TIÊN HIỀN ỦNG HỘ WEBSITE

Server không có ngân sách để duy trì, hi vọng bằng hữu ủng hộ...

**Bằng hữu là thành viên vidian.me sẽ được cộng thêm tu vi.

"Nếu mỗi người cho ta một ngàn là ta sẽ có ngay một tỉ đồng" —— Đen Vâu

MOMO: 036 295 8408 | NGUYEN HOANG SON
BIDV: 311 10 00 090 4056 | NGUYEN HOANG SON
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 3/2021
Lại Hoàng Minh Luân | 1000 VND
thienlocphat@yahoo.com | 100.000 VND
nduy02543@gmail.com | 20.000 VND
minhhaivo1908@gmail.com | 100.000 VND
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 4/2021
nduy02543@gmail.com | 10.000 VND