên, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân.

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Nhân tài kiệt xuất Ngụy Uyên!
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Nhân tài kiệt xuất Ngụy Uyên!

Ngụy Uyên, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân.

Đại Phụng Đả Canh Nhân được yêu thích đến mức ngay cả phim truyền hình cũng tới cọ nhiệt độ!
Đại Phụng Đả Canh Nhân được yêu thích đến mức ngay cả phim truyền hình cũng tới cọ nhiệt độ!

Muốn nói năm gần đây được hoan nghênh nhất tiểu thuyết có nào, chí ít 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》 hẳn là tính một bản đi!

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hành văn cùng suy luận, đều là nhất lưu, tiểu thuyết đã hoàn tất, đáng giá nhìn xem!
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hành văn cùng suy luận, đều là nhất lưu, tiểu thuyết đã hoàn tất, đáng giá nhìn xem!

Là tiểu thuyết mạng, Đại Phụng Đả Canh Nhân đã thuộc về cấp độ đỉnh phong, đăng nhiều kỳ hai năm, vô số người truy đuổi từng ngày, trong đó cũng bao quát ta...

Tiên hiệp kết hợp phá án, Đại Phụng Đả Canh Nhân hay không?
Tiên hiệp kết hợp phá án, Đại Phụng Đả Canh Nhân hay không?

Đại Phụng Đả Canh Nhân kể về một người đàn ông tên Hứa Thất An vốn là cảnh sát, nhưng trong một lần bị ngộ độc rượu thì lại bị xuyên không vào một thế giới ....

Review một chút Đại Phụng Đả Canh Nhân, tiên hiệp kết hợp phá án
Review một chút Đại Phụng Đả Canh Nhân, tiên hiệp kết hợp phá án

Đại Phụng Đả Canh Nhân là câu chuyện xuyên việt của một lữ khách Hứa Thất An, Hứa Thất An bị ngộ độc rượu, sau khi chết, hắn ta xuyên không đến ....

Kiểm kê các tình tiết tinh diệu trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, bút lực thâm hậu mới có thể làm được
Kiểm kê các tình tiết tinh diệu trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, bút lực thâm hậu mới có thể làm được

Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Cố sự giảng thuật Hứa Thất An trúng độc cồn mà xuyên qua Đại Phụng vương triều trở thành bộ khoá

So sánh Đại Phụng Đả Canh Nhân và một tác phẩm đạo văn
So sánh Đại Phụng Đả Canh Nhân và một tác phẩm đạo văn

Treo lên một bản đạo văn Đại Phụng Đả Canh Nhân, không phải chiến đấu, đề tài tiên hiệp, cuốn sách này hai vạn chữ drop.

Tường tận về quyển tiểu thuyết 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》
Tường tận về quyển tiểu thuyết 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》

Sau đây là một đoạn tóm tắt về quyển tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân được convert xen chút dịch từ Baidu

Đại Phụng Đả Canh Nhân hay không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Đại Phụng Đả Canh Nhân hay không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Một quyển sách rất không tệ, vốn là dự định nhìn cái mở đầu học tập một chút, kết quả một hơi đọc tới chương mới nhất......

Kinh điển trích lời Đại Phụng Đả Canh Nhân
Kinh điển trích lời Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đây là một bản lịch sử vô căn cứ loại huyền nghi tiên hiệp tác phẩm, phong cách của 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》 cùng thể loại với 《 Đại Chu Tiên Lại 》

Hứa Thất An
Hứa Thất An

Hứa Thất An, nhân vật chính trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Cố sự giảng thuật Hứa Thất An ....

Hệ thống tu luyện và các thế lực trong Đại Phụng Đả Canh Nhân
Hệ thống tu luyện và các thế lực trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Hệ thống tu luyện và các thế lực trong truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Long Không phỏng vấn đại thần Mại Báo Tiểu Lang Quân 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》, từ phác nhai 10 năm đến con đường đại thần mưu trí
Long Không phỏng vấn đại thần Mại Báo Tiểu Lang Quân 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》, từ phác nhai 10 năm đến con đường đại thần mưu trí

Lâm Giang Tiên: Ngài là nghĩ như thế nào đến 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》 quyển sách này sáng ý?

Sách mới Đại Phụng Đả Canh Nhân, đại thần quay về viết tiên hiệp lại chơi triều đình huyền nghi
Sách mới Đại Phụng Đả Canh Nhân, đại thần quay về viết tiên hiệp lại chơi triều đình huyền nghi

Đây là một bản lịch sử vô căn cứ loại huyền nghi tiên hiệp tác phẩm, phong cách của 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》 cùng thể loại với 《 Đại Chu Tiên Lại 》.

Phỏng vấn tác giả truyện 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》: Mưu trí thành thần dù mười năm bị vùi dập
Phỏng vấn tác giả truyện 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》: Mưu trí thành thần dù mười năm bị vùi dập

Ngài lấy ý tưởng từ đâu viết 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》. Tham chiếu Minh triều bối cảnh, sau đó, sở dĩ lựa chọn phá án đề tài, chủ yếu là ....

Review Đại Phụng Đả Canh Nhân, Kiếm Lai và Vạn Tộc Chi Kiếp
Review Đại Phụng Đả Canh Nhân, Kiếm Lai và Vạn Tộc Chi Kiếp

Bài viết hôm nay tôi đưa ra lời bình nhận xét về ba cuốn tiểu thuyết: Kiếm Lai, Vạn Tộc Chi Kiếp, Đại Phụng Đả Canh Nhân

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok