TIÊN HIỀN THƯ VIỆN WHITEPAPER

Tien Hien Library is a social token, symbol code is THV, developed by Tien Hien Library.

THV purpose is to support the development of website vidian.me

Revenue from advertising on vidian.me, will be used to add liquidity for THV and buyback.

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN TOKENOMICS

CONTRACT: 0xfBbc722e65bbac92c4cBBD5E252fb1b32b53DEc4

Total Supply: 100,000,000,000 (100%)

Build System: 15,000,000,000 (15%) | 0xE2529327415d7d27e6834f97A2De48e9DefFE225

Dev team: 15,000,000,000 (15%) | 0x39f565aD62aA68db4216f1AC3bfa4Bff04c2dFA0

Marketing: 15,000,000,000 (15%) | 0xB1C161495962aA696305F7A3529FffB5d3417BaD

Private Sale: 5,000,000,000 (5%) | 0x44003AEAaAF4D310357aD6db0863EBd10BFb9b34

Public Sale: 50,000,000,000 (50%) | 0x40ea785F90d2Ed6e64b8fd5EB30b84F53657bE6B

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN FUTURE

Phase 1: Create contract on BSC, update social info.

Phase 2: Tien Hien Library will open a private sale, totaling 5,000,000 THV.

Phase 3: After the end of the Private Sale, 60% of the revenue from the Private Sale is added to the Pancakeswap liquidity, lock LP 10 year, lock dev team - marketing - system wallet 1 year.

Phase 4: 20% of revenue from Private Sale is built web system, 20% of marketing. List THV on CGC and CMC.

Phase 5: iOS, Android app development.

... and continue.

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN USEFUL LINKS

Website: vidian.me

Twitter: twitter.com/ia_tang

Fanpage: facebook.com/vidian.me

Telegram channel: t.me/tienhienthuvien

Telegram group: t.me/tienhienthuviengroup

Tiktok: https://www.tiktok.com/@vidian.me

Youtube: youtube.com/channel/UCNDRfppnHoCkATH-Pcj8XJw

Chart: poocoin.app/tokens/0xfbbc722e65bbac92c4cbbd5e252fb1b32b53dec4

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện